Colofon en auteursrechten

Colofon en auteursrechten

Auteurs

De website Krachtenspel.nl, de methode en het gereedschap en de werkmaterialen in de downloads zijn ontwikkeld op basis van het Krachtenspel.nl-model van Mieke Vollenhoven. Het materiaal is een initiatief van de volgende auteurs: Mieke Vollenhoven, Jan Ausum en Dirk van der Spoel (de Auteursgroep)

Founder en producent: Mieke Vollenhoven
Krachtenspel-Verhalen en werkmateriaal: Mieke Vollenhoven m.m.v Jan Ausum en Dirk van der Spoel
Krachtenspel-spel: Jan Ausum m.m.v. Mieke Vollenhoven (model Krachtenspel.nl) en Ruud Coumans
Krachtenspel-kaarten: Mieke Vollenhoven
Tekstredactie: Marita Nijenhuis, Koert Vrijhof, Barbara Pruijt
Foto’s: Leny Hamoen-de Bree, Rob Hofman, Karel Noy, Michael Verheijen
Video: Remy Schepers (montage), Dirk van der Spoel (stem), Mieke Vollenhoven (tekst en illustraties), Albinoni Adogio (muziek);
Illustraties, beelden en symbolen: Mieke Vollenhoven
Vormgeving en design website: Da’s Communicatie Ede, Hellenique Art & Design B.V. Putten

Alle rechten voorbehouden © Mieke Vollenhoven.

Non-profit organisatie

De methode Krachtenspel.nl is digitaal beschikbaar en blijft in ontwikkeling. Besluiten worden genomen overeenkomstig de beheerovereenkomst van de auteurs uit 2018. Mieke Vollenhoven (Kloosterkampweg 14, 6871 ZZ Renkum) heeft als hoofdauteur (rechtspersoon) en ontwikkelaar de regie en tekent – op basis van de beheerovereenkomst – de opdrachten en overeenkomsten die de auteursrechten raken. We hebben, om flexibel te blijven werken aan het sociale doel, een lichte non-profitorganisatie, werken zo informeel mogelijk, low budget en meestal op basis van wederkerigheid met de adviseurs. Het eigen karakter, de bron (Krachtenspel.nl) en de rechten worden beschermd via een advocatenkantoor te Arnhem.

De producent, auteurs en adviseurs werken ten behoeve van het sociale doel. De financiële afhandeling van de activiteiten op de website gebeurt samen met een bedrijf dat het platform Krachtenspel.nl belangeloos ondersteunt (Hoekstra Management en Advies, Prins Bernhardlaan 16, 6721 DR Bennekom). Zie ook Beleid en organisatie onder (FAQ/Organisatie).

Speciale dank

De verdere ontwikkeling van Krachtenspel.nl wordt mede mogelijk gemaakt door een stimuleringssubsidie van Stichting Steun Amsterdam. Dit ten behoeve van het (deel)project Voor elkaar met Krachtenspel.nl in po. Er zal in 2022 extra aandacht gaan naar het gebruik van Krachtenspel voor leerkrachten in het primair onderwijs. In het komende jaar gaan we verder in gesprek met nieuwe adviseurs en belangstellende organisaties om te kijken hoe de website en het platform Krachtenspel.nl verder vorm krijgt.

Kern van de groep

De kern van de groep bestaat uit de volgende auteurs en daarnaast adviseurs:

Mieke Vollenhoven (ervaren trainer en adviseur, ontwikkelaar materiaal sociaal-emotionele educatie en cultuurmanagement)

Dirk van der Spoel (voorzitter van de voormalige Adviesgroep vmbo, coach op het terrein van visie & beleid, ontwikkelaar educatief materiaal)

Jan Ausum (ervaren trainer en adviseur, ontwikkeling materiaal voor sociale veiligheid op scholen)

Ruud Coumans (socioloog, vluchtelingenwerk, trainer)

Rob Braamburg (trainer en adviseur veranderingsprocessen in organisaties)

Chris Zitter (trainer, coach en adviseur in het onderwijs)

