FAQ

FAQ

1. Wie of wat is Krachtenspel.nl?

De website Krachtenspel.nl is opgezet door experts op het gebied van sociaal-emotionele educatie (SEE). Krachtenspel doet handreikingen en geeft inzicht in persoonlijke en maatschappelijke problemen. Dat gebeurt door het verhelderen en hanteren van krachten achter deze problemen in de samenleving. Het team achter Krachtenspel.nl bestaat uit gedreven deskundigen die zich vanuit verschillende disciplines belangeloos (geen commercieel belang) inzetten voor deze methode. Ze willen de krachten achter gedachten en houdingen van mensen verhelderen en onderling begrip tussen mensen en groepen bevorderen via sociaal-emotionele educatie.

2. Hebben jullie suggesties waarvoor ik het werkmateriaal kan gebruiken?

Het materiaal op Krachtenspel.nl is een integrale aanpak en preventie van sociale problemen zoals agressie, werkstress, intimidatie, verslaving, nepnieuws, vooroordelen, integratie, machtsmisbruik en verwarring. Op de website vind je toegankelijk materiaal dat voor jongeren en ouderen herkenbaar, concreet en praktisch is. Het materiaal is niet partijdig, zweverig, moralistisch of cognitief van opzet, want het gaat ons vooral om concrete voorbeelden, inzichten en oefeningen.

3. Jullie hebben een mooie website in de lucht gezet. Voor mijn gemak: hoe krijg ik, kort gezegd, mijn achterban enthousiast om er mee te gaan werken?

Op onze site staan verschillende aanvliegroutes, effectieve methodieken, verhalen, beelden en een spel om de problemen beter te hanteren. Allemaal bedoeld om actuele groepsdynamische krachten te verhelderen en te hanteren. Het project heet daarom ook wel Krachtenspel van de tijdgeest. Kies een aanvliegroute die past bij jouw achterban! Er zijn stappenplannen beschikbaar voor organisaties die zich hebben ingeschreven.

4. Hoe krijg je snel inzicht in de website en het materiaal?

In de handleiding op de startpagina: Website snel verkennen (gele bolletje aanklikken) staat kort en krachtig beschreven wat voor een website het is, om wat voor krachten het gaat, hoe de website is opgebouwd en hoe je al het werkmateriaal in de downloads (gratis voor personen, kleine bijdrage voor organisaties) kunt gebruiken. Ga naar de startpagina

5. Heb je hulpmiddelen bij het spel nodig?

De meeste hulpmiddelen staat op de website zoals een lijstje voor de puntentelling, een kort overzicht van de 7 krachten en alle opdrachten. Ook de kaarten met illustraties van de krachten kun je downloaden. Wat je er zelf bij moet zoeken zijn concrete symbolen zoals: een houten hamertje voor de Praatgeest of werkhandschoenen voor de Genietgeest. En je hebt er een dobbelsteen bij nodig. Zie het Krachtenspel-spel in de downloads van de Genietgeest.

6. Kan ik als coach alleen werken met het thema werkstress?

Ja, dat kan. Dan ga ja naar de Krachtenpagina van de Werkgeest (via het pictogram met het schepje), gebruik je het werkmateriaal Ken je Werkgeest en doe je de Oefeningen bij de Werkgeest (15+) Dan heb je het alleen over die kracht. Om goed in balans te blijven heb je echter ook de andere krachten nodig! Die kun je er bij halen door bijvoorbeeld daarna het korte verhaal Het krachtenspel te lezen. Dan ontdek je hoe de krachten op elkaar inspelen en in balans houden!

7. Hoe werken jullie?

De makers blijven werken aan de ontwikkeling en de verbetering van het materiaal op de website (in eigen beheer). Er is een Auteursgroep, een Kerngroep en een Comité van Aanbeveling (ambassadeurs, externe adviseurs e.a.). We werken samen met professionele organisaties die (op basis van een sub-licentie of accreditatie van personen) ons werk verder vormgeven en uitdragen (zie colofon).

8. Met wie werken jullie samen?

We hebben een compacte organisatie en gaan in 2019 in gesprek met belangstellende organisaties om te kijken hoe de organisatie verder vorm krijgt. Het informele netwerk krijgt de meeste aandacht. Het formele netwerk wordt gevormd door de auteursgroep en de kerngroep. Zie verder de informatie onder het kopje Organisatie op deze pagina.

