FAQ

FAQ

1. Wie of wat is Krachtenspel.nl?

De methode op de website Krachtenspel.nl is ontwikkeld door experts op het gebied van sociaal-emotioneel leren en actief burgerschap. Voor onderwijs, individuele coaching en training en begeleiding van groepen en organisaties. Krachtenspel doet handreikingen om persoonlijke en maatschappelijke problemen aan te pakken. Dat gebeurt door het verhelderen en hanteren van krachten achter deze problemen in de samenleving. Op toegankelijke wijze en met veel keuzemateriaal. De groep achter Krachtenspel.nl bestaat uit gedreven deskundigen die zich vanuit verschillende disciplines inzetten voor deze methode. Ze willen de krachten en patronen achter houdingen van mensen verhelderen en onderling begrip tussen mensen en groepen bevorderen via sociaal-emotionele educatie en actief burgerschap. De auteurs van het werkmateriaal (downloads) hebben in 2017 besloten een website te maken met het materiaal. Besluiten worden genomen op basis van de beheersovereenkomst uit 2018. Mieke Vollenhoven is oprichter en beheerder van Krachtenspel.nl. In 2022 is er een update van de website in de lucht gegaan.

2. Hebben jullie suggesties waarvoor ik het werkmateriaal kan gebruiken?

Het materiaal op Krachtenspel.nl is een integrale aanpak en preventie van sociale problemen zoals agressie, werkstress, intimidatie, verslaving, nepnieuws, vooroordelen, integratie, machtsmisbruik en verwarring. Op de website vind je toegankelijk materiaal dat voor jongeren en ouderen herkenbaar, concreet en praktisch is. Het materiaal is niet partijdig, zweverig, moralistisch of cognitief van opzet, want het gaat ons vooral om een concrete voorbeelden, inzichten en oefeningen vanuit een heldere visie.

3. Jullie hebben een mooie website in de lucht gezet. Voor mijn gemak: hoe krijg ik, kort gezegd, mijn achterban enthousiast om er mee te gaan werken?

Op onze site staan verschillende aanvliegroutes, effectieve methodieken, verhalen, beelden en een spel om de problemen beter te hanteren. Allemaal bedoeld om actuele groepsdynamische krachten te verhelderen en te hanteren. Het project heet daarom ook wel Krachtenspel van de tijdgeest. Begin bij Start Krachtenspel om samen inspiratie op te doen. En kies daarna een aanvliegroute die past bij jouw achterban! Er zijn stappenplannen beschikbaar voor organisaties die zich hebben ingeschreven.

4. Hoe krijg je snel inzicht in de website en het materiaal?

Als je Start Krachtenspel uitvoert (vrij toegankelijk) ontdek je samen de krachten, constructieve houdingen en soort opdrachten! In de gebruiksaanwijzing Hoe werkt het? op de startpagina staat kort en krachtig beschreven wat voor een website het is, om wat voor krachten het gaat, hoe de website is opgebouwd en hoe je al het werkmateriaal in de downloads (gratis voor personen, licentie en bescheiden bijdrage voor organisaties) kunt gebruiken. Ga naar de pagina

5. Heb je hulpmiddelen bij de spelsituaties nodig?

De meeste hulpmiddelen staat op de website zoals een lijstje voor de puntentelling, een kort overzicht van de 7 krachten en alle opdrachten. Ook de kaarten met illustraties van de krachten kun je downloaden. Wat je er zelf bij moet zoeken zijn concrete symbolen zoals: een houten hamertje voor de Praatgeest of werkhandschoenen voor de Genietgeest. En je hebt er een dobbelsteen bij nodig. Zie het Krachtenspel-spel in de downloads van de Spelsituaties.

