Methode en materialen

Methode en materialen

Doelgroep

Het materiaal is bestemd voor jong en oud en zowel geschikt voor deelnemers als begeleiders. Veel werkmateriaal sluit aan bij de leefwereld van jongvolwassenen. De deelnemers kunnen zelf met de website aan de slag: thuis, in het onderwijs, de (jeugd) zorg of andere maatschappelijke organisaties en in het bedrijfsleven. Vaak hebben deelnemers enige stimulans van een begeleider, coach of hulpverlener nodig om al doende te ervaren wat het voor hen betekent. Begeleiders kunnen op allerlei manieren met het materiaal aan de gang. Onder de Aanpak zijn allerlei tips en suggesties te vinden en een overzicht van het materiaal met de inhoud en de betreffende doelgroep.

Doelen van de verhalen over de tijdgeest (voor 15 jaar en ouder)

De verhalen over de 7 tijdgeesten gaan over avonturen van mensen die in de ban raken van zeven krachten, die soms tijdgeesten worden genoemd. Jongeren en volwassenen kunnen door de verhalen

 • het gedrag van de zeven krachten bij zichzelf en bij anderen herkennen.
 • ontdekken hoe deze krachten bij zichzelf en anderen gevaarlijk kunnen worden.
 • zich identificeren met de hoofdpersonen die worstelen met de tijdgeesten.
 • ontdekken wat je wel en niet kunt doen om de krachten van de tijdgeest aan te pakken.
 • gestimuleerd worden om actief te participeren in een duurzame samenleving.
 • inzicht krijgen hoe mensen de krachten in zichzelf weer sociaal vaardig kunnen maken.
 • constructiever met elkaar communiceren over wat er gebeurt in de samenleving en deze veiliger maken.
 • geïnspireerd raken om zich beter te oriënteren op hun talenten, opleidingen en beroepen.
 • onderscheid maken zonder te discrimineren.
 • een bijdrage leveren aan een leven lang leren, individueel en in groepen en organisaties.
 • kritische situaties in het dagelijks leven beter herkennen en hanteren.
 • oefenen in de sociale vaardigheden en deze eigen maken met het spel en andere werkvormen.

Het basismodel dat ten grondslag ligt aan Krachtenspel.nl vormt de basis van het hele oefenveld: het werkmateriaal, de verhalen, de illustraties en het spel. Het model staat geregistreerd en wordt beschermd. In de handleiding van het spel staat een verkorte weergave van dit model.

N.B. De doelen van de materialen staan verder aangegeven bij de Aanpak, de Handleiding of het Stappenplan (beschikbaar na inschrijven).

Het werkt!

De verhalen op deze website onderscheiden zich van andere educatieve materialen doordat:

 • de gebeurtenissen in de verhalen herkenbaar, avontuurlijk en magisch zijn voor jong en oud.
 • complexe thema’s begrijpelijk zijn gemaakt door herkenbare symbooltaal.
 • concrete inzichten worden aangereikt die gemeenschappelijke beelden bevatten die ook via de media gedeeld kunnen worden.
 • Krachtenspel.nl met gevarieerde vragen, opdrachten en een spel werkt dat voor iedereen toegankelijk is.
 • op de site ook bewezen materialen opnieuw onder de aandacht worden gebracht.
 • ze een kans bieden om kansarme groepen te bereiken die (zelf)destructief kunnen worden.
 • ze niet alleen in het onderwijs, maar ook thuis en in de zorg verrassende mogelijkheden bieden.
 • ze ook in organisaties en teams in publieke en private ondernemingen kunnen worden gebruikt om te inspireren.

Bij de verantwoording staan kwaliteitscriteria waarop het materiaal op Krachtenspel.nl. is gebaseerd.

Taalgebruik

De zeven krachten worden met kleuren en symbolen weergegeven. Soms heten het krachten, zoals in het korte verhaal Het Krachtenspel of in het kinderverhaal ‘De vurige houthakker’. En soms, zoals in het meer magische verhaal, heten het tijdgeesten. In het spel worden de krachten ook wel eens, op speelse wijze, geesten genoemd. De naam en beelden van de tijdgeesten bieden de mogelijkheid om te krachten herkenbaar en aantrekkelijk te maken en de mechanismes en patronen te verhelderen. Dit werkt door middel van een personificatie beter dan door middel van bijvoorbeeld via dierenverhalen blijkt uit onderzoek. Het magische, avontuurlijke karakter van de verhalen spreekt jongvolwassenen bovendien aan. Om verwarring te voorkomen met mensen die letterlijk in geesten geloven, wordt steeds duidelijk gemaakt dat het gaat om krachten in mensen en groepen. De volgende zeven krachten zijn door de makers van het materiaal op Krachtenspel.nl ontwikkeld en in kaart gebracht met zowel een positieve als negatieve kant. Het grote verschil met de bekende kwaliteiten en valkuilen is dat deze krachten niet alleen voor personen opgaan maar ook voor groepen en de cultuur gelden en specifiek zijn afgestemd op sociaal-emotionele actualiteit. Vandaar de titel bovenaan de homepage Krachtenspel van de tijdgeest. Een overzicht:

