10. Update krachtenspel.nl Januari 2023

Geplaatst op Categorieën Nieuwsbrief

Ontdek samen de krachten en grenzen

Krachtenspel.nl biedt een actieve leergang voor jong en oud waarin deelnemers de krachten en grenzen in zichzelf en anderen leren hanteren. Je leert beter omgaan met verleidingen en tegenslag. Je komt langs zeven gebieden (krachten) waarin sociale problemen zoals verbaal geweld of intimidatie worden aangepakt. Het materiaal is bedoeld voor onderwijs (po, vo, mbo, hbo), opleiding, zorg en begeleiding.

Graag stellen we jullie in deze nieuwsbrief op de hoogte van de mogelijkheden van de website die grondig is bijgesteld. Dank aan alle groepsbegeleiders, docenten èn deelnemers voor hun feedback op eerdere versies van de website. Wat kun je als begeleider met deze website? Hoe kun je direct met je deelnemers starten? Dat wordt hieronder uitgelegd. Daarna vind je een toelichting op Krachtenspel.nl en de wijze waarop deelnemers met grenzen leren omgaan. Aan het eind vind je de activiteiten van dit voorjaar.

Website bijgesteld

Het Krachtenspel begint nu gelijk met de Start Krachtenspel met allerlei opdrachten en een overzicht. Je kunt direct met deelnemers of collega’s aan de gang. Dit eerste deel van de leergang is geschikt voor alle leeftijden (10+ en 15+). Daarna kun je kiezen uit werkmateriaal voor alle leeftijden of voor 15+. De mogelijkheden zie je direct op de homepage via de knop Start Krachtenspel op www.krachtenspel.nl. Je kunt als begeleider nu:

 • Via Start Krachtenspel samen met jouw doelgroep actief kennis maken met de zeven krachten en kenmerkende houdingen. Welke inhoud past goed bij jouw vakgebied? Is dat omgaan met intimidatie, werkstress, nepnieuws, verslaving of nog anders?
 • Via Overzicht werkwijzen kun je nu kijken welke werkwijze het beste bij jou en je doelgroep past! Er staat een duidelijk overzicht van de diverse werkwijzen bij de Start. Je kunt eenvoudig uit de werkwijzen kiezen en deze integreren in jouw bestaande programma. En aanvullen met eigen verhalen, oefeningen, video’s en muziek;
 • Op de Krachtenpagina’s (zie de 7 krachten in het menu) vind je nu al het werkmateriaal dat past bij die Kracht.
 • Via Hoe werkt het? kun je nog beter met je collega’s de mogelijkheden op de website verkennen. En bekijken wie met welk thema of werkwijze kan werken. De bouwstenen zijn zo flexibel dat je ze op je eigen tijd kunt toepassen. Je geeft bijvoorbeeld in jouw groep elke maand aandacht aan een bepaalde kracht;
 • Na een opdracht op een van de kaarten in Start Krachtenspel zie je direct met de deelnemers welke vervolgmogelijkheid bij de leeftijd van jouw doelgroep past. Je kunt dat materiaal ook verkennen;
 • Na een introductieperiode kun je kiezen voor een meer structurele aanpak. Dan werk je doelgericht aan competenties voor sociaal emotionele educatie en actief burgerschap;
 • In het totaal zijn er zeven keer zeven routes die je met de deelnemers kunt gaan;
 • De tweede nieuwe video Krachtenspel, omgaan met verleidingen en tegenslag (voor
  professionals) is ook klaar en staat op de website: https://youtu.be/mz6M8uMEb0Y

De reacties zijn veelbelovend. Reacties zoals:
“We kunnen met de Start Krachtenspel nu direct zien om wat voor soort krachten en werkwijzen het gaat.”
“Jongeren kunnen in de opdrachten zelf bepalen wat een sociale reactie is. En leren zeggen waar het op staat!”
“Het is nu heel overzichtelijk geworden. Ik kan zelf mijn keuzes maken. Complimenten!”
“Mooi. Het gaat erom dat je zelf iets doet”.

Start Krachtenspel

Je kunt als begeleider of leerkracht morgen al beginnen met de Start Krachtenspel. En snel ontdekken hoe het werkt door de opdrachten te doen.

