10. Update krachtenspel.nl Januari 2023

Ontdek samen de krachten en grenzen

Krachtenspel.nl biedt een actieve leergang voor jong en oud waarin deelnemers de krachten en grenzen in zichzelf en anderen leren hanteren. Je leert beter omgaan met verleidingen en tegenslag. Je komt langs zeven gebieden (krachten) waarin sociale problemen zoals verbaal geweld of intimidatie worden aangepakt. Het materiaal is bedoeld voor onderwijs (po, vo, mbo, hbo), opleiding, zorg en begeleiding.

Graag stellen we jullie in deze nieuwsbrief op de hoogte van de mogelijkheden van de website die grondig is bijgesteld. Dank aan alle groepsbegeleiders, docenten èn deelnemers voor hun feedback op eerdere versies van de website. Wat kun je als begeleider met deze website? Hoe kun je direct met je deelnemers starten? Dat wordt hieronder uitgelegd. Daarna vind je een toelichting op Krachtenspel.nl en de wijze waarop deelnemers met grenzen leren omgaan. Aan het eind vind je de activiteiten van dit voorjaar.

Website bijgesteld

Het Krachtenspel begint nu gelijk met de Start Krachtenspel met allerlei opdrachten en een overzicht. Je kunt direct met deelnemers of collega’s aan de gang. Dit eerste deel van de leergang is geschikt voor alle leeftijden (10+ en 15+). Daarna kun je kiezen uit werkmateriaal voor alle leeftijden of voor 15+. De mogelijkheden zie je direct op de homepage via de knop Start Krachtenspel op www.krachtenspel.nl. Je kunt als begeleider nu:

 • Via Start Krachtenspel samen met jouw doelgroep actief kennis maken met de zeven krachten en kenmerkende houdingen. Welke inhoud past goed bij jouw vakgebied? Is dat omgaan met intimidatie, werkstress, nepnieuws, verslaving of nog anders?
 • Via Overzicht werkwijzen kun je nu kijken welke werkwijze het beste bij jou en je doelgroep past! Er staat een duidelijk overzicht van de diverse werkwijzen bij de Start. Je kunt eenvoudig uit de werkwijzen kiezen en deze integreren in jouw bestaande programma. En aanvullen met eigen verhalen, oefeningen, video’s en muziek;
 • Op de Krachtenpagina’s (zie de 7 krachten in het menu) vind je nu al het werkmateriaal dat past bij die Kracht.
 • Via Hoe werkt het? kun je nog beter met je collega’s de mogelijkheden op de website verkennen. En bekijken wie met welk thema of werkwijze kan werken. De bouwstenen zijn zo flexibel dat je ze op je eigen tijd kunt toepassen. Je geeft bijvoorbeeld in jouw groep elke maand aandacht aan een bepaalde kracht;
 • Na een opdracht op een van de kaarten in Start Krachtenspel zie je direct met de deelnemers welke vervolgmogelijkheid bij de leeftijd van jouw doelgroep past. Je kunt dat materiaal ook verkennen;
 • Na een introductieperiode kun je kiezen voor een meer structurele aanpak. Dan werk je doelgericht aan competenties voor sociaal emotionele educatie en actief burgerschap;
 • In het totaal zijn er zeven keer zeven routes die je met de deelnemers kunt gaan;
 • De tweede nieuwe video Krachtenspel, omgaan met verleidingen en tegenslag (voor
  professionals) is ook klaar en staat op de website: https://youtu.be/mz6M8uMEb0Y

De reacties zijn veelbelovend. Reacties zoals:
“We kunnen met de Start Krachtenspel nu direct zien om wat voor soort krachten en werkwijzen het gaat.”
“Jongeren kunnen in de opdrachten zelf bepalen wat een sociale reactie is. En leren zeggen waar het op staat!”
“Het is nu heel overzichtelijk geworden. Ik kan zelf mijn keuzes maken. Complimenten!”
“Mooi. Het gaat erom dat je zelf iets doet”.

Start Krachtenspel

Je kunt als begeleider of leerkracht morgen al beginnen met de Start Krachtenspel. En snel ontdekken hoe het werkt door de opdrachten te doen.

