11. Krachtenspel is veel meer dan een spel September 2023

Geplaatst op Categorieën Nieuwsbrief

Het sociale klimaat in onze samenleving roept om verandering. Daar willen wij met Krachtenspel.nl aan bijdragen. We werken op innovatieve wijze aan sociaal-emotionele educatie en actief burgerschap.  Met een geheel nieuw topic en op basis van beproefd gereedschap. Deze nieuwsbrief is gericht op hoe je Krachtenspel effectief kunt inzetten. Met uitleg over de urgentie, het onderscheidende vermogen, de integrale aanpak en praktische mogelijkheden van Krachtenspel.nl. Graag stellen we je in deze nieuwsbrief op de hoogte van tien stappen die je als leider met je team kunt gaan zetten om te zorgen voor een sociaal (pedagogisch) klimaat. Om welk proces gaat het? Wat levert dat proces concreet op?

Urgent

Het is urgent om samen met je team aan sociale kracht te winnen. En niet mee te gaan met de tijdgeest van polarisering en marktdenken. Het krachtenspel van de tijdgeest vraagt veel van leiders en begeleiders. Als leider is het nodig om zelf het voortouw te nemen om het omgangsklimaat te verbeteren. Anders kun je het vergeten dat je deelnemers en anderen in je omgeving motiveert. Het is nodig om geestkracht en daadkracht te ontwikkelen en moreel leiderschap te laten zien. Dat betekent ook: Contact blijven maken in lastige situaties; Grenzen stellen zonder fanatiek te worden; Problemen oplossen zonder uit te stellen; Verantwoordelijkheid nemen en geven. Begin er maar aan. Heb het lef. Ook al duurt het leerproces tien jaar.

Krachtenspel.nl zorgt dat je dit veranderproces op inspirerende speelse wijze met elkaar (je klas, je groep) kunt oppakken. Begeleiders en docenten ontdekken met deelnemers hoe je grenzen kunt stellen, in balans kunt blijven, doorzetten, nuanceren en relativeren. Door oefening ontwikkel je met je team en met je deelnemers mentale vermogens en sociale capaciteiten voor leven en werk. Het betreft persoonsvorming, socialisatie en actief burgerschap. Hoe doe je dat? Wat, hoe en wanneer pak je probleemsituaties aan? Dat ga je ontdekken door samen te oefenen. In teamoverleg, met deelnemers, leerlingen en studenten. In de klas, de zaal en op je werk.

Onderscheidend vermogen

Waarin onderscheidt de leergang/methode Krachtenspel.nl zich?

 • Duidelijk speelveld met krachten: Het fundament voor de leergang is in kaart gebracht in het Krachtenspel.nl model (©Mieke Vollenhoven) met kenmerkende sociale problemen en groepsdynamische krachten /rollen/houdingen/grenzen.
 • Integrale visie en aanpak: Op basis van de kernwaarden Welzijn en Verantwoordelijkheid wordt gewerkt aan de volgende capaciteiten en doelen: Verbinding en relatie; Autonomie en zelfstandigheid, Initiatief en creativiteit, Zinvol samenwerken en participatie.
 • Aandacht voor groepsdynamiek en eigen houding. Met de kenmerkende krachten en houdingen van Krachtenspel.nl zoals de Strijdgeest en de Strijder kunnen deelnemers de oorzaak van sociale problemen en grenzen ontdekken en leren hanteren. Het wordt duidelijk wanneer, waardoor en hoe mensen over de top kunnen gaan in hun houding en hoe ze dat kunnen voorkómen.
 • Constructieve teamgerichte benadering: Het model, de verhalen, beelden en symbolen en opdrachten houden het verschil tussen een constructieve en destructieve houding op een veilige en niet moralistische wijze duidelijk.
 • Verbinding en autonomie: Leiders/begeleiders en deelnemers gaan makkelijk zelf aan de gang door heldere didactische aanwijzingen en stappen. Ze houden overzicht, krijgen gaandeweg meer inzicht en maken keuzes hoe ze willen werken (Verhalen, Oefeningen, Spelsituaties of Aanpakken). Ze kiezen met welke inhoud (kracht/houding) ze willen werken en waar voor hen de grens ligt.
 • Ervaringsgericht, reflectie en beweging: Op het speelveld van Krachtenspel.nl krijgen leiders/begeleiders? En deelnemers inzicht en komen ze in beweging via oefeningen, tactieken en spelsituaties. Ze leren van gerichte informatie en van elkaar. Van reflectie naar daadkracht.
 • Oog voor cultuur en identiteit. Patronen bij jezelf, in de eigen groep en in de cultuur worden duidelijk via symbolen, (eigen)verhalen en opdrachten. Deze kun je makkelijk aanvullen met verhalen uit de eigen cultuur/levensbeschouwing.

