Methode en materialen

Methode en materialen

Doelgroep

Het materiaal is bestemd voor jong en oud en zowel geschikt voor deelnemers als begeleiders. Veel werkmateriaal sluit aan bij de leefwereld van jongvolwassenen. De deelnemers kunnen zelf met de website aan de slag: thuis, in het onderwijs, de (jeugd) zorg of andere maatschappelijke organisaties en in het bedrijfsleven. Vaak hebben deelnemers stimulans nodig van een begeleider, coach of hulpverlener nodig om al doende te ervaren wat het voor hen betekent. Begeleiders kunnen op allerlei manieren met het materiaal aan de gang. Onder de Aanpak zijn allerlei tips en suggesties te vinden en een overzicht van het materiaal met de inhoud en de betreffende doelgroep.

Doelen van de verhalen over de tijdgeest (voor 15 jaar en ouder)

De verhalen over de 7 tijdgeesten gaan over avonturen van mensen die in de ban raken van zeven krachten, die soms tijdgeesten worden genoemd. Jongeren en volwassenen kunnen door de verhalen

 • het gedrag van de zeven krachten bij zichzelf en bij anderen herkennen.
 • ontdekken hoe deze krachten bij zichzelf en anderen gevaarlijk kunnen worden.
 • zich identificeren met de hoofdpersonen die worstelen met de tijdgeesten.
 • ontdekken wat je wel en niet kunt doen om de krachten van de tijdgeest aan te pakken.
 • gestimuleerd worden om actief te participeren in een duurzame samenleving.
 • inzicht krijgen hoe mensen de krachten in zichzelf weer sociaal vaardig kunnen maken.
 • constructiever met elkaar communiceren over wat er gebeurt in de samenleving en deze veiliger maken.
 • geïnspireerd raken om zich beter te oriënteren op hun talenten, opleidingen en beroepen.
 • onderscheid maken zonder te discrimineren.
 • een bijdrage leveren aan een leven lang leren, individueel en in groepen en organisaties.
 • kritische situaties in het dagelijks leven beter herkennen en hanteren.
 • oefenen in de sociale vaardigheden en deze eigen maken met het spel en andere werkvormen.

Het basismodel dat ten grondslag ligt aan Krachtenspel.nl vormt de basis van het hele oefenveld: het werkmateriaal, de verhalen, de illustraties en het spel. Het model staat geregistreerd en wordt beschermd. In de handleiding van het spel staat een verkorte weergave van dit model.

N.B. De doelen van de materialen staan verder aangegeven bij de Aanpak, de Handleiding of het Stappenplan (beschikbaar na inschrijven).

Het werkt!

De verhalen op deze website onderscheiden zich van andere educatieve materialen doordat:

 • de gebeurtenissen in de verhalen herkenbaar, avontuurlijk en magisch zijn voor jong en oud.
 • complexe thema’s begrijpelijk zijn gemaakt door herkenbare symbooltaal.
 • concrete inzichten worden aangereikt die gemeenschappelijke beelden bevatten die ook via de media gedeeld kunnen worden.
 • Krachtenspel.nl met gevarieerde vragen, opdrachten en een spel werkt dat voor iedereen toegankelijk is.
 • op de site ook bewezen materialen opnieuw onder de aandacht worden gebracht.
 • ze een kans bieden om kansarme groepen te bereiken die (zelf)destructief kunnen worden.
 • ze niet alleen in het onderwijs, maar ook thuis en in de zorg verrassende mogelijkheden bieden.
 • ze ook in organisaties en teams in publieke en private ondernemingen kunnen worden gebruikt om te inspireren.

Bij de verantwoording staan kwaliteitscriteria waarop het materiaal op Krachtenspel.nl. is gebaseerd.