Goed om te weten:

 • Er is een beamer nodig als je met een groep werkt. Jongere deelnemers wijzen je wel de weg langs de route als je als begeleider wat minder digitaal bent ingesteld;
 • Start Krachtenspel duurt een paar uur als je alle opdrachten uitvoert;
 • Je hoeft je niet in te schrijven als je Krachtenspel.nl actief wilt verkennen. De website is open source. Soms worden bij de downloads voor groepen een paar
  gegevens gevraagd om een account aan te maken;
 • Door de kaarten krijg je samen direct inzicht in de krachten en werkwijzen;
 • Door de opdrachten op de kaarten komt er direct – op een veilige manier – beweging in de groep deelnemers;
 • De opdrachten, beelden en symbolen van Start Krachtenspel zijn voor alle leeftijden;
 • Na de eerste opdrachten kun je kiezen (met collega’s en/of deelnemers) voor een actief vervolg van de leergang die gericht is op de leeftijd van je doelgroep;
 • Je hoeft je pas aan te melden als je meer structureel met groepen gaat werken. Dan krijg je ook extra materiaal zoals een handleiding, stroomdiagram, matrix of werkversie van het verhaal;
 • Welkom op de activiteiten als je actief kennis wilt maken (zie verder).
 • Graag reacties, vragen en opgaven naar Info@Krachtenspel.nl

Grenzen leren hanteren

Op het logo van Krachtenspel.nl staat: Ontdek de 7 krachten en grenzen. Daar draait het om. Om preventie van sociale problemen zoals agressie, intimidatie, vooroordelen en polarisatie door inzicht en op tijd ingrijpen. De leergang Krachtenspel.nl werkt doelgericht aan het beter leren hanteren van grenzen. Dit is nodig voor iedereen. We zijn allemaal helden zoals: strijders, harde werkers, sfeermakers, leiders en dromers. We kunnen allemaal wel eens aanvallen, opjagen, onder druk zetten of ergens aan verslaafd raken. We overschrijden allemaal wel eens een grens. Ook onze eigen grenzen. De een doet het onopvallend, een ander wordt bij de kraag gegrepen. En soms wordt iemand ‘vastgezet’ voor bepaalde tijd.

Op Krachtenspel.nl worden deelnemers voortdurend gestimuleerd om grenzen te ontdekken en deze op constructieve wijze aan te geven. Verbaal en non-verbaal. Je beweegt je tussen de grenzen die je aangeeft en grenzen die je krijgt. In de oefeningen oefen je de nodige competenties. In de verhalen ontdek je mechanismen en patronen. In de aanpak neem je gaandeweg meer verantwoordelijkheid ten aanzien van de sociale problemen. Bij de grens vindt de ontmoeting plaats. Daar ontstaat inzicht, relatie en ook vriendschappen. Een held op Krachtenspel.nl weet dat er van alles mis kan gaan, maar blijft niet hangen in patronen zoals woede, frustratie of verbeelding. Je leert op Krachtenspel.nl de krachten gaandeweg beter kennen, op tijd in te zetten (of te sparen!) en er meer constructief mee om te gaan.

Via de diverse werkwijzen gaan deelnemers de groepsdynamische krachten achter sociale problemen (thuis, op school en op het werk) beter waarnemen en situaties hanteren. Wat leveren de werkwijzen op?

 • In de Verhalen ontdek je het patroon, mechanismen en hoe de krachten op elkaarinspelen. Er staan in de werkversies ook opdrachten bij;
 • Door Beelden, kleuren en symbolen wordt helder weer gegeven van welke kracht sprake is en wanneer deze over de top gaat;
 • Met de Oefeningen en Tactieken oefen je bepaalde competenties die je nodig hebt. Deze kun je ook makkelijk aanvullen;
 • In het Krachtenspel-spel wordt in allerlei concrete situaties ervaren als iemand over de top gaat. Je ontdekt je eigen grenzen en die van anderen. Je leert gaandeweg meer verantwoordelijkheid te nemen naar je zelf en anderen;
 • In de Aanpak gaat het om samenwerken met elkaar en participeren in je eigen omgeving en in de wereld.
 • Op de Krachtenpagina’s (zie De 7 krachten in het menu) staat al het werkmateriaal dat past bij die Kracht. Je ziet de twee kanten van de kracht in beeld en daarna het werkmateriaal dat past bij die kracht. Zie bijvoorbeeld Ken je strijdgeest (met allerlei opdrachten) om de mechanismes en grenzen bij die kracht te leren hanteren.