Roger Burcksen (speltrainer en voormalig productieleider RTL 4)

Janneke Hoekstra (Eigenaar Hoekstra, Management en Advies, Strategy and Practise in Science and Education)

Er zijn in 2021 vier trainers/adviseurs met een schriftelijke overeenkomst die het gereedschap van Krachtenspel.nl vanuit hun eigen organisatie zelfstandig in mogen zetten (Mieke, Jan, Dirk en Chris), een speltrainer (Ruud), twee co-trainers die zich inwerken (Rob en Roger) en zes begeleiders die binnen hun eigen organisatie met de Krachtenspel-kaarten (gaan) werken. Zie verdere informatie over de voorwaarden en de leergang van Krachtenspel.nl bij de Activiteiten en de Gebruiksvoorwaarden.

Met dank aan

Het werkmateriaal op Krachtenspel.nl heeft naast de adviseurs in de kerngroep advies gekregen van een netwerk van experts, deskundigen en vrijwilligers dat zich uitbreidt. Jong en oud (van 8 tot 80) hebben met hun advies of bijdrage geholpen bij de ontwikkeling: Jean Agten, Akke Bokslag, Henrie van Beek, Wesley Romijn, Patrick Klein, Arn Burcksen, Paul Boersma, Christine Brons, Minke Bruning, Willemijn Bruning, Roger Burcksen, Ingrid Damen, Michael Das, Cocky Fortuin, Lex van der Haterd, Rob Hofman, Fleur Nollet, Remy Schepers, Jan Slomp, Luc Stevens, Meus Stellingwerf, Fleur Temmink, Margot Valk, Dirk Vollenhoven, Piet Weisfelt, Elsbeth, Zonne en Eva van der Linde, Anneke Liefkens, Adriaan Nagel, Marita Nijenhuis, Barbara Pruijt, Koert Vrijhof, Wim Westerman en Eelke Wielinga. Daarnaast willen we alle deelnemers aan de pilots bedanken.

Betrokken organisaties

De kerngroep is op zoek naar vertegenwoordigers van organisaties die Krachtenspel.nl willen ondersteunen en uitdragen. Er zijn diverse ambassadeurs. We willen aansluiten bij activiteiten en producten van andere organisaties die passen bij onze doelen en kwaliteitscriteria. Organisaties kunnen hun gegevens toezenden via het inschrijfformulier en aangeven bij welke activiteiten hun voorkeur ligt.

geniet symbool

Auteursrecht en bronvermelding

Op alle materialen en uitingen op de website Krachtenspel.nl, ook op de downloads, is het auteursrecht van toepassing. De materialen en uitingen mogen door personen worden gebruikt met bronvermelding www.Krachtenspel.nl. Begeleiders van organisaties krijgen toestemming na het betalen van het juiste bedrag via het inschrijfformulier voor Organisaties. Het gebruik is steeds alleen toegestaan met bronvermelding www.Krachtenspel.nl.

‘Het auteursrecht is het exclusieve recht van de maker om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. Dit auteursrecht (copyright) rust bij de maker. De maker heeft het alleenrecht om het werk te exploiteren en kan voorwaarden stellen aan diegenen die iets met het werk willen doen.’ Onder auteursrecht zijn onder meer begrepen:

  • Het exploitatierecht. Het auteursrecht biedt de maker een monopolypositie ten aanzien van de exploitatie van zijn werk. Deze exploitatie kan op vele manier gebeuren, bijvoorbeeld in de vorm van een boek, een filmvertoning, een cd, radio, een televisie-uitzending of een tentoonstelling.
  • Het persoonlijkheidsrecht. Het auteursrecht verschaft de maker ook een persoonlijkheidsrecht. Het persoonlijkheidsrecht geeft de mogelijkheid om bezwaar te maken als anderen het werk aantasten, geweld aandoen of het onder een andere of eigen naam op de markt brengen. Door het persoonlijkheidsrecht kan verzet worden aangetekend wanneer een derde wijzigingen aanbrengt in het werk. (Vrij naar de website van Novagraaf)