9. Wie voeren de activiteiten uit?

De activiteiten die worden aangeboden zijn ondergeschikt aan het materiaal en de doelstelling. De auteurs richten zich op het materiaal en de uitgave. Ze werken als vrijwilliger, willen geen (extra) werk en zoeken daarom contact met organisaties die het materiaal (onder licentie) kunnen uitdragen en passen bij onze doelen en kwaliteit. De activiteiten op het inschrijfformulier worden tijdelijk door de organisatie van een van de auteurs aangeboden. Volgend jaar kan een andere organisatie het (onder licentie) overnemen. Betrokken organisaties zullen activiteiten gaan uitvoeren via de website Krachtenspel.nl.

10. Ik begrijp niet helemaal wat het kost. Hoe kom ik in contact?

Krachtenspel.nl is zo gemaakt dat je er zelf mee aan de gang kunt. De kerngroep werkt zonder winstoogmerk. We bieden per jaar inspiratiemiddagen aan waarop je actief kennis kunt maken met ons en het materiaal. Contact is mogelijk door je in te schrijven via het inschrijfformulier waarop ook de bedragen staan. Zo kunnen de makers zelf alle aandacht blijven richten op het materiaal en samenwerking met organisaties. De hoogte van de bijdrage hangt af van waar je je voor inschrijft en hoe groot de organisatie is waar je werkt. Als je gebruik wilt maken van korting die aangegeven staat of vragen hebt namens een organisatie, kun je ons bereiken via info@krachtenspel.nl. Zie Inschrijven/contact.

11. Hoe komen jullie aan geld?

De auteurs hebben al het geld voor de ontwikkeling van het materiaal en de website uit eigen middelen betaald en verzameld via giften van vrienden en kennissen. De grootste bijdrage van de makers betreft het jarenlange werk. We vragen – om dit werk op dit niveau te kunnen blijven doen – een kleine bijdrage van organisaties die het materiaal gebruiken. Dit is alleen om de onkosten te dekken.

12. Wat mag ik doen met het materiaal?

Informele begeleiders mogen het materiaal gebruiken binnen de eigen groep en praktijksituatie. Dat is alleen toegestaan met duidelijke bronvermelding www.krachtenspel.nl. De website lijkt op een boomgaard waarvan de eigenaar het goed vindt als mensen een paar vruchten plukken en de informatie met elkaar delen maar er mag niets worden veranderd of verkocht van de boomgaard. De auteursrechten worden beschermd via een advocatenbureau. Zie verder de Gebruiksvoorwaarden (menu) en de Leveringsvoorwaarden bij het inschrijfformulier personen / informele begeleiders.

13. Waar gaat de workshop van Krachtenspel.nl over?

Tijdens de bijeenkomsten ontdek je hoe je het materiaal van Krachtenspel.nl gebruikt en ontmoet je anderen die er ook mee (willen) werken. De introductiemiddagen zijn voor iedereen en informeel van opzet. De workshop is voor professionals die doelgericht werken.

14. Wat mag ik als professional doen met het materiaal?

Je mag als professional het materiaal een keer uitproberen als je duidelijk de website www.Krachtenspel.nl als bron vermeldt. Wanneer je het materiaal meer structureel wilt gaan gebruiken (met meerdere begeleiders, meerdere deelnemers, in een workshop of meerdere keren) kan dat na betaling van het juiste bedrag via het Inschrijfformulier van organisaties/professionals. Dan draag je wat bij in de onkosten. Dat geldt voor alle organisaties.

15. Waar gaat de workshop van Krachtenspel.nl over?

Tijdens de bijeenkomsten ontdek je hoe je het materiaal van Krachtenspel.nl gebruikt en ontmoet je anderen die er ook mee (willen) werken. De inspiratiemiddagen zijn voor iedereen en informeel van opzet. De workshops zijn voor professionals die doelgericht werken.

