Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden website Krachtenspel.nl

Lees deze gebruikersvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gebruikt. Hierin worden de voorwaarden beschreven voor het gebruik van deze website.

Algemeen

Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door de oprichter van de website Krachtenspel.nl, gevestigd in Nederland. Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

Auteursrechten

De auteursrechthebbende van het materiaal op Krachtenspel.nl (zie colofon) behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, en andere rechten voor ten aanzien van het Werkmateriaal Sociaal Emotionele Educatie (inclusief de downloads). Tot die aangeboden informatie behoren in het bijzonder, maar daartoe niet beperkt, alle teksten, illustraties, beeldmateriaal, grafisch materiaal, logo’s en (beeld)merken. Het is niet toegestaan enige getoonde informatie over te nemen, te kopiëren, te downloaden, openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende auteurs. De op de website getoonde (beeld)merken komen in eigendom toe aan de auteursrechthebbende van Krachtenspel.nl en deze eigendomsrechten dienen volledig gerespecteerd te worden. Voor Informele begeleiders en informele educatieve doeleinden is het gebruik van het werkmateriaal in de downloads toegestaan onder de voorwaarden zoals beschreven in de Gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, de auteursrechten, alle teksten, afbeeldingen, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van de betreffende auteurs (zie colofon) op de website Krachtenspel.nl, of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar. U mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en gebruiken met andere personen onder de voorwaarde dat u dit alleen doet voor informatieve of informele educatieve doeleinden. Indien u als organisatie het materiaal wilt gebruiken voor educatieve doeleinden dient het juiste inschrijfformulier in te vullen en draagt u bij aan de kosten van de ontwikkeling van het materiaal. In alle gevallen is het verplicht de volgende ‘copyright-vermelding’ in alle kopieën op te nemen: Bron: www.Krachtenspel.nl. Alle rechten voorbehouden. De naam Krachtenspel.nl is alleen de naam van de website, het domein waarop het materiaal staat.

Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden om:
1) een (kopie) van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste logo’s of merken te gebruiken voor commerciële doeleinden; en
2) (een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of website van iemand anders).
3) de naam van de website Krachtenspel.nl te gebruiken om producten of diensten aan te bieden, uit te geven, te exploiteren of te verkopen. Dit kan alleen onder strikte juridische voorwaarden (licentieovereenkomst).

Zie ook de nieuwe wet Auteursrecht (1 oktober 2022 tot heden) voor erfopvolging, overdracht en licenties door de auteursrechthebbende. Alle rechten Krachtenspel.nl voorbehouden: Mieke Vollenhoven.

Inhoud

De makers van deze website hebben de inhoud met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt alleen voor informatieve doeleinden en – na inschrijving en bijdrage – genoemde educatieve activiteiten (uitsluitend binnen de eigen organisatie) aangeboden. We garanderen niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten. Als er op de website wordt verwezen naar producten, activiteiten of diensten, is dat geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.
Voor zover wettelijk toegestaan sluiten de auteurs van het materiaal op Krachtenspel.nl, waaronder mede verstaan de bij ons betrokken bedrijven, functionarissen en werknemers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site.