6. Meer trainers en begeleiders aan het werk met Krachtenspel.nl – Januari 2020

Geplaatst op Categorieën Nieuwsbrief

Wat een jaar hebben we achter de rug! Met krachten die over de top dreigen te gaan. Krachten in mensen, de natuur en de samenleving. Dat is voor (bege)leiders in deze tijd een hele uitdaging. We wensen je/jullie een jaar toe waarin we ons evenwicht kunnen bewaren en verder werken aan idealen. In crisistijd heb je eerder te maken met stressvolle situaties, energieverlies of isolement. We verliezen dan eerder het contact. Niet alleen door die anderhalve meter maar ook door stereotype reacties zoals: je eigen bubbel, wij-zij denken, misleiding en verwarring. We richten ons in Krachtenspel.nl daarom op het herkennen van die reacties en het vinden van een constructieve houding. Met hulp van eigen krachtbronnen en met elkaar. Eigen inspiratie (letterlijk: inademen) en hulp van vrienden, met wie je kunt uitademen, zijn voorwaarden om te ontwikkelen. Dat geldt zeker voor Krachtenspel.nl en mijn eigen inzet als leider van deze informele organisatie met een professionele website. Daarom een persoonlijke noot:

Eigen inspiratie en vrienden

Het is al vele jaren mijn droom om vanuit mijn expertise als leerplanontwikkelaar (nog een keer) toegankelijk gereedschap te ontwikkelen op het gebied van sociaal-emotionele educatie. Ik voel me geroepen om (cultuur)krachten en patronen achter sociale problemen te verhelderen. En deze meer hanteerbaar te maken door het verschil te laten zien en ervaren tussen stereotype- en constructieve houdingen. Met beelden, verhalen en oefeningen die vele mensen aanspreken. Voor jong en oud. Om dat te bereiken heb ik het Krachtenspel.nl-model, het gereedschap, de leergang en de website ontwikkeld. Dat heb ik niet alleen gedaan. In de afgelopen vijf jaar heb ik op vele (meer dan 30!) deskundigen (vooral vrienden en familieleden) een beroep gedaan. Soms was ik te gedreven. Dan kreeg ik nog een paar minuten om over Krachtenspel te praten of kwam er een tijdslimiet (“dit jaar heb ik nog een paar uur om te helpen”). In deze nieuwsbrief wil ik al mijn vrienden bedanken. Met name: Jan (auteur Krachtenspel-spel), Dirk (eveneens mede-ontwikkelaar), Ruud, Remy, Chris, Roger, Rob en Janneke. In het colofon staan zij en alle anderen met naam en toenaam vermeld. Het is bijna allemaal vrijwilligerswerk. Zonder hun steun was het niet gelukt.

Voor elkaar

In 2021 ligt de nadruk op de toepassing van het gereedschap onder het motto: “Voor elkaar met Krachtenspel.nl”:

 • Vanuit het “Train de trainer” principe worden trainers en begeleiders via de activiteiten en de Krachtenspel-leergang vertrouwd gemaakt met het gereedschap (zie later).
 • Met de Krachtenspel-werkkaarten (in de maak) krijgen leiders en begeleiders snel inzicht in de krachten en hoe je met het gereedschap op de website in een groep kunt werken.
 • Met de Krachtenspel-organisatiekaarten (in de maak) zie je in vogelvlucht vanuit welke visie, strategie, doelen, competenties en capaciteiten we werken.

Eerst de nieuwe activiteiten: Kom je ook een keer actief kennismaken?

Activiteiten voorjaar 2021

 

Vrijdag 26 februari 2021 Inspiratiemiddag: Effectief omgaan met vechtjassen en aanvallers

Hoe kun jij als professional in je kracht blijven als mensen polariseren en wij-zij denken?

