Literatuur en bronnen

Literatuur en bronnen

Hier volgt een selectie van de literatuur en bronnen die de auteurs van Krachtenspel.nl hebben geïnspireerd of die ze zelf hebben geschreven.

 

AOb. (2004). Veilig onderwijs: het schoolveiligheidsplan. Utrecht

 

Ausum, J. (2010). Het Spel van Lesgeven, omgaan met lastige situaties. Amersfoort: CPS.

 

Bron, J. Veugelers & W. van Vliet, E. (2009). Leerplanverkenning actief burgerschap Handreiking voor schoolontwikkeling. Enschede: SLO.

 

Bron, J. Veugelers & W. van Vliet, E. (2012). Burgerschaps- en mensenrechteneducatie Curriculumvoorstel Maart 2012. Enschede: SLO.

 

Covey, S.R. (1999). De zeven eigenschapen van effectief leiderschap. Amsterdam/Antwerpen: Contact.

 

Cuijpers, E. & van der Harst, A. (2003). Omgaan met boosheid op school en in de klas. In: Toolkit De Leerling in Ontwikkeling.

 

Cuijpers, E. (2005). Veiligheid als specialiteit, een handreiking voor leerlingbegeleiders in het voortgezet onderwijs. Amersfoort: CPS.

 

Derriks, M., Vergeer, M., Roede, E. & Felix, C. (2011). Preventie van pesten, implementatie van de methode Leefstijl. Onderwijs en samenleving 88, Kortlopend onderwijsonderzoek PO. Amsterdam: Kohnstamminstituut.

 

Emans, B. & Roede, E. (2006). Sanctioneren of argumenteren? Onderzoek naar de beleving van schoolregels en normoverschrijdend gedrag op school. De pedagogische dimensie, nr 45. Amsterdam: SCO- Kohnstamm Instituut, UvA.

 

Farrington, D.P. & Ttofi, M. M. (2009). School-Based Programs to Reduce Bullying and Victimization. Oslo: The Campbell Collaboration.

 

Fortuin-van der Spek, C., Wassink, H., Van der Harst, A., & B. van den Berg (2011). Onze school is een verhaal, identiteit als kwaliteit. Amersfoort: CPS.

 

Galenkamp, H. & Vollenhoven, M. (2003). Als scholen een gezicht krijgen. De cultuur als voedingsbodem voor een lerende organisatie. Amersfoort: CPS.

 

Galenkamp, H. (2006). Bang voor boos, de invloed van emoties op veiligheid op school. Amersfoort: CPS.

 

Galenkamp, H. (2009). Krachtige leraren, prachtig onderwijs. Naar meer contact en bezieling in de school. Amersfoort: CPS.

 

Goleman, D. (1999). Emotionele intelligentie. Amsterdam: Olympus.

 

Groot, I. de, Goodson, I. & Veugelers, W. (2014). Dutch Students’ Democratic Narratives: ‘I know what democracy means, not what I think of it’. Cambridge Journal of Education.

 

Hoffen, Z. van & Vollenhoven, M. (2010). Een actieve bijdrage aan burgerschapsvorming. Amersfoort: CPS.

 

Jossberger, H. (2011). Toward Self-Regulated Learning in Vocational Education: Difficulties and Opportunities. Proefschrift. Open Universiteit. Den Haag: NWO.

 

Kotter, J. (1997). The New Rules: Eight Business, Breakthroughs to Career Success in the 21st Century. New York: Free Press Paperback.

 

Levine, P. (2007). De tijger ontwaakt. Haarlem: Altermira Becht.

 

Luft, J. & H. Ingham (1955). The Johari window, a graphic model of interpersonal awareness, Proceedings of the western training laboratory in group development. Los Angeles: UCLA.

 

Marzano, R. (2009). Pedagogisch handelen & klassenmanagement. Vlissingen: Bazalt.

 

Megens, P. (2007). Knetterdruk, werken in deze hyperactieve tijd. Zaltbommel: Uitgeverij Thema.

 

Miedema, S., Veugelers, W.M.M.H. & Bertram-Troost, G. (2013). Enkele trends in levensbeschouwelijke vorming anno 2013. Pedagogiek, 33, 179-186.

 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2009). Kamerbrief over de veiligheid in en om het onderwijs. Den Haag: OCW.

 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2009). Veilige Publieke Taak Onderwijs. Den Haag: OCW.

 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2018). Burgerschapsagenda mbo 2017-2021 Een impuls voor burgerschapsonderwijs. MBO raad, Ministerie OCW.

 

Mooij, T. & Wit, W. de (2008). Ontwikkeling van sociale veiligheid in het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs 2006 –2008. Nijmegen: ITS.

 

Mooij, T. (2001). Veilige scholen en (pro)sociaal gedrag: evaluatie van de campagne ‘De veilige school’ in het voortgezet onderwijs. Nijmegen: ITS/KU.

 

Moorlag H. (2004). Agressieve of zeer betrokken ouders? Geweld op school. In: Wereld van het Jonge Kind.

 

Ofman, D. (1992). Bezieling en kwaliteit in organisaties. Cothen: Servire Uitgevers BV.

 

Oostrik, H. & Ruigrok, J. (1999) Wie kiest er nou voor agressie. Houten : Den Bosch: KPC-Groep.

 

Palmer, P.H. (1998). The courage to teach, exploring the inner landscape of the teachers life. San Francisco: Jossey-Bass.