Goed om te weten:

 • Er is een beamer nodig als je met een groep werkt. Jongere deelnemers wijzen je wel de weg langs de route als je als begeleider wat minder digitaal bent ingesteld;
 • Start Krachtenspel duurt een paar uur als je alle opdrachten uitvoert;
 • Je hoeft je niet in te schrijven als je Krachtenspel.nl actief wilt verkennen. De website is open source. Soms worden bij de downloads voor groepen een paar
  gegevens gevraagd om een account aan te maken;
 • Door de kaarten krijg je samen direct inzicht in de krachten en werkwijzen;
 • Door de opdrachten op de kaarten komt er direct – op een veilige manier – beweging in de groep deelnemers;
 • De opdrachten, beelden en symbolen van Start Krachtenspel zijn voor alle leeftijden;
 • Na de eerste opdrachten kun je kiezen (met collega’s en/of deelnemers) voor een actief vervolg van de leergang die gericht is op de leeftijd van je doelgroep;
 • Je hoeft je pas aan te melden als je meer structureel met groepen gaat werken. Dan krijg je ook extra materiaal zoals een handleiding, stroomdiagram, matrix of werkversie van het verhaal;
 • Welkom op de activiteiten als je actief kennis wilt maken (zie verder).
 • Graag reacties, vragen en opgaven naar Info@Krachtenspel.nl

Grenzen leren hanteren

Op het logo van Krachtenspel.nl staat: Ontdek de 7 krachten en grenzen. Daar draait het om. Om preventie van sociale problemen zoals agressie, intimidatie, vooroordelen en polarisatie door inzicht en op tijd ingrijpen. De leergang Krachtenspel.nl werkt doelgericht aan het beter leren hanteren van grenzen. Dit is nodig voor iedereen. We zijn allemaal helden zoals: strijders, harde werkers, sfeermakers, leiders en dromers. We kunnen allemaal wel eens aanvallen, opjagen, onder druk zetten of ergens aan verslaafd raken. We overschrijden allemaal wel eens een grens. Ook onze eigen grenzen. De een doet het onopvallend, een ander wordt bij de kraag gegrepen. En soms wordt iemand ‘vastgezet’ voor bepaalde tijd.

Op Krachtenspel.nl worden deelnemers voortdurend gestimuleerd om grenzen te ontdekken en deze op constructieve wijze aan te geven. Verbaal en non-verbaal. Je beweegt je tussen de grenzen die je aangeeft en grenzen die je krijgt. In de oefeningen oefen je de nodige competenties. In de verhalen ontdek je mechanismen en patronen. In de aanpak neem je gaandeweg meer verantwoordelijkheid ten aanzien van de sociale problemen. Bij de grens vindt de ontmoeting plaats. Daar ontstaat inzicht, relatie en ook vriendschappen. Een held op Krachtenspel.nl weet dat er van alles mis kan gaan, maar blijft niet hangen in patronen zoals woede, frustratie of verbeelding. Je leert op Krachtenspel.nl de krachten gaandeweg beter kennen, op tijd in te zetten (of te sparen!) en er meer constructief mee om te gaan.

Via de diverse werkwijzen gaan deelnemers de groepsdynamische krachten achter sociale problemen (thuis, op school en op het werk) beter waarnemen en situaties hanteren. Wat leveren de werkwijzen op?

 • In de Verhalen ontdek je het patroon, mechanismen en hoe de krachten op elkaarinspelen. Er staan in de werkversies ook opdrachten bij;
 • Door Beelden, kleuren en symbolen wordt helder weer gegeven van welke kracht sprake is en wanneer deze over de top gaat;
 • Met de Oefeningen en Tactieken oefen je bepaalde competenties die je nodig hebt. Deze kun je ook makkelijk aanvullen;
 • In het Krachtenspel-spel wordt in allerlei concrete situaties ervaren als iemand over de top gaat. Je ontdekt je eigen grenzen en die van anderen. Je leert gaandeweg meer verantwoordelijkheid te nemen naar je zelf en anderen;
 • In de Aanpak gaat het om samenwerken met elkaar en participeren in je eigen omgeving en in de wereld.
 • Op de Krachtenpagina’s (zie De 7 krachten in het menu) staat al het werkmateriaal dat past bij die Kracht. Je ziet de twee kanten van de kracht in beeld en daarna het werkmateriaal dat past bij die kracht. Zie bijvoorbeeld Ken je strijdgeest (met allerlei opdrachten) om de mechanismes en grenzen bij die kracht te leren hanteren.

Resultaat: Je leert beter omgaan met de relatie en grenzen: meer in contact, meer verantwoordelijk, meer creatief en meer constructief. Dat betekent ook je krachten sparen of effectief inzetten, als dat nodig is!

