Waarom deze website?

Waarom deze website?

Krachtenspel.nl wil docenten, opleiders, begeleiders een effectieve methodiek geven om te werken aan competenties en concrete houdingsveranderingen. Het gaat om de preventie en aanpak van sociaal-emotionele problemen zoals agressie, manipulatie, nepnieuws, verwarring en polarisatie. Dat kan met de methode Krachtenspel.nl samen met leerlingen, studenten, collega’s, werknemers en leidinggevenden. Dat betekent als team samenwerken aan een visie op sociaal-emotionele ontwikkeling en actief burgerschap. Krachtenspel.nl is een flexibele methode die werkt aan een constructieve houding en bij de doelgroep ook de nodige capaciteiten verder kan ontwikkelen zoals zelfredzaamheid, leren doorzetten en verantwoordelijkheid nemen. Dit helpt bijvoorbeeld de leerling in samenwerken of een werknemer opkomen voor zijn belangen zonder het contact met de collega’s te verliezen. Tegelijkertijd ontwikkelt de leiding van de organisatie een meer professionele cultuur. In de test ontdek je welke krachten sterk zijn in jou.