11. Krachtenspel is veel meer dan een spel Septemb...

Het sociale klimaat in onze samenleving roept om verandering. Daar willen wij met Krachtenspel.nl aan bijdragen. We werken op innovatieve wijze aan sociaal-emotionele educatie en actief burgerschap.  Met een geheel nieuw topic en op basis van beproefd gereedschap. Deze nieuwsbrief is gericht op hoe je Krachtenspel effectief kunt inzetten. Met uitleg over de urgentie, het onderscheidende vermogen, de integrale aanpak en praktische mogelijkheden van Krachtenspel.nl. Graag stellen we je in deze nieuwsbrief op de hoogte van tien stappen die je als leider met je team kunt gaan zetten om te zorgen voor een sociaal (pedagogisch) klimaat. Om welk proces gaat het? Wat levert dat proces concreet op?

Urgent

Het is urgent om samen met je team aan sociale kracht te winnen. En niet mee te gaan met de tijdgeest van polarisering en marktdenken. Het krachtenspel van de tijdgeest vraagt veel van leiders en begeleiders. Als leider is het nodig om zelf het voortouw te nemen om het omgangsklimaat te verbeteren. Anders kun je het vergeten dat je deelnemers en anderen in je omgeving motiveert. Het is nodig om geestkracht en daadkracht te ontwikkelen en moreel leiderschap te laten zien. Dat betekent ook: Contact blijven maken in lastige situaties; Grenzen stellen zonder fanatiek te worden; Problemen oplossen zonder uit te stellen; Verantwoordelijkheid nemen en geven. Begin er maar aan. Heb het lef. Ook al duurt het leerproces tien jaar.

Krachtenspel.nl zorgt dat je dit veranderproces op inspirerende speelse wijze met elkaar (je klas, je groep) kunt oppakken. Begeleiders en docenten ontdekken met deelnemers hoe je grenzen kunt stellen, in balans kunt blijven, doorzetten, nuanceren en relativeren. Door oefening ontwikkel je met je team en met je deelnemers mentale vermogens en sociale capaciteiten voor leven en werk. Het betreft persoonsvorming, socialisatie en actief burgerschap. Hoe doe je dat? Wat, hoe en wanneer pak je probleemsituaties aan? Dat ga je ontdekken door samen te oefenen. In teamoverleg, met deelnemers, leerlingen en studenten. In de klas, de zaal en op je werk.

Onderscheidend vermogen

Waarin onderscheidt de leergang/methode Krachtenspel.nl zich?

 • Duidelijk speelveld met krachten: Het fundament voor de leergang is in kaart gebracht in het Krachtenspel.nl model (©Mieke Vollenhoven) met kenmerkende sociale problemen en groepsdynamische krachten /rollen/houdingen/grenzen.
 • Integrale visie en aanpak: Op basis van de kernwaarden Welzijn en Verantwoordelijkheid wordt gewerkt aan de volgende capaciteiten en doelen: Verbinding en relatie; Autonomie en zelfstandigheid, Initiatief en creativiteit, Zinvol samenwerken en participatie.
 • Aandacht voor groepsdynamiek en eigen houding. Met de kenmerkende krachten en houdingen van Krachtenspel.nl zoals de Strijdgeest en de Strijder kunnen deelnemers de oorzaak van sociale problemen en grenzen ontdekken en leren hanteren. Het wordt duidelijk wanneer, waardoor en hoe mensen over de top kunnen gaan in hun houding en hoe ze dat kunnen voorkómen.
 • Constructieve teamgerichte benadering: Het model, de verhalen, beelden en symbolen en opdrachten houden het verschil tussen een constructieve en destructieve houding op een veilige en niet moralistische wijze duidelijk.
 • Verbinding en autonomie: Leiders/begeleiders en deelnemers gaan makkelijk zelf aan de gang door heldere didactische aanwijzingen en stappen. Ze houden overzicht, krijgen gaandeweg meer inzicht en maken keuzes hoe ze willen werken (Verhalen, Oefeningen, Spelsituaties of Aanpakken). Ze kiezen met welke inhoud (kracht/houding) ze willen werken en waar voor hen de grens ligt.
 • Ervaringsgericht, reflectie en beweging: Op het speelveld van Krachtenspel.nl krijgen leiders/begeleiders? En deelnemers inzicht en komen ze in beweging via oefeningen, tactieken en spelsituaties. Ze leren van gerichte informatie en van elkaar. Van reflectie naar daadkracht.
 • Oog voor cultuur en identiteit. Patronen bij jezelf, in de eigen groep en in de cultuur worden duidelijk via symbolen, (eigen)verhalen en opdrachten. Deze kun je makkelijk aanvullen met verhalen uit de eigen cultuur/levensbeschouwing.

Voortgang Krachtenspel.nl

In 2022 zijn digitale Krachtenspel-kaarten voor alle leeftijden ontwikkeld, de website grondig bijgesteld en zijn video’s gemaakt. Zie Start Krachtenspel op www.krachtenspel.nl We werken in 2023 verder aan de kaarten voor alle leeftijden en de handleiding daarbij. Het onderscheidende vermogen van Krachtenspel (zie hierboven) wordt in kaart gebracht.

 • We ontwikkelen – op basis van het Krachtenspel-nl model – het procesformat Tien stappen Krachtenspel.nl met een totaaloverzicht (matrix) hoe je al het materiaal van Krachtenspel.nl bijv. tijdens een schooljaar, integraal kunt inzetten.
 • Je kunt als leider/begeleider zonder kosten het werkmateriaal gebruiken voor educatie. De website is open source. We werken op basis van giften en vrijwillige (eigen) bijdragen. Het materiaal voor alle leeftijden is vanwege het sociale doel direct toegankelijk. Voorwaarde voor gebruik is dat je de auteursrechten© respecteert en de bron Krachtenspel.nl vermeldt. Voor commercieel gebruik moet je eerst schriftelijke afspraken maken (contact info@krachtenspel.nl). Uiteraard vinden we het top als je iets wilt doneren (Donorbox staat onderaan de homepage) om ons werk mogelijk te maken zodat we verder kunnen gaan!
 • Er komt op de website onderscheid tussen abonnees die vrijblijvend kennismaken en de nieuwsbrief krijgen. Er wordt een account gevraagd van gebruikers die al het materiaal voor groepen (15+) willen inzien en structureel met het materiaal gaan werken.
 • Vrienden/Medestanders van Krachtenspel die zich inschrijven (inschrijfformulier) en bijdragen krijgen extra materiaal en/of activiteiten.
 • We willen graag afspraken maken met mogelijke partners die de landelijke activiteiten van Krachtenspel willen en kunnen geven. Contact: Info@krachtenspel.nl

Integrale aanpak is preventief

We ontwikkelen een procesformat om een integrale aanpak overzichtelijk te maken. Dit format laat zien hoe je met je team stapsgewijs in een jaar tijd krachtige doelen kunt realiseren in tien stappen: Het is een handreiking, een voorbeeld. Wat is het resultaat?

 • Bij elke stap heb je aandacht voor elkaar, een bepaald sociaal probleem, een bepaalde kracht en houding die over de top kan gaan. Bijvoorbeeld Ken je Strijdgeest en de houding van de Strijder en de Aanvaller (zie de website). De focus is gericht op bepaalde capaciteiten;
 • Bij elke stap doe je bepaalde oefeningen, bepaalde spelsituaties en werk je met een (hoofd)stuk van het verhaal (werkversie met opdrachten) dat bij die kracht past.
 • Bij elke stap neem je samen met collega’s en daarna met deelnemers (leerlingen, studenten) meer verantwoordelijkheid en worden bekende succesfactoren toegepast;
 • Bij elke stap is voortschrijdend inzicht in eigen houding en in de invloed van de groep. Er komt steeds meer grip op lastige situaties. Dat werkt preventief en gaat je tijd opleveren! Ook wordt de organisatie aantrekkelijker om te werken!
 • In de opbouw van de stappen komt gedurende de cyclus steeds meer aandacht voor de omgeving (bijv. het schoolplein, ouders, gemeente). En ook naar de buitenwereld (participatie, democratie, politiek).

Voorbeeld

Om te zorgen dat er resultaat wordt bereikt en het aantrekkelijk blijft, worden er in het leerproces succesfactoren toegepast die op elkaar aansluiten. Een impressie: Begin met Start Krachtenspel op www.krachtenspel.nl en verken de website via Hoe werkt het? Daarna kun je met elkaar de stappen nemen. In de eerste stap toon je extra leiderschap. Leiden betekent visie en daadkracht tonen voor de (jonge) mensen waar het om gaat. Leg uit waarom het nodig is om meer verantwoordelijkheid te nemen in het omgangsklimaat; hoe je je eigen houding en grenzen als professional beter kunt leren hanteren door te oefenen. Stel een beleidsgroepje samen (ouders of deelnemers erbij?) en geef het team inzicht in wat jullie in een jaar tijd samen kunnen bereiken. Laat zien hoe dat op prettige wijze kan via Start Krachtenspel.nl. Dat is de basis. In de volgende stappen wordt de focus steeds op een andere succesfactor gelegd die goed bij die kracht/houding past. Bijvoorbeeld: Focus op houding en grenzen bij de Strijder/strijdgeest. En focus op het hanteren van energie bij de Harde werker/Werkgeest. Als je zelf verantwoordelijkheid kunt nemen en geven wordt de focus verlegd naar de buurt en de buitenwereld. Steeds kijk je met elkaar wat je al hebt bereikt. En tot slot maak je in de tiende stap de balans op en vier je je succes!

Wat kost dat aan tijd? Als je voor deze integrale aanpak gaat en de doelen wilt bereiken voor MT, begeleiders, deelnemers en mensen in de omgeving, kun je met deze stappen werken zonder dat het veel tijd gaat kosten. Deze beweging geeft focus en energie en je kijkt steeds samen naar het effect! Elke stap kun je in een uur voorbereiden met een beleidsgroepje. Daarna oefen je (teamleider, zorgcoördinator, vertrouwenspersoon, trainer of coach?) een keer met je team (of eerst met een pilotgroepje). Daarna met één of meer groepen deelnemers. Elke stap duurt 4-6 weken. Beginnen in september of oktober? Dan ben je in juni rond. Binnenkort geven we meer inzicht in de tien concrete stappen op de website. Wanneer het hele procesformat beschikbaar is, komt dat in de nieuwsbrief te staan!

Activiteiten najaar 2023

Op 5 oktober en 17 november is er middags (13.30 – 16.30 uur in De Broedplaats, Renkum) weer een workshop. Dan testen we ook het nieuwe materiaal.  Op 5 oktober is er specifiek aandacht voor de relatie in je eigen kracht staan en uit je eigen kracht gaan. In het bijzonder de kracht van de Strijder en de Sfeermaker in jezelf. Hoe blijf jij in contact. Hoe blijf jij jezelf en je vrienden/collega’s trouw? Hoeveel tijd en ruimte krijg jij en neem jij? Op 17 november is er specifiek aandacht voor het stellen van grenzen bij jezelf. Met extra aandacht voor de Praatgeest en Droomgeest. Hoe kun je grenzen stellen aan de invloed van gedachten en gevoelens? Hoe stel je grenzen aan je verleidingen zoals sociale media?

Kom je ook actief kennis maken en ontdekken wat jij kunt bereiken als begeleider? Je bent welkom! Kosten 50 Euro. Voor leerkrachten en begeleiders die feedback geven en materiaal willen testen zijn er gratis plaatsen. Opgave via info@krachtenspel.nl.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de kerngroep,

Mieke Vollenhoven
Oprichter Krachtenspel.nl

info@krachtenspel.nl
06-55898760

10. Update krachtenspel.nl Januari 2023

Ontdek samen de krachten en grenzen

Krachtenspel.nl biedt een actieve leergang voor jong en oud waarin deelnemers de krachten en grenzen in zichzelf en anderen leren hanteren. Je leert beter omgaan met verleidingen en tegenslag. Je komt langs zeven gebieden (krachten) waarin sociale problemen zoals verbaal geweld of intimidatie worden aangepakt. Het materiaal is bedoeld voor onderwijs (po, vo, mbo, hbo), opleiding, zorg en begeleiding.

Graag stellen we jullie in deze nieuwsbrief op de hoogte van de mogelijkheden van de website die grondig is bijgesteld. Dank aan alle groepsbegeleiders, docenten èn deelnemers voor hun feedback op eerdere versies van de website. Wat kun je als begeleider met deze website? Hoe kun je direct met je deelnemers starten? Dat wordt hieronder uitgelegd. Daarna vind je een toelichting op Krachtenspel.nl en de wijze waarop deelnemers met grenzen leren omgaan. Aan het eind vind je de activiteiten van dit voorjaar.

