Kracht van de praatgeest

Kracht van de Praatgeest

en Woorden en nieuws

Voorkom vooroordelenHanteer je woordenTrain je praatgeest

De Praatgeest is als lucht met woorden. Een praatjesmaker is snel geboren.
Maar als de praatgeest een Kwaadspreker wordt, pest je soms een hele groep!

Ontmasker nepnieuws

Werkmateriaal over de Praatgeest

Ken je praatgeest

Wat zijn de kracht en de valkuil van de praatgeest? Hoe kun je die op tijd waarnemen? Hoe kun je effectief reageren als de praatgeest een kwaadspreker wordt? Wat moet je dan wel en niet doen? Het werkmateriaal Ken je praatgeest kun je gebruiken om de praatgeest beter te begrijpen.

Video Vooroordelen van de praatgeest

Hier komt later de link van Vrienden van de praatgeest naar een video dat laat zien hoe je vooroordelen kunt doorbreken. Hier is een video over vooroordelen.

Nieuws om te delen

Artikel Krachtenspel van de tijdgeest

Om sociale integratie en samenwerking te bevorderen is een taal nodig die mensen kunnen begrijpen. Praatjesmakers, vechtersbazen, fantasten en angsthazen kun je aanspreken en tot de orde roepen. Maar welke taal spreekt mensen aan? Welke beelden werken? Wat werkt als het om sociale veiligheid gaat? Persoonlijke vorming of burgerschapsonderwijs? Krachtenspel.nl biedt op basis van beproefde methodes, een nieuwe visie, aanpak, verhalen, beelden en een spel waarin de krachten van de tijdgeest duidelijk en toegankelijk worden gemaakt voor jong en oud. Wil je meer weten over het concept, de methode of een Artikel bekijken? Ga dan naar Artikelen.

Persbericht over de website

Als je mensen snel op de hoogte wilt brengen van Krachtenspel.nl, is een persbericht handig om te sturen. In een persbericht moet duidelijk staan Wat het project inhoudt, Wie het heeft gemaakt; Waarom het is ontwikkeld; Wat de doelgroep en bedoeling is. En niet te vergeten, wat er nieuw aan is. Het moet ook duidelijk zijn waarvoor je het materiaal kunt gebruiken. Het is goed om er zelf concrete voorbeelden bij te doen en te laten zien hoe je het kunt gebruiken. Wil je een concreet voorbeeld om te delen? Help je mee door het Persbericht te verspreiden?

Brief aan Iko

Wat zijn dat voor geesten die tijdgeesten? Om wat voor krachten gaat het eigenlijk? Iko vraagt zich dat af als hij een brief krijgt. Hij krijgt nooit een brief en deze is persoonlijk aan hem gericht. En nog wel met tekeningen. Deze download is bedoeld om als brief aan mensen te sturen. Bijvoorbeeld aan de deelnemers van het Project over de 7 tijdgeesten. Of als je mensen op de hoogte wilt stellen van de website. Zie hier de download Brief aan Iko.