Kun je in een crisis en bij conflicten blijven staan en mensen die aanvallen of polariseren dichter bij elkaar brengen? Wat doe je als professional als (jonge) mensen in jouw doelgroep wij-zij denken of zich (te) fel tegen anderen keren? Op 26 februari (13 -16 uur, Renkum) ontdekken de deelnemers de kracht en de valkuil van de strijdgeest in zichzelf en in groepen. We werken met de eerste versie van de Krachtenspel.nl- werkkaarten over de Strijdgeest (beelden, vragen, spel en andere oefeningen in houding). De deelnemers ontdekken ze hoe ze vanuit hun eigen rol effectiever kunnen omgaan met de kracht van grenzen en boosheid. En hoe je op de grens contact kunt maken en de balans kunt vinden. Ze geven elkaar tips en suggesties over het werken met dit thema in hun eigen doelgroep en situatie.

Doelgroep: Professionele (bege)leiders en belangstellenden. Bijvoorbeeld leerkrachten, coaches, trainers samen met informele begeleiders en vrijwilligers. Kosten 50 Euro. Met korting (als je je opgeeft voor 15 februari) 35 Euro. Snel opgeven kan bij kennismaking via Info@krachtenspel.nl

Onder leiding van: Mieke Vollenhoven en Rob Braamburg als co-trainer (kerngroep Krachtenspel.nl).

Vrijdag 26 maart 2021 Workshop: Effectief omgaan met (te) harde werkers en stresskippen

Kun jij in een stressvolle periode in je kracht blijven en de regie houden over je energie?

Wat doe je als je je energie verliest en ook anderen de moed dreigen te verliezen? Kun je dan nog voor jezelf en anderen zorgen? Of houd je je vast aan extra regels, te hoge eisen en ga je nog harder werken? In een crisis heb je te maken met mensen die de situatie ontkennen, in opstand komen of overdrijven. Maar ook mensen die in contact blijven, actief meewerken en kunnen meebuigen. Hoe kun je jezelf en andere mensen stimuleren om de balans te vinden? Dat gaan we oefenen aan de hand van (stressvolle) situaties. Samen met stresskippen en (te) harde werkers.

Op de workshop op 26 maart 2021 (13-17 uur, Renkum) werken de deelnemers met het materiaal van Krachtenspel.nl en wisselen we uit hoe je het materiaal kunt gebruiken in de eigen doelgroep/werkomgeving. Met (nieuwe) kaarten en oefeningen verkennen we de kracht van de Werkgeest en andere krachten. Je kunt zelf met de oefeningen aan de slag in je eigen doelgroep of organisatie!

Doelgroep: Professionals uit onderwijs, coaching, opleiding en andere maatschappelijke organisaties. Kosten: 70 Euro. Met korting (als je je opgeeft voor 15 maart) 50 euro. Snel opgeven kan bij kennismaking via Info@Krachtenspel.nl
Onder leiding van: Mieke Vollenhoven en Dirk van der Spoel (Kerngroep Krachtenspel.nl)

Disclaimer: mochten wij door overheidsmaatregelen genoodzaakt worden om de vorm of de datum van de bijeenkomsten te veranderen, dan houden we jullie op de hoogte via de website. Als er een datum niet doorgaat, nemen we waarschijnlijk de volgende datum. De reserve datum is 23 april.

Leergang Krachtenspel.nl

De activiteiten op de website (workshops en inspiratiemiddagen) zijn apart van elkaar te volgen en vormen samen de basis van een leergang. Voor de eerste kennismaking kun je je snel inschrijven via Info@krachtenspel.nl. Professionals die willen deelnemen aan meer activiteiten, schrijven zich in via de formulieren op de website, dragen op deze wijze bij aan de (on)kosten en kunnen – na een aantal dagdelen (zie later) – desgewenst een certificaat krijgen (bewijs van deelname). Dat kan als Begeleider, Co-trainer of Trainer (coach of adviseur). Het betreft een stapsgewijze opbouw. Je hoeft als deelnemer niet de hele leergang te volgen. Je kunt kiezen aan welke activiteiten je deelneemt. In elke activiteit geven we extra aandacht aan een bepaalde kracht of werkwijze. De complete leergang duurt twee jaar (vier workshops, vier inspiratiemiddagen en soms een extra bijeenkomst). De leergang is een aanvulling op de competenties en opleiding die professionals al hebben op het gebied van training, coaching of begeleiding. In de diverse activiteiten ervaar je steeds meer het verschil tussen stereotype- en constructieve houdingen. Professionals gaan in de leergang dynamische krachten, zoals manipulatie, overheersing en verwarring duidelijk bij zichzelf en hun doelgroep herkennen en beter hanteren in hun doelgroep/werkomgeving. We nodigen alle professionals uit om in 2021 actief kennis te maken met onze activiteiten.