Website bijgesteld

Het Krachtenspel begint nu gelijk met de Start Krachtenspel met allerlei opdrachten en een overzicht. Je kunt direct met deelnemers of collega’s aan de gang. Dit eerste deel van de leergang is geschikt voor alle leeftijden (10+ en 15+). Daarna kun je kiezen uit werkmateriaal voor alle leeftijden of voor 15+. De mogelijkheden zie je direct op de homepage via de knop Start Krachtenspel op www.krachtenspel.nl. Je kunt als begeleider nu:

 • Via Start Krachtenspel samen met jouw doelgroep actief kennis maken met de zeven krachten en kenmerkende houdingen. Welke inhoud past goed bij jouw vakgebied? Is dat omgaan met intimidatie, werkstress, nepnieuws, verslaving of nog anders?
 • Via Overzicht werkwijzen kun je nu kijken welke werkwijze het beste bij jou en je doelgroep past! Er staat een duidelijk overzicht van de diverse werkwijzen bij de Start. Je kunt eenvoudig uit de werkwijzen kiezen en deze integreren in jouw bestaande programma. En aanvullen met eigen verhalen, oefeningen, video’s en muziek;
 • Op de Krachtenpagina’s (zie de 7 krachten in het menu) vind je nu al het werkmateriaal dat past bij die Kracht.
 • Via Hoe werkt het? kun je nog beter met je collega’s de mogelijkheden op de website verkennen. En bekijken wie met welk thema of werkwijze kan werken. De bouwstenen zijn zo flexibel dat je ze op je eigen tijd kunt toepassen. Je geeft bijvoorbeeld in jouw groep elke maand aandacht aan een bepaalde kracht;
 • Na een opdracht op een van de kaarten in Start Krachtenspel zie je direct met de deelnemers welke vervolgmogelijkheid bij de leeftijd van jouw doelgroep past. Je kunt dat materiaal ook verkennen;
 • Na een introductieperiode kun je kiezen voor een meer structurele aanpak. Dan werk je doelgericht aan competenties voor sociaal emotionele educatie en actief burgerschap;
 • In het totaal zijn er zeven keer zeven routes die je met de deelnemers kunt gaan;
 • De tweede nieuwe video Krachtenspel, omgaan met verleidingen en tegenslag (voor
  professionals) is ook klaar en staat op de website: https://youtu.be/mz6M8uMEb0Y

De reacties zijn veelbelovend. Reacties zoals:
“We kunnen met de Start Krachtenspel nu direct zien om wat voor soort krachten en werkwijzen het gaat.”
“Jongeren kunnen in de opdrachten zelf bepalen wat een sociale reactie is. En leren zeggen waar het op staat!”
“Het is nu heel overzichtelijk geworden. Ik kan zelf mijn keuzes maken. Complimenten!”
“Mooi. Het gaat erom dat je zelf iets doet”.

Start Krachtenspel

Je kunt als begeleider of leerkracht morgen al beginnen met de Start Krachtenspel. En snel ontdekken hoe het werkt door de opdrachten te doen.

Goed om te weten:

 • Er is een beamer nodig als je met een groep werkt. Jongere deelnemers wijzen je wel de weg langs de route als je als begeleider wat minder digitaal bent ingesteld;
 • Start Krachtenspel duurt een paar uur als je alle opdrachten uitvoert;
 • Je hoeft je niet in te schrijven als je Krachtenspel.nl actief wilt verkennen. De website is open source. Soms worden bij de downloads voor groepen een paar
  gegevens gevraagd om een account aan te maken;
 • Door de kaarten krijg je samen direct inzicht in de krachten en werkwijzen;
 • Door de opdrachten op de kaarten komt er direct – op een veilige manier – beweging in de groep deelnemers;
 • De opdrachten, beelden en symbolen van Start Krachtenspel zijn voor alle leeftijden;
 • Na de eerste opdrachten kun je kiezen (met collega’s en/of deelnemers) voor een actief vervolg van de leergang die gericht is op de leeftijd van je doelgroep;
 • Je hoeft je pas aan te melden als je meer structureel met groepen gaat werken. Dan krijg je ook extra materiaal zoals een handleiding, stroomdiagram, matrix of werkversie van het verhaal;
 • Welkom op de activiteiten als je actief kennis wilt maken (zie verder).
 • Graag reacties, vragen en opgaven naar Info@Krachtenspel.nl

Grenzen leren hanteren

Op het logo van Krachtenspel.nl staat: Ontdek de 7 krachten en grenzen. Daar draait het om. Om preventie van sociale problemen zoals agressie, intimidatie, vooroordelen en polarisatie door inzicht en op tijd ingrijpen. De leergang Krachtenspel.nl werkt doelgericht aan het beter leren hanteren van grenzen. Dit is nodig voor iedereen. We zijn allemaal helden zoals: strijders, harde werkers, sfeermakers, leiders en dromers. We kunnen allemaal wel eens aanvallen, opjagen, onder druk zetten of ergens aan verslaafd raken. We overschrijden allemaal wel eens een grens. Ook onze eigen grenzen. De een doet het onopvallend, een ander wordt bij de kraag gegrepen. En soms wordt iemand ‘vastgezet’ voor bepaalde tijd.

Op Krachtenspel.nl worden deelnemers voortdurend gestimuleerd om grenzen te ontdekken en deze op constructieve wijze aan te geven. Verbaal en non-verbaal. Je beweegt je tussen de grenzen die je aangeeft en grenzen die je krijgt. In de oefeningen oefen je de nodige competenties. In de verhalen ontdek je mechanismen en patronen. In de aanpak neem je gaandeweg meer verantwoordelijkheid ten aanzien van de sociale problemen. Bij de grens vindt de ontmoeting plaats. Daar ontstaat inzicht, relatie en ook vriendschappen. Een held op Krachtenspel.nl weet dat er van alles mis kan gaan, maar blijft niet hangen in patronen zoals woede, frustratie of verbeelding. Je leert op Krachtenspel.nl de krachten gaandeweg beter kennen, op tijd in te zetten (of te sparen!) en er meer constructief mee om te gaan.

Via de diverse werkwijzen gaan deelnemers de groepsdynamische krachten achter sociale problemen (thuis, op school en op het werk) beter waarnemen en situaties hanteren. Wat leveren de werkwijzen op?

 • In de Verhalen ontdek je het patroon, mechanismen en hoe de krachten op elkaarinspelen. Er staan in de werkversies ook opdrachten bij;
 • Door Beelden, kleuren en symbolen wordt helder weer gegeven van welke kracht sprake is en wanneer deze over de top gaat;
 • Met de Oefeningen en Tactieken oefen je bepaalde competenties die je nodig hebt. Deze kun je ook makkelijk aanvullen;
 • In het Krachtenspel-spel wordt in allerlei concrete situaties ervaren als iemand over de top gaat. Je ontdekt je eigen grenzen en die van anderen. Je leert gaandeweg meer verantwoordelijkheid te nemen naar je zelf en anderen;
 • In de Aanpak gaat het om samenwerken met elkaar en participeren in je eigen omgeving en in de wereld.
 • Op de Krachtenpagina’s (zie De 7 krachten in het menu) staat al het werkmateriaal dat past bij die Kracht. Je ziet de twee kanten van de kracht in beeld en daarna het werkmateriaal dat past bij die kracht. Zie bijvoorbeeld Ken je strijdgeest (met allerlei opdrachten) om de mechanismes en grenzen bij die kracht te leren hanteren.

Resultaat: Je leert beter omgaan met de relatie en grenzen: meer in contact, meer verantwoordelijk, meer creatief en meer constructief. Dat betekent ook je krachten sparen of effectief inzetten, als dat nodig is!

Betekenis voor actief Burgerschap

Krachtenspel.nl biedt een overzichtelijk speelveld (kader) waarin verantwoordelijkheid kan worden genomen. De zeven sociale problemen, krachten en grenzen waarom het gaat worden duidelijk uitgewerkt (zie beknopte weergave Krachtenspel-model in: Hoe werkt het). De deelnemers en begeleiders leren gaandeweg:

 • Beter met grenzen om te gaan. Eigen grenzen en die van anderen. Daarbij zijn kernwaarden zoals relatie, autonomie, competentie, creativiteit en samenwerken uitgangspunt;
 • Hoe je kunt leven en werken vanuit de competenties burgerschap, zoals: begrip voor elkaar, respect voor elkaars mening, loslaten van (voor)oordelen, preventie discriminatie en intimidatie, meer gelijkwaardigheid, vrijheid van meningsuiting, oppakken van verantwoordelijkheid, ontwikkeling van autonomie, creatief denken en participatie;
 • Hoe je met respect voor identiteit en levensbeschouwing in dialoog kunt gaan met andersdenkenden;
 • De leergang Krachtenspel.nl kun je makkelijk aanvullen met verhalen en beelden, liederen uit de eigen levensbeschouwelijke traditie en die van anderen. De inhoud en werkwijzen nodigen daar toe uit;
 • In de (pedagogische, psychologische, sociale) relatie meer gericht aandacht te geven aan sociale thema’s en grenzen. De kwaliteit van deze relatie (aandacht, zorg, tact, duidelijkheid) blijft voorwaarde voor het bereiken van de doelen van Krachtenspel;
 • Competenties zoals: gericht aandacht geven, beter waarnemen van grenzen, tactvol en duidelijker handelen in lastige situaties;
 • Je durft – als je in de leergang gaat samenwerken – ook door de feedback en steun van elkaar, meer verantwoordelijkheid te nemen.

We gaan met Krachtenspel.nl voor sociaal-emotionele educatie en actief burgerschap!

Voortgang Krachtenspel.nl

In 2022 zijn Krachtenspel-kaarten voor alle leeftijden ontwikkeld, de website overzichtelijker en praktischer gemaakt, video 1 bijgesteld voor alle leeftijden, video 2 voor professionals gemaakt en – met het experience-ontwerp van Mieke – de Start Krachtenspel gerealiseerd op de website. Dit werk is mede mogelijk gemaakt door een genereuze gift van Stichting tot steun aan het p.c. primair onderwijs te Amsterdam e.o. We werken in 2023 verder aan de kaarten voor alle leeftijden, de handleiding bij de kaarten en een procesformat (matrix). De voortgang wordt mede mogelijk gemaakt door de stuurgroep en de vele adviseurs die als vrijwilliger aan de website, het materiaal en de activiteiten meewerken! Ze geven niet alleen advies, maar dragen ook bij aan tekstredactie, trainingen en het testen van materiaal. Zie de namen in het colofon bij de Informatie voor professionals (zie menu) op de website.

Activiteiten voorjaar 2023

Op 9 maart en 19 april is er middags (13.30 – 16.30 uur in De Broedplaats, Renkum) weer een workshop. Dan testen we de nieuwe kaarten in de maak. Hier volgt een kort overzicht van de inhoud, verdere informatie vindt u bij de activiteiten.

 • Op 9 maart is er specifiek aandacht voor de relatie tussen je kracht inzetten en je kracht sparen en de wijze waarop je dat doet. De werkgeest en de heersgeest komen langs. Hoe houd jij de regie over je tijd? Hoe ben jij in het moment aanwezig? Hoeveel ruimte krijg jij en neem jij? Of laat je je opjagen of overheersen?
 • Op 19 april is er specifiek aandacht voor het stellen van grenzen. Met extra aandacht voor de praatgeest en droomgeest. Hoe kun je grenzen stellen aan meningen of oordelen? Hoe stel je grenzen aan je eigen verbeelding?

Kom je ook actief kennis maken en ontdekken wat jij kunt als begeleider met de website en de kaarten? Je bent welkom! Voor leerkrachten en begeleiders die feedback geven en materiaal willen testen in de praktijk zijn er kaartjes gratis beschikbaar. Je kunt direct aan de slag in je eigen doelgroep of organisatie. Kosten 50 Euro. Opgave via info@krachtenspel.nl.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de kerngroep,

Mieke Vollenhoven
Oprichter Krachtenspel.nl

info@krachtenspel.nl
06-55898760

 

9. De kracht van jonge en oudere burgers – ...

Graag stellen we jullie in deze nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen van het project Voor elkaar met Krachtenspel.nl. In dit project besteden we extra aandacht aan de toegankelijkheid van de website en het materiaal voor alle leeftijden. Daarnaast vind je in deze brief reacties van leerkrachten, informatie over de vacature en de activiteiten (21 september en 9 november) in het najaar. Krachtenspel is een burgerinitiatief van- en voor jonge en oudere burgers! Om op een leuke en effectieve manier samen te werken aan sociale educatie, sociale veiligheid en actief burgerschap.

De website gaat veranderen! Nu staat er op de website vooral werkmateriaal voor professionals die werken met deelnemers van 15+. De meeste verhalen, oefeningen en spelsituaties zijn nu bestemd voor jongeren en volwassenen. Straks staat er meer materiaal op de website voor alle leeftijden (10+). En kun je – als het allemaal gaat lukken – op de website al snel beginnen met het Krachtenspel! De website blijft open source.

Ons subsidieproject loopt! Hoever zijn we?

 • Op 7 april hebben we in de workshop Effectief omgaan met manipulatie en intimidatie samen met leerkrachten uit het primair onderwijs nieuw materiaal getest. De nieuwe video Oog in oog met verleidingen die een kleurrijk beeld geeft van de krachten, is “goedgekeurd” voor jong en oud vanaf 10 jaar! Kinderen, jongeren en volwassenen vinden het leuk om via de beelden de krachten in de samenleving te ontdekken. Je kunt deze video goed gebruiken in de klas, werd aangegeven. Zie: https://youtu.be/OYgFb8xbK9w
 • We gaan eerst aandacht geven aan de ontwikkeling en uitgave van kaarten voor alle leeftijden (AL). Daar is nu vooral behoefte aan. De kaarten voor professionals bewaren we voor later. Het eerste resultaat is veelbelovend. Leerkrachten uit groep 7 en 8 (en onderbouw voortgezet onderwijs) geven aan dat de beelden en opdrachten leuk en zinnig zijn om mee te werken in de klas;
 • We gaan de toegankelijkheid van de website nog verder verbeteren! Hierdoor kunnen gebruikers straks direct beginnen met de Start van het Krachtenspel: directe interactie en beweging in je eerstvolgende les of training. Bovendien geschikt voor alle leeftijden! Kan dat? Ja, de kaarten die we nogmaals hebben getest op 7 april worden geschikt bevonden om mee te werken met 10-jarigen, 16-jarigen, studenten en volwassenen! Dat komt omdat de beelden en symbolen van Krachtenspel voor alle leeftijden zijn;
 • Dit jaar gaat de aandacht vooral naar professionals die werken met de doelgroep alle
  leeftijden (focus 10-15 jaar) en die beginnen op de website;
 • De website gaat aandacht geven aan drie groepen professionals. Degenen die de volgende dag al willen beginnen met een concrete opdracht. De professionals die na een kennismakingsperiode doelgericht willen werken met concrete voorbeelden (lesbrieven). En beleidsmakers die willen zien hoe je met Krachtenspel in het kader van het (pedagogische) omgangsklimaat aan sociale educatie en burgerschap kunt werken. Wil je als professional snel een indruk van Krachtenspel.nl, kijk dan de nieuwe video: Omgaan met verleidingen en tegenslag: https://youtu.be/mz6M8uMEb0Y
 • We maken een procesformat (matrix) met een totaaloverzicht wat je wanneer kunt doen. Sociale veiligheid, pedagogisch klimaat, persoonlijk leiderschap, burgerschapsonderwijs en professionalisering. Het hoort allemaal bij elkaar. Hoe werk je samen aan dat proces? Wat zijn scenario’s en criteria?
 • De handleiding voor professionals met praktische tips en suggesties wordt bijgesteld. Ze geeft aan hoe je vanuit kernwaarden met jonge mensen kunt werken: aandacht, betrokkenheid, duidelijke regels, grenzen, verantwoordelijkheid en samenwerken.
 • De integrale visie en methode blijft gericht op de brede doelgroep begeleiders: onderwijs, opleiding, zorg en begeleiding; Krachtenspel is geen methode om apart te blijven gebruiken! Ze biedt wel een concrete start in je eigen situatie en je eigen vak. Je kunt als begeleider of docent (maatschappijleer, levensbeschouwing, filosofie, mentorlessen, beeldende vorming, taal) je eigen aanvliegroute kiezen. Ga je beginnen met spel, beweging, verhalen, waarnemen etc. Vandaar uit kun je stap voor stap gaan samenwerken met collega’s omdat daar ook een kader voor is.
 • We willen op de website snelle verbindingen maken naar de verhalen, beelden, symbolen, oefeningen, het spel en de spelkaarten.