Voortgang Krachtenspel.nl

In 2022 zijn digitale Krachtenspel-kaarten voor alle leeftijden ontwikkeld, de website grondig bijgesteld en zijn video’s gemaakt. Zie Start Krachtenspel op www.krachtenspel.nl We werken in 2023 verder aan de kaarten voor alle leeftijden en de handleiding daarbij. Het onderscheidende vermogen van Krachtenspel (zie hierboven) wordt in kaart gebracht.

 • We ontwikkelen – op basis van het Krachtenspel-nl model – het procesformat Tien stappen Krachtenspel.nl met een totaaloverzicht (matrix) hoe je al het materiaal van Krachtenspel.nl bijv. tijdens een schooljaar, integraal kunt inzetten.
 • Je kunt als leider/begeleider zonder kosten het werkmateriaal gebruiken voor educatie. De website is open source. We werken op basis van giften en vrijwillige (eigen) bijdragen. Het materiaal voor alle leeftijden is vanwege het sociale doel direct toegankelijk. Voorwaarde voor gebruik is dat je de auteursrechten© respecteert en de bron Krachtenspel.nl vermeldt. Voor commercieel gebruik moet je eerst schriftelijke afspraken maken (contact info@krachtenspel.nl). Uiteraard vinden we het top als je iets wilt doneren (Donorbox staat onderaan de homepage) om ons werk mogelijk te maken zodat we verder kunnen gaan!
 • Er komt op de website onderscheid tussen abonnees die vrijblijvend kennismaken en de nieuwsbrief krijgen. Er wordt een account gevraagd van gebruikers die al het materiaal voor groepen (15+) willen inzien en structureel met het materiaal gaan werken.
 • Vrienden/Medestanders van Krachtenspel die zich inschrijven (inschrijfformulier) en bijdragen krijgen extra materiaal en/of activiteiten.
 • We willen graag afspraken maken met mogelijke partners die de landelijke activiteiten van Krachtenspel willen en kunnen geven. Contact: Info@krachtenspel.nl

Integrale aanpak is preventief

We ontwikkelen een procesformat om een integrale aanpak overzichtelijk te maken. Dit format laat zien hoe je met je team stapsgewijs in een jaar tijd krachtige doelen kunt realiseren in tien stappen: Het is een handreiking, een voorbeeld. Wat is het resultaat?

 • Bij elke stap heb je aandacht voor elkaar, een bepaald sociaal probleem, een bepaalde kracht en houding die over de top kan gaan. Bijvoorbeeld Ken je Strijdgeest en de houding van de Strijder en de Aanvaller (zie de website). De focus is gericht op bepaalde capaciteiten;
 • Bij elke stap doe je bepaalde oefeningen, bepaalde spelsituaties en werk je met een (hoofd)stuk van het verhaal (werkversie met opdrachten) dat bij die kracht past.
 • Bij elke stap neem je samen met collega’s en daarna met deelnemers (leerlingen, studenten) meer verantwoordelijkheid en worden bekende succesfactoren toegepast;
 • Bij elke stap is voortschrijdend inzicht in eigen houding en in de invloed van de groep. Er komt steeds meer grip op lastige situaties. Dat werkt preventief en gaat je tijd opleveren! Ook wordt de organisatie aantrekkelijker om te werken!
 • In de opbouw van de stappen komt gedurende de cyclus steeds meer aandacht voor de omgeving (bijv. het schoolplein, ouders, gemeente). En ook naar de buitenwereld (participatie, democratie, politiek).

