Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

De leveringsvoorwaarden vallen formeel onder het bedrijf waaraan de bijdrage wordt betaald.

 • 1. Organisaties die de activiteiten verzorgen (workshop, introductiemiddag, bijeenkomst) op de website Krachtenspel.nl, doen dat conform de inhoud en de kwaliteit van het materiaal op de website Krachtenspel.nl.
 • 2. Deelnemers melden zich aan door het juiste inschrijfformulier in te vullen en ontvangen na betaling van het juiste bedrag uiterlijk een week voor de activiteit een uitnodiging voor de gekozen activiteit of het gekozen materiaal. Dit is inclusief de toestemming om het materiaal van de website Krachtenspel.nl in de eigen organisatie voor informatieve- of educatieve doeleinden te gebruiken met duidelijke bronvermelding.
 • 3. De activiteiten op het inschrijfformulier vallen formeel onder de verantwoordelijkheid van de organisatie waaraan de bijdrage is betaald. De verzending van materiaal loopt eveneens via de uitvoerende organisatie.
 • 4. De activiteiten vinden zo veel mogelijk plaats op een locatie die centraal gelegen is in Nederland en bereikbaar is met het openbaar vervoer.
 • 5. De bijdragen van individuele personen of informele begeleiders verschillen van die van een organisatie. Er is een verschil in de bijdrage van kleine, middelgrote en grote bedrijven (zie inschrijfformulier).
 • 6. De bijdrage is inclusief het deelnemersmateriaal van de activiteit.
 • 7. De inschrijving voor activiteiten gebeurt op basis van volgorde van aanmelding. Pas na betaling van het juiste bedrag is de inschrijving definitief. Bij overtekening wordt een wachtlijst opgesteld. Per omgaande wordt de ontvangst van de aanmelding, samen met de ingevulde gegevens, automatisch bevestigd. Dat geldt ook voor aanmeldingen die op de wachtlijst worden geplaatst. De organiserende partij kan – in overleg met de kerngroep van Krachtenspel.nl – besluiten om een extra workshop te organiseren of het materiaal te versturen aan de aanmelders op de wachtlijst. Als een workshop volgeboekt is, wordt dit direct op de website bij Nieuws/activiteiten aangegeven en er staat ook of er een nieuwe workshop wordt georganiseerd.
 • 8. Uiterlijk twee weken voor het begin van de activiteit, beslist de organiserende partij of de activiteit doorgaat. Bij verhindering (ziekte of overmacht door een onverwachte situatie) van de organiserende partij wordt – indien er geen deelname aan een nieuwe workshop mogelijk is – 50% van het bedrag dat is betaald terugbetaald. Dit in verband met de toestemming om het materiaal te gebruiken. Ook wordt het materiaal toegestuurd dat bij de betaalde bijdrage staat. Bij annulering door degene die zich heeft ingeschreven, wordt 50% van het bedrag terugbetaald indien u uw deelname aan de activiteit annuleert vóór 14 dagen voor aanvang. Binnen 14 dagen voor aanvang wordt er geen bedrag terugbetaald in verband met de kosten die zijn gemaakt.
 • 9. De workshop is bestemd voor professionele begeleiders die kunnen reflecteren op de effectiviteit van hun eigen houding en gedrag. Een telefonische intake is mogelijk.
 • 10. Deelname aan de workshop of introductiemiddag met meer dan twee begeleiders van dezelfde organisatie kan door nog een keer in te schrijven.
 • 11. De beheerder van de gegevens en de uitvoerende organisatie gaan vertrouwelijk met al uw gegevens om en verstrekken deze niet aan derden.
 • 12. Disclaimer. Indien de website door overmacht niet (goed) functioneert, doen we er alles aan om de website te herstellen. We dragen geen verantwoordelijkheid voor het beheer van de website. We kunnen niet garanderen dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is of dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.

(Zie verder de Disclaimer)