Resultaten project en producten in 2022

Een overzicht van de producten die met hulp van subsidie worden ontwikkeld voor het project Voor elkaar met Krachtenspel.nl. Hoever zijn we nu?

1. De opdrachten voor de Krachtenspel-kaarten (AL) zijn halverwege en worden getest;
2. Er wordt gewerkt aan lesbrieven/modules voor het werken met kinderen en jongeren.
3. De handleiding bij de kaarten wordt bijgesteld voor het werken met diverse leeftijden.
4. Het korte verhaal met opdrachten wordt verder getest door leerkrachten;
5. De twee video’s zijn klaar! Ze zijn geschikt voor professionals die met jong en oud werken.
6. De website wordt nog aantrekkelijker gemaakt voor gebruikers. Hoe? Dat wordt een verrassing.

Een nieuwe kijk

Met de typische houdingen van Krachtenspel.nl kun je leren waarnemen hoe mensen zich gedragen in de samenleving. Op een veilige manier oefenen met je eigen houding en zicht krijgen op houdingen van andere mensen. Ook in groepen. Bovendien krijg je meer invloed op de wereld om je heen. Het gaat in dit Krachtenspel niet alleen om wat je doet, maar ook om toon en houding. Je kunt als jonge of oudere burger door de opdrachten zelf bijdragen aan het omgangsklimaat bij jou in de buurt. En zicht krijgen op vragen zoals: Wanneer is er sprake van manipulatie? Wat is wel en niet fair play? Hoe kun je op tijd je grens aangeven? Eerlijk confronteren? Verleiden of beïnvloeden? De samenleving wordt complexer. Veel mensen hebben dit soort dingen niet van huis uit geleerd. Als je met elkaar oefent om – als persoon en groep – in je kracht te blijven, ontwikkel je een stevige basis om verder te leren en te werken. De visie en flexibele aanpak van Krachtenspel.nl wordt ook door leerkrachten als een waardevolle aanvulling gezien. Uitspraken van diverse professionals:

1. “We kunnen door de opdrachten (op de kaarten red.) samen met jongeren kijken waar de grens voor jezelf en de ander ligt. Zo ontdek je dit spelenderwijs.”
2. “Kinderen kunnen met deze aanpak zelf, omdat ze een duidelijke speelruimte en opdrachten hebben, oplossingen vinden!”
3. “Burgerschap is ook afstemmen, je eigen talent inzetten in de samenleving. Mooi dat dat wordt gestimuleerd.”
4. “Je krijgt met Krachtenspel.nl een duidelijk kader en je kunt zelf bepalen waar je de nadruk op ligt. Zo kunt het proces stap voor stap met elkaar opbouwen.”

Menskracht en vacature

 • De coördinator die we zoeken (een sterke duizendpoot) is nog niet gevonden. De taken worden ondertussen ingevuld door diverse personen. Mieke organiseert, stimuleert en bewaakt het proces, de agenda en afspraken;
 • Voor tekstredactie en bijstelling van de website worden nu diverse freelancers ingehuurd;
 • Een deel van de adviseurs doet actief mee met de activiteiten en gaat het materiaal in de eigen groep testen. Andere adviseurs zijn op hun eigen wijze (telefoon, mail, zoom, lunch of thee) beschikbaar voor advies;
 • De behoeften van het primair onderwijs worden dit jaar extra afgestemd met leerkrachten. We testen met leerkrachten de producten van Krachtenspel.nl;
 • Hand- en spandiensten voor overleggen, bijeenkomsten van de stuurgroep en de
  adviesgroep van Krachtenspel.nl regelen we zelf. Adviseurs die meer structureel meewerken krijgen een onkostenvergoeding;
 • We zoeken een ervaren secretaris met bestuurlijke ervaring, een po-netwerk en interesse voor dit gebied! Wie weet iemand?

Vacature bijgesteld

Naast een secretaris, zoeken we een professional die vanuit het eigen netwerk de stuurgroep het komende jaar kan ondersteunen in marketing en ICT-activiteiten. Indien mogelijk ook uitbreiden van het netwerk in po. Je hebt gemiddeld twee uur per week beschikbaar in het komende half jaar. Het mag bv ook vier uur per maand zijn. De vergoeding is afhankelijk van de expertise en het netwerk dat je hebt. Het gaat om een freelancer, gereduceerd tarief en het is deels vrijwilligerswerk. Functie-
eisen:

 • Je beschikt over goede communicatieve, PR- en marketingvaardigheden;
 • Je kunt goed omgaan met vertrouwelijke zaken;
 • Je bent handig met tekstredactie en IT-hulpmiddelen (waaronder bv MS Teams, WordPress);
 • Je hebt ervaring in een vergelijkbare rol en bij voorkeur een netwerk in het onderwijs.

Ken je iemand met een netwerk die mogelijk belangstelling heeft? Wil je ze dan attenderen op deze vacature? Voor meer informatie stuur een bericht naar de stuurgroep via info@krachtenspel.nl

Activiteiten najaar 2022

Op 21 september en 9 november gaan we middags (13.00 – 16.30 uur De Broedplaats, Renkum) verder met de activiteiten. Dan testen we ook nieuwe producten in de maak. Vind je het leuk om kennis maken en te ontdekken wat je kunt doen met de website en de kaarten? Dan ben je heel welkom! Voor leerkrachten zijn er een paar kaartjes gratis beschikbaar. Opgave via info@krachtenspel.nl. We geven in het najaar specifiek aandacht aan de Genietgeest en de Praatgeest (zie de website). We wisselen uit hoe je het materiaal kunt gebruiken in de eigen
doelgroep/werkomgeving. Met de nieuwe kaarten verkennen we de krachten en houdingen. Je kunt zelf met de oefeningen aan de slag in je eigen doelgroep of organisatie!

Met vriendelijke groet,
Mede namens de kerngroep,

Mieke Vollenhoven
Oprichter Krachtenspel.nl

info@krachtenspel.nl
06-55898760

 

8. Leren omgaan met verleidingen en tegenslag ...

We wensen jullie een goed nieuwjaar toe! In deze nieuwsbrief aandacht voor de stimuleringssubsidie van Stichting Steun Amsterdam ten behoeve van het nieuwe deelproject Voor elkaar met Krachtenspel in po, een persoonlijke terugblik op zeven jaar werk aan Krachtenspel, de nieuwe adviesgroep en de komende activiteiten. Eerst een blik op de website die is bijgesteld. De titel op de homepage is nu:

Omgaan met verleidingen en tegenslag
Methode Krachtenspel.nl
Voor sociaal emotionele educatie en actief burgerschap

Wat is er veranderd?

 • De Basisinformatie en indeling zijn meer gericht op professionals die beginnen met de website.
 • Er is nu een aparte Nieuwsrubriek voor artikelen, nieuwsbrieven en blogs.
 • We hebben een Donorbox om giften te ontvangen.
 • De website blijft gericht op een brede doelgroep: Allereerst professionals in onderwijs, opleiding, zorg en begeleiding. Maar ook zeker bruikbaar in maatschappelijke organisaties. We richten ons vooral op professionals die met groepen werken.
 • De stuurgroep en de kerngroep zijn ook veranderd. Dirk van der Spoel heeft in het najaar van 2021 afscheid genomen van de stuurgroep. Hij blijft als medeontwikkelaar op de website staan. We bedanken hem voor zijn inzet in de stuurgroep.
 • In de adviesgroep komen er dit jaar zes nieuwe adviseurs bij. In het totaal zijn er nu 12 adviseurs die actief betrokken zijn.

Subsidie

Stichting Steun Amsterdam heeft aan Mieke Vollenhoven als oprichter en producent van Krachtenspel.nl, een stimuleringssubsidie gegeven om de website en het materiaal meer af te stemmen op de behoefte van kinderen, leerkrachten en andere begeleiders. De visie en flexibele aanpak van Krachtenspel.nl worden als een waardevolle aanvulling gezien voor het primair onderwijs. Het is een prachtige blijk van erkenning waar we heel blij mee zijn. In het deelproject Voor elkaar met Krachtenspel.nl wordt in de komende tijd extra materiaal ontwikkeld en getest. Leerkrachten en kinderen kunnen de groepsdynamische krachten leren kennen via de verhalen, beelden, symbolen, oefeningen, het spel en de spelkaarten.

Meerwaarde voor primair onderwijs (po)

Als kinderen vroeg leren omgaan met verleidingen en tegenslag en een constructieve houding ontwikkelen, kunnen ze ook op oudere leeftijd beter omgaan met sociale problemen zoals agressie, nepnieuws, vooroordelen en manipulatie. Krachtenspel is een methode om polarisatie tegen te gaan omdat je samen aan een constructieve houding werkt.
De meerwaarde van Krachtenspel.nl wordt duidelijk door samen met kinderen naar het werkmateriaal te gaan dat (ook) voor hen is bestemd. Doe bijvoorbeeld de Test (10 jaar en ouder), ga daarna naar de Verhalen (via het gele pictogram). Lees samen het korte verhaal: Het Krachtenspel (vanaf 10 jaar) of het kinderverhaal: De vurige houthakker (vanaf 8 jaar).

Een overzicht van de producten die worden ontwikkeld:
1. De Krachtenspel-werkkaarten voor professionele begeleiders. Ook in het primair onderwijs.
2. Een handleiding voor professionals in het po met praktische tips en suggesties.
3. Voorbeelden van het werken met kinderen komen in de Nieuwsrubriek.
4. Werkmateriaal voor kinderen om inzicht te krijgen in de basis van Krachtenspel.
5. De filmpjes worden meer geschikt voor professionals die met oudere kinderen werken.
6. De website wordt aantrekkelijker voor leerkrachten (indeling, vormgeving, redactie).

Coördinator po gezocht

We zoeken een coördinator po die vanuit het eigen po-netwerk de stuurgroep van Krachtenspel.nl het komende jaar kan ondersteunen. De functie kan zich ontwikkelen – als daar interesse voor is – tot de taken van een secretaris indien we een stichting willen oprichten of tot een samenwerking komen met de organisatie waar je werkt.

De taken

 • Bewaken van de behoeften van het primair onderwijs in producten en activiteiten van Krachtenspel;
 • Uitbreiden van het netwerk po, marketingactiviteiten via de website en andere kanalen;
 • Deelname aan de redactie en testen van producten van Krachtenspel.nl in het po;
 • Stimuleren en bewaken van de agenda’s & afspraken in het netwerk;
 • Hand- en spandiensten voor overleggen, bijeenkomsten van de stuurgroep en de adviesgroep van Krachtenspel.nl.

Tijdsinvestering is flexibel

 • Je hebt gemiddeld een halve dag per week beschikbaar in het komende jaar.

Vergoeding

 • De vergoeding is afhankelijk van de expertise en het netwerk dat je hebt. Het gaat om een freelanceovereenkomst, gereduceerd tarief en deels vrijwilligerswerk.

Functie-eisen

 • Je beschikt over goede communicatieve, PR- en marketingvaardigheden;
 • Je kunt goed omgaan met vertrouwelijke zaken en belangentegenstellingen;
 • Je hebt een groot probleemoplossend vermogen & bent stressbestendig;
 • Je bent handig met IT-hulpmiddelen (waaronder bv MS Teams, WordPress);
 • Je hebt ervaring in een vergelijkbare rol en een netwerk in het primair onderwijs.

Voor meer informatie stuur een bericht voor 31 januari 2022 naar de stuurgroep via Info@Krachtenspel.nl

Ken je iemand met een netwerk die mogelijk belangstelling heeft? Wil je ze dan attenderen op deze vacature?

