Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

De website Krachtenspel.nl is ontworpen door professionals op het gebied van sociaal emotionele educatie en sociale veiligheid. Mieke Vollenhoven (oprichter) heeft het model met de krachten en houdingen in kaart gebracht en de website met de methode ontwikkeld. Jan Ausum heeft het Krachtenspel-spel ontwikkeld op basis van het model (zie spelsituaties). Dirk van der Spoel is eveneens medeauteur van het werkmateriaal. Ruud Coumans heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het Krachtenspel-spel. Remy Schepers heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de website. We hebben dat gedaan uit gedrevenheid en omdat het hard nodig is gezien de sociaal-emotionele problemen en behoefte aan actief burgerschap.

De kerngroep rond Krachtenspel heeft in de loop der jaren achttien onafhankelijke adviseurs erbij gekregen die af en toe advies geven en diverse taken zoals tekstredactie op zich kunnen nemen. Dat is de groep rond Krachtenspel.nl. We zijn op zoek naar meer vrienden van Krachtenspel die willen bijdragen aan de website en vertegenwoordigers van organisaties die deze producten willen ondersteunen en uitdragen. Wil je meer over de auteurs en adviseurs van dit project of de organisatie weten? Zie het het colofon in de Informatie voor professionals. Of de informatie bij FAQ/Organisatie.

KrachtenspelGroepsfotoWeb

Auteurs werkmateriaal Krachtenspel.nl 2018 (foto: Remy Schepers)