6. Kan ik als coach alleen werken met het thema werkstress?

Ja, dat kan. Dan ga ja naar de Krachtenpagina van de Werkgeest (via het pictogram met het schepje), gebruik je het werkmateriaal Ken je Werkgeest. Als je daarna de Oefeningen doet (15+) dan heb je kun je die kracht al beter hanteren. Om het patroon van die kracht te begrijpen, heb je ook de verhalen nodig. Als je helemaal in je kracht wilt komen, heb je ook de andere krachten nodig! Die kun je er bij halen door bijvoorbeeld eerst het korte verhaal Het krachtenspel te lezen en te verwerken (10+). Of de werkversie van het verhaal (15 +) uit te voeren waarin de patronen duidelijk worden. Dan ontdek je hoe de krachten op elkaar inspelen in mensen en groepen en hoe je ze in balans houdt!

7. Hoe werken jullie?

We blijven werken aan de ontwikkeling en de verbetering van het materiaal op de website (in eigen beheer). Er zijn auteurs en grote groep adviseurs. We werken graag samen met professionele organisaties die (op basis van een sub-licentie of accreditatie van personen) ons werk verder vormgeven en uitdragen (zie colofon).

8. Met wie werken jullie samen?

We hebben een compacte lichte organisatie en zijn in gesprek met belangstellende personen van organisaties om te kijken hoe de organisatie verder vorm krijgt. Het informele netwerk krijgt de meeste aandacht. Mieke Vollenhoven heeft de leiding (auteursrechthebbende) en Janneke Hoekstra ondersteunt belangeloos met haar bedrijf. Zie verder het colofon.

9. Wie voeren de activiteiten uit?

We zoeken voor de activiteiten contact met trainers van organisaties die na het volgen van de leergang (of Train de trainer bijeenkomst) het materiaal (onder licentie) kunnen uitdragen en passen bij onze doelen en kwaliteit.

10. Ik begrijp niet helemaal wat het kost. Hoe kom ik in contact?

Krachtenspel.nl is zo gemaakt dat je er zelf mee aan de gang kunt. We bieden per jaar inspiratiemiddagen aan waarop je actief kennis kunt maken met ons en het materiaal. De hoogte van de bijdrage hangt af van waar je je voor inschrijft en hoe groot de organisatie is waar je werkt. Als je gebruik wilt maken van korting die aangegeven staat of vragen hebt namens een organisatie, kun je ons bereiken via info@krachtenspel.

11. Hoe komen jullie aan geld?

De ontwikkeling van Krachtenspel.nl is uit eigen middelen betaald of gekregen via giften van vrienden en subsidiegevers. Daarnaast is een deel betaald door donaties op de website.

12. Wat mag ik doen met het materiaal?

Informele begeleiders mogen het materiaal gebruiken binnen de eigen groep en praktijksituatie. Dat is alleen toegestaan met duidelijke bronvermelding Krachtenspel.nl. De website lijkt op een boomgaard waarvan de eigenaar het goed vindt als mensen een paar vruchten plukken (wel even aanmelden als je vaker komt) en de informatie met elkaar delen maar er mag niets worden veranderd of verkocht van de boomgaard. De auteursrechten worden beschermd via een advocatenbureau. Zie verder de Gebruiksvoorwaarden (menu) en de Leveringsvoorwaarden bij het inschrijfformulier personen / informele begeleiders.

13. Waar gaat de workshop van Krachtenspel.nl over?

Tijdens de bijeenkomsten ontdek je hoe je het materiaal van Krachtenspel.nl gebruikt en ontmoet je anderen die er ook mee (willen) werken. De inspiratiemiddagen zijn voor iedereen en informeel van opzet. De workshop is voor professionals die doelgericht werken.

14. Wat mag ik als professional doen met het materiaal?

Je mag als professional het materiaal een keer in je organisatie uitproberen als je duidelijk de website www.Krachtenspel.nl als bron vermeldt. Het materiaal voor alle leeftijden zoals Start Krachtenspel, test, video, korte verhaal) is direct toegankelijk. Wanneer je het materiaal meer structureel wilt gaan gebruiken in je organisatie (met meerdere begeleiders, meerdere deelnemers, in een workshop of meerdere keren) kan dat na betaling van het juiste bedrag via het Inschrijfformulier van organisaties/professionals. Dan draag je wat bij in de (on)kosten. Dat geldt voor alle organisaties.

