7. Burgerschapsonderwijs in het krachtenspel van de tijdgeest – Juni 2021

Geplaatst op Categorieën Nieuwsbrief

Vlak voor de zomer willen we jullie een fijne tijd toewensen! Dit is het nieuws van de kerngroep Krachtenspel.nl. In deze nieuwsbrief aandacht voor het interview van Stichting NIVOZ, de meerwaarde van Krachtenspel voor kinderen en jongeren in het (burgerschaps)onderwijs, een activiteitenkalender en een actie: De eerste 10 professionals kunnen een workshop gratis volgen.

Interview

Stichting NIVOZ heeft in een interview met Mieke Vollenhoven, producent van Krachtenspel.nl, aandacht besteed aan de betekenis van Krachtenspel in het onderwijs. Een opvallende alinea en de link naar het interview:
We presenteren hier een interview met de bedenker en eerste ontwikkelaar van het instrument, Mieke Vollenhoven, als voorbeeld van een initiatief dat niet zo vatbaar lijkt voor wetenschappelijke toetsing, maar stevig gefundeerd is in praktische wijsheid en daarom heel waardevol kan zijn. Bron: https://nivoz.nl/nl/sociaal-emotionele-ontwikkeling-en-krachtenspel

Kinderen en jongeren in het (burgerschaps)onderwijs

Van jonge burgers wordt een grote mate van zelfredzaamheid verwacht. Ook sociaal. Het thema is complex maar je kunt niet blijven praten. Het is nodig om – op een verantwoorde wijze – een beetje te experimenteren met het gereedschap van Krachtenspel.nl en te vertrouwen op de deskundigen in de school die daarmee kunnen werken. Er zijn ook veel jongeren met sociale talenten die hun steentje kunnen bijdragen.

Je bent zelf het ideale instrument en kunt optimaal met elkaar leren door te doen en te reflecteren. Daar heb je kapstokjes bij nodig. Beeldtaal en een leidraad. De zeven concrete houdingen, beelden, oefeningen en symbolen op Krachtenspel.nl zijn geschikt om op een veilige manier bij de kern te komen. Omdat ze niet op de persoon maar op de bal spelen. Door naar aanleiding van de interventies te reflecteren op de eigen houding, ga je (steeds) meer bewust in gesprek met je doelgroep. Welke aanvliegroute kies je? Met welk thema van Krachtenspel ga je aan de slag? Werk jij liever met verhalen of beelden? Of durf je ook het spel te spelen? Er is werkmateriaal vanaf de leeftijd van 10 jaar. Docenten (mentoren, coaches) kunnen met inzicht, lef en met Krachtenspel burgerschapsonderwijs op een hoger plan brengen.

Innovatieve aanpak

Het gereedschap van Krachtenspel.nl is innovatief en geeft een antwoord op actuele problemen. Het speelt in op de behoefte aan interactief, digitaal- en visueel materiaal. Geschikt om ook via internet te werken (online learning). Het maakt jonge mensen meer zelfredzaam en minder afhankelijk van begeleiding door instanties; ze doet iets aan preventie van te grote hoeveelheden ongezonde medicatie zoals slaapmiddelen; draagt bij aan de beheersing van de kosten in de gezondheidszorg; werkt bottom-up met ervaringsdeskundigen en professionals over vakgebieden heen.

Actie. Doe je mee?

Omdat het thema zo urgent is, komen we in actie. In het voorjaar hebben we de basis gelegd van de Krachtenspel-kaarten. De kaarten maken het gereedschap visueler, (nog meer) tastbaar en ze maken de visie en aanpak snel inzichtelijk. We nodigen (team)leiders en docenten uit om mee te doen aan het testen van het eerste setje kaarten. De kaarten zijn bestemd voor po vanaf 10 jaar, vo, mbo en hbo. De eerste tien professionals (docenten, coaches, begeleiders etc.) die zich opgeven:

 • kunnen zonder kosten meedoen aan een van onze middagactiviteiten in het najaar waarin je je competenties traint, het materiaal op interactieve wijze leert kennen en we samen de eerste opzet van de kaarten testen. Zie de data bij Activiteiten najaar Omgeving Renkum.
 • krijgen in een later stadium de set met kaarten gratis als ze op school met de kaarten aan het werk gaan en feedback willen geven. Wie het eerst komt, die het eerst maalt. Geef wel aan dat je gebruik wilt maken van de actie. Vragen en opgeven: Info@krachtenspel.nl.