 1. Op de inspiratiemiddagen gaat het vooral om kennismaken en oefenen met het gereedschap van Krachtenspel.nl. Elke keer komt een andere inhoud aan bod. Professionele begeleiders leren effectief te werken met het gereedschap.
 2. Op de workshops werken professionals aan specifieke competenties op het gebied van sociaal-emotionele educatie, onder leiding van een ervaren Krachtenspel.nl trainer. We ontwikkelen op interactieve wijze capaciteiten om met groepsdynamische krachten te werken. Dit gebeurt in het kader van de dynamiek in de groep, je persoonlijke ontwikkeling, de (doel)groep en de cultuur. We leren van elkaar.

Voorwaarden om Krachtenspel.nl zelfstandig te mogen inzetten

 1. Professionals – die zich op de website hebben ingeschreven – mogen binnen de gebruikersvoorwaarden (bronvermelding, auteursrechten, etc. zie de website) – binnen hun eigen organisatie aan het werk met Krachtenspel.nl.
 2. Professionals die (een deel van) de leergang gevolg hebben (na 4 of 8 dagdelen) krijgen desgewenst een certificaat (bewijs van deelname) om effectief met Krachtenspel.nl te werken binnen hun eigen organisatie en de gebruiksvoorwaarden.
 3. Professionals met een participatieovereenkomst (getekend door Mieke Vollenhoven) mogen ook zelfstandig extern aan het werk met Krachtenspel.nl. Dit geldt voor ervaren coaches, trainers en adviseurs met ruime ervaring met wie wij een participatieovereenkomst hebben.

Er zijn nu in de kerngroep van Krachtenspel.nl vier trainers/adviseurs met een schriftelijke overeenkomst (Mieke, Jan, Dirk en Chris), een speltrainer (Ruud), twee co-trainers die zich inwerken (Rob en Roger) en vijf begeleiders die met de Krachtenspel-kaarten willen gaan werken. Een overzicht van de stappen in de leergang:

Begeleiders (in eigen werk/omgeving)

a) Wie: Professionele begeleiders op het gebied van sociaal-emotionele educatie.
b) Doel/opbrengst: Vaardigheden om effectief om te gaan met de website en de kaarten. Certificaat (bewijs van deelname).
c) Product: Je krijgt Krachtenspel-werkkaarten (als deze klaar zijn) om snel en effectief met de website te kunnen werken (zie ook de gebruiksvoorwaarden op de website).
d) Investering: Vier dagdelen: Minimaal drie activiteiten en een workshop met de kaarten
Voorwaarde: Na kennismaking inschrijven via de formulieren op de website.

Co-trainers (van activiteiten op Krachtenspel.nl)

a) Wie: Professionals die meewerken als co-trainer aan de activiteiten op Krachtenspel.nl.
b) Doel/opbrengst: Competenties om als co-trainer te werken met Krachtenspel.nl. Certificaat met vermelding van jouw expertise (als speltrainer, verhalenverteller, coach of trainer etc.)
c) Product: Je krijgt Krachtenspel-werkkaarten en -organisatiekaarten (als deze klaar zijn).
d) Investering: Minimaal zeven dagdelen (liefst 7 krachten). De complete leergang heeft een doorlooptijd van ca twee jaar. Eerste jaar als Begeleider. Daarna een paar keer als Co-trainer meewerken met een trainer van Krachtenspel.nl. Voorwaarde: Inschrijven via de website als organisatie.