Resultaat: Je leert beter omgaan met de relatie en grenzen: meer in contact, meer verantwoordelijk, meer creatief en meer constructief. Dat betekent ook je krachten sparen of effectief inzetten, als dat nodig is!

Betekenis voor actief Burgerschap

Krachtenspel.nl biedt een overzichtelijk speelveld (kader) waarin verantwoordelijkheid kan worden genomen. De zeven sociale problemen, krachten en grenzen waarom het gaat worden duidelijk uitgewerkt (zie beknopte weergave Krachtenspel-model in: Hoe werkt het). De deelnemers en begeleiders leren gaandeweg:

 • Beter met grenzen om te gaan. Eigen grenzen en die van anderen. Daarbij zijn kernwaarden zoals relatie, autonomie, competentie, creativiteit en samenwerken uitgangspunt;
 • Hoe je kunt leven en werken vanuit de competenties burgerschap, zoals: begrip voor elkaar, respect voor elkaars mening, loslaten van (voor)oordelen, preventie discriminatie en intimidatie, meer gelijkwaardigheid, vrijheid van meningsuiting, oppakken van verantwoordelijkheid, ontwikkeling van autonomie, creatief denken en participatie;
 • Hoe je met respect voor identiteit en levensbeschouwing in dialoog kunt gaan met andersdenkenden;
 • De leergang Krachtenspel.nl kun je makkelijk aanvullen met verhalen en beelden, liederen uit de eigen levensbeschouwelijke traditie en die van anderen. De inhoud en werkwijzen nodigen daar toe uit;
 • In de (pedagogische, psychologische, sociale) relatie meer gericht aandacht te geven aan sociale thema’s en grenzen. De kwaliteit van deze relatie (aandacht, zorg, tact, duidelijkheid) blijft voorwaarde voor het bereiken van de doelen van Krachtenspel;
 • Competenties zoals: gericht aandacht geven, beter waarnemen van grenzen, tactvol en duidelijker handelen in lastige situaties;
 • Je durft – als je in de leergang gaat samenwerken – ook door de feedback en steun van elkaar, meer verantwoordelijkheid te nemen.

We gaan met Krachtenspel.nl voor sociaal-emotionele educatie en actief burgerschap!

Voortgang Krachtenspel.nl

In 2022 zijn Krachtenspel-kaarten voor alle leeftijden ontwikkeld, de website overzichtelijker en praktischer gemaakt, video 1 bijgesteld voor alle leeftijden, video 2 voor professionals gemaakt en – met het experience-ontwerp van Mieke – de Start Krachtenspel gerealiseerd op de website. Dit werk is mede mogelijk gemaakt door een genereuze gift van Stichting tot steun aan het p.c. primair onderwijs te Amsterdam e.o. We werken in 2023 verder aan de kaarten voor alle leeftijden, de handleiding bij de kaarten en een procesformat (matrix). De voortgang wordt mede mogelijk gemaakt door de stuurgroep en de vele adviseurs die als vrijwilliger aan de website, het materiaal en de activiteiten meewerken! Ze geven niet alleen advies, maar dragen ook bij aan tekstredactie, trainingen en het testen van materiaal. Zie de namen in het colofon bij de Informatie voor professionals (zie menu) op de website.

Activiteiten voorjaar 2023

Op 9 maart en 19 april is er middags (13.30 – 16.30 uur in De Broedplaats, Renkum) weer een workshop. Dan testen we de nieuwe kaarten in de maak. Hier volgt een kort overzicht van de inhoud, verdere informatie vindt u bij de activiteiten.

 • Op 9 maart is er specifiek aandacht voor de relatie tussen je kracht inzetten en je kracht sparen en de wijze waarop je dat doet. De werkgeest en de heersgeest komen langs. Hoe houd jij de regie over je tijd? Hoe ben jij in het moment aanwezig? Hoeveel ruimte krijg jij en neem jij? Of laat je je opjagen of overheersen?
 • Op 19 april is er specifiek aandacht voor het stellen van grenzen. Met extra aandacht voor de praatgeest en droomgeest. Hoe kun je grenzen stellen aan meningen of oordelen? Hoe stel je grenzen aan je eigen verbeelding?