Onderbouwing van Krachtenspel.nl

Het gereedschap is gebaseerd op vier pijlers: de pedagogische, psychologische, didactische en levensbeschouwelijke universele waarden. Die uitgangspunten zijn geïntegreerd in de visie en het model en stap voor stap uitgewerkt. Die verbinding is nodig en spreekt aan! Krachtenspel.nl:

 • biedt een doordachte, verantwoorde, brede en praktische visie op dit gebied;
 • de website is open source en de downloads zijn direct toegankelijk;
 • is vanwege de opzet geschikt voor een leven lang leren: jong, oud en doorlopende leerlijnen;
 • geeft concrete basis en beelden voor onderwijs, coaching, opleiding, zorg en begeleiding tegelijk. Zodat we hoognodige bruggen kunnen bouwen;
 • laat alle zintuigen aan het werk: informatie, oefeningen, verhalen, spel, beeld en geluid;
 • leert krachten achter sociale problemen zoals agressie, stress, vooroordelen etc. waarnemen in houdingen van mensen (leren nuanceren, in de context plaatsen, balans vinden);
 • helpt (jonge) mensen meer in hun kracht (balans) te komen en effectief om te gaan met sociaal emotionele problemen;
 • docenten kunnen keuzes maken welke werkvorm bij hen past, welk thema op school nog aanvulling behoeft en zich verder professionaliseren door letterlijk hun houding te oefenen;
 • schoolteams kunnen hun visie op een hoger plan brengen en hun actieplan (ook) richten op houdingen en competenties ten aanzien van sociaal-emotionele problemen.

De activiteiten die op de website stonden zijn – vanwege Corona – verschoven naar het najaar:

Activiteiten najaar 2021

 

Vrijdag 8 oktober 2021 Inspiratiemiddag: Effectief omgaan met vechtjassen en aanvallers

Hoe kun jij als professional in je kracht blijven als mensen polariseren en wij-zij denken? Kun je in een crisis en bij conflicten blijven staan en mensen die aanvallen of polariseren dichter bij elkaar brengen? Wat doe je als professional als (jonge) mensen in jouw doelgroep wij-zij denken of zich (te) fel tegen anderen keren?

Op deze inspiratiemiddag (13 -16 uur, Renkum) ontdekken de deelnemers de kracht en de valkuil van de strijdgeest in zichzelf en in groepen. We werken met de eerste versie van de Krachtenspel.nl- werkkaarten over de Strijdgeest (beelden, vragen, spel en andere oefeningen in houding). De deelnemers ontdekken hoe ze vanuit hun eigen rol effectiever kunnen omgaan met de kracht van grenzen en boosheid. En hoe je op de grens contact kunt maken en de balans kunt vinden. Ze geven elkaar tips en suggesties over het werken met dit thema in hun eigen doelgroep en situatie.

Doelgroep: Professionele (bege)leiders en belangstellenden. Bijvoorbeeld leerkrachten, coaches, trainers samen met informele begeleiders en vrijwilligers. Kosten 50 Euro. Met korting (als je je opgeeft voor 20 september) 35 Euro. Snel opgeven kan bij kennismaking via Info@krachtenspel.nl

Onder leiding van: Mieke Vollenhoven en Rob Braamburg als co-trainer (kerngroep Krachtenspel.nl).

 

Vrijdag 19 november 2021 Workshop: Effectief omgaan met (te) harde werkers en stresskippen

Kun jij in een stressvolle periode in je kracht blijven en de regie houden over je energie? Wat doe je als je je energie verliest en ook anderen de moed dreigen te verliezen? Kun je dan nog voor jezelf en anderen zorgen? Of houd je je vast aan extra regels, te hoge eisen en ga je nog harder werken?

In een crisis heb je te maken met mensen die de situatie ontkennen, in opstand komen of overdrijven. Maar ook mensen die in contact blijven, actief meewerken en kunnen meebuigen. Hoe kun je jezelf en andere mensen stimuleren om de balans te vinden? Dat gaan we oefenen aan de hand van (stressvolle) situaties. Samen met stresskippen en (te) harde werkers.

Op deze workshop (13-17 uur, Renkum) werken de deelnemers met het materiaal van Krachtenspel.nl en wisselen we uit hoe je het materiaal kunt gebruiken in de eigen doelgroep of werkomgeving. Met de nieuwe kaarten en oefeningen verkennen we de kracht van de Werkgeest en andere krachten. Je kunt zelf met de oefeningen aan de slag in je eigen doelgroep of organisatie!

Doelgroep: Professionals uit onderwijs, coaching, opleiding en andere maatschappelijke organisaties. Kosten: 70 Euro. Met korting (als je je opgeeft voor 1 november) 50 euro. Snel opgeven kan bij kennismaking via Info@Krachtenspel.nl
Onder leiding van: Mieke Vollenhoven en Marijke Mesdag als co-trainer (Kerngroep Krachtenspel.nl)

Terugblik activiteiten

 • In het voorjaar van 2021 hebben we via Zoom gewerkt aan het testen van de eerste opzet van de Krachtenspel-kaarten. Verrassend om te merken dat je ook via sociale media met KS intensief contact kunt maken, beelden op je in kunt laten werken, je je geluid kunt laten horen en samen kunt bewegen achter je scherm.
 • Op LinkedIn-pagina van Mieke staat het NIVOZ interview en nieuwe artikelen: Wat bezielt deze mensen, hoe komen we bij elkaar? Hoe blijf je in je kracht in crisistijd, hoe doe je dat als leider? Geloof je soms ook je ogen en oren niet als je naar het nieuws kijkt?
 • De website wordt goed bekeken. Nu elke maand meer dan honderd nieuwe gebruikers.

Met vriendelijke groet,

Mede namens de kerngroep,

Mieke Vollenhoven
Producent Krachtenspel.nl