1. De Strijdgeest heeft de kleur rood als vuur. Een strijder kan een vechtjas of aanvaller worden. Het symbool is een zwaard of pijl.
2. De Werkgeest is oranje als een vuurstroom. Een harde werker kan een stresskip of opjager worden. Het symbool is een schep.
3. De Wijsgeest heeft de kleur geel als het licht van de zon en sterren. Een wijs persoon kan een misleider of manipulator worden. Het symbool is een ster of boekje
4. De Genietgeest is groen als water. Een levensgenieter kan verslaafd worden. Het symbool is een golf.
5. De Praatgeest heeft een blauwe kleur als de lucht. Een praatjesmaker kan een kwaadspreker worden. Het symbool is een gedachtenwolkje.
6. De Heersgeest is te herkennen aan de kleur indigo. Het symbool is een leidersfiguur met stralen en mensen om zich heen.
7. De Droomgeest heeft een violette kleur. Het symbool is een roze wolkje.

verhalen symbolen

Overzicht werkmateriaal

Veel materiaal is getest in de praktijk. Maar het kan altijd beter. Onder het kopje Meedoen in het Menu, zien gebruikers (personen) op de website hoe ze zelf actief kunnen bijdragen aan het materiaal. De beste inzendingen komen op de website. Voor organisaties is er een apart inschrijfformulier onder contact/inschrijven. Een overzicht van het werkmateriaal:

1. De tactieken bij de strijdgeest zijn getest in de praktijk. Vrienden van de strijdgeest kunnen ook zelf tactieken of interventies aandragen;
2. De activiteiten bij de werkgeest, de do’s en don’ts, zijn getest in de praktijk. Vrienden van de werkgeest kunnen ook zelf activiteiten aandragen.
3. De verhalen bij de wijsgeest zijn voor diverse groepen en getest in de praktijk: er is een introductieverhaal vanaf 10 jaar, een verhaal met illustraties over de 7 tijdgeesten vanaf 16 jaar (met een korte werkversie). En een verhaal (deel 1) voor kinderen vanaf 8 jaar. Vrienden van de wijsgeest kunnen ook verhalen aandragen;
4. De spelsituaties bij de genietgeest zijn getest bij jongeren en ouderen. Het verhaal komt terug in het spel dat vanaf circa 15 jaar gespeeld kan worden met begeleiding. Vrienden van de genietgeest kunnen ook spelen aandragen;
5. Het nieuws bij de praatgeest geeft aan hoe mensen het materiaal kunnen delen of zelf nieuws te maken. Vrienden van de praatgeest kunnen ook nieuwtjes aandragen;
6. In de aanpak bij de heersgeest staat een stappenplan om doelgericht een project uit te werken en concrete doelen ook te behalen. Vrienden van de heersgeest kunnen ook projecten aandragen;
7. Een video brengt de boodschap en het materiaal snel onder de aandacht. Vrienden van de droomgeest kunnen ook video’s aandragen.

Materialen om mee te beginnen

Video (S) kijken op de homepage, vanaf 10 jaar. Bekijk de video op de homepage
Verhaal Het Krachtenspel (S), vanaf 10 jaar. Bekijk de verhalen
Hoorspel, audiostrip Het krachtenspel (S), vanaf 10 jaar.
Testje (S), vanaf 12 jaar. Doe hier de test
Brief aan Iko, vanaf 15 jaar, om aan deelnemers van het project toe te sturen. Bekijk de Praatgeest
Kinderverhaal De vurige houthakker, vanaf 8 jaar, bij de Wijsgeest. Bekijk de verhalen

Materialen om mee verder te gaan

Werkmateriaal voor gebruikers vanaf 15 jaar (staat onder elke kracht!), vanaf 15 jaar (Ken je strijdgeest etc.).
Het verhaal De 7 tijdgeesten (L), vanaf 15 jaar bij de Wijsgeest.
Krachtenspel-spel, vanaf 15 jaar bij de Genietgeest.
Tips en suggesties bij het verhaal Het Krachtenspel, voor begeleiders bij de Heersgeest.
Tactieken vanaf 15 jaar bij de Strijdgeest.
Oefeningen vanaf 15 jaar bij de Werkgeest.
Stappenplan Project De 7 tijdgeesten (en werkversie bij het verhaal), voor begeleiders vanaf 16 jaar bij de Aanpak van de Heersgeest.