Betekenis voor actief Burgerschap

Krachtenspel.nl biedt een overzichtelijk speelveld (kader) waarin verantwoordelijkheid kan worden genomen. De zeven sociale problemen, krachten en grenzen waarom het gaat worden duidelijk uitgewerkt (zie beknopte weergave Krachtenspel-model in: Hoe werkt het). De deelnemers en begeleiders leren gaandeweg:

 • Beter met grenzen om te gaan. Eigen grenzen en die van anderen. Daarbij zijn kernwaarden zoals relatie, autonomie, competentie, creativiteit en samenwerken uitgangspunt;
 • Hoe je kunt leven en werken vanuit de competenties burgerschap, zoals: begrip voor elkaar, respect voor elkaars mening, loslaten van (voor)oordelen, preventie discriminatie en intimidatie, meer gelijkwaardigheid, vrijheid van meningsuiting, oppakken van verantwoordelijkheid, ontwikkeling van autonomie, creatief denken en participatie;
 • Hoe je met respect voor identiteit en levensbeschouwing in dialoog kunt gaan met andersdenkenden;
 • De leergang Krachtenspel.nl kun je makkelijk aanvullen met verhalen en beelden, liederen uit de eigen levensbeschouwelijke traditie en die van anderen. De inhoud en werkwijzen nodigen daar toe uit;
 • In de (pedagogische, psychologische, sociale) relatie meer gericht aandacht te geven aan sociale thema’s en grenzen. De kwaliteit van deze relatie (aandacht, zorg, tact, duidelijkheid) blijft voorwaarde voor het bereiken van de doelen van Krachtenspel;
 • Competenties zoals: gericht aandacht geven, beter waarnemen van grenzen, tactvol en duidelijker handelen in lastige situaties;
 • Je durft – als je in de leergang gaat samenwerken – ook door de feedback en steun van elkaar, meer verantwoordelijkheid te nemen.

We gaan met Krachtenspel.nl voor sociaal-emotionele educatie en actief burgerschap!

Voortgang Krachtenspel.nl

In 2022 zijn Krachtenspel-kaarten voor alle leeftijden ontwikkeld, de website overzichtelijker en praktischer gemaakt, video 1 bijgesteld voor alle leeftijden, video 2 voor professionals gemaakt en – met het experience-ontwerp van Mieke – de Start Krachtenspel gerealiseerd op de website. Dit werk is mede mogelijk gemaakt door een genereuze gift van Stichting tot steun aan het p.c. primair onderwijs te Amsterdam e.o. We werken in 2023 verder aan de kaarten voor alle leeftijden, de handleiding bij de kaarten en een procesformat (matrix). De voortgang wordt mede mogelijk gemaakt door de stuurgroep en de vele adviseurs die als vrijwilliger aan de website, het materiaal en de activiteiten meewerken! Ze geven niet alleen advies, maar dragen ook bij aan tekstredactie, trainingen en het testen van materiaal. Zie de namen in het colofon bij de Informatie voor professionals (zie menu) op de website.

Activiteiten voorjaar 2023

Op 9 maart en 19 april is er middags (13.30 – 16.30 uur in De Broedplaats, Renkum) weer een workshop. Dan testen we de nieuwe kaarten in de maak. Hier volgt een kort overzicht van de inhoud, verdere informatie vindt u bij de activiteiten.

 • Op 9 maart is er specifiek aandacht voor de relatie tussen je kracht inzetten en je kracht sparen en de wijze waarop je dat doet. De werkgeest en de heersgeest komen langs. Hoe houd jij de regie over je tijd? Hoe ben jij in het moment aanwezig? Hoeveel ruimte krijg jij en neem jij? Of laat je je opjagen of overheersen?
 • Op 19 april is er specifiek aandacht voor het stellen van grenzen. Met extra aandacht voor de praatgeest en droomgeest. Hoe kun je grenzen stellen aan meningen of oordelen? Hoe stel je grenzen aan je eigen verbeelding?

Kom je ook actief kennis maken en ontdekken wat jij kunt als begeleider met de website en de kaarten? Je bent welkom! Voor leerkrachten en begeleiders die feedback geven en materiaal willen testen in de praktijk zijn er kaartjes gratis beschikbaar. Je kunt direct aan de slag in je eigen doelgroep of organisatie. Kosten 50 Euro. Opgave via info@krachtenspel.nl.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de kerngroep,

Mieke Vollenhoven
Oprichter Krachtenspel.nl

info@krachtenspel.nl
06-55898760