Persoonlijke noot

Bijna zeven jaar ben ik bijna elke dag aan het werk met Krachtenspel. Het wordt tijd om wat meer te zeggen over mijn rol en positie. Het was al lang een hartenwens van mij om (nog een keer) een educatieve methode te ontwikkelen. Op basis van mijn visie op relationele vorming, leerprocessen in groepen en de cultuur. In 2014 heb ik de basis van het model gemaakt en in 2015 nam ik het initiatief om het materiaal te ontwikkelen. Gedurende al die jaren heb ik het voortouw genomen en samen met vrienden aan Krachtenspel.nl gewerkt. Het meeste werk doe ik zelf, de meeste kosten heb ik zelf betaald. Het overige deel verzameld of gekregen via mijn netwerk. De methode op de website is continue in opbouw. Misschien ga ik nog wel zeven jaar door. Samen met vrienden, familie en kennissen uit mijn netwerk; de vrienden van Krachtenspel. De methode Krachtenspel.nl wordt door honderden mensen gebruikt die terug komen op de website. De website en de uitgave van het materiaal is in eigen beheer. Ik ben de eigenaar en als hoofdauteur ook rechtspersoon. Als “founding mother” blijf ik zorgdragen dat de methode haar eigenheid en kwaliteit behoudt en zich verder kan ontwikkelen. Ik doe wat ik ben en werk het liefst zo informeel mogelijk als ontwikkelaar, auteur, beeldmaker, founder. Dat geeft energie. Het beeld dat ik vanaf het begin af aan voor deze missie voor ogen heb, is dat van licht dat doorbreekt en de kleuren van de regenboog krijgt als het gaat leven. Dat zijn de krachten en de kleuren van Krachtenspel.

Visie

De methode Krachtenspel.nl, voor sociaal emotionele educatie en actief burgerschap is gericht op het oefenen van levenshouding, competenties en overtuigingen. Voor jong en oud. De basis ligt in de ontmoeting tussen mensen, groepen mensen en culturen. Daar zijn kapstokjes voor nodig. Zoals de typische houdingen en krachten van Krachtenspel. We kunnen samen verleidingen en tegenslag leren hanteren. Samen de oorzaken van polarisatie aanpakken. Wij kunnen samen, jong en oud, leren waarnemen wanneer binnen groepen en systemen grote en kleine mensen worden aangevallen, opgejaagd, miskend, in een hoek gedrukt, gemanipuleerd of in verwarring gebracht. Waar merk je dat aan, op welk moment en wat doe je dan? Dat kan met je eigen sociale talent, met je eigen grenzen. Vanuit je eigen levensbeschouwing. Of je nu wel of niet gelovig bent. Hoe worden we de strijders, harde werkers en wijze mensen en leiders die we kunnen zijn?

Als we samenwerken met andere organisaties, gebeurt dit op basis van voorwaarden (zie ook de bijgestelde wet auteursrecht) zoals:

 • De methode Krachtenspel.nl blijft in ontwikkeling. Dit op basis van de beheerovereenkomst tussen de auteurs uit 2018;
 • De hoofdauteur en eigenaar houdt zelf de regie om de eigenheid en kwaliteit te bewaken;
 • Het materiaal blijft voor iedereen beschikbaar tegen kostprijs, we werken low budget;
 • De bron (www.krachtenspel.nl) wordt steeds genoemd bij gebruik en bij samenwerking;
 • Inspiratie staat voorop in het netwerk. We werken vooral op basis van wederkerigheid;
 • Besluitvorming vindt plaats met de auteurs en adviseurs die actief zijn in de kerngroep;
 • Openheid en duidelijkheid over belangen en zoveel mogelijk een bottom up organisatie;
 • Een bijdrage in de (on)kosten, inschrijven op de website en schriftelijke afspraken;
 • Personen van organisaties waar we mee werken staan bij het colofon op de website met vermelding van accreditatie.

Activiteiten voorjaar 2022

Op 20 januari starten we in Renkum met een nieuwe adviesgroep met op dit moment zes oude en zes nieuwe adviseurs die – afhankelijk van de expertise en ambitie – diverse rollen op zich kunnen nemen. Daarom ziet de inspiratiemiddag er deze keer anders uit. We nodigen met name leerkrachten en leiders (met een netwerk) uit het primair onderwijs uit om mee te doen aan de adviesgroep. Dat is van invloed op het beleid, de producten en activiteiten. Opgave om actief met ons kennis te maken graag via Info@krachtenspel.nl

Begin februari komen – na overleg met de adviesgroep – de nieuwe activiteiten op de website te staan.

Donderdag 20 januari 2022 Inspiratiemiddag met de adviesgroep

Op de inspiratiemiddag met de nieuwe adviesgroep komen de volgende punten aan de orde:

 • Waar staat Krachtenspel? Waar gaan we naar toe?
 • Wat speelt er in jouw eigen krachtenveld (veiligheid, invloed, samenwerken)?
 • Wat kan nog beter aan de nieuwe producten zoals de kaarten en het filmpje?
 • Hoe kan de informatie, de communicatie en het netwerk verder verbeteren?
 • Hoe gaan we verder met de activiteiten en organisatie van Krachtenspel.nl?

We geven specifiek aandacht aan het testen van de Krachtenspel-werkkaarten van de Werkgeest. Op deze bijzondere inspiratiemiddag (13 – ca.16 uur, Renkum) werken de adviseurs en andere professionals met het materiaal van Krachtenspel.nl. We wisselen uit hoe je het materiaal kunt gebruiken in de eigen doelgroep/werkomgeving. Met de nieuwe kaarten verkennen we de kracht van de Werkgeest en andere krachten. Je kunt zelf met de oefeningen aan de slag in je eigen doelgroep of organisatie!

Met vriendelijke groet,

Mede namens de kerngroep,

Mieke Vollenhoven
Producent Krachtenspel.nl

 

7. Burgerschapsonderwijs in het krachtenspel van d...

Vlak voor de zomer willen we jullie een fijne tijd toewensen! Dit is het nieuws van de kerngroep Krachtenspel.nl. In deze nieuwsbrief aandacht voor het interview van Stichting NIVOZ, de meerwaarde van Krachtenspel voor kinderen en jongeren in het (burgerschaps)onderwijs, een activiteitenkalender en een actie: De eerste 10 professionals kunnen een workshop gratis volgen.

Interview

Stichting NIVOZ heeft in een interview met Mieke Vollenhoven, producent van Krachtenspel.nl, aandacht besteed aan de betekenis van Krachtenspel in het onderwijs. Een opvallende alinea en de link naar het interview:
We presenteren hier een interview met de bedenker en eerste ontwikkelaar van het instrument, Mieke Vollenhoven, als voorbeeld van een initiatief dat niet zo vatbaar lijkt voor wetenschappelijke toetsing, maar stevig gefundeerd is in praktische wijsheid en daarom heel waardevol kan zijn. Bron: https://nivoz.nl/nl/sociaal-emotionele-ontwikkeling-en-krachtenspel

Kinderen en jongeren in het (burgerschaps)onderwijs

Van jonge burgers wordt een grote mate van zelfredzaamheid verwacht. Ook sociaal. Het thema is complex maar je kunt niet blijven praten. Het is nodig om – op een verantwoorde wijze – een beetje te experimenteren met het gereedschap van Krachtenspel.nl en te vertrouwen op de deskundigen in de school die daarmee kunnen werken. Er zijn ook veel jongeren met sociale talenten die hun steentje kunnen bijdragen.

Je bent zelf het ideale instrument en kunt optimaal met elkaar leren door te doen en te reflecteren. Daar heb je kapstokjes bij nodig. Beeldtaal en een leidraad. De zeven concrete houdingen, beelden, oefeningen en symbolen op Krachtenspel.nl zijn geschikt om op een veilige manier bij de kern te komen. Omdat ze niet op de persoon maar op de bal spelen. Door naar aanleiding van de interventies te reflecteren op de eigen houding, ga je (steeds) meer bewust in gesprek met je doelgroep. Welke aanvliegroute kies je? Met welk thema van Krachtenspel ga je aan de slag? Werk jij liever met verhalen of beelden? Of durf je ook het spel te spelen? Er is werkmateriaal vanaf de leeftijd van 10 jaar. Docenten (mentoren, coaches) kunnen met inzicht, lef en met Krachtenspel burgerschapsonderwijs op een hoger plan brengen.

Innovatieve aanpak

Het gereedschap van Krachtenspel.nl is innovatief en geeft een antwoord op actuele problemen. Het speelt in op de behoefte aan interactief, digitaal- en visueel materiaal. Geschikt om ook via internet te werken (online learning). Het maakt jonge mensen meer zelfredzaam en minder afhankelijk van begeleiding door instanties; ze doet iets aan preventie van te grote hoeveelheden ongezonde medicatie zoals slaapmiddelen; draagt bij aan de beheersing van de kosten in de gezondheidszorg; werkt bottom-up met ervaringsdeskundigen en professionals over vakgebieden heen.

Actie. Doe je mee?

Omdat het thema zo urgent is, komen we in actie. In het voorjaar hebben we de basis gelegd van de Krachtenspel-kaarten. De kaarten maken het gereedschap visueler, (nog meer) tastbaar en ze maken de visie en aanpak snel inzichtelijk. We nodigen (team)leiders en docenten uit om mee te doen aan het testen van het eerste setje kaarten. De kaarten zijn bestemd voor po vanaf 10 jaar, vo, mbo en hbo. De eerste tien professionals (docenten, coaches, begeleiders etc.) die zich opgeven:

 • kunnen zonder kosten meedoen aan een van onze middagactiviteiten in het najaar waarin je je competenties traint, het materiaal op interactieve wijze leert kennen en we samen de eerste opzet van de kaarten testen. Zie de data bij Activiteiten najaar Omgeving Renkum.
 • krijgen in een later stadium de set met kaarten gratis als ze op school met de kaarten aan het werk gaan en feedback willen geven. Wie het eerst komt, die het eerst maalt. Geef wel aan dat je gebruik wilt maken van de actie. Vragen en opgeven: Info@krachtenspel.nl.

Onderbouwing van Krachtenspel.nl

Het gereedschap is gebaseerd op vier pijlers: de pedagogische, psychologische, didactische en levensbeschouwelijke universele waarden. Die uitgangspunten zijn geïntegreerd in de visie en het model en stap voor stap uitgewerkt. Die verbinding is nodig en spreekt aan! Krachtenspel.nl:

 • biedt een doordachte, verantwoorde, brede en praktische visie op dit gebied;
 • de website is open source en de downloads zijn direct toegankelijk;
 • is vanwege de opzet geschikt voor een leven lang leren: jong, oud en doorlopende leerlijnen;
 • geeft concrete basis en beelden voor onderwijs, coaching, opleiding, zorg en begeleiding tegelijk. Zodat we hoognodige bruggen kunnen bouwen;
 • laat alle zintuigen aan het werk: informatie, oefeningen, verhalen, spel, beeld en geluid;
 • leert krachten achter sociale problemen zoals agressie, stress, vooroordelen etc. waarnemen in houdingen van mensen (leren nuanceren, in de context plaatsen, balans vinden);
 • helpt (jonge) mensen meer in hun kracht (balans) te komen en effectief om te gaan met sociaal emotionele problemen;
 • docenten kunnen keuzes maken welke werkvorm bij hen past, welk thema op school nog aanvulling behoeft en zich verder professionaliseren door letterlijk hun houding te oefenen;
 • schoolteams kunnen hun visie op een hoger plan brengen en hun actieplan (ook) richten op houdingen en competenties ten aanzien van sociaal-emotionele problemen.

De activiteiten die op de website stonden zijn – vanwege Corona – verschoven naar het najaar:

Activiteiten najaar 2021

 

Vrijdag 8 oktober 2021 Inspiratiemiddag: Effectief omgaan met vechtjassen en aanvallers

Hoe kun jij als professional in je kracht blijven als mensen polariseren en wij-zij denken? Kun je in een crisis en bij conflicten blijven staan en mensen die aanvallen of polariseren dichter bij elkaar brengen? Wat doe je als professional als (jonge) mensen in jouw doelgroep wij-zij denken of zich (te) fel tegen anderen keren?

Op deze inspiratiemiddag (13 -16 uur, Renkum) ontdekken de deelnemers de kracht en de valkuil van de strijdgeest in zichzelf en in groepen. We werken met de eerste versie van de Krachtenspel.nl- werkkaarten over de Strijdgeest (beelden, vragen, spel en andere oefeningen in houding). De deelnemers ontdekken hoe ze vanuit hun eigen rol effectiever kunnen omgaan met de kracht van grenzen en boosheid. En hoe je op de grens contact kunt maken en de balans kunt vinden. Ze geven elkaar tips en suggesties over het werken met dit thema in hun eigen doelgroep en situatie.

Doelgroep: Professionele (bege)leiders en belangstellenden. Bijvoorbeeld leerkrachten, coaches, trainers samen met informele begeleiders en vrijwilligers. Kosten 50 Euro. Met korting (als je je opgeeft voor 20 september) 35 Euro. Snel opgeven kan bij kennismaking via Info@krachtenspel.nl

Onder leiding van: Mieke Vollenhoven en Rob Braamburg als co-trainer (kerngroep Krachtenspel.nl).

 

Vrijdag 19 november 2021 Workshop: Effectief omgaan met (te) harde werkers en stresskippen

Kun jij in een stressvolle periode in je kracht blijven en de regie houden over je energie? Wat doe je als je je energie verliest en ook anderen de moed dreigen te verliezen? Kun je dan nog voor jezelf en anderen zorgen? Of houd je je vast aan extra regels, te hoge eisen en ga je nog harder werken?

In een crisis heb je te maken met mensen die de situatie ontkennen, in opstand komen of overdrijven. Maar ook mensen die in contact blijven, actief meewerken en kunnen meebuigen. Hoe kun je jezelf en andere mensen stimuleren om de balans te vinden? Dat gaan we oefenen aan de hand van (stressvolle) situaties. Samen met stresskippen en (te) harde werkers.