16. Wat hoort er wel en niet bij het kopje Meedoen?

Onder het kopje Meedoen (zie Menu) kun je concrete materiaalsuggesties aandragen die de website nog beter maken. Als je als organisatie actief wilt bijdragen aan Krachtenspel.nl (bekendmaken, activiteiten organiseren etc.), kun je dit aangeven via het Inschrijfformulier voor organisaties.

strijdzwaard

Organisatie en beleid

1. Beheer website

De auteursgroep van Krachtenspel.nl heeft de website in eigen beheer. Het materiaal op de website is eigendom van de auteurs. Mail, artikelen, nieuws of berichten over Krachtenspel.nl gaan via de auteursgroep steeds met vermelding van de link naar de website. Het logo van Krachtenspel.nl (zie het logo in de downloads) wordt alleen gebruikt als aanduiding van (het materiaal op) de website. Er wordt door de auteurs gewerkt op basis van een onkostenvergoeding.

2. Besluitvorming

De auteursgroep neemt de formele besluiten waar het de auteursrechten van de website betreft. Dit volgens een onderlinge beheerregeling. De voorzitter van de auteursgroep (Mieke Vollenhoven) tekent de opdrachten na overleg met de andere auteurs. Dit betreft zaken zoals websitebeheer, materiaal bijstellen, eventuele uitgave, soort organisatie en activiteiten, formele overeenkomst met andere organisaties.

3. Activiteiten

De activiteiten die worden aangeboden zijn ondergeschikt aan het materiaal en de doelstelling. De auteurs richten zich vooral op het materiaal en de uitgave. Ze werken als vrijwilliger, willen geen (extra) werk en zoeken daarom contact met organisaties die het materiaal (onder licentie) kunnen uitdragen en passen bij onze doelen en kwaliteit. De activiteiten op het inschrijfformulier worden uitbesteed aan een bedrijf. Betrokken organisaties zullen activiteiten gaan uitvoeren via de website Krachtenspel.nl. In 2019 gaan we in gesprek met belangstellende organisaties om te kijken hoe de organisatie verder vorm krijgt.

4. Kerngroep

De kerngroep werkt onder de auteursgroep (later mogelijk stichting). De kerngroep neemt de besluiten over de praktische gang van zaken binnen het beleidskader en de leden maken afspraken over taken en verantwoordelijkheden.

5. Leden kerngroep

In de kerngroep hebben zitting: de creatief leider (voorzitter, materiaalontwikkeling en website); trainers (organisatie en uitvoering activiteiten op de website); adviseur formele en financiële zaken, co-trainers, freelancemedewerkers website en social media. Naast de kerngroep zijn er externe (veld)adviseurs.

6. Formele afhandeling activiteiten

De organisatorische, formele en financiële afhandeling van de activiteiten op de website wordt – in opdracht van de auteurs – uitbesteed aan een bedrijf. De opbrengst wordt verdeeld onder de actieve leden van de kerngroep (onkostenvergoeding) en de freelance medewerkers.

7. Gebruik in organisaties

Organisaties die actief met het materiaal werken in hun eigen organisatie betalen altijd (per locatie) een bijdrage via het inschrijfformulier (zie daar) en kunnen na gemaakte afspraken per mail stukjes informatie van de website (niet de downloads; geen hele krachtenpagina’s, wel link naar de website) op hun website plaatsen; steeds met duidelijke bronvermelding.

8. Externe activiteiten

Externe activiteiten (bijvoorbeeld op scholen) vallen niet onder het gebruik van Krachtenspel.nl. Er moet wel een licentie zijn verstrekt.

9. Participatie organisaties

Organisaties die participeren (startfase) kunnen – op basis van schriftelijke afspraken met de auteursgroep en met gesloten beurs – meewerken aan de activiteiten op de website Krachtenspel.nl. En vice versa. Deze activiteiten worden samen met de auteursgroep uitgevoerd. Deze organisaties worden op de website bij nieuws/activiteiten genoemd. (zie ook colofon).

10. Ambassadeurs en adviseurs

Leden van het comité van aanbeveling werken op hun eigen manier en binnen hun eigen tijd aan de ontwikkeling en het bekendmaken van de website. Adviseurs werken volgens de afspraken en voorwaarden die zijn gesteld.

11. Fasen participatie

De vertegenwoordigers van organisaties die participeren doorlopen (een deel van) de volgende fasen: A: Actief kennismaken, contact. B: Een paar keer samenwerken op basis van overeenkomst, dienst en wederdienst (meedoen met elkaars activiteiten en/of website. C: accreditatie van personen voor activiteiten. D: Mogelijke taakopdracht van de auteursgroep (later mogelijk stichting). E: andere adviseurs/trainers van een organisatie (meer uitvoerige licentie of accreditatie).