Kom je ook actief kennis maken en ontdekken wat jij kunt als begeleider met de website en de kaarten? Je bent welkom! Voor leerkrachten en begeleiders die feedback geven en materiaal willen testen in de praktijk zijn er kaartjes gratis beschikbaar. Je kunt direct aan de slag in je eigen doelgroep of organisatie. Kosten 50 Euro. Opgave via info@krachtenspel.nl.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de kerngroep,

Mieke Vollenhoven
Oprichter Krachtenspel.nl

info@krachtenspel.nl
06-55898760

 

Lesbrief Start Krachtenspel Routeplanner

De start, het eerste deel van de reis is geschikt voor alle leeftijden (10+). Elke opdracht in dit gebied duurt ongeveer 15 minuten. Vergeet niet deze route mee te nemen.

Veel plezier !

De route

1. Ga naar Start Krachtenspel.nl En lees de inleiding.
2. Startkaart 1 Voer de eerste opdracht uit: Kleur en kracht. Bekijk in video 1 de zeven krachten en hun keerzijde. Welke krachten kennen jullie al?
3. Startkaart 2 Voer samen de opdracht uit: Weerbericht. Om wat voor Krachten gaat het in de groep waarmee jij dit krachtenspel speelt?
4. Doe de Test In welke rol/houding herken jij je goed? Welke kracht zit daar achter?
5. Startkaart 3 Voer de opdracht uit Je gaat op reis. Wat willen jullie meenemen op reis in het gebied van Krachtenspel?
6. Kies (met de begeleider) een van de zeven Krachtkaarten bij de picto’s en verken deze kracht door middel van de opdracht.
7. Bekijk samen Overzicht werkwijzen op deze pagina. Welke werkwijze spreekt jullie nu vooral aan? Hoe gaan jullie verder? Er zijn vele routes mogelijk! Krachtenspel.nl biedt 7 keer 7 manieren om de sociale krachten, houdingen en rollen te leren hanteren.
8. Neem een lange pauze (een uur, een dag, een week?) en verken de volgende keer de overige Krachtkaarten op level 1.
9. Zorg dat alle krachten en houdingen bekend zijn voordat jullie verder reizen naar level 2.
10. Kies op level 2 uit de krachten en werkwijzen die bij jullie passen. Zie de suggesties onder de Krachtkaarten op de website.

Overzicht:
Level 1: Start Krachtenspel: Je ontdekt de krachten en werkwijzen (AL). Bijv. in 6 weken.
Level 2: Je voert de opdrachten bij een Kracht of Werkwijze uit. Bijvoorbeeld twee krachten in een seizoen. Er zijn opdrachten voor Alle leeftijden en voor 15 jaar en ouder.
Level 3: Totale reis: Je leert samen de zeven krachten, houdingen en werkwijzen beter hanteren. En je zorgt voor een sociaal klimaat. Bijv. in een jaar.

Begeleiders: Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing: Hoe werkt het?

8. Leren omgaan met verleidingen en tegenslag ...

We wensen jullie een goed nieuwjaar toe! In deze nieuwsbrief aandacht voor de stimuleringssubsidie van Stichting Steun Amsterdam ten behoeve van het nieuwe deelproject Voor elkaar met Krachtenspel in po, een persoonlijke terugblik op zeven jaar werk aan Krachtenspel, de nieuwe adviesgroep en de komende activiteiten. Eerst een blik op de website die is bijgesteld. De titel op de homepage is nu:

Omgaan met verleidingen en tegenslag
Methode Krachtenspel.nl
Voor sociaal emotionele educatie en actief burgerschap

Wat is er veranderd?

 • De Basisinformatie en indeling zijn meer gericht op professionals die beginnen met de website.
 • Er is nu een aparte Nieuwsrubriek voor artikelen, nieuwsbrieven en blogs.
 • We hebben een Donorbox om giften te ontvangen.
 • De website blijft gericht op een brede doelgroep: Allereerst professionals in onderwijs, opleiding, zorg en begeleiding. Maar ook zeker bruikbaar in maatschappelijke organisaties. We richten ons vooral op professionals die met groepen werken.
 • De stuurgroep en de kerngroep zijn ook veranderd. Dirk van der Spoel heeft in het najaar van 2021 afscheid genomen van de stuurgroep. Hij blijft als medeontwikkelaar op de website staan. We bedanken hem voor zijn inzet in de stuurgroep.
 • In de adviesgroep komen er dit jaar zes nieuwe adviseurs bij. In het totaal zijn er nu 12 adviseurs die actief betrokken zijn.