Op deze workshop (13-17 uur, Renkum) werken de deelnemers met het materiaal van Krachtenspel.nl en wisselen we uit hoe je het materiaal kunt gebruiken in de eigen doelgroep of werkomgeving. Met de nieuwe kaarten en oefeningen verkennen we de kracht van de Werkgeest en andere krachten. Je kunt zelf met de oefeningen aan de slag in je eigen doelgroep of organisatie!

Doelgroep: Professionals uit onderwijs, coaching, opleiding en andere maatschappelijke organisaties. Kosten: 70 Euro. Met korting (als je je opgeeft voor 1 november) 50 euro. Snel opgeven kan bij kennismaking via Info@Krachtenspel.nl
Onder leiding van: Mieke Vollenhoven en Marijke Mesdag als co-trainer (Kerngroep Krachtenspel.nl)

Terugblik activiteiten

 • In het voorjaar van 2021 hebben we via Zoom gewerkt aan het testen van de eerste opzet van de Krachtenspel-kaarten. Verrassend om te merken dat je ook via sociale media met KS intensief contact kunt maken, beelden op je in kunt laten werken, je je geluid kunt laten horen en samen kunt bewegen achter je scherm.
 • Op LinkedIn-pagina van Mieke staat het NIVOZ interview en nieuwe artikelen: Wat bezielt deze mensen, hoe komen we bij elkaar? Hoe blijf je in je kracht in crisistijd, hoe doe je dat als leider? Geloof je soms ook je ogen en oren niet als je naar het nieuws kijkt?
 • De website wordt goed bekeken. Nu elke maand meer dan honderd nieuwe gebruikers.

Met vriendelijke groet,

Mede namens de kerngroep,

Mieke Vollenhoven
Producent Krachtenspel.nl

 

6. Meer trainers en begeleiders aan het werk met K...

Wat een jaar hebben we achter de rug! Met krachten die over de top dreigen te gaan. Krachten in mensen, de natuur en de samenleving. Dat is voor (bege)leiders in deze tijd een hele uitdaging. We wensen je/jullie een jaar toe waarin we ons evenwicht kunnen bewaren en verder werken aan idealen. In crisistijd heb je eerder te maken met stressvolle situaties, energieverlies of isolement. We verliezen dan eerder het contact. Niet alleen door die anderhalve meter maar ook door stereotype reacties zoals: je eigen bubbel, wij-zij denken, misleiding en verwarring. We richten ons in Krachtenspel.nl daarom op het herkennen van die reacties en het vinden van een constructieve houding. Met hulp van eigen krachtbronnen en met elkaar. Eigen inspiratie (letterlijk: inademen) en hulp van vrienden, met wie je kunt uitademen, zijn voorwaarden om te ontwikkelen. Dat geldt zeker voor Krachtenspel.nl en mijn eigen inzet als leider van deze informele organisatie met een professionele website. Daarom een persoonlijke noot:

Eigen inspiratie en vrienden

Het is al vele jaren mijn droom om vanuit mijn expertise als leerplanontwikkelaar (nog een keer) toegankelijk gereedschap te ontwikkelen op het gebied van sociaal-emotionele educatie. Ik voel me geroepen om (cultuur)krachten en patronen achter sociale problemen te verhelderen. En deze meer hanteerbaar te maken door het verschil te laten zien en ervaren tussen stereotype- en constructieve houdingen. Met beelden, verhalen en oefeningen die vele mensen aanspreken. Voor jong en oud. Om dat te bereiken heb ik het Krachtenspel.nl-model, het gereedschap, de leergang en de website ontwikkeld. Dat heb ik niet alleen gedaan. In de afgelopen vijf jaar heb ik op vele (meer dan 30!) deskundigen (vooral vrienden en familieleden) een beroep gedaan. Soms was ik te gedreven. Dan kreeg ik nog een paar minuten om over Krachtenspel te praten of kwam er een tijdslimiet (“dit jaar heb ik nog een paar uur om te helpen”). In deze nieuwsbrief wil ik al mijn vrienden bedanken. Met name: Jan (auteur Krachtenspel-spel), Dirk (eveneens mede-ontwikkelaar), Ruud, Remy, Chris, Roger, Rob en Janneke. In het colofon staan zij en alle anderen met naam en toenaam vermeld. Het is bijna allemaal vrijwilligerswerk. Zonder hun steun was het niet gelukt.

Voor elkaar

In 2021 ligt de nadruk op de toepassing van het gereedschap onder het motto: “Voor elkaar met Krachtenspel.nl”:

 • Vanuit het “Train de trainer” principe worden trainers en begeleiders via de activiteiten en de Krachtenspel-leergang vertrouwd gemaakt met het gereedschap (zie later).
 • Met de Krachtenspel-werkkaarten (in de maak) krijgen leiders en begeleiders snel inzicht in de krachten en hoe je met het gereedschap op de website in een groep kunt werken.
 • Met de Krachtenspel-organisatiekaarten (in de maak) zie je in vogelvlucht vanuit welke visie, strategie, doelen, competenties en capaciteiten we werken.

Eerst de nieuwe activiteiten: Kom je ook een keer actief kennismaken?

Activiteiten voorjaar 2021

 

Vrijdag 26 februari 2021 Inspiratiemiddag: Effectief omgaan met vechtjassen en aanvallers

Hoe kun jij als professional in je kracht blijven als mensen polariseren en wij-zij denken?

Kun je in een crisis en bij conflicten blijven staan en mensen die aanvallen of polariseren dichter bij elkaar brengen? Wat doe je als professional als (jonge) mensen in jouw doelgroep wij-zij denken of zich (te) fel tegen anderen keren? Op 26 februari (13 -16 uur, Renkum) ontdekken de deelnemers de kracht en de valkuil van de strijdgeest in zichzelf en in groepen. We werken met de eerste versie van de Krachtenspel.nl- werkkaarten over de Strijdgeest (beelden, vragen, spel en andere oefeningen in houding). De deelnemers ontdekken ze hoe ze vanuit hun eigen rol effectiever kunnen omgaan met de kracht van grenzen en boosheid. En hoe je op de grens contact kunt maken en de balans kunt vinden. Ze geven elkaar tips en suggesties over het werken met dit thema in hun eigen doelgroep en situatie.

Doelgroep: Professionele (bege)leiders en belangstellenden. Bijvoorbeeld leerkrachten, coaches, trainers samen met informele begeleiders en vrijwilligers. Kosten 50 Euro. Met korting (als je je opgeeft voor 15 februari) 35 Euro. Snel opgeven kan bij kennismaking via Info@krachtenspel.nl

Onder leiding van: Mieke Vollenhoven en Rob Braamburg als co-trainer (kerngroep Krachtenspel.nl).

Vrijdag 26 maart 2021 Workshop: Effectief omgaan met (te) harde werkers en stresskippen

Kun jij in een stressvolle periode in je kracht blijven en de regie houden over je energie?

Wat doe je als je je energie verliest en ook anderen de moed dreigen te verliezen? Kun je dan nog voor jezelf en anderen zorgen? Of houd je je vast aan extra regels, te hoge eisen en ga je nog harder werken? In een crisis heb je te maken met mensen die de situatie ontkennen, in opstand komen of overdrijven. Maar ook mensen die in contact blijven, actief meewerken en kunnen meebuigen. Hoe kun je jezelf en andere mensen stimuleren om de balans te vinden? Dat gaan we oefenen aan de hand van (stressvolle) situaties. Samen met stresskippen en (te) harde werkers.

Op de workshop op 26 maart 2021 (13-17 uur, Renkum) werken de deelnemers met het materiaal van Krachtenspel.nl en wisselen we uit hoe je het materiaal kunt gebruiken in de eigen doelgroep/werkomgeving. Met (nieuwe) kaarten en oefeningen verkennen we de kracht van de Werkgeest en andere krachten. Je kunt zelf met de oefeningen aan de slag in je eigen doelgroep of organisatie!

Doelgroep: Professionals uit onderwijs, coaching, opleiding en andere maatschappelijke organisaties. Kosten: 70 Euro. Met korting (als je je opgeeft voor 15 maart) 50 euro. Snel opgeven kan bij kennismaking via Info@Krachtenspel.nl
Onder leiding van: Mieke Vollenhoven en Dirk van der Spoel (Kerngroep Krachtenspel.nl)

Disclaimer: mochten wij door overheidsmaatregelen genoodzaakt worden om de vorm of de datum van de bijeenkomsten te veranderen, dan houden we jullie op de hoogte via de website. Als er een datum niet doorgaat, nemen we waarschijnlijk de volgende datum. De reserve datum is 23 april.

Leergang Krachtenspel.nl

De activiteiten op de website (workshops en inspiratiemiddagen) zijn apart van elkaar te volgen en vormen samen de basis van een leergang. Voor de eerste kennismaking kun je je snel inschrijven via Info@krachtenspel.nl. Professionals die willen deelnemen aan meer activiteiten, schrijven zich in via de formulieren op de website, dragen op deze wijze bij aan de (on)kosten en kunnen – na een aantal dagdelen (zie later) – desgewenst een certificaat krijgen (bewijs van deelname). Dat kan als Begeleider, Co-trainer of Trainer (coach of adviseur). Het betreft een stapsgewijze opbouw. Je hoeft als deelnemer niet de hele leergang te volgen. Je kunt kiezen aan welke activiteiten je deelneemt. In elke activiteit geven we extra aandacht aan een bepaalde kracht of werkwijze. De complete leergang duurt twee jaar (vier workshops, vier inspiratiemiddagen en soms een extra bijeenkomst). De leergang is een aanvulling op de competenties en opleiding die professionals al hebben op het gebied van training, coaching of begeleiding. In de diverse activiteiten ervaar je steeds meer het verschil tussen stereotype- en constructieve houdingen. Professionals gaan in de leergang dynamische krachten, zoals manipulatie, overheersing en verwarring duidelijk bij zichzelf en hun doelgroep herkennen en beter hanteren in hun doelgroep/werkomgeving. We nodigen alle professionals uit om in 2021 actief kennis te maken met onze activiteiten.

 1. Op de inspiratiemiddagen gaat het vooral om kennismaken en oefenen met het gereedschap van Krachtenspel.nl. Elke keer komt een andere inhoud aan bod. Professionele begeleiders leren effectief te werken met het gereedschap.
 2. Op de workshops werken professionals aan specifieke competenties op het gebied van sociaal-emotionele educatie, onder leiding van een ervaren Krachtenspel.nl trainer. We ontwikkelen op interactieve wijze capaciteiten om met groepsdynamische krachten te werken. Dit gebeurt in het kader van de dynamiek in de groep, je persoonlijke ontwikkeling, de (doel)groep en de cultuur. We leren van elkaar.

Voorwaarden om Krachtenspel.nl zelfstandig te mogen inzetten

 1. Professionals – die zich op de website hebben ingeschreven – mogen binnen de gebruikersvoorwaarden (bronvermelding, auteursrechten, etc. zie de website) – binnen hun eigen organisatie aan het werk met Krachtenspel.nl.
 2. Professionals die (een deel van) de leergang gevolg hebben (na 4 of 8 dagdelen) krijgen desgewenst een certificaat (bewijs van deelname) om effectief met Krachtenspel.nl te werken binnen hun eigen organisatie en de gebruiksvoorwaarden.
 3. Professionals met een participatieovereenkomst (getekend door Mieke Vollenhoven) mogen ook zelfstandig extern aan het werk met Krachtenspel.nl. Dit geldt voor ervaren coaches, trainers en adviseurs met ruime ervaring met wie wij een participatieovereenkomst hebben.

Er zijn nu in de kerngroep van Krachtenspel.nl vier trainers/adviseurs met een schriftelijke overeenkomst (Mieke, Jan, Dirk en Chris), een speltrainer (Ruud), twee co-trainers die zich inwerken (Rob en Roger) en vijf begeleiders die met de Krachtenspel-kaarten willen gaan werken. Een overzicht van de stappen in de leergang:

Begeleiders (in eigen werk/omgeving)

a) Wie: Professionele begeleiders op het gebied van sociaal-emotionele educatie.
b) Doel/opbrengst: Vaardigheden om effectief om te gaan met de website en de kaarten. Certificaat (bewijs van deelname).
c) Product: Je krijgt Krachtenspel-werkkaarten (als deze klaar zijn) om snel en effectief met de website te kunnen werken (zie ook de gebruiksvoorwaarden op de website).
d) Investering: Vier dagdelen: Minimaal drie activiteiten en een workshop met de kaarten
Voorwaarde: Na kennismaking inschrijven via de formulieren op de website.

Co-trainers (van activiteiten op Krachtenspel.nl)

a) Wie: Professionals die meewerken als co-trainer aan de activiteiten op Krachtenspel.nl.
b) Doel/opbrengst: Competenties om als co-trainer te werken met Krachtenspel.nl. Certificaat met vermelding van jouw expertise (als speltrainer, verhalenverteller, coach of trainer etc.)
c) Product: Je krijgt Krachtenspel-werkkaarten en -organisatiekaarten (als deze klaar zijn).
d) Investering: Minimaal zeven dagdelen (liefst 7 krachten). De complete leergang heeft een doorlooptijd van ca twee jaar. Eerste jaar als Begeleider. Daarna een paar keer als Co-trainer meewerken met een trainer van Krachtenspel.nl. Voorwaarde: Inschrijven via de website als organisatie.

Zelfstandig trainer, coach of adviseur (commercieel, vanuit je eigen organisatie)

a) Wie: Ervaren SEE-trainers die het gereedschap door en door kennen en kunnen hanteren
b) Doel/opbrengst: Competenties en capaciteiten om vanuit je expertise en organisatie zelfstandig – met Krachtenspel.nl te werken. Certificaat met vermelding van jouw expertise als coach, trainer of adviseur. Met een participatieovereenkomst kun je – binnen de voorwaarden – Krachtenspel.nl zelfstandig inzetten in activiteiten.
c) Product: Je krijgt meerdere setjes kaarten.
d) Investering: Minimaal 10 dagdelen. Deelname aan de leergang en extra bijeenkomsten. Voorwaarde: Elk jaar inschrijven via de website als organisatie. Bijdragen aan de (on)kosten.

