9. De kracht van jonge en oudere burgers – Juni 2022

Geplaatst op Categorieën Nieuwsbrief

Graag stellen we jullie in deze nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen van het project Voor elkaar met Krachtenspel.nl. In dit project besteden we extra aandacht aan de toegankelijkheid van de website en het materiaal voor alle leeftijden. Daarnaast vind je in deze brief reacties van leerkrachten, informatie over de vacature en de activiteiten (21 september en 9 november) in het najaar. Krachtenspel is een burgerinitiatief van- en voor jonge en oudere burgers! Om op een leuke en effectieve manier samen te werken aan sociale educatie, sociale veiligheid en actief burgerschap.

De website gaat veranderen! Nu staat er op de website vooral werkmateriaal voor professionals die werken met deelnemers van 15+. De meeste verhalen, oefeningen en spelsituaties zijn nu bestemd voor jongeren en volwassenen. Straks staat er meer materiaal op de website voor alle leeftijden (10+). En kun je – als het allemaal gaat lukken – op de website al snel beginnen met het Krachtenspel! De website blijft open source.

Ons subsidieproject loopt! Hoever zijn we?

 • Op 7 april hebben we in de workshop Effectief omgaan met manipulatie en intimidatie samen met leerkrachten uit het primair onderwijs nieuw materiaal getest. De nieuwe video Oog in oog met verleidingen die een kleurrijk beeld geeft van de krachten, is “goedgekeurd” voor jong en oud vanaf 10 jaar! Kinderen, jongeren en volwassenen vinden het leuk om via de beelden de krachten in de samenleving te ontdekken. Je kunt deze video goed gebruiken in de klas, werd aangegeven. Zie: https://youtu.be/OYgFb8xbK9w
 • We gaan eerst aandacht geven aan de ontwikkeling en uitgave van kaarten voor alle leeftijden (AL). Daar is nu vooral behoefte aan. De kaarten voor professionals bewaren we voor later. Het eerste resultaat is veelbelovend. Leerkrachten uit groep 7 en 8 (en onderbouw voortgezet onderwijs) geven aan dat de beelden en opdrachten leuk en zinnig zijn om mee te werken in de klas;
 • We gaan de toegankelijkheid van de website nog verder verbeteren! Hierdoor kunnen gebruikers straks direct beginnen met de Start van het Krachtenspel: directe interactie en beweging in je eerstvolgende les of training. Bovendien geschikt voor alle leeftijden! Kan dat? Ja, de kaarten die we nogmaals hebben getest op 7 april worden geschikt bevonden om mee te werken met 10-jarigen, 16-jarigen, studenten en volwassenen! Dat komt omdat de beelden en symbolen van Krachtenspel voor alle leeftijden zijn;
 • Dit jaar gaat de aandacht vooral naar professionals die werken met de doelgroep alle
  leeftijden (focus 10-15 jaar) en die beginnen op de website;
 • De website gaat aandacht geven aan drie groepen professionals. Degenen die de volgende dag al willen beginnen met een concrete opdracht. De professionals die na een kennismakingsperiode doelgericht willen werken met concrete voorbeelden (lesbrieven). En beleidsmakers die willen zien hoe je met Krachtenspel in het kader van het (pedagogische) omgangsklimaat aan sociale educatie en burgerschap kunt werken. Wil je als professional snel een indruk van Krachtenspel.nl, kijk dan de nieuwe video: Omgaan met verleidingen en tegenslag: https://youtu.be/mz6M8uMEb0Y
 • We maken een procesformat (matrix) met een totaaloverzicht wat je wanneer kunt doen. Sociale veiligheid, pedagogisch klimaat, persoonlijk leiderschap, burgerschapsonderwijs en professionalisering. Het hoort allemaal bij elkaar. Hoe werk je samen aan dat proces? Wat zijn scenario’s en criteria?
 • De handleiding voor professionals met praktische tips en suggesties wordt bijgesteld. Ze geeft aan hoe je vanuit kernwaarden met jonge mensen kunt werken: aandacht, betrokkenheid, duidelijke regels, grenzen, verantwoordelijkheid en samenwerken.
 • De integrale visie en methode blijft gericht op de brede doelgroep begeleiders: onderwijs, opleiding, zorg en begeleiding; Krachtenspel is geen methode om apart te blijven gebruiken! Ze biedt wel een concrete start in je eigen situatie en je eigen vak. Je kunt als begeleider of docent (maatschappijleer, levensbeschouwing, filosofie, mentorlessen, beeldende vorming, taal) je eigen aanvliegroute kiezen. Ga je beginnen met spel, beweging, verhalen, waarnemen etc. Vandaar uit kun je stap voor stap gaan samenwerken met collega’s omdat daar ook een kader voor is.
 • We willen op de website snelle verbindingen maken naar de verhalen, beelden, symbolen, oefeningen, het spel en de spelkaarten.

Resultaten project en producten in 2022

Een overzicht van de producten die met hulp van subsidie worden ontwikkeld voor het project Voor elkaar met Krachtenspel.nl. Hoever zijn we nu?

1. De opdrachten voor de Krachtenspel-kaarten (AL) zijn halverwege en worden getest;
2. Er wordt gewerkt aan lesbrieven/modules voor het werken met kinderen en jongeren.
3. De handleiding bij de kaarten wordt bijgesteld voor het werken met diverse leeftijden.
4. Het korte verhaal met opdrachten wordt verder getest door leerkrachten;
5. De twee video’s zijn klaar! Ze zijn geschikt voor professionals die met jong en oud werken.
6. De website wordt nog aantrekkelijker gemaakt voor gebruikers. Hoe? Dat wordt een verrassing.

