Van oefening tot leergang

Van oefening tot leergang

Voor wie? Professionals in onderwijs (bestaande vakken), opleiding, (jeugd)zorg en maatschappelijk organisaties.
Doel: Aanpak en preventie van sociaal-emotionele problemen. De deelnemers ontdekken gaandeweg de patronen bij de sociale krachten en houdingen en leren ze beter hanteren. 

Drie fasen

Fase 1  Start Krachtenspel

Bij de Start Krachtenspel ontdekken de deelnemers door middel van tien opdrachten en de video voor alle leeftijden – via de kenmerkende houdingen – de krachten in zichzelf en anderen. Tijdsindicatie: 4-8 uur.

Fase 2 Keuzes maken

Kies op “level 2” welke kracht en werkwijze bij jullie past! In deze fase ontdekken de deelnemers gaandeweg hoe ze in hun eigen houding de krachten beter kunnen hanteren. Kies materiaal voor alle leeftijden (AL) of voor 15 jaar en ouder:

  • Het korte verhaal Het Krachtenspel (Alle leeftijden, open source) is geschikt om ook met jongere deelnemers (10+) verder te gaan. Zie ook de werkvormen in Tips en suggesties.
  • Oudere deelnemers (15+) kunnen verder reizen in het gebied van een bepaalde kracht of werkwijze (keuze maken, combineren). Bij elke kracht kun je zeven werkwijzen toepassen. Tijdsindicatie: Er is genoeg materiaal voor een of twee jaar!

Fase 3 Leergang en samenwerken

Werk samen met collega’s en ontdek met de deelnemers hoe de krachten in mensen en groepen elkaar versterken. Als je dat doet, werk je niet alleen aan persoonlijke groei maar ook aan sociale veiligheid, een professionele cultuur en actief burgerschap. De onderdelen van Krachtenspel.nl kunnen worden verdeeld over diverse vak(gebieden). Vul ze aan met bv muziek, literatuur, geschiedenis, maatschappijleer of mentorlessen of burgerschapsvaardigheden.

Inschrijven

  • Door een account aan te maken kun je bij alle downloads en krijg je de nieuwsbrief.
  • Door je in te schrijven bij Activiteiten, kun je actief kennis maken en leer je competenties op dit gebied;
  • Door je in te schrijven als organisatie (na de Start) krijg je toestemming en extra materiaal (zoals een stappenplan). Inschrijfformulier voor Organisaties