Subsidie

Stichting Steun Amsterdam heeft aan Mieke Vollenhoven als oprichter en producent van Krachtenspel.nl, een stimuleringssubsidie gegeven om de website en het materiaal meer af te stemmen op de behoefte van kinderen, leerkrachten en andere begeleiders. De visie en flexibele aanpak van Krachtenspel.nl worden als een waardevolle aanvulling gezien voor het primair onderwijs. Het is een prachtige blijk van erkenning waar we heel blij mee zijn. In het deelproject Voor elkaar met Krachtenspel.nl wordt in de komende tijd extra materiaal ontwikkeld en getest. Leerkrachten en kinderen kunnen de groepsdynamische krachten leren kennen via de verhalen, beelden, symbolen, oefeningen, het spel en de spelkaarten.

Meerwaarde voor primair onderwijs (po)

Als kinderen vroeg leren omgaan met verleidingen en tegenslag en een constructieve houding ontwikkelen, kunnen ze ook op oudere leeftijd beter omgaan met sociale problemen zoals agressie, nepnieuws, vooroordelen en manipulatie. Krachtenspel is een methode om polarisatie tegen te gaan omdat je samen aan een constructieve houding werkt.
De meerwaarde van Krachtenspel.nl wordt duidelijk door samen met kinderen naar het werkmateriaal te gaan dat (ook) voor hen is bestemd. Doe bijvoorbeeld de Test (10 jaar en ouder), ga daarna naar de Verhalen (via het gele pictogram). Lees samen het korte verhaal: Het Krachtenspel (vanaf 10 jaar) of het kinderverhaal: De vurige houthakker (vanaf 8 jaar).

Een overzicht van de producten die worden ontwikkeld:
1. De Krachtenspel-werkkaarten voor professionele begeleiders. Ook in het primair onderwijs.
2. Een handleiding voor professionals in het po met praktische tips en suggesties.
3. Voorbeelden van het werken met kinderen komen in de Nieuwsrubriek.
4. Werkmateriaal voor kinderen om inzicht te krijgen in de basis van Krachtenspel.
5. De filmpjes worden meer geschikt voor professionals die met oudere kinderen werken.
6. De website wordt aantrekkelijker voor leerkrachten (indeling, vormgeving, redactie).

Coördinator po gezocht

We zoeken een coördinator po die vanuit het eigen po-netwerk de stuurgroep van Krachtenspel.nl het komende jaar kan ondersteunen. De functie kan zich ontwikkelen – als daar interesse voor is – tot de taken van een secretaris indien we een stichting willen oprichten of tot een samenwerking komen met de organisatie waar je werkt.

De taken

 • Bewaken van de behoeften van het primair onderwijs in producten en activiteiten van Krachtenspel;
 • Uitbreiden van het netwerk po, marketingactiviteiten via de website en andere kanalen;
 • Deelname aan de redactie en testen van producten van Krachtenspel.nl in het po;
 • Stimuleren en bewaken van de agenda’s & afspraken in het netwerk;
 • Hand- en spandiensten voor overleggen, bijeenkomsten van de stuurgroep en de adviesgroep van Krachtenspel.nl.

Tijdsinvestering is flexibel

 • Je hebt gemiddeld een halve dag per week beschikbaar in het komende jaar.

Vergoeding

 • De vergoeding is afhankelijk van de expertise en het netwerk dat je hebt. Het gaat om een freelanceovereenkomst, gereduceerd tarief en deels vrijwilligerswerk.

Functie-eisen

 • Je beschikt over goede communicatieve, PR- en marketingvaardigheden;
 • Je kunt goed omgaan met vertrouwelijke zaken en belangentegenstellingen;
 • Je hebt een groot probleemoplossend vermogen & bent stressbestendig;
 • Je bent handig met IT-hulpmiddelen (waaronder bv MS Teams, WordPress);
 • Je hebt ervaring in een vergelijkbare rol en een netwerk in het primair onderwijs.

