Colofon en auteursrechten

Colofon en auteursrechten

Auteurs

De website Krachtenspel.nl, de methode en het gereedschap en de werkmaterialen in de downloads zijn ontwikkeld op basis van het Krachtenspel.nl-model van Mieke Vollenhoven. Het materiaal is een initiatief van de volgende auteurs: Mieke Vollenhoven, Jan Ausum en Dirk van der Spoel (de Auteursgroep)

Founder en producent: Mieke Vollenhoven
Krachtenspel-Verhalen en werkmateriaal: Mieke Vollenhoven m.m.v Jan Ausum en Dirk van der Spoel
Krachtenspel-spel: Jan Ausum m.m.v. Mieke Vollenhoven (model Krachtenspel.nl) en Ruud Coumans
Tekstredactie: Marita Nijenhuis, Koert Vrijhof, Barbara Pruijt
Foto’s: Leny Hamoen-de Bree, Rob Hofman, Karel Noy, Michael Verheijen
Illustraties, beelden en symbolen: Mieke Vollenhoven
Auteurs werkmateriaal (downloads): Mieke Vollenhoven, Jan Ausum en Dirk van der Spoel
Ontwikkeling website Krachtenspel.nl en start Krachtenspel: Mieke Vollenhoven m.m.v Remy Schepers
Ontwikkeling Krachtenspel-kaarten: Mieke Vollenhoven
Video 1: Mats Logen (montage), Dirk van der Spoel (voice-over), Albinoni Adogio (muziek), Mieke Vollenhoven (producent, script en illustraties).
Video 2: Mats Logen (montage), Roger Burcksen (voice-over), Debussy (muziek), Mieke Vollenhoven (producent en script).
Vormgeving en design website: Da’s Communicatie Ede, Hellenique Art & Design B.V. Putten

Alle rechten voorbehouden © Mieke Vollenhoven.

Non-profit organisatie

De methode Krachtenspel.nl is digitaal beschikbaar en blijft in ontwikkeling. In 2022 is er een update van de website gemaakt. Mieke Vollenhoven (Kloosterkampweg 14, 6871 ZZ Renkum) heeft als oprichter en auteursrechthebbende (rechtspersoon) de regie en tekent licenties, opdrachten en overeenkomsten die de auteursrechten raken. Secretariaat met: Roger Burcksen. Website met: Remy Schepers. Financiële afhandeling van de activiteiten gebeurt samen met een bedrijf dat het netwerk Krachtenspel.nl belangeloos ondersteunt (Hoekstra Management en Advies, Prins Bernhardlaan 16, 6721 DR Bennekom). Dit is de kerngroep. Zie ook Beleid en organisatie onder (FAQ/Organisatie).

We hebben, om flexibel te blijven werken aan het sociale doel, een lichte non-profitorganisatie, werken zo informeel mogelijk, low budget en meestal op basis van wederkerigheid met de adviseurs. Het eigen karakter, de bron (Krachtenspel.nl) en de rechten worden beschermd via een advocatenkantoor te Arnhem.

Speciale dank

De ontwikkeling van Krachtenspel.nl is in 2022 mede mogelijk gemaakt door een genereuze gift van Stichting tot steun aan het p.c. primair onderwijs te Amsterdam e.o. Dit ten behoeve van het (deel)project Voor elkaar met Krachtenspel.nl in po. Er zal ook in 2023 extra aandacht gaan naar het gebruik van Krachtenspel.nl voor alle leeftijden.

Netwerk rond Krachtenspel.nl

Auteurs

Mieke Vollenhoven (trainer en adviseur, ontwikkelaar educatief materiaal, oprichter Krachtenspel.nl)
Jan Ausum (trainer en adviseur, ontwikkelaar materiaal voor sociale veiligheid op scholen)
Dirk van der Spoel (voorzitter van de voormalige Adviesgroep vmbo, coach, ontwikkelaar educatief materiaal)
Remy Schepers (filmmaker, producent, medeontwikkelaar website Krachtenspel.nl)