Overig nieuws en terugblik activiteiten

 • Het Element in Amersfoort is – ook vanwege de Coronacrisis – niet langer toegankelijk voor onze activiteiten. In het najaar van 2020 hebben we – met mondkapjes op – op twee nieuwe locaties getraind: De Ontmoeting in Bennekom en De broedplaats in Renkum. Beide in een prachtige grote zaal waarin we de nodige afstand konden bewaren.
 • Op 2 oktober 2020 Effectief omgaan met dromers, fantasten en warhoofden (onder leiding van Mieke Vollenhoven en Dirk van der Spoel) was het thema: Hoe kun jij als professional je dromen waarmaken en in je kracht blijven? Kun je ook bij grote verleidingen en tegenslag illusies ‘doorprikken’? Een krachtige nieuwe speloefening was die rond een machthebber met illusies waarvan we de ogen wilden openen.
 • Op 27 november 2020 Persoonlijke leiderschap in lastige situaties (onder leiding van Mieke Vollenhoven en Roger Burcksen als co-trainer) was het thema: Wat doe je als je in een crisis het overzicht verliest en de communicatie moeilijk wordt? Nieuwe inzichten en complimenten kregen we van (bege)leiders uit de zorg die met dit thema worstelen.
 • Op LinkedIn-pagina van Mieke staan nieuwe artikelen: Hoe kun je leerlingen en studenten in deze tijd (stimu)leren om zich niet te laten misleiden en zelf na te denken. Hoe kun je dromen waarmaken en slagen als je kwetsbaar bent? Hoe kun je als professional stereotype (denk)beelden aanpakken?
 • De website wordt goed bekeken. Elke maand ongeveer 100 nieuwe gebruikers.
 • Roger Burcksen is bij de kerngroep gekomen als speltrainer en adviseur. Hij is vanaf 2015 betrokken als adviseur, heeft ruime ervaring als productiemanager bij de televisie en ervaring als speltrainer in het maatschappelijk werk.

Kernwaarden

De groep rond Krachtenspel.nl werkt vanuit criteria en de kernwaarden: verbinding, autonomie, kwaliteit, inspiratie en samenwerken. Er is sprake van:

 • Vergaande participatie. Alle professionele begeleiders kunnen meedoen. Ook vrijwilligers of professionals met een beperking;
 • Eigen regie, onafhankelijkheid. Besluiten worden genomen door Mieke Vollenhoven, Dirk van der Spoel en Janneke Hoekstra op basis van een onderlinge beheersovereenkomst. Mieke Vollenhoven tekent de contracten en (participatie)overeenkomsten die de auteursrechten raken;
 • Kwaliteit en auteursrechten (Alle rechten voorbehouden) worden beschermd (via Dirk Zwager, advocaat IE). Ook om het gereedschap – onder voorwaarden – later te kunnen overdragen aan organisaties die passen bij onze missie;
 • Inspiratie, creativiteit, plezier en het leerproces hebben prioriteit boven prestatie, verdienste of tijdsdruk;
 • We werken zo informeel mogelijk samen. Vaak op basis van wederkerigheid (gesloten beurs, schriftelijke overeenkomst) en een bijdrage in de (on)kosten.

Spreekt dit je aan? We werken graag samen met andere experts en organisaties zodat we elkaar inspireren en aanvullen.

Met vriendelijke groet, namens de kerngroep,

Mieke Vollenhoven

 

5. Een krachtig en creatief antwoord op stereotiep...

In deze Nieuwsbrief van de kerngroep Krachtenspel.nl ligt de nadruk op de aanpak van vooroordelen en discriminatie in het gereedschap van Krachtenspel.nl. We bieden een visie en praktische mogelijkheden aan (bege)leiders om stereotype beelden, sociale onrust en verwarring op dit gebied effectief aan te pakken. We gaan niet in op de vraag wie er fout is, halen geen beelden omver en willen geen overtuigingen veranderen. Zo’n benadering kan tegenstellingen (het wij-zij denken) juist vergroten. Voor-oordelen kunnen we (af)leren, als we samen kijken en reflecteren op stereotiepe beelden die we (onbewust) hebben van mensen die heel anders lijken. Welke denkbeelden heb je aangeleerd? Wat is anders dan je dacht als je elkaar echt leert kennen? Onze voorbeelden komen uit de dagelijkse praktijk. Onze oefeningen en verhalen gaan over onze eigen houding. Vanuit die herkenning kunnen beelden veranderen en kun je aan beeldvorming werken.

We richten ons op de aanpak van oorzaken achter sociale problemen zoals: discriminatie, vijanddenken, wij-zij-denken, misleidende boodschappen, manipulatie, vooroordelen en verwarring. Het gaat om (denk)beelden en houdingen van mensen die elkaar (onbewust) beïnvloeden. Sociale problemen hangen met elkaar samen. Discriminatie in de samenleving, in instituten, onderwijs en opvoeding wordt bij (jonge) mensen intern opgeslagen.

Onze manier van werken is bestemd voor professionele begeleiders en vrijwilligers die zich ook willen richten op hun eigen denkbeelden en houding. In onze activiteiten ervaren begeleiders eerst zelf het verschil tussen stereotiepe- en constructieve houdingen en daarna gaan we in op de vraag hoe je dat oefent met anderen. Professionals gaan met Krachtenspel.nl dynamische krachten, zoals uitsluiting bij zichzelf en in de samenleving, beter hanteren en kunnen anderen helpen hun weg te vinden. Met als resultaat: meer eigen regie, gelijkwaardigheid en verbinding in mensen en groepen.

Activiteiten najaar 2020

In het najaar van 2020 richten we ons op de ontwikkeling van nieuw gereedschap in het werken met Krachtenspel.nl. We nodigen professionals uit om mee te doen en zijn op zoek naar creatieve meedenkers en trainers met expertise op dit gebied. Daarover later in deze brief. Eerst de nieuwe activiteiten: De workshop van 3 april is vanwege de Covid-situatie verschoven naar 2 oktober a.s. De volgende inspiratiemiddag staat gepland op 27 november 2020. Kom je ook actief kennismaken?

2 oktober 2020 Workshop: Effectief omgaan met dromers, fantasten en warhoofden

Hoe kun jij als professional je dromen waarmaken en in je kracht blijven?

Wat houdt je tegen? Kun je bij verleidingen en tegenslag in je kracht blijven en illusies op tijd doorprikken? Wat doe je als professional als (jonge) mensen in jouw doelgroep in een droomwereld, fantasie of bubbel leven?

Op de workshop op 2 oktober (13-17 uur – centrum van het land) ontdekken de deelnemers de kracht en de valkuil van de droomgeest in zichzelf en in groepen. We werken met materiaal van Krachtenspel.nl (spel, informatie, beelden en oefeningen). In de workshop gaan de deelnemers hun eigen uitdaging aan en ontdekken ze hoe ze vanuit hun eigen rol effectief kunnen omgaan met de kracht van dromen. Ze geven elkaar tips en suggesties over het werken met dit thema in hun eigen doelgroep en situatie. De diverse workshops zijn apart van elkaar te volgen en vormen samen een leergang.

Doelgroep: Deze middag is bestemd voor professionele begeleiders en doelgericht van opzet. Bijvoorbeeld leerkrachten, coaches, trainers en begeleiders. Kosten 70 Euro. Met korting (als je je opgeeft voor 14 september) 50 euro. Snel opgeven kan bij kennismaking via Info@krachtenspel.nl

Onder leiding van: Mieke Vollenhoven en Dirk van der Spoel (kerngroep Krachtenspel.nl).

27 november 2020 Inspiratiemiddag: Persoonlijk leiderschap in lastige situaties

Kun jij in een moeilijke tijd je krachten bundelen en de regie houden?

Wat doe je als je het overzicht verliest en de communicatie moeilijk wordt? Kun je dan nog koers houden en op tijd ingrijpen? Of houd je je vast aan regels of een leider? In een crisis heb je te maken met mensen die volgen, de situatie ontkennen of in opstand komen. Maar ook mensen die zelf de regie houden, in contact blijven en actief meewerken. Hoe kun je jezelf en andere mensen stimuleren? Dat gaan we oefenen aan de hand van lastige situaties. Samen met mensen (vechters)bazen en angsthazen.

Op de Inspiratiemiddag op 27 november 2020 (13-16 uur, centrum van het land) werken de deelnemers met het materiaal van Krachtenspel.nl en wisselen we uit hoe je het materiaal kunt gebruiken in de eigen (sociale en/of werk) omgeving. Met (nieuwe) kaarten en oefeningen verkennen we de kracht van de Heersgeest en andere krachten. Je kunt zelf met de oefeningen aan de slag in je eigen doelgroep of situatie!

Doelgroep: Professionals en belangstellenden uit onderwijs, coaching, opleiding en andere maatschappelijke organisaties. Kosten: 50 Euro. Met korting (als je je opgeeft voor 1 november) 35 euro. Indien je alleen komt kennismaken kun je je snel opgeven via Info@Krachtenspel.nl

Onder leiding van: Mieke Vollenhoven en Rob Braamburg (kerngroep Krachtenspel.nl)

Disclaimer: mochten wij door onvoorziene overheidsmaatregelen (Covid situatie) genoodzaakt worden om de vorm of de datum van de bijeenkomsten te veranderen, dan houden we u hiervan op de hoogte.

Overig nieuws en activiteiten

 • Op de inspiratiemiddag van 6 maart 2020 Genieten met sfeermakers, dromers en verleiders (onder leiding van Jan Ausum, Mieke Vollenhoven en Ruud Coumans) was het thema: Hoe kun je volop genieten zonder over de top te gaan? Een krachtige nieuwe oefening was die met de tijdlijn (van Jan Ausum) waarin de deelnemers ervaarden op welk moment ze van een constructieve- in een stereotype houding terecht kwamen.
 • Op LinkedIn-pagina van Mieke staan nieuwe artikelen: Hoe kun je werken aan een houding waardoor je het beter redt als je kwetsbaar bent? Verdriet om zwarte Piet. Wil je als thuiswerker iets doen aan verwarring, onrust, stress, angst of verdeeldheid? Het laatste artikel is meer dan 800 keer gelezen en er was een hoge piek in het aantal gebruikers van de website. We denken dat dit was vanwege het aanbod voor thuiswerkers om met het korte verhaal te werken. We horen graag hoe het ging .
 • De website wordt goed bekeken. In juli 2020 waren er 111 nieuwe gebruikers.
 • Rob Braamburg is bij de kerngroep gekomen als adviseur en deels als trainer. Rob is expert op het gebied van veranderprocessen en heeft ruime ervaring in het begeleiden van teams en in het veranderen van gedrag en houding.

De ontwikkeling van het educatieve netwerk en gereedschap

We ontwikkelen ons als een netwerkorganisatie

In de komende tijd richten we ons extra op:

 • Het netwerk. We gaan meer samenwerken met talentvolle professionals met minder verdiencapaciteit zodat hun expertise wordt ingezet;
 • De ontwikkeling van praktisch gereedschap voor professionals en organisaties om gericht met Krachtenspel.nl te werken en dit toe te passen op specifieke terreinen.

De kerngroep van Krachtenspel.nl wil binnen het netwerk en op basis van afspraken (zoals het behoud van de kwaliteit en de geest van het materiaal en een kleine bijdrage) graag samenwerken met andere experts en organisaties zodat we elkaar inspireren en aanvullen.

Met vriendelijke groet, mede namens de kerngroep,

Mieke Vollenhoven

 

4. Van Initiatief netwerk naar Educatief netwerk &...

We wensen jullie – in het krachtenspel van de tijdgeest – een inspirerend nieuw jaar toe! Dit is het nieuws van de kerngroep Krachtenspel.nl. Deze keer ligt de nadruk op de nieuwe activiteiten, de vormgeving van de organisatie en ons netwerk. Omdat er veel nieuwe lezers van de nieuwsbrief zijn, vatten we de essentie van Krachtenspel.nl nog even samen. De website is open source en de organisatie non-profit. Ze biedt praktisch gereedschap om oorzaken achter sociale onrust en verwarring van mensen aan te pakken. Het gaat om de preventie en aanpak van sociale problemen zoals: vijanddenken, wij-zij-denken, werkstress, polarisatie, misleiding, manipulatie, verleiding, vooroordelen en verwarring. Problemen die vaak met elkaar samenhangen en waarop het krachtenspel van de tijdgeest volop invloed heeft. We bieden daarom een visie, gereedschap en praktisch werkmateriaal voor leerkrachten, coaches, trainers en opleiders om te werken aan houdingen en overtuigingen achter deze sociale problemen. Het is nodig om – ook met het oog op pedagogische tact en je voorbeeldrol – professionals te trainen om deze dynamische krachten in de samenleving te leren hanteren. Op de website staat concreet materiaal voor jong en oud! Professionals in onderwijs, coaching, opleiding en maatschappelijke organisaties kunnen de praktische bouwstenen combineren zoals ze willen. Krachtenspel.nl is een bron waarvan het water meer kanten op kan stromen. Zodat diverse groepen zich kunnen onderscheiden en samenwerken!

Nieuwe activiteiten 2020

In 2020 richten we ons vooral op het netwerk. De nadruk ligt op de wijze waarop we onze ambitie delen en dromen kunnen realiseren. We werken mee aan activiteiten van andere organisaties en nodigen professionals uit om mee te doen met onze activiteiten. We willen de activiteiten en het materiaal nog meer gaan delen. Daarom werken we toe naar een Educatief netwerk. Daarover later in deze brief. Eerst de nieuwe activiteiten: De volgende inspiratiemiddag is op 6 maart 2020. De volgende workshop op 3 april 2020. Kom je ook actief kennismaken?