Voor meer informatie stuur een bericht voor 31 januari 2022 naar de stuurgroep via Info@Krachtenspel.nl

Ken je iemand met een netwerk die mogelijk belangstelling heeft? Wil je ze dan attenderen op deze vacature?

Persoonlijke noot

Bijna zeven jaar ben ik bijna elke dag aan het werk met Krachtenspel. Het wordt tijd om wat meer te zeggen over mijn rol en positie. Het was al lang een hartenwens van mij om (nog een keer) een educatieve methode te ontwikkelen. Op basis van mijn visie op relationele vorming, leerprocessen in groepen en de cultuur. In 2014 heb ik de basis van het model gemaakt en in 2015 nam ik het initiatief om het materiaal te ontwikkelen. Gedurende al die jaren heb ik het voortouw genomen en samen met vrienden aan Krachtenspel.nl gewerkt. Het meeste werk doe ik zelf, de meeste kosten heb ik zelf betaald. Het overige deel verzameld of gekregen via mijn netwerk. De methode op de website is continue in opbouw. Misschien ga ik nog wel zeven jaar door. Samen met vrienden, familie en kennissen uit mijn netwerk; de vrienden van Krachtenspel. De methode Krachtenspel.nl wordt door honderden mensen gebruikt die terug komen op de website. De website en de uitgave van het materiaal is in eigen beheer. Ik ben de eigenaar en als hoofdauteur ook rechtspersoon. Als “founding mother” blijf ik zorgdragen dat de methode haar eigenheid en kwaliteit behoudt en zich verder kan ontwikkelen. Ik doe wat ik ben en werk het liefst zo informeel mogelijk als ontwikkelaar, auteur, beeldmaker, founder. Dat geeft energie. Het beeld dat ik vanaf het begin af aan voor deze missie voor ogen heb, is dat van licht dat doorbreekt en de kleuren van de regenboog krijgt als het gaat leven. Dat zijn de krachten en de kleuren van Krachtenspel.

Visie

De methode Krachtenspel.nl, voor sociaal emotionele educatie en actief burgerschap is gericht op het oefenen van levenshouding, competenties en overtuigingen. Voor jong en oud. De basis ligt in de ontmoeting tussen mensen, groepen mensen en culturen. Daar zijn kapstokjes voor nodig. Zoals de typische houdingen en krachten van Krachtenspel. We kunnen samen verleidingen en tegenslag leren hanteren. Samen de oorzaken van polarisatie aanpakken. Wij kunnen samen, jong en oud, leren waarnemen wanneer binnen groepen en systemen grote en kleine mensen worden aangevallen, opgejaagd, miskend, in een hoek gedrukt, gemanipuleerd of in verwarring gebracht. Waar merk je dat aan, op welk moment en wat doe je dan? Dat kan met je eigen sociale talent, met je eigen grenzen. Vanuit je eigen levensbeschouwing. Of je nu wel of niet gelovig bent. Hoe worden we de strijders, harde werkers en wijze mensen en leiders die we kunnen zijn?

Als we samenwerken met andere organisaties, gebeurt dit op basis van voorwaarden (zie ook de bijgestelde wet auteursrecht) zoals:

 • De methode Krachtenspel.nl blijft in ontwikkeling. Dit op basis van de beheerovereenkomst tussen de auteurs uit 2018;
 • De hoofdauteur en eigenaar houdt zelf de regie om de eigenheid en kwaliteit te bewaken;
 • Het materiaal blijft voor iedereen beschikbaar tegen kostprijs, we werken low budget;
 • De bron (www.krachtenspel.nl) wordt steeds genoemd bij gebruik en bij samenwerking;
 • Inspiratie staat voorop in het netwerk. We werken vooral op basis van wederkerigheid;
 • Besluitvorming vindt plaats met de auteurs en adviseurs die actief zijn in de kerngroep;
 • Openheid en duidelijkheid over belangen en zoveel mogelijk een bottom up organisatie;
 • Een bijdrage in de (on)kosten, inschrijven op de website en schriftelijke afspraken;
 • Personen van organisaties waar we mee werken staan bij het colofon op de website met vermelding van accreditatie.