Adviseurs

Jean Agten (godsdienstwetenschapper, trainer bibliodrama en dans)
Marianne Beelaerts (adviseur in het onderwijs)
Carel van der Burg (onderwijsadviseur docentvaardigheden en MTV)
Roger Burcksen (speltrainer en voormalig productieleider RTL 4)
Rob Braamburg (trainer en adviseur veranderingsprocessen in organisaties)
Katrin Brait (systemisch procesbegeleider, kringgesprekken)
Minke Bruning (onderwijskundige, onderwijsadviseur en begeleider)
Ruud Coumans (socioloog, vluchtelingenwerk, trainer)
Marriet Mittendorff (trainer, coach, ontwikkeling educatief materiaal)
Marita Nijenhuis (taalwetenschapper, voormalig redacteur educatieve uitgeverij)
Barbara Pruijt (onderwijskundige, begeleider educatieve projecten)
Remy Schepers (filmmaker, producent)
Meus Stellingwerf (dramadocent, maatschappelijk werker, mentor)
Dirk Vollenhoven (organisatieadviseur, coach, trainer en ontwikkelaar lesmateriaal)
Wim Westerman (pedagoog, auteur, ontwikkeling internationale educatieve projecten)
Mieke Wijdeveld (docent vmbo, coach, trainer en ontwikkeling educatief materiaal)
Chris Zitter (trainer, coach en adviseur in het onderwijs)
Janneke Hoekstra (Hoekstra, Management en Advies, Strategy and Practise in Science and Education)

Met dank aan

Er is – naast de adviseurs – een netwerk van experts, deskundigen en vrijwilligers dat Krachtenspel.nl ondersteunt en zich uitbreidt. Jong en oud (van 8 tot 80) hebben met hun advies of bijdrage geholpen bij de ontwikkeling: Rikie van Blijswijk, Akke Bokslag, Nelleke Boonstra, Jeroen Bron, Christine Brons, Henrie van Beek, Ivar Bergman, Isabella Daalderop, Lonny Derwort, Patrick Klein, Arn Burcksen, Paul Boersma, Christine Brons, Willemijn Bruning, Ingrid Damen, Michael Das, Wielie Elhorst, Cocky Fortuin, Lex van der Haterd, Rob Hofman, Karlijn Milder, Marijke Mesdag, Mats Logan, Esther Nent, Adriaan Nagel, Fleur Nollet, Rob van der Poel, Wesley Romijn, Carla Schaap, Bart Thijs, Jan Slomp, Luc Stevens, Fleur Temmink, Margot de Valk, Hans Vollenhoven, Jobien Wind, Taco Visser, Paul van der Waal, Piet Weisfelt, Ton Liefaard, Anneke Liefkens, Koert Vrijhof en Eelke Wielinga. Daarnaast bedanken we alle deelnemers aan de pilots.

Betrokken organisaties

De kerngroep is op zoek naar vertegenwoordigers van organisaties die Krachtenspel.nl willen ondersteunen en uitdragen. Er zijn diverse ambassadeurs. We willen aansluiten bij activiteiten en producten van andere organisaties die passen bij onze doelen en kwaliteitscriteria. Organisaties kunnen hun gegevens toezenden via het inschrijfformulier en aangeven bij welke activiteiten hun voorkeur ligt.

geniet symbool

Auteursrecht en bronvermelding

Op alle materialen en uitingen op de website Krachtenspel.nl, ook op de downloads, is het auteursrecht van toepassing. De materialen en uitingen mogen door personen worden gebruikt met bronvermelding www.Krachtenspel.nl. Begeleiders van organisaties krijgen toestemming na het betalen van het juiste bedrag via het inschrijfformulier voor Organisaties. Het gebruik is alleen toegestaan met bronvermelding: www.Krachtenspel.nl. Zie de nieuwe wet Auteursrecht (1 oktober 2022 tot heden) voor erfopvolging, overdracht en licenties door de auteursrechthebbende. Alle rechten voorbehouden: Mieke Vollenhoven.

‘Het auteursrecht is het exclusieve recht van de maker om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. Dit auteursrecht (copyright) rust bij de maker. De maker heeft het alleenrecht om het werk te exploiteren en kan voorwaarden stellen aan diegenen die iets met het werk willen doen.’ Onder auteursrecht zijn onder meer begrepen:

  • Het exploitatierecht. Het auteursrecht biedt de maker een monopolypositie ten aanzien van de exploitatie van zijn werk. Deze exploitatie kan op vele manier gebeuren, bijvoorbeeld in de vorm van een boek, een filmvertoning, een cd, radio, een televisie-uitzending of een tentoonstelling.
  • Het persoonlijkheidsrecht. Het auteursrecht verschaft de maker ook een persoonlijkheidsrecht. Het persoonlijkheidsrecht geeft de mogelijkheid om bezwaar te maken als anderen het werk aantasten, geweld aandoen of het onder een andere of eigen naam op de markt brengen. Door het persoonlijkheidsrecht kan verzet worden aangetekend wanneer een derde wijzigingen aanbrengt in het werk. (Vrij naar de website van Novagraaf)