Aanpak

Aanpak in groepen

Tips en suggesties

Wat doe je voordat je met het verhaal Het Krachtenspel (10+) begint? Wat kun je doen tijdens het verhaal om de deelnemers actief erbij te houden? Wat doe je om het verhaal te verwerken? In Tips en suggesties staan creatieve opdrachten, geluid- en muziekopdrachten, fysieke oefeningen, vragen en sociale opdrachten. Ook vind je suggesties om feedback te geven, te evalueren en te signaleren wanneer je in de “gevarenzone” van een kracht komt. Ga verder met Tips en suggesties.

Stappenplan project

Met het stappenplan voor het project (15+) kun je duidelijke resultaten bereiken in het herkennen en hanteren van de 7 krachten. Dat gebeurt met de werkversie van het verhaal De 7 tijdgeesten. Dit project leidt ook tot sociale competenties van de deelnemers en veranderingen in het omgangsklimaat. In het stappenplan staat ook hoe je in je houding (pedagogische/psychologische tact) op de doelgroep kunt aansluiten. Het stappenplan is te krijgen via het Inschrijvingsformulier voor Organisaties.

Stroomdiagram

Met het stroomdiagram krijg je als begeleider een overzicht over al het werkmateriaal op Krachtenspel.nl en zie je wanneer je welke keuze kunt maken voor welke doelgroep. Het stroomdiagram krijg je na inschrijven als organisatie.

Matrix met totaal overzicht

Hier komt de Matrix met een totaal overzicht hoe je met het team in een jaar tijd al het werkmateriaal kunt gebruiken en doelgericht aan je eigen competenties en het omgangsklimaat werken!