Nieuws en activiteiten

Nieuws en Activiteiten

Vrijdag 8 oktober 2021 Inspiratiemiddag: Effectief omgaan met vechtjassen en aanvallers

 

Hoe kun jij als professional in je kracht blijven als mensen polariseren en wij-zij denken?

 

Kun je bij conflicten blijven staan en mensen die polariseren dichter bij elkaar brengen? Wat doe je als professional als (jonge) mensen in jouw doelgroep wij-zij denken of zich (te) fel tegen anderen keren? Op 8 oktober (13 -16 uur, Renkum) ontdekken de deelnemers de kracht en de valkuil van de strijdgeest in zichzelf en in groepen. We werken met de eerste versie van de Krachtenspel.nl- werkkaarten over de Strijdgeest (beelden, vragen, spel en andere oefeningen in houding). De deelnemers ontdekken ze hoe ze vanuit hun eigen rol effectiever kunnen omgaan met de kracht van grenzen en boosheid. En hoe je op de grens contact kunt maken en de balans kunt vinden. Ze geven elkaar tips en suggesties over het werken met dit thema in hun eigen doelgroep en situatie.

 

Doelgroep: Professionele (bege)leiders en belangstellenden. Bijvoorbeeld leerkrachten, coaches, trainers samen met informele begeleiders en vrijwilligers. Kosten 50 Euro. Met korting (als je je opgeeft voor 20 september) 35 Euro. Snel opgeven kan bij kennismaking via Info@krachtenspel.nl

 

Onder leiding van: Mieke Vollenhoven en Rob Braamburg als co-trainer (kerngroep Krachtenspel.nl).

Vrijdag 19 november 2021 Workshop: Effectief omgaan met (te) harde werkers en stresskippen

 

Kun jij in een stressvolle periode in je kracht blijven en de regie houden over je energie?

 

Wat doe je als je je energie verliest en ook anderen de moed dreigen te verliezen? Kun je dan nog voor jezelf en anderen zorgen? Of houd je je vast aan extra regels, te hoge eisen en ga je nog harder werken? In een crisis heb je te maken met mensen die de situatie ontkennen, in opstand komen of overdrijven. Maar ook mensen die in contact blijven, actief meewerken en kunnen meebuigen. Hoe kun je jezelf en andere mensen stimuleren om de balans te vinden? Dat gaan we oefenen aan de hand van (stressvolle) situaties. Samen met stresskippen en (te) harde werkers.

 

Op de workshop op 19 november 2021 (13-17 uur, Renkum) werken de deelnemers met het materiaal van Krachtenspel.nl en wisselen we uit hoe je het materiaal kunt gebruiken in de eigen doelgroep/werkomgeving. Met (nieuwe) kaarten en oefeningen verkennen we de kracht van de Werkgeest en andere krachten. Je kunt zelf met de oefeningen aan de slag in je eigen doelgroep of organisatie!

 

Doelgroep: Professionals uit onderwijs, coaching, opleiding en andere maatschappelijke organisaties. Kosten: 70 Euro. Met korting (als je je opgeeft voor 1 november) 50 euro. Snel opgeven kan bij kennismaking via Info@Krachtenspel.nl
Onder leiding van: Mieke Vollenhoven en Marijke Mesdag als co-trainer (Kerngroep Krachtenspel.nl)
Disclaimer: mochten wij door onvoorziene overheidsmaatregelen genoodzaakt worden om de vorm of de datum van de bijeenkomsten te veranderen, dan houden we jullie op de hoogte via de website.

N.B. Indien u zich inschrijft via het inschrijfformulier kunt u kiezen uit activiteiten en/of producten en krijgt u toestemming om het materiaal in uw organisatie te gebruiken. 

Doe je mee met de Leergang Krachtenspel.nl?

 

De activiteiten op de website (workshops en inspiratiemiddagen) zijn apart van elkaar te volgen en vormen samen de basis van een leergang. Voor de eerste actieve kennismaking kun je je snel inschrijven via Info@krachtenspel.nl. Professionals die willen deelnemen aan meer activiteiten schrijven zich daarna eerst een keer inschrijven via de formulieren op de website, dragen op deze wijze bij aan de (on)kosten en kunnen – na een aantal dagdelen (zie later) – desgewenst een certificaat krijgen (bewijs van deelname). Dat kan als Begeleider, Co-trainer of Zelfstandig trainer (coach of adviseur). Het betreft een stapsgewijze opbouw, samen een leergang. Je hoeft als deelnemer niet de hele leergang te volgen. Je kunt kiezen aan welke activiteiten je deelneemt. In elke activiteit geven we extra aandacht aan een bepaalde kracht of werkwijze. De complete leergang duurt ca twee jaar (vier workshops, vier inspiratiemiddagen en soms een extra bijeenkomst). De leergang is een aanvulling op de competenties en opleiding die professionals al hebben op het gebied van training, coaching of begeleiding. In de diverse activiteiten ervaar je steeds meer het verschil tussen stereotype- en constructieve houdingen. Professionals gaan in de leergang dynamische krachten, zoals manipulatie, overheersing en verwarring duidelijk bij zichzelf en hun doelgroep herkennen en beter hanteren in hun doelgroep/werkomgeving. We nodigen alle professionals uit om in het komende jaar actief kennis te maken met onze activiteiten.

