Colofon en auteursrechten

Colofon en auteursrechten

Auteurs

Krachtenspel is een initiatief van de volgende ontwikkelaars en auteurs:
Jan Ausum, Dirk van der Spoel en Mieke Vollenhoven (de Auteursgroep)
Verhalen en werkmateriaal: Mieke Vollenhoven m.m.v Jan Ausum en Dirk van der Spoel
Spel: Jan Ausum m.m.v. Mieke Vollenhoven (model) en Ruud Coumans
Tekstredactie: Marita Nijenhuis, Koert Vrijhof, Barbara Pruijt
Foto’s: Leny Hamoen-de Bree, Rob Hofman, Karel Noy, Michael Verheijen
Filmpje: Remy Schepers (montage), Dirk van der Spoel (stem), Mieke Vollenhoven (tekst en illustraties), Albinoni Adogio (muziek);
Illustraties, beelden en symbolen: Mieke Vollenhoven
Vormgeving en design website: Da’s Communicatie Ede, Hellenique Art & Design B.V. Putten

Auteursgroep

De auteursgroep van Krachtenspel.nl heeft de website in eigen beheer. De auteurs houden zeggenschap over hun materiaal en nemen samen de besluiten. De hoofdauteur (Mieke Vollenhoven) tekent de opdrachten en overeenkomsten die de auteursrechten raken. De auteurs en leden van de kerngroep werken op basis van een onkostenvergoeding. De formele en financiële afhandeling van de activiteiten op de website is uitbesteed aan een bedrijf (Chris Zitter, De Roozenboom, Panjerdweg 2, Koekange). In 2019 gaan we in gesprek met belangstellende organisaties om te kijken hoe de organisatie verder vorm krijgt (FAQ/Organisatie).

Kerngroep

De Kerngroep van Krachtenspel.nl in 2019:

Jan Ausum (ervaren trainer en adviseur, ontwikkeling materiaal voor sociale veiligheid op scholen)
Ruud Coumans (socioloog, vluchtelingenwerk)
Dirk J. van der Spoel (voorzitter van de voormalige Adviesgroep vmbo, coach op het terrein van visie & beleid, ontwikkelaar educatief materiaal)
Mieke Vollenhoven (ervaren trainer en adviseur, ontwikkeling materiaal sociaal-emotionele educatie SEE en cultuurmanagement)

Chris Zitter (trainer, coach en adviseur in het onderwijs, eigenaar De Roozenboom)

Met dank aan

Het werkmateriaal op Krachtenspel.nl heeft naast de projectgroep advies gekregen van een netwerk van experts, deskundigen en vrijwilligers dat zich uitbreidt. Jong en oud (van 8 tot 80) hebben met hun advies of bijdrage geholpen bij de ontwikkeling. Jean Agten, Akke Bokslag, Henrie van Beek en Wesley Romijn, Arn Burcksen, Minke Bruning, Willemijn Bruning, Roger Burcksen, Rob Braamburg, Michael Das, Cocky Fortuin, Lex van der Haterd, Rob Hofman, Janneke Hoekstra, Remy Schepers, Jan Slomp, Meus Stellingwerf, Fleur Temmink, Margot Valk, Dirk Vollenhoven, Piet Weisfelt, Elsbeth, Zonne en Eva van der Linde, Anneke Liefkens, Marita Nijenhuis, Barbara Pruijt, Koert Vrijhof, Wim Westerman. Daarnaast willen we alle deelnemers aan de pilots bedanken.

Betrokken organisaties

De kerngroep is op zoek naar vertegenwoordigers van organisaties die Krachtenspel.nl willen ondersteunen en uitdragen. Er zijn al diverse ambassadeurs. We willen aansluiten bij activiteiten en producten op andere websites die passen bij onze doelen en kwaliteitscriteria. Organisaties kunnen hun gegevens toezenden via het inschrijfformulier en aangeven bij welke activiteiten hun voorkeur ligt.

geniet symbool

Auteursrecht en bronvermelding

Op alle materialen en uitingen op de website Krachtenspel.nl, ook op de downloads, is het auteursrecht van toepassing. De materialen en uitingen mogen door personen worden gebruikt met bronvermelding www.Krachtenspel.nl. Begeleiders van organisaties krijgen toestemming na het betalen van het juiste bedrag via het inschrijfformulier voor Organisaties. Het gebruik is steeds alleen toegestaan met bronvermelding www.Krachtenspel.nl.

‘Het auteursrecht is het exclusieve recht van de maker om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. Dit auteursrecht (copyright) rust bij de maker. De maker heeft het alleenrecht om het werk te exploiteren en kan voorwaarden stellen aan diegenen die iets met het werk willen doen.’ Onder auteursrecht zijn onder meer begrepen:

  • Het exploitatierecht. Het auteursrecht biedt de maker een monopolypositie ten aanzien van de exploitatie van zijn werk. Deze exploitatie kan op vele manier gebeuren, bijvoorbeeld in de vorm van een boek, een filmvertoning, een cd, radio, een televisie-uitzending of een tentoonstelling.
  • Het persoonlijkheidsrecht. Het auteursrecht verschaft de maker ook een persoonlijkheidsrecht. Het persoonlijkheidsrecht geeft de mogelijkheid om bezwaar te maken als anderen het werk aantasten, geweld aandoen of het onder een andere of eigen naam op de markt brengen. Door het persoonlijkheidsrecht kan verzet worden aangetekend wanneer een derde wijzigingen aanbrengt in het werk. (Vrij naar de website van Novagraaf)