6 maart 2020 Inspiratiemiddag: Genieten met sfeermakers, dromers en verleiders

Inspiratiemiddag onder leiding van Jan Ausum, Mieke Vollenhoven en Ruud Coumans (kerngroep Krachtenspel.nl) Thema: Hoe kun je volop genieten zonder over de top te gaan? Welke capaciteiten heb je nodig om je dromen waar te maken? Hoe je in je kracht blijft en (jonge) mensen nog meer in hun kracht kunt zetten, gaan we oefenen met spelsituaties. Samen met sfeermakers, dromers en verleiders. Deze middag is vooral voor mensen die graag met spelsituaties werken. De Inspiratiemiddag op 6 Maart (13-16 uur, het Element, Amersfoort) geeft antwoord op deze vragen. De opzet is informeel: de deelnemers maken actief (verder) kennis met makers van Krachtenspel.nl, het werkmateriaal en wisselen uit hoe je het werkmateriaal kunt gebruiken in de eigen sociale omgeving. Met de speloefeningen verkennen we de kracht van de Genietgeest en de Droomgeest uit Krachtenspel.nl in onszelf en de samenleving. Je gaat zelf met de spelsituaties aan de slag. Op de inspiratiebijeenkomsten werken we elke keer met ander werkmateriaal zodat je vaker kunt deelnemen aan deze bijeenkomsten. Programma: (verder) actief kennismaken met elkaar, de
diverse werkvormen en de krachten; het Krachtenspel-spel aan den lijve ervaren; uitwisselen van ideeën over toepassingsmogelijkheden.

Doelgroep: Professionals en belangstellenden uit onderwijs, coaching, opleiding en andere maatschappelijke organisaties. Kosten: 50 euro. Met vroegboekkorting (als je je opgeeft voor 10 februari) 35 euro. Snel opgeven kan bij kennismaking via Info@Krachtenspel.nl

3 april 2020 Workshop: Effectief omgaan met dromers, fantasten en warhoofden

Workshop voor professionals onder leiding van Mieke Vollenhoven, Dirk van der Spoel en Ruud Coumans (kerngroep Krachtenspel.nl). Hoe kun jij als professional je dromen waarmaken? Wat houdt je tegen? Kun je bij verleidingen en tegenslag in je kracht blijven en illusies op tijd doorprikken? Wat doe je als professional als (jonge) mensen in jouw doelgroep in een droomwereld, fantasie of bubbel leven? Op de workshop op 3 april (13-17 uur het Element, Amersfoort) leren de deelnemers door inzichten en oefeningen de kracht en de valkuil van de droomgeest op ervaringsgerichte wijze in zichzelf en in groepen kennen. We werken met concreet materiaal van Krachtenspel.nl (spel, informatie, beelden en oefeningen). In de workshop gaan de deelnemers hun eigen uitdaging aan en ontdekken ze hoe ze vanuit hun eigen rol effectief kunnen omgaan met de kracht van dromen. Ze geven elkaar tips en suggesties over het werken met dit thema van Krachtenspel.nl in hun eigen doelgroep. De diverse workshops zijn apart van elkaar te volgen en vormen samen een leergang.

Doelgroep: Deze middag is bestemd voor professionele begeleiders en doelgericht van opzet. Bijvoorbeeld leerkrachten, coaches, begeleiders. Kosten 70 euro. Met korting (als je je opgeeft voor 9 maart) 50 euro. Snel opgeven kan bij kennismaking via Info@krachtenspel.nl

Overig Nieuws & Activiteiten

 • Op 4 oktober 2019 gaven we een workshop met het verhaal Het Krachtenspel onder leiding van Chris Zitter en Mieke Vollenhoven (Krachtenspel.nl& De Roozenboom). Op 22 november gaven we met medewerking van Christine Brons de workshop Effectief omgaan met invloed, beeldvorming en manipulatie.
 • Op LinkedIn staan twee artikelen van Mieke over deze activiteiten: De uitdaging van de ministers en de koningin? Wat doe je met collega’s die manipuleren of intimideren? Ook verscheen het artikel: Hoe beweeg jij in het Krachtenspel van de tijdgeest?
 • Op 9 november 2019 gaven Mieke Vollenhoven en Ruud Coumans een workshop Leren omgaan met verleidingen en tegenslag aan dertig deelnemers op de conferentie van de Janus Korczak Stichting.
 • In het jaarboek van de stichting Moeten we dan alles goedvinden? staat een hoofdstuk van Mieke over het thema grenzen in relatie tot Krachtenspel: Waar houdt de leerkracht op? En waar begint hij? Het NIVOZ heeft dit artikel mooi vormgegeven met onze Krachtenspel-kaarten en samen met ons filmpje op haar website geplaatst. https://nivoz.nl/nl/grenzen-nodig-voor-contact-waar-houdt-de-leraar-op-en-waar-begint-hij
 • We geven met regelmaat presentaties en workshops. Onlangs nog bij de Rotary in Oosterbeek op 19 december 2019 en bij het Werkwiel (Netwerkorganisatie voor werkzoekenden) in Wageningen op 21 januari 2020.
 • De uitbesteding van formele en financiële afhandeling van activiteiten op de website is begin 2020 overgegaan van De Roozenboom naar Hoekstra Management en Advies, Bennekom. Met dank aan Chris Zitter van De Roozenboom voor haar betrokkenheid bij Krachtenspel.nl in 2019.
 • De website wordt goed bekeken. In december waren er 85 nieuwe gebruikers, 111 sessies, 2,46 minuten gemiddeld per gebruiker; dat is lang in deze tijd .
 • Gebruikers kunnen de kaarten op de krachtenpagina’s nu zelf uitprinten op het goede formaat! Organisaties kunnen de kaarten gebruiken in hun eigen organisatie op voorwaarde dat ze zich inschrijven en bijdragen in de onkosten. Steeds met bronvermelding.

Van Initiatief netwerk naar Educatief netwerk

De organisatie ontwikkelt zich vanuit het netwerk.
De kern van de groep rond Krachtenspel.nl bestaat uit de auteurs, adviseurs en trainers. We gaan in de komende tijd de taken meer verdelen:

 • De auteurs (Mieke Vollenhoven, Jan Ausum, Dirk van der Spoel) hebben de website in eigen beheer en nemen zoveel mogelijk samen de besluiten over de website. Mieke Vollenhoven tekent de opdrachten en overeenkomsten die de auteursrechten raken.
 • Het (toekomstige) bestuur (Mieke Vollenhoven, Dirk van der Spoel en Janneke Hoekstra) draagt de verantwoordelijkheid voor de organisatie en de formele en financiële afhandeling van activiteiten. Ze doen dit werk op basis van een onkostenvergoeding.
 • De kern van de groep rond Krachtenspel.nl bestaat uit de auteurs, trainers en adviseurs. Dit is het initiatief netwerk. Zij staan allen op de website vermeld als Adviseurs. Zij doen naar keuze mee aan de uitvoering van de activiteiten en werken ook extern – binnen hun eigen expertise en de voorwaarden – met het materiaal. De bijdragen van deelnemers aan de activiteiten op de website worden besteed aan de onkosten van Krachtenspel.nl.
 • Van een Initiatief netwerk willen we toewerken naar een stichting met een Educatief netwerk van organisaties (liefst zonder winstoogmerk) die het gereedschap van Krachtenspel.nl verder uitdragen en toepassen op specifieke terreinen. Het gaat ons om een geleidelijke verspreiding en toepassing van het materiaal. Daarbij is afstemming en duidelijkheid nodig wie wat gaat doen en voor welke doelgroep.
 • De experts binnen dit netwerk gaan de toekomstige activiteiten bepalen. De auteurs willen binnen het netwerk en onder voorwaarden (zoals het behoud van de kwaliteit en geest van het materiaal en een bijdrage) het gereedschap gaan delen. Het educatieve netwerk is gericht op verbinding, autonomie, inspiratie en samenwerking.

Met vriendelijke groet, namens de kerngroep,

Mieke Vollenhoven

 

3. Samen actief aan de slag met praktisch gereedsc...

Nu de zomer weer voorbij is, vatten we in de nieuwsbrief graag nog even samen waar Krachtenspel.nl voor staat en vertellen we het nieuws van de kerngroep Krachtenspel.nl. Dit keer ligt de nadruk op waarin we ons onderscheiden en de activiteiten. Tot slot staan de nieuwe activiteiten vermeld. Onze website is open source, non-profit en biedt praktisch gereedschap om oorzaken achter sociale onrust aan te pakken. Dit doen we door deelnemers de krachten te leren hanteren achter de sociale problemen! Met dit gereedschap kunnen professionals effectief werken aan houdingen van mensen. We richten ons vooral op wat er nog niet is: namelijk het effectief beïnvloeden van niet-cognitieve overtuigingen en capaciteiten zoals het kunnen omgaan met verleidingen en tegenslag. Dat is hard nodig en op dat gebied ontbreekt het nog aan effectief materiaal (aldus het WRR rapport over zelfredzaamheid burgers). De website is de bron waar vanuit we werken. We laten de vormende krachten achter sociale problemen zien, zonder te moraliseren of te veroordelen. Het werkmateriaal is geschikt voor professionals in onderwijs, coaching, opleiding en maatschappelijke organisaties. Er is concreet materiaal voor jong en oud!

Nieuws & Activiteiten najaar 2019

In 2019 richten we ons vooral op de ontwikkeling van de activiteiten. De nadruk ligt in het najaar op het werken met het korte verhaal Het Krachtenspel en het werken met beelden.

 • In het voorjaar hebben we – naast onze eigen activiteiten – twee workshops gegeven op het congres Met alle respect van Stichting School &Veiligheid in de Jaarbeurs. Met vijftig enthousiaste deelnemers uit po, vo en hbo en uit de omgeving van scholen;
 • De volgende inspiratiemiddag (verhalen) is op 4 oktober 2019 en de volgende workshop (beelden) op 22 november 2019 in het Element, Hooglandse weg Noord 55 in Amersfoort.
 • Met regelmaat werken er experts met ons mee. Dit jaar zijn dat Fleur Nollet (Stichting School&Veiligheid) en Christine Brons (Beeldcoaching).
 • De activiteiten op de website (4 keer per jaar) zijn los te volgen en vormen samen een leergang om de werkwijzen (spel, informatie, verhalen, beelden etc) actief te leren kennen;
 • Op 9 november 2019 draagt de kerngroep van Krachtenspel.nl bij aan het programma van de conferentie van de Janus Korczak Stichting.
 • Op Linkedin staan drie nieuwe artikelen van Mieke Vollenhoven: Jezelf laten zien aan een kwaadspreker, hoe reageer je effectief? Welke meetlat kiezen we? Hoe kun je omgaan met verleidingen en tegenslag? En er komt een hoofdstuk in een boek van de Janus Korczak stichting: Waar houdt de leerkracht op? En waar begint hij?

De kerngroep

De makers (Mieke Vollenhoven, Jan Ausum, Dirk van der Spoel (zie het colofon op de website) hebben vanaf 2015 intensief aan het materiaal gewerkt omdat een effectieve aanpak – gezien de
polarisatie en verwarring in de samenleving – hard nodig is. We hebben het materiaal ontwikkeld samen met adviseurs uit diverse organisaties. Al deze personen hebben enthousiast en zonder verdienste meegewerkt aan de ontwikkeling! De adviseurs die zich in de toekomst gaan inzetten voor de activiteiten zullen – vanwege het maatschappelijk belang – participeren op basis van gereduceerde bedragen. Zodat elke organisatie mee kan doen. We werken met veel vrijwilligers, zonder winstoogmerk en richten ons doelbewust op verbinding en samenwerking. Het materiaal op de website is daarom open source. Voor informele situaties blijft het gratis toegankelijk. Van organisaties wordt een bijdrage gevraagd. Je kunt het vergelijken met een boomgaard waar je wel een appel mag plukken, maar je je moet aanmelden en iets betaalt als je meer appels wilt. We zijn in gesprek met personen uit diverse organisaties om samen de activiteiten verder vorm te geven. Kom je ook actief met ons kennismaken op 4 oktober of 22 november in Amersfoort?

Nieuwe aanpak

Het materiaal is gebaseerd op het Model Krachtenspel.nl waarvan een verkorte versie bij het spel staat. Dit model is gebaseerd op conclusies uit wetenschappelijk onderzoek en eerder werk van de auteurs dat volgens onderzoek met succes is toegepast (zie Informatie voor professionals). Beproefde methodieken hebben – vanuit dit concept – een nieuw jasje gekregen: krachtige beelden, oefeningen, verhalen, informatie, symbolen en spelsituaties. Vanwege de maatschappelijke noodzaak brengen we dit gedachtengoed en praktische gereedschap direct onder de aandacht. We hopen dat organisaties zich inschrijven, hun bevindingen met deze nieuwe aanpak met ons delen en dat de aanpak in de praktijk onderzocht wordt door experts op dit gebied!

Zelf aan de slag

Het gaat op Krachtenspel.nl om de aanpak van sociale problemen: agressie, werkstress, manipulatie, verslaving, verbaal geweld, overheersing en verwarring. Het werkmateriaal is bruikbaar voor persoonsvorming, coaching, sociale veiligheid, vitaal burgerschap en cultuurverandering. Iedereen mag het een keer in een groepje gebruiken en uitproberen. Professionals kunnen met het werkmateriaal in de downloads helder laten zien om wat voor krachten het in groepen gaat en hoe je die kunt hanteren. Het wordt heel duidelijk welke houding effectief is en welke niet. Dat werkt! Je merkt pas hoe effectief het materiaal is, als je er samen actief mee aan de slag gaat. Daarom organiseren we elk jaar een paar activiteiten (zie de bijlage).

