Voor wie?

Voor wie?

Deze flexibele methode is bestemd voor professionele begeleiders, docenten, opleiders en leiders die op individueel niveau of in groepen willen werken aan sociaal-emotionele competenties, het omgangsklimaat en een professionele cultuur. Het kan gaan om vragen zoals:

  • Wil je als begeleider zien wanneer een kracht bij een deelnemer in een groep (op)speelt en effectief daarop reageren?
  • Wil je leerlingen of studenten leren om de krachten die spelen beter te hanteren, hun balans te vinden en eigen weg te kiezen?
  • Is er sprake van agressie, stress, nare praatjes, manipulatie of intimidatie in de organisatie? En wil je er samen aan werken?
  • Wil je samen als team professionaliseren op het gebied van sociaal emotionele educatie of actief burgerschap?
  • Heb je coachees met collega’s, familie of vrienden die verslaafd of verward zijn of anderen steeds de schuld geven?
  • Wil je als leider zelf in balans blijven en een groep krachtig op koers houden?
  • Wil je samenwerken aan het omgangsklimaat, teamontwikkeling of professionalisering?

Verken dan hoe de krachten werken en hoe je er mee kunt omgaan. Dat kan op een leuke manier. Ontdek in het korte verhaal Het Krachtenspel (voor jong en oud) welke krachten er zijn, wat ze doen en hoe ze ingezet kunnen worden.