Voorbeeld

Om te zorgen dat er resultaat wordt bereikt en het aantrekkelijk blijft, worden er in het leerproces succesfactoren toegepast die op elkaar aansluiten. Een impressie: Begin met Start Krachtenspel op www.krachtenspel.nl en verken de website via Hoe werkt het? Daarna kun je met elkaar de stappen nemen. In de eerste stap toon je extra leiderschap. Leiden betekent visie en daadkracht tonen voor de (jonge) mensen waar het om gaat. Leg uit waarom het nodig is om meer verantwoordelijkheid te nemen in het omgangsklimaat; hoe je je eigen houding en grenzen als professional beter kunt leren hanteren door te oefenen. Stel een beleidsgroepje samen (ouders of deelnemers erbij?) en geef het team inzicht in wat jullie in een jaar tijd samen kunnen bereiken. Laat zien hoe dat op prettige wijze kan via Start Krachtenspel.nl. Dat is de basis. In de volgende stappen wordt de focus steeds op een andere succesfactor gelegd die goed bij die kracht/houding past. Bijvoorbeeld: Focus op houding en grenzen bij de Strijder/strijdgeest. En focus op het hanteren van energie bij de Harde werker/Werkgeest. Als je zelf verantwoordelijkheid kunt nemen en geven wordt de focus verlegd naar de buurt en de buitenwereld. Steeds kijk je met elkaar wat je al hebt bereikt. En tot slot maak je in de tiende stap de balans op en vier je je succes!

Wat kost dat aan tijd? Als je voor deze integrale aanpak gaat en de doelen wilt bereiken voor MT, begeleiders, deelnemers en mensen in de omgeving, kun je met deze stappen werken zonder dat het veel tijd gaat kosten. Deze beweging geeft focus en energie en je kijkt steeds samen naar het effect! Elke stap kun je in een uur voorbereiden met een beleidsgroepje. Daarna oefen je (teamleider, zorgcoördinator, vertrouwenspersoon, trainer of coach?) een keer met je team (of eerst met een pilotgroepje). Daarna met één of meer groepen deelnemers. Elke stap duurt 4-6 weken. Beginnen in september of oktober? Dan ben je in juni rond. Binnenkort geven we meer inzicht in de tien concrete stappen op de website. Wanneer het hele procesformat beschikbaar is, komt dat in de nieuwsbrief te staan!

Activiteiten najaar 2023

Op 5 oktober en 17 november is er middags (13.30 – 16.30 uur in De Broedplaats, Renkum) weer een workshop. Dan testen we ook het nieuwe materiaal.  Op 5 oktober is er specifiek aandacht voor de relatie in je eigen kracht staan en uit je eigen kracht gaan. In het bijzonder de kracht van de Strijder en de Sfeermaker in jezelf. Hoe blijf jij in contact. Hoe blijf jij jezelf en je vrienden/collega’s trouw? Hoeveel tijd en ruimte krijg jij en neem jij? Op 17 november is er specifiek aandacht voor het stellen van grenzen bij jezelf. Met extra aandacht voor de Praatgeest en Droomgeest. Hoe kun je grenzen stellen aan de invloed van gedachten en gevoelens? Hoe stel je grenzen aan je verleidingen zoals sociale media?

Kom je ook actief kennis maken en ontdekken wat jij kunt bereiken als begeleider? Je bent welkom! Kosten 50 Euro. Voor leerkrachten en begeleiders die feedback geven en materiaal willen testen zijn er gratis plaatsen. Opgave via info@krachtenspel.nl.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de kerngroep,

Mieke Vollenhoven
Oprichter Krachtenspel.nl

info@krachtenspel.nl
06-55898760