Ontwikkeling organisatie

De auteurs hebben de website en het materiaal in eigen beheer. Auteursrechten worden beschermd. De auteurs nemen de besluiten over het materiaal op de website en het beleid. De kerngroep neemt de besluiten over de activiteiten. De kerngroep groeit uit tot een educatief netwerk van personen die de activiteiten gaan dragen. Adviseurs en trainers die participeren worden op de website vermeld. Het is de bedoeling dat de activiteiten steeds meer worden overgedragen aan experts op dit gebied die hun eigen autonomie behouden en met elkaar samenwerken. We hebben het voornemen om in 2020 een stichting op te richten om dit netwerk en de activiteiten te stimuleren. Verder werken we zo informeel mogelijk. Vaak op basis van dienst en wederdienst. Om energie en inspiratie te behouden!

Meedoen met activiteiten?

Organisaties die meedoen en zich inschrijven op het inschrijfformulier kunnen deelnemen aan de activiteiten en extra materiaal krijgen. Chris Zitter leidt in 2019 samen met Mieke Vollenhoven de activiteiten op de website en handelt via haar bedrijf de Roozenboom deze activiteiten
organisatorisch en financieel af. Omdat de auteurs zelf niet (nog meer) werk willen, werken we zoveel mogelijk samen met professionals van andere organisaties. Benieuwd of dit een welkome aanvulling is? Kijk dan op www.Krachtenspel.nl

De nieuwe activiteiten

4 oktober 2019 Inspiratiemiddag: Werken met het korte verhaal

Op de inspiratiebijeenkomsten werken we elke keer met ander werkmateriaal. Kosten Kennismaken: 50 euro (studenten 25 euro). Snel opgeven bij kennismaking kan door je gegevens te sturen naar Info@Krachtenspel.nl
Deze inspiratiemiddag staat onder leiding van Chris Zitter en Mieke Vollenhoven. Thema: Hoe kun je (jonge) mensen inzicht geven in vormende krachten en in hun kracht zetten? We gaan oefenen met het korte verhaal Het krachtenspel (voor alle leeftijden). Doelgroep: Professionals en belangstellenden uit onderwijs, coaching en opleiding en andere maatschappelijke organisaties. En speciaal voor mensen die graag met verhalen werken! De introductiemiddag op vrijdag 4 oktober (13-16 uur, het Element, Amersfoort). De opzet is informeel: de deelnemers maken actief (verder) kennis met de makers van Krachtenspel.nl, hun motieven en uitgangspunten. Ze maken actief kennis met het korte verhaal Het krachtenspel en de opdrachten en wisselen uit hoe je dit verhaal kunt gebruiken in de eigen sociale omgeving. Met de oefeningen in het verhaal verkennen we alle krachten van Krachtenspel in onszelf en de samenleving. En je kunt er zo een keer mee aan de slag!

22 november Workshop: Effectief omgaan met de Manipulator en Intimidator

Workshop voor professionals onder leiding van Mieke Vollenhoven en m.m.v Christine Brons (Beeldcoaching). Kun je je invloed op een effectieve manier aanwenden? En hoe blijf jij in je kracht als mensen manipuleren of intimideren? Op de workshop op 22 november (13-17 uur het Element, Amersfoort) leren de deelnemers door de inzichten en oefeningen de kracht van de Wijsgeest op ervaringsgerichte wijze in zichzelf en in groepen kennen. We werken met concreet beeldmateriaal dat laat zien hoe lastig het is als je met manipulatie of intimidatie te maken hebt. De deelnemers ontdekken hoe ze vanuit hun eigen rol effectief kunnen omgaan met de kracht van beinvloeden. En ook wat ze kunnen doen met het werkmateriaal Ken je wijsgeest in hun doelgroep. Deze middag is bestemd voor professionele begeleiders en doelgericht van opzet. Bijvoorbeeld leerkrachten, (beeld) coaches, begeleiders, zorgverleners of leiders. Kosten 70 euro. Snel opgeven bij kennismaking kan door je gegevens op te sturen naar: Info@Krachtenspel.nl We hopen dat u deze informatie wilt delen, een keer komt kennismaken en de nieuwsbrief doorsturen naar vrienden en collega’s?

Met vriendelijke groet,

Mede namens de Kerngroep

Mieke Vollenhoven

 

2. Samen actief aan de slag met praktisch gereedsc...

Dit is het nieuws (no 2) van de kerngroep Krachtenspel.nl. Onze website is open source, non-profit en zit vol met creatieve en praktische bouwstenen om oorzaken achter sociale onrust aan te pakken. Het materiaal werkt aan een verandering van mentaliteit en spreekt tot de verbeelding. Op de website worden de krachten achter sociale problemen verhelderd. Dit gebeurt zonder te moraliseren of mensen te veroordelen. De aanpak is allereerst gericht op professionals (coaches, docenten, begeleiders, opleiders, hulpverleners) in onderwijs, coaching, opleiding en maatschappelijke organisaties. Het werkmateriaal (de downloads) is inspirerend voor mensen die graag met mensen werken. En voor hun doelgroep (jong en oud).

Wie zijn wij?

De makers (Mieke Vollenhoven, Jan Ausum, Dirk van der Spoel en m.m.v. Ruud Coumans (zie het colofon op de website) hebben jarenlang – vanaf 2015 – als auteurs op vrijwillige basis intensief aan het materiaal gewerkt omdat we deze nieuwe aanpak hard nodig vinden. Dit in samenwerking met de klankbordgroep en vele adviseurs uit de diverse organisaties. In 2019 werken we vanuit een kerngroep van vijf mensen. De kerngroep is aangevuld met Chris Zitter (de Roozenboom). In 2019 gaan we in gesprek met belangstellende organisaties om te kijken hoe onze organisatie verder vorm krijgt. Komt er een stichting? Of doen we het nog anders?

De organisatie

De auteurs willen het materiaal verder ontwikkelen en verbeteren. Ze hebben de website in eigen beheer en de auteursrechten worden beschermd. Verder werken we zo informeel mogelijk. Van organisaties die het materiaal gebruiken wordt een kleine bijdrage gevraagd om de onkosten te dekken. Daartegenover staat dat organisaties die zich inschrijven mee kunnen doen aan de activiteiten of extra materiaal zoals het stappenplan krijgen. Chris Zitter leidt samen met Mieke Vollenhoven de activiteiten op de website en zal in 2019 via de Roozenboom de activiteiten die op de website staan organisatorisch en financieel afhandelen. Omdat de auteurs zelf niet (meer) werk willen, werken we graag zoveel mogelijk samen met andere organisaties. We zijn op zoek naar organisaties die passen bij onze visie en beeldende aanpak. Benieuwd of dit een welkome aanvulling is? Kijk dan op www.Krachtenspel.nl!

Werkmateriaal

Het materiaal is gebaseerd op het gedachtegoed en werkwijzen van de auteurs. Beproefde methodieken hebben een heel nieuw jasje gekregen: krachtige beelden, oefeningen, verhalen, symbolen en spelsituaties. Professionele begeleiders kunnen met dit werkmateriaal sociale problemen zoals vooroordelen, nepnieuws, vijanddenken en verwarring op effectieve wijze laten zien, bespreekbaar maken en leren hanteren. Het werkmateriaal is bruikbaar voor bijvoorbeeld persoonsvorming, sociale veiligheid en vitaal burgerschap. Iedereen mag het gebruiken en
uitproberen. En voor informele situaties blijft het gratis toegankelijk. We werken met specifieke rollen, beelden en praktijksituaties. Dat werkt! Je merkt pas hoe effectief het is, als je er samen actief mee aan het werk gaat. Daarom organiseren we elk jaar een paar activiteiten.

Nieuws & Activiteiten 2019

 • De volgende inspiratiemiddag is op 8 maart en de volgende workshop op 29 maart 2019 in het Element in Amersfoort.
 • Op 3 april geven we een workshop op het congres Met alle respect van de Stichting School &Veiligheid in de Jaarbeurs. Thema: De vechtjas, de praatjesmaker en de Kwaadspreker.
 • Elke week wordt aan de website gewerkt. In het stuk Website snel verkennen is meer aandacht voor de praktische aanpak. Bij FAQ/Organisatie verhelderen we de organisatie. In het Colofon wordt aandacht besteed aan de kerngroep en de wijze van besluitvorming.
 • De inschrijfformulieren zijn meer toegankelijk. Chris Zitter staat in 2019 vermeld (via de Roozenboom) als degene die de financiële en organisatorische afhandeling van de activiteiten verzorgt;
 • Achter de schermen wordt voortdurend gewerkt aan verdere ontwikkeling van de website (netwerk, logistiek, regelgeving, beleid, materiaal e.d.);
 • Op sociale media en in bladen komt de website in beeld. Voorbeelden: Stichting NIVOZ heeft (met dank aan Luc Stevens) op haar Podium de activiteiten van Krachtenspel.nl geplaatst. Van 12-18 heeft een artikel geplaatst. Op de website van Stichting School&Veiligheid zijn we vermeld.
 • We blijven zelf schrijven o.a voor sociale media. Vooral Mieke. Nieuwe artikelen op Linkedin: Wat zit er in jongeren die met hun ziel onder de arm lopen? Waar blijft de docent als Inspirator? Welke meetlat kiezen wij? Inspiratie en oefening 8 maart in de Proeftuin.
 • We hebben een filmpje gemaakt Pitch Krachtenspel.nl waarin direct duidelijk is waarin we ons onderscheiden en wat je als professional met het materiaal kunt doen. Het filmpje is verhelderend, in enkele dagen honderden keren bekeken en dat zal ondertussen wel zijn toegenomen . Het filmpje Krachtenspel van de tijdgeest is bijna 1200 keer bekeken op You Tube en Facebook.
 • Professionals uit allerlei organisaties tonen langs diverse wegen belangstelling. Vooral (beeld) coaches, (ortho)pedagogen, (hoog)leraren, leiders en begeleiders. Niet alleen uit het onderwijs en opleiding. Ook uit zorg en andere organisaties. De meest enthousiaste reacties komen van specialisten die zien waarin het materiaal zich onderscheidt; namelijk de verheldering van krachten die spelen achter de houding van mensen. En de krachtige wijze waarop er met beelden, oefeningen en verhalen wordt gewerkt;
 • Wat betreft de organisatie richten we ons in 2019 vooral op de kwaliteit en het bekend maken van de website en de mogelijke activiteiten. De auteursgroep neemt de besluiten over het materiaal op de website. De kerngroep neemt de besluiten over de activiteiten. De activiteiten op de website blijven laagdrempelig en bescheiden (vier per jaar).
 • We werken zoveel mogelijk samen met andere organisaties. We delen graag onze kennis en informatie met andere organisaties waar we ons in herkennen. We willen zelf niet (meer) werk en zijn op zoek naar organisaties die oog hebben voor deze aanpak.

De Activiteiten

8 maart 2019 Effectief omgaan met de Stresskip en de Opjager

Inspiratiemiddag onder leiding van Chris Zitter en Mieke Vollenhoven (Krachtenspel.nl) Thema: Hoe ga jij om met de werkgeest? Laat je je soms opjagen? Wat doe jij als je onder druk staat? Of beter
gezegd: Stoeien met de stresskip en de opjager in de ogen kijken. Doelgroep: Professionals en belangstellenden uit onderwijs, coaching en opleiding en andere maatschappelijke organisaties. De Introductiemiddag op vrijdag 8 maart (13-16 uur, het Element, Amersfoort) geeft antwoord op deze vragen. De opzet is informeel: de deelnemers maken actief (verder) kennis met de makers van Krachtenspel.nl, hun motieven en uitgangspunten. We wisselen uit hoe je materialen van de website kunt gebruiken in de eigen sociale omgeving. Met het Krachtenspel-spel verkennen we de krachten in onszelf en de samenleving. Elke keer werken we met andere krachten en werkvormen zodat je vaker kunt deelnemen aan deze bijeenkomst. We hopen dat er op deze wijze een mooi netwerk ontstaat!: (verder) actief kennismaken met elkaar, diverse werkvormen en de krachten; het Krachtenspel-spel aan den lijve ervaren; uitwisselen van ideeën over toepassingsmogelijkheden. Kosten 50 euro (studenten 25 euro).

29 maart Effectief omgaan met de fantast, de praatjesmaker en de kwaadspreker

Workshop voor professionals onder leiding van Chris Zitter en Mieke Vollenhoven (Krachtenspel.nl) en Fleur Nollet (Stichting School &Veiligheid). Hoe ga jij om met de kracht van het woord? Kun je je boosheid op een effectieve manier uiten? Hoe geef jij je grenzen aan? Wat doe je met mediawijsheid? Op de workshop op 29 maart (13-17 uur het Element, Amersfoort) leren de deelnemers (professionals) door de oefeningen de krachten op ervaringsgerichte wijze in zichzelf en in groepen kennen. Ze ontdekken hoe ze vanuit hun eigen rol effectief kunnen omgaan met de kracht van het woord: met feiten, meningen en gevoelens – en wat ze beter wel en niet kunnen doen met het werkmateriaal (vooral de Praatgeest) in hun doelgroep. Ze geven elkaar tips en suggesties over het werken met Krachtenspel.nl in een groep. Deze middag is bestemd voor professionele begeleiders en doelgericht van opzet. Bijvoorbeeld leerkrachten, coaches, begeleiders, zorgverleners of leiders. De diverse workshops zijn apart van elkaar te volgen en vormen een leergang. Kosten 70 euro (50 euro korting bij kennismaking). Voor deelname met korting: Info@krachtenspel.nl.
We hopen dat u deze informatie wilt delen en doorsturen naar vrienden en collega’s die hier mogelijk belangstelling voor hebben.

Met vriendelijke groet,

Mede namens de Kerngroep

Mieke Vollenhoven