Activiteiten voorjaar 2022

Op 20 januari starten we in Renkum met een nieuwe adviesgroep met op dit moment zes oude en zes nieuwe adviseurs die – afhankelijk van de expertise en ambitie – diverse rollen op zich kunnen nemen. Daarom ziet de inspiratiemiddag er deze keer anders uit. We nodigen met name leerkrachten en leiders (met een netwerk) uit het primair onderwijs uit om mee te doen aan de adviesgroep. Dat is van invloed op het beleid, de producten en activiteiten. Opgave om actief met ons kennis te maken graag via Info@krachtenspel.nl

Begin februari komen – na overleg met de adviesgroep – de nieuwe activiteiten op de website te staan.

Donderdag 20 januari 2022 Inspiratiemiddag met de adviesgroep

Op de inspiratiemiddag met de nieuwe adviesgroep komen de volgende punten aan de orde:

 • Waar staat Krachtenspel? Waar gaan we naar toe?
 • Wat speelt er in jouw eigen krachtenveld (veiligheid, invloed, samenwerken)?
 • Wat kan nog beter aan de nieuwe producten zoals de kaarten en het filmpje?
 • Hoe kan de informatie, de communicatie en het netwerk verder verbeteren?
 • Hoe gaan we verder met de activiteiten en organisatie van Krachtenspel.nl?

We geven specifiek aandacht aan het testen van de Krachtenspel-werkkaarten van de Werkgeest. Op deze bijzondere inspiratiemiddag (13 – ca.16 uur, Renkum) werken de adviseurs en andere professionals met het materiaal van Krachtenspel.nl. We wisselen uit hoe je het materiaal kunt gebruiken in de eigen doelgroep/werkomgeving. Met de nieuwe kaarten verkennen we de kracht van de Werkgeest en andere krachten. Je kunt zelf met de oefeningen aan de slag in je eigen doelgroep of organisatie!

Met vriendelijke groet,

Mede namens de kerngroep,

Mieke Vollenhoven
Producent Krachtenspel.nl

 

1. De website Krachtenspel.nl is in de lucht! R...

Dit is de eerste nieuwsbrief van het kernteam van Krachtenspel.nl. De website is vlak voor de zomer 2018 de lucht in gegaan, open source, non-profit en zit vol met creatieve en praktische bouwstenen om sociaal-emotionele problemen op inspirerende wijze aan te pakken. Het materiaal is niet alleen gericht op sociale vaardigheden maar ook juist om een verandering van mentaliteit. Zeg maar: van een moralistische benadering (dat mag niet) naar een effectieve aanpak (wat werkt). Dit materiaal is niet alleen voor professionals (coaches, leerkrachten, leiders) maar ook voor mensen die zich persoonlijk willen ontwikkelen, hun leven zin geven en willen bijdragen aan een sociale samenleving. Het maakt niet uit van wat voor partij je bent. Jong en oud kunnen aan het project meewerken.

We hebben jarenlang als deskundige vrijwilligers aan het materiaal gewerkt omdat we deze nieuwe aanpak hard nodig vinden. Op de website worden krachten achter sociale problemen verhelderd zonder te moraliseren of mensen te veroordelen. En dat werkt! Dat merk je als je er actief mee aan het werk gaat. (Kom je ook kennismaken?). Het materiaal is gebaseerd op beproefde methoden die we als ervaren auteurs eerder hebben ontwikkeld en die we een heel nieuw jasje hebben gegeven: met beelden, verhalen, symbolen en spelsituaties. Professionele begeleiders in onderwijs en zorg (en daarbuiten) kunnen met dit materiaal problemen zoals vooroordelen, nepnieuws, vijanddenken en verwarring op effectieve wijze bespreekbaar maken en leren hanteren (persoonsvorming, teamontwikkeling, sociale veiligheid en vitaal burgerschap). Iedereen mag het materiaal gebruiken en uitproberen. Van organisaties die er mee werken wordt een kleine bijdrage gevraagd om de kosten van de website en onze onkosten te dekken. De auteurs hebben de website in eigen beheer en de auteursrechten worden waar nodig beschermd. We werken zo informeel mogelijk. Benieuwd of dit een welkome aanvulling is? Kijk dan op www.Krachtenspel.nl!