Een nieuwe kijk

Met de typische houdingen van Krachtenspel.nl kun je leren waarnemen hoe mensen zich gedragen in de samenleving. Op een veilige manier oefenen met je eigen houding en zicht krijgen op houdingen van andere mensen. Ook in groepen. Bovendien krijg je meer invloed op de wereld om je heen. Het gaat in dit Krachtenspel niet alleen om wat je doet, maar ook om toon en houding. Je kunt als jonge of oudere burger door de opdrachten zelf bijdragen aan het omgangsklimaat bij jou in de buurt. En zicht krijgen op vragen zoals: Wanneer is er sprake van manipulatie? Wat is wel en niet fair play? Hoe kun je op tijd je grens aangeven? Eerlijk confronteren? Verleiden of beïnvloeden? De samenleving wordt complexer. Veel mensen hebben dit soort dingen niet van huis uit geleerd. Als je met elkaar oefent om – als persoon en groep – in je kracht te blijven, ontwikkel je een stevige basis om verder te leren en te werken. De visie en flexibele aanpak van Krachtenspel.nl wordt ook door leerkrachten als een waardevolle aanvulling gezien. Uitspraken van diverse professionals:

1. “We kunnen door de opdrachten (op de kaarten red.) samen met jongeren kijken waar de grens voor jezelf en de ander ligt. Zo ontdek je dit spelenderwijs.”
2. “Kinderen kunnen met deze aanpak zelf, omdat ze een duidelijke speelruimte en opdrachten hebben, oplossingen vinden!”
3. “Burgerschap is ook afstemmen, je eigen talent inzetten in de samenleving. Mooi dat dat wordt gestimuleerd.”
4. “Je krijgt met Krachtenspel.nl een duidelijk kader en je kunt zelf bepalen waar je de nadruk op ligt. Zo kunt het proces stap voor stap met elkaar opbouwen.”

Menskracht en vacature

 • De coördinator die we zoeken (een sterke duizendpoot) is nog niet gevonden. De taken worden ondertussen ingevuld door diverse personen. Mieke organiseert, stimuleert en bewaakt het proces, de agenda en afspraken;
 • Voor tekstredactie en bijstelling van de website worden nu diverse freelancers ingehuurd;
 • Een deel van de adviseurs doet actief mee met de activiteiten en gaat het materiaal in de eigen groep testen. Andere adviseurs zijn op hun eigen wijze (telefoon, mail, zoom, lunch of thee) beschikbaar voor advies;
 • De behoeften van het primair onderwijs worden dit jaar extra afgestemd met leerkrachten. We testen met leerkrachten de producten van Krachtenspel.nl;
 • Hand- en spandiensten voor overleggen, bijeenkomsten van de stuurgroep en de
  adviesgroep van Krachtenspel.nl regelen we zelf. Adviseurs die meer structureel meewerken krijgen een onkostenvergoeding;
 • We zoeken een ervaren secretaris met bestuurlijke ervaring, een po-netwerk en interesse voor dit gebied! Wie weet iemand?

Vacature bijgesteld

Naast een secretaris, zoeken we een professional die vanuit het eigen netwerk de stuurgroep het komende jaar kan ondersteunen in marketing en ICT-activiteiten. Indien mogelijk ook uitbreiden van het netwerk in po. Je hebt gemiddeld twee uur per week beschikbaar in het komende half jaar. Het mag bv ook vier uur per maand zijn. De vergoeding is afhankelijk van de expertise en het netwerk dat je hebt. Het gaat om een freelancer, gereduceerd tarief en het is deels vrijwilligerswerk. Functie-
eisen:

 • Je beschikt over goede communicatieve, PR- en marketingvaardigheden;
 • Je kunt goed omgaan met vertrouwelijke zaken;
 • Je bent handig met tekstredactie en IT-hulpmiddelen (waaronder bv MS Teams, WordPress);
 • Je hebt ervaring in een vergelijkbare rol en bij voorkeur een netwerk in het onderwijs.

Ken je iemand met een netwerk die mogelijk belangstelling heeft? Wil je ze dan attenderen op deze vacature? Voor meer informatie stuur een bericht naar de stuurgroep via info@krachtenspel.nl

Activiteiten najaar 2022

Op 21 september en 9 november gaan we middags (13.00 – 16.30 uur De Broedplaats, Renkum) verder met de activiteiten. Dan testen we ook nieuwe producten in de maak. Vind je het leuk om kennis maken en te ontdekken wat je kunt doen met de website en de kaarten? Dan ben je heel welkom! Voor leerkrachten zijn er een paar kaartjes gratis beschikbaar. Opgave via info@krachtenspel.nl. We geven in het najaar specifiek aandacht aan de Genietgeest en de Praatgeest (zie de website). We wisselen uit hoe je het materiaal kunt gebruiken in de eigen
doelgroep/werkomgeving. Met de nieuwe kaarten verkennen we de krachten en houdingen. Je kunt zelf met de oefeningen aan de slag in je eigen doelgroep of organisatie!

Met vriendelijke groet,
Mede namens de kerngroep,

Mieke Vollenhoven
Oprichter Krachtenspel.nl

info@krachtenspel.nl
06-55898760