 

1. Op de inspiratiemiddagen gaat het vooral om kennismaken en oefenen met het gereedschap van Krachtenspel.nl. Elke keer komt een andere inhoud aan bod. Professionele begeleiders leren effectief te werken met het gereedschap.
2. Op de workshops werken professionals – onder leiding van een ervaren Krachtenspel.nl trainer – aan specifieke competenties op het gebied van sociaal-emotionele educatie. We ontwikkelen op interactieve wijze capaciteiten om met groepsdynamische krachten te werken. Dit gebeurt in het kader van de dynamiek in de groep, je persoonlijke ontwikkeling, de (doel)groep en de cultuur. We leren van elkaar.

Drie mogelijkheden in de leergang

 

Begeleiders (in eigen werk/omgeving)

a) Wie: Professionele begeleiders op het gebied van sociaal emotionele educatie.
b) Doel/opbrengst: Vaardigheden om effectief om te gaan met de kaarten en de website. Certificaat (bewijs van deelname).
c) Product: Je krijgt Krachtenspel-werkkaarten (als deze klaar zijn) om snel en effectief met de website te kunnen werken in je eigen organisatie (zie de gebruiksvoorwaarden op de website).
d) Investering: Vier dagdelen: Minimaal drie activiteiten en een workshop met de kaarten
Voorwaarde: Na kennismaking inschrijven via de website.

 

Co-trainers (van activiteiten op Krachtenspel.nl)

a) Wie: Professionals die meewerken als co-trainer aan de activiteiten op Krachtenspel.nl.
b) Doel/opbrengst: Competenties om als co-trainer te werken met Krachtenspel.nl. Certificaat met vermelding van jouw expertise (als speltrainer, verhalenverteller, coach of trainer etc.)
c) Product: Je krijgt Krachtenspel-werkkaarten en -organisatiekaarten (als deze klaar zijn).
d) Investering: Minimaal zeven dagdelen (liefst 7 krachten). De complete leergang heeft een doorlooptijd van ca twee jaar. Eerste jaar als Begeleider. Daarna een jaar een paar keer als Co-trainer meewerken met een trainer van Krachtenspel.nl. Voorwaarde: Inschrijven via de website als organisatie.

 

Zelfstandig trainer, coach of adviseur (commercieel, vanuit je eigen organisatie)

a) Wie: Ervaren SEE- trainers die het gereedschap door en door kennen en kunnen hanteren
b) Doel/opbrengst: Competenties en capaciteiten om vanuit je expertise en organisatie zelfstandig met Krachtenspel.nl te werken. Certificaat met vermelding van jouw expertise als coach, trainer of adviseur. Met een participatieovereenkomst (getekend door Mieke Vollenhoven) kun je – binnen de voorwaarden – Krachtenspel.nl zelfstandig inzetten in activiteiten.
c) Product: Je krijgt meerdere setjes kaarten (als deze klaar zijn).
d) Investering: Minimaal 10 dagdelen. Deelname aan de leergang en extra bijeenkomsten.
Voorwaarde: Elk jaar inschrijven via de website als organisatie. Bijdragen aan de (on)kosten.

Voorwaarden om Krachtenspel.nl zelfstandig te mogen inzetten

 

1. Professionals – die zich op de website hebben ingeschreven als organisatie – mogen binnen de gebruikersvoorwaarden (bronvermelding, auteursrechten, etc. zie de website) – binnen hun eigen organisatie aan het werk met Krachtenspel.nl.
2. Professionals die (een deel van) de Leergang gevolgd hebben (na 4 of 8 dagdelen) krijgen desgewenst een certificaat (bewijs van deelname) om effectief met Krachtenspel.nl te werken binnen hun organisatie en de gebruiksvoorwaarden.
3. Professionals met een participatieovereenkomst (getekend door Mieke Vollenhoven), mogen ook zelfstandig extern aan het werk met Krachtenspel.nl. Dit geldt voor ervaren coaches, trainers en adviseurs met ruime ervaring met wie we een participatieovereenkomst hebben.

Kernwaarden

 

De groep rond Krachtenspel.nl werkt vanuit criteria en de kernwaarden: verbinding, autonomie, kwaliteit, inspiratie en samenwerken. Er is sprake van:

 

• Vergaande participatie. Alle professionele begeleiders kunnen meedoen. Ook vrijwilligers of professionals met een beperking;
• Eigen regie, onafhankelijkheid. Besluiten worden genomen door Mieke Vollenhoven, Dirk van der Spoel en Janneke Hoekstra op basis van een onderlinge beheersovereenkomst. Mieke Vollenhoven tekent de contracten en (participatie)overeenkomsten die de auteursrechten raken;
• Kwaliteit en auteursrechten (Alle rechten voorbehouden) worden beschermd (via Dirk Zwager, advocaat IE en een notaris). We doen dat om activiteiten in goede banen te leiden, initiatieven op elkaar af te stemmen (wie doet wat en wanneer?) en onze onkosten vergoed te krijgen. Het is ook nodig om het gereedschap – onder voorwaarden – later te kunnen overdragen aan organisaties die passen bij onze missie;
• Inspiratie, creativiteit, plezier en het leerproces hebben prioriteit boven prestatie, verdienste of tijdsdruk;
• We werken zo informeel mogelijk samen. Vaak op basis van wederkerigheid (gesloten beurs, schriftelijke overeenkomst) en een bijdrage in de (on)kosten.

 

Spreekt dit je aan? We werken graag samen met andere experts en organisaties zodat we elkaar inspireren en aanvullen. Mail: info@krachtenspel.nl

strijdzwaard

Nieuw materiaal

Op deze pagina houden we je ook op de hoogte van Nieuw materiaal dat op de website verschijnt of belangrijke bijstellingen.