NIEUWS

– De website leeft en blijft in ontwikkeling. Elke week wordt aan de website gewerkt. In de Verantwoording is onlangs een literatuurlijst opgenomen, een publicatie (Veilige school) toegevoegd en staat een meer wetenschappelijke verantwoording. Bij de Praatgeest is een mooi filmpje over vooroordelen geplaatst. Bij Wie zijn wij staat nu een foto. En er is ook tijd besteed aan het werk achter de schermen;
– Op sociale media en in bladen wordt aandacht besteed aan de website als onderwerpen die onszelf in dit kader raken. Het artikel: Waar blijft de docent als Inspirator? krijgt veel positieve reacties. Het filmpje Krachtenspel van de tijdgeest is bijna 1000 keer bekeken (via diverse kanalen). Op Linkedin tonen – zoals gehoopt – heel diverse organisaties belangstelling. Er is vooral interesse van coaches, (ortho)pedagogen, psychologen, leraren (net zoveel hoogleraren als leraren); levensbeschouwelijke begeleiders; onderwijs (po t/m hbo) organisaties, bedrijven en uitgevers. De enthousiaste reacties komen vooral van specialisten die zien waarin het materiaal sterk onderscheidend is.
– Wat betreft de organisatie richten we ons vooral op de kwaliteit en het bekend maken van de website. De nadruk valt op het informele karakter (veel vrijwilligers). De kerngroep (auteurs +) neemt de besluiten en wordt in 2019 aangevuld met twee jonge mensen. De
activiteiten blijven laagdrempelig en bescheiden. We gaan zoveel mogelijk samen werken met andere organisaties (kennis delen; bijdragen aan elkaars activiteiten). Er is contact met Stichting NIVOZ (Krachtenspel.nl staat op hun website); Stichting School & Veiligheid en Nieuw Wij en er is belangstelling uit diverse andere organisaties.

ACTIVITEITEN

Uitnodiging: Actief kennismaken/inspiratiebijeenkomst op 16 november 2018

Hoe ga jij om met de strijdgeest? Laat je je soms opjagen? Wat doe jij als mensen je manipuleren? De Introductiemiddag op vrijdag 16 november (13-16 uur, het Element, Amersfoort) geeft antwoord op deze vragen. De opzet is informeel: de deelnemers maken actief kennis met de makers van Krachtenspel.nl, hun motieven en uitgangspunten. We wisselen uit hoe je materialen van de website kunt gebruiken in de eigen sociale omgeving. Met het Krachtenspel-spel verkennen we de krachten in onszelf en de samenleving. Elke keer werken we met andere krachten en werkvormen zodat je vaker kunt deelnemen aan deze bijeenkomst. We hopen dat er op deze wijze een mooi netwerk ontstaat! Doelgroep: Belangstellenden en begeleiders uit onderwijs, zorg en andere maatschappelijke organisaties. 1e uur: (verder) actief kennismaken met elkaar, diverse werkvormen en de krachten; 2e uur: het Krachtenspel-spel aan den lijve ervaren; 3e uur: uitwisselen van ideeën over toepassingsmogelijkheden. 4e uur (voor belangstellenden): Informeel netwerk. Kosten 50 euro (studenten 25 euro).

Uitnodiging: Workshop: Effectief omgaan met de strijder, de vechtjas en de aanvaller op 14 december 2018

Hoe ga jij om met weerstand op je werk? Kun je je boosheid op een effectieve manier uiten? Hoe geef jij je grenzen aan? Op de workshop op 14 december 2018 (13-17 uur het Element, Amersfoort) leren de deelnemers (professionals) de krachten op ervaringsgerichte wijze in zichzelf en in groepen kennen. Ze ontdekken hoe ze vanuit hun eigen rol effectief kunnen omgaan met de kracht van weerstand, angst en agressie – en wat ze beter wel en niet kunnen doen met het materiaal in hun doelgroep. Ze geven elkaar tips en suggesties over het werken met Krachtenspel.nl in een groep. Deze middag is bestemd voor professionele begeleiders en doelgericht van opzet. Bijvoorbeeld leerkrachten, coaches, begeleiders, zorgverleners of leiders. De diverse workshops zijn apart van elkaar te volgen. Kosten 70 euro (zie verder de website).

Ik hoop dat u deze informatie wilt delen en doorsturen naar vrienden en collega’s die hier mogelijk belangstelling voor hebben.

Met vriendelijke groet,

Mede namens de Kerngroep

Mieke Vollenhoven