Privacy verklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring website Krachtenspel.nl

Wij, de kerngroep van Krachtenspel.nl, zijn ons er van bewust dat u – door uw gegevens te verstrekken – vertrouwen stelt in ons. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy goed te beschermen. Op deze pagina laten we u weten hoe we dat doen.

Open source

De website Krachtenspel.nl is open source. Van bezoekers van de website en van informele gebruikers worden geen persoonlijke gegevens gevraagd. Achter de website zit een lichte organisatie (ideëel doel, zonder winstoogmerk) met een kerngroep. De makers van het materiaal op de website willen graag dat zoveel mogelijk mensen gebruik van het materiaal kunnen maken. Van organisaties die het materiaal voor groepen gebruiken wordt een bijdrage gevraagd Zie verder de Gebruikersvoorwaarden.

Inschrijven/contact

Dit privacy beleid is van toepassing indien u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw gegevens. Bijvoorbeeld omdat u gebruik wilt maken van de diensten en producten die op het inschrijfformulier. Die worden door een bedrijf dat bij ons betrokken is, op onze website aangeboden. We slaan deze gegevens op via ons Excel bestand dat is beveiligd via een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw gegevens niet in verkeerde handen vallen.
Alleen de kerngroep van Krachtenspel.nl (de ontwikkelaar van het materiaal op de website, de interne beheerder van het bestand en de organisatie dat de activiteiten en producten aanbiedt , kunnen bij het wachtwoord van deze gegevens. Ze gebruiken deze gegevens alleen voor het verwijzen naar of leveren van producten en diensten die met naam en toenaam op het inschrijfformulier staan.
De kerngroep van Krachtenspel.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ook door derden. U dient zich ervan bewust te zijn dat we niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen waar u eventueel naar toe kunt linken. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

We verzamelen de gegevens van het inschrijfformulier in een Excelbestand. Het wachtwoord van dit bestand is alleen bij ons beschikbaar en gaat niet naar derden. De kerngroep gebruikt de persoonlijke gegevens van de (contact)personen alleen om contact te houden met deelnemers aan activiteiten; gevraagde informatie te verzenden; en gebruikers op de hoogte te houden van onderwerpen waarvoor de belangstelling duidelijk is aangegeven. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid en die duidelijk aangegeven staan op de inschrijfformulieren.

Persoonsgegevens die wij verwerken via de inschrijfformulieren:

  • 1) Voor- en achternaam
  • 2) Telefoonnummer (niet verplicht)
  • 3) E-mailadres
  • 4) Werk gerelateerde informatie
  • 5) Adresgegevens
  • 6) IP-adres

De adresgegevens van organisaties die het materiaal van de website Krachtenspel.nl gebruiken of actief bijdragen aan de website worden bewaard zodat we weten welke organisaties toestemming hebben gekregen voor het gebruik van het materiaal op de website. En wat de wensen zijn van de organisatie. We zullen het emailadres van de contactpersoon alleen gebruiken voor zaken die deze persoon bewust heeft aangevraagd en niet voor andere doeleinden. Overige gegevens worden gevraagd en bewaard om actieve bijdragen of specifieke belangstelling te kunnen traceren.

Telefoonnummer

Er wordt bij actieve deelname om een telefoonnummer van de deelnemers gevraagd. Dit in het belang van de deelnemers en gebruikers. Bijvoorbeeld om te kijken of een training aansluit bij de deelnemer(s); om te gebruiken in geval van nood (bijvoorbeeld indien een training door overmacht niet door kan gaan). Of om contact op te kunnen nemen over een actieve bijdrage.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van de activiteiten die op het inschrijfformulier op Krachtenspel.nl worden aangeboden, vragen we u toestemming om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de dienst die is aangevraagd goed uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Krachtenspel.nl of die van een derde partij met wie de oprichter van Krachtenspel.nl een schriftelijke overeenkomst of licentie heeft.

Delen van persoonsgegevens met anderen

We delen uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst met u en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met derden sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Daarin is ook opgenomen dat ze voldoen aan de AVG voorwaarden en ons privacy beleid. Deze partij kan alleen tijdelijk (zolang de licentie geldt) in ons gemeenschappelijk bestand zolang de activiteit duurt. De gegevens worden niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Het bedrijf (of organisatie) is duidelijk aangegeven in het colofon op de website.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk te communiceren, uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Krachtenspel.nl of die van een derde partij met wie wij een licentie hebben. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van de inschrijvingen op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Ze zullen steeds voldoen aan de algemene verordening van de gegevensbescherming (AVG van de Autoriteit Persoonsgegevens, mei 2018).

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle contactpersonen die zich inschrijven voor activiteiten/producten of een bijdrage de mogelijkheid tot het inzien (zie de gegevens op het inschrijfformulier en in de bevestigingsbrief), veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.

Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Krachtenspel.nl, dan verwijderen wij deze informatie

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden (van toepassing als er een nieuwsbrief is).

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen of vragen heeft, kunt u contact met ons op nemen via info@krachtenspel.nl.

Geautomatiseerde besluitvorming

Het bedrijf/organisatie die diensten of producten aanbiedt op de inschrijfformulieren van Krachtenspel.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die zouden kunnen worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang Persoonsgegevens bewaren

In het Online Google spreadsheet worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan vijf jaar tenzij (via de stichting) een werkovereenkomst met u tot stand komt.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Krachtenspel.nl of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Vergeten worden

De website zal altijd functioneel blijven werken, dit is een vereiste van de nieuwe AVG wetgeving. Ook worden cookies niet automatisch geaccepteerd, pas bij expliciete acceptatie van u als bezoeker worden analyserende cookies geplaatst. Hiernaast kunt u zich altijd beroepen op het recht weer vergeten te worden. Functionele cookies dienen wel altijd geaccepteerd te worden, echter verzamelen deze cookies geen persoonsgegevens.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website Krachtenspel.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. We gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

De kerngroep van Krachtenspel.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en (mogelijk in de toekomst) hoe effectief de Adwords-advertenties van Krachtenspel.nl bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Deze aldus verkregen informatie wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacybeleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan het kernteam van Krachtenspel.nl te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagne te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen wanneer Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Krachtenspel.nl heeft hier geen invloed op. De beheerder van Krachtenspel.nl geeft Google geen toestemming om via deze website verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We controleren regelmatig of we aan het privacybeleid van de AVG voldoen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@Krachtenspel.nl. We zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.