Taalgebruik

De zeven krachten worden met kleuren en symbolen weergegeven. Soms heten het krachten, zoals in het korte verhaal Het Krachtenspel of in het kinderverhaal ‘De vurige houthakker’. En soms, zoals in het meer magische verhaal, heten het tijdgeesten. In het spel worden de krachten ook wel eens, op speelse wijze, geesten genoemd. De naam en beelden van de tijdgeesten bieden de mogelijkheid om te krachten herkenbaar en aantrekkelijk te maken en de mechanismes en patronen te verhelderen. Dit werkt door middel van een personificatie beter dan door middel van bijvoorbeeld via dierenverhalen blijkt uit onderzoek. Tegelijk gaat het om een kracht die verder gaat dan de persoon. Het is ook een groepsdynamische en een cultuurkracht. Het magische, avontuurlijke karakter van de verhalen spreekt jongvolwassenen bovendien aan. Om verwarring te voorkomen met mensen die letterlijk in geesten geloven, wordt steeds duidelijk gemaakt dat het gaat om krachten in mensen en groepen. De volgende zeven krachten zijn ontwikkeld en in kaart gebracht met zowel een positieve als negatieve kant. Het grote verschil met de bekende kwaliteiten en valkuilen is dat deze krachten niet alleen voor personen opgaan maar ook voor groepen en de cultuur gelden en specifiek zijn afgestemd op sociaal-emotionele actualiteit en de cultuur. Vandaar dat we soms spreken over Krachtenspel van de tijdgeest. Een overzicht:

1. De Strijdgeest heeft de kleur rood als vuur. Een strijder kan een vechtjas of aanvaller worden. Het symbool is een zwaard.
2. De Werkgeest is oranje als een vuurstroom. Een harde werker kan een stresskip of opjager worden. Het symbool is een schep.
3. De Wijsgeest heeft de kleur geel als het licht van de zon en sterren. Een wijs mens kan een misleider of manipulator worden. Het symbool is een ster of boekje.
4. De Genietgeest is groen als water. Een sfeermaker kan een verleider of verdover worden. Het symbool is een golf.
5. De Praatgeest heeft een blauwe kleur als de lucht. Een goede spreker kan een praatjesmaker of kwaadspreker worden. Het symbool is een gedachtenwolkje.
6. De Heersgeest is te herkennen aan de kleur indigo. Een leider kan een bazig persoon of een overheerser worden. Het symbool is een leidersfiguur met stralen en mensen om zich heen.
7. De Droomgeest heeft een violette kleur. Een dromer kan een fantast of warhoofd worden. Het symbool is een roze wolkje.

 

© Mieke Vollenhoven 2016

verhalen symbolen

Overzicht werkmateriaal

Materialen om mee te beginnen

Start Krachtenspel met tien opdrachten (alle leeftijden)
Video 1 Krachtenspel, oog in ook met verleidingen, vanaf 10 jaar. Bekijk de video zie Beelden
Korte verhaal Het Krachtenspel (S), vanaf 10 jaar. Bekijk de Verhalen
Test (S), vanaf 12 jaar. Doe hier de test
Brief aan Iko, vanaf 15 jaar, om aan deelnemers van het project toe te sturen. Bekijk Woorden
Kinderverhaal De vurige houthakker, vanaf 8 jaar, bij de Wijsgeest. Bekijk de Verhalen

Materialen om mee verder te gaan

Werkmateriaal Ken je strijdgeest, Ken je werkgeest etc. vanaf 15 jaar. Zie de Krachten in het menu
Het verhaal De 7 tijdgeesten (L), vanaf 15 jaar bij Verhalen
Krachtenspel-spel vanaf 15 jaar Spelsituaties
Tips en suggesties bij het verhaal Het Krachtenspel (Alle leeftijden) zie Aanpak
Tactieken vanaf 15 jaar. Bijvoorbeeld gebruiken na de Strijdgeest
Oefeningen vanaf 15 jaar Bijvoorbeeld gebruiken na de Werkgeest
Stappenplan Project De 7 tijdgeesten (en Werkversie verhaal) zie Aanpak

Meedoen en materiaal maken?

Onder het kopje Meedoen in het Menu, zie je hoe je met de deelnemers zelf actief kunt bijdragen aan het materiaal van Krachtenspel.