 

Pauw, L. (2004). Coachen voor een Vreedzame School. S&B.

 

Peshar, J., Hooghoff, H., Dijkstra, A. B. & ten Dam, G. (2010). Scholen voor burgerschap. Antwerpen / Apeldoorn: Garant.

 

Potiek, S., Veldhuizen, S. van, Verbiest, C., Dacier, D., Nijkamp, H. & M. Overdijk (2010). Professionalisering van docenten stimuleren. Een waaier aan mogelijkheden. Amersfoort: CPS.

 

Prior. F. (2003). De brede school als centrum voor sociale veiligheid. In: Toolkit De Leerling in Ontwikkeling.

 

Rhenen, W. van (2008). From stress to engagement (samenvatting). Promotieonderzoek. Amsterdam: UvA.

 

Roede, E. & Derriks, M. (2008). Signalering en aanpak van geweld. De pedagogische dimensie, nr. 54.

 

Roede, E. (1999). Geweld, wat kan de school. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.

 

Roede, E. (2007). Tijdig signaleren van gevaarlijk gedrag. Mogelijkheden voor leraren. De pedagogische dimensie, nr. 54. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut UvA.

 

Rogels, N. (2007). Levenslooppsychologie: jongvolwassenen, volwassenen en oudere volwassenen. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.

 

Rosenberg, M. B. (2003). Geweldloze communicatie : ontwapenend en doeltreffend. Rotterdam: Lemniscaat.

 

Schuitema, J., Boxtel, C. van, Veugelers, W.M.M.H. & Dam, G. ten (2010). Dialog. European Journal of Psychology of Education.

 

Senge, P. (2006). De vijfde discipline. Schiedam: Scriptum.

 

Slooter, M. (2005). Coachen op contact. De basis in het primaire proces. Amersfoort: CPS.

 

Slooter, M. (2009). De vijf rollen van de leraar. Amersfoort: CPS.

 

Soepboer, W., Evers, M., Beekers, P., Janssen, J., Loman, E. & J. Kamphuis (2006). Zin in leren. Amersfoort: CPS.

 

Verschuren, C.M., Rasenberg, A.M.J., Thijssen, E.J.M.H. (2004). Beleid agressie en geweld: voor scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Heerlen.

 

Veugelers, W. & Schuitema, J. (2009). Leerlingen over burgerschapsvorming. Kortlopend onderwijsonderzoek VO. Pedagogische kwaliteit 75. Instituut voor leraren opleiding, UvA, Amsterdam.

 

VIOS. (2003). Schoolveiligheidsplan, Amsterdam.

 

Vloet, K., Jacobs, G.C. & Veugelers, W.M.M.H. (2012). Dialogical learning in teachers’ professional identities. In M. Cesar & B. Ligorio (Eds.), The interplay between dialogical learning and dialogical self (pp. 419-456). New York: Information Age Publishing

 

Vollenhoven, M. (1999). Focus 3 : instrument om beleid te toetsen op pedagogische kwaliteit, Amersfoort: CPS.

 

Vollenhoven, M. & J. Ausum. (2007). Pitstop, samenwerken aan een veilig klassenklimaat. Film en werkmateriaal. Amersfoort: CPS.

 

Vollenhoven, M. & J. Slump. (2005). Samenwerken aan een veilig schoolklimaat. Amersfoort: CPS.

 

Vollenhoven, M. (2000). Spiegels in de school, pedagogische kwaliteit in de ogen van leraren en leerlingen. Amersfoort: CPS.

 

Vollenhoven, M. (2002). Schoolleiders in de spiegel, inspirerend leiderschap als leidraad. Amersfoort: CPS.

 

Vollenhoven, M. e.a. (2005). Interventies in de schoolcultuur. Werkmap voor teamontwikkeling. Amersfoort: CPS.

 

Vollenhoven, M. (2011). Vitaal voor de klas. Amersfoort: CPS.

 

Vollenhoven, M. (2002). Strategische visieontwikkeling, persoonlijk leiderschap en schoolcultuur. Amersfoort: CPS.

 

Vollenhoven, M. & J. Ausum. (2010). 10 stappen naar een veiliger school, sociale veiligheid: procesformat en instrumenten voor effectief beleid. Amersfoort: CPS.

 

Vollenhoven, M. & Veldhuizen, S. van. (2009). Veiligheidskalender. Amersfoort: CPS.

 

Vries, P. de (2010). Handboek ouders in de school. Amersfoort: CPS.

 

Vries, P. de, Slijpen, M. & Slump, J. (2009). De professionele leraar. Amersfoort: CPS.

 

Weggeman, M. (1992). Leidinggeven aan professionals: het verzilveren van creativiteit. Deventer: Kluwer.

 

Weisfelt. P. (1996). Nestgeuren, over de betekenis van de ouder-kind relatie in een mensenleven. Soest: Nelissen.

 

Weisfelt. P. (2006). De bestemming van het systeem. Soest: Nelissen.

 

Weisfelt. P. (2013). De liefdesstrijd, professioneel werken met de energie van liefde. Maastricht, Shaker Media.

 

Wonderen, van R. (2004). Agressie en geweld in het onderwijs : eindrapport. Leiden: Research voor Beleid.

 

Zweig, C. & J. Abrams (1993). Ontmoeting met je schaduw. Cothen: Servire.