Zelfstandig trainer, coach of adviseur (commercieel, vanuit je eigen organisatie)

a) Wie: Ervaren SEE-trainers die het gereedschap door en door kennen en kunnen hanteren
b) Doel/opbrengst: Competenties en capaciteiten om vanuit je expertise en organisatie zelfstandig – met Krachtenspel.nl te werken. Certificaat met vermelding van jouw expertise als coach, trainer of adviseur. Met een participatieovereenkomst kun je – binnen de voorwaarden – Krachtenspel.nl zelfstandig inzetten in activiteiten.
c) Product: Je krijgt meerdere setjes kaarten.
d) Investering: Minimaal 10 dagdelen. Deelname aan de leergang en extra bijeenkomsten. Voorwaarde: Elk jaar inschrijven via de website als organisatie. Bijdragen aan de (on)kosten.

Overig nieuws en terugblik activiteiten

 • Het Element in Amersfoort is – ook vanwege de Coronacrisis – niet langer toegankelijk voor onze activiteiten. In het najaar van 2020 hebben we – met mondkapjes op – op twee nieuwe locaties getraind: De Ontmoeting in Bennekom en De broedplaats in Renkum. Beide in een prachtige grote zaal waarin we de nodige afstand konden bewaren.
 • Op 2 oktober 2020 Effectief omgaan met dromers, fantasten en warhoofden (onder leiding van Mieke Vollenhoven en Dirk van der Spoel) was het thema: Hoe kun jij als professional je dromen waarmaken en in je kracht blijven? Kun je ook bij grote verleidingen en tegenslag illusies ‘doorprikken’? Een krachtige nieuwe speloefening was die rond een machthebber met illusies waarvan we de ogen wilden openen.
 • Op 27 november 2020 Persoonlijke leiderschap in lastige situaties (onder leiding van Mieke Vollenhoven en Roger Burcksen als co-trainer) was het thema: Wat doe je als je in een crisis het overzicht verliest en de communicatie moeilijk wordt? Nieuwe inzichten en complimenten kregen we van (bege)leiders uit de zorg die met dit thema worstelen.
 • Op LinkedIn-pagina van Mieke staan nieuwe artikelen: Hoe kun je leerlingen en studenten in deze tijd (stimu)leren om zich niet te laten misleiden en zelf na te denken. Hoe kun je dromen waarmaken en slagen als je kwetsbaar bent? Hoe kun je als professional stereotype (denk)beelden aanpakken?
 • De website wordt goed bekeken. Elke maand ongeveer 100 nieuwe gebruikers.
 • Roger Burcksen is bij de kerngroep gekomen als speltrainer en adviseur. Hij is vanaf 2015 betrokken als adviseur, heeft ruime ervaring als productiemanager bij de televisie en ervaring als speltrainer in het maatschappelijk werk.

Kernwaarden

De groep rond Krachtenspel.nl werkt vanuit criteria en de kernwaarden: verbinding, autonomie, kwaliteit, inspiratie en samenwerken. Er is sprake van:

 • Vergaande participatie. Alle professionele begeleiders kunnen meedoen. Ook vrijwilligers of professionals met een beperking;
 • Eigen regie, onafhankelijkheid. Besluiten worden genomen door Mieke Vollenhoven, Dirk van der Spoel en Janneke Hoekstra op basis van een onderlinge beheersovereenkomst. Mieke Vollenhoven tekent de contracten en (participatie)overeenkomsten die de auteursrechten raken;
 • Kwaliteit en auteursrechten (Alle rechten voorbehouden) worden beschermd (via Dirk Zwager, advocaat IE). Ook om het gereedschap – onder voorwaarden – later te kunnen overdragen aan organisaties die passen bij onze missie;
 • Inspiratie, creativiteit, plezier en het leerproces hebben prioriteit boven prestatie, verdienste of tijdsdruk;
 • We werken zo informeel mogelijk samen. Vaak op basis van wederkerigheid (gesloten beurs, schriftelijke overeenkomst) en een bijdrage in de (on)kosten.

Spreekt dit je aan? We werken graag samen met andere experts en organisaties zodat we elkaar inspireren en aanvullen.

Met vriendelijke groet, namens de kerngroep,

Mieke Vollenhoven