N.B. Exploitatie via eigen activiteiten is alleen toegestaan indien je een participatieovereenkomst hebt met auteursrechthebbende Mieke Vollenhoven (zie Activiteiten en de Gebruiksvoorwaarden)

15. Actief bijdragen?

Als je als organisatie actief wilt bijdragen aan Krachtenspel.nl (bekendmaken, activiteiten organiseren etc.), kun je dit aangeven via het Inschrijfformulier voor organisaties.

strijdzwaard

Organisatie en beleid

1. Beheer website en logo

De auteurs van Krachtenspel.nl hebben in 2017 samen besloten een website te maken met het materiaal. Mieke Vollenhoven is oprichter en leider. Mail, artikelen, nieuws of berichten naar Krachtenspel.nl gaan steeds via info@krachtenspel.nl en met vermelding van de link naar de website. Het logo van Krachtenspel.nl wordt gebruikt worden als aanduiding van de bron, het materiaal op de website.

2. Besluitvorming

We nemen de besluiten zoveel mogelijk met de kerngroep, de auteurs en betrokken adviseurs. Dit volgens een onderlinge beheerregeling uit 2018. Mieke Vollenhoven tekent de opdrachten en overeenkomsten en licenties. Dit betreft zaken zoals websitebeheer, materiaal bijstellen, eventuele uitgave, soort organisatie en activiteiten, formele overeenkomst met andere organisaties.

3. Activiteiten

De leergang werkt volgens het Train-de trainer principe. Professionele (bege)leiders (trainers, coaches) ontwikkelen competenties en capaciteiten in het werken met groepsdynamische krachten in personen, groepen en organisaties. We zoeken contact met ervaren trainers van organisaties die het materiaal (onder licentie) willen uitdragen en die passen bij onze doelen en kwaliteit. Betrokken organisaties voeren activiteiten uit via de website Krachtenspel.nl en/of de Krachtenspel-kaarten. We zijn in gesprek met personen van belangstellende organisaties en adviseurs om te kijken hoe de organisatie verder vorm krijgt. We houden de organisatie zo licht mogelijk.

4. Adviseurs

De leider neemt met de betrokken adviseurs (taken zijn verdeeld) waar mogelijk – binnen het beleidskader – de besluiten over de praktische gang van zaken.

5. Groep rond Krachtenspel.nl

In de groep doen mee: de leider (oprichter); adviseurs (tekstredactie, advies ontwikkeling, activiteiten en organisatie); adviseurs formele, financiële en juridische zaken, freelancemedewerker website, social media en secretariaat. Externe (veld)adviseurs en (co)trainers.

6. Financiële afhandeling activiteiten

De financiële afhandeling op de website gebeurt in samenwerking met Hoekstra Management & Advies (zie colofon).

7. Gebruik in organisaties

Organisaties die – na een enkele oefening – actief met het materiaal werken in hun eigen organisatie betalen altijd (per locatie) een bescheiden bijdrage via het inschrijfformulier (zie daar) en kunnen na gemaakte afspraken per mail stukjes informatie van de website (niet de Start van Krachtenspel, geen downloads; geen hele krachtenpagina’s, wel link naar de website) op hun website plaatsen; steeds met duidelijke bronvermelding.

8. Externe activiteiten

Externe activiteiten (bijvoorbeeld exploitatie op scholen of bedrijven) vallen niet onder het gebruik van Krachtenspel.nl. Er moet een participatieovereenkomst met een licentie zijn verstrekt door Mieke Vollenhoven.

9. Participatie organisaties

Organisaties die participeren (startfase) kunnen – op basis van schriftelijke afspraken en vaak met gesloten beurs – meewerken aan de activiteiten op de website Krachtenspel.nl. En vice versa. Deze personen of organisaties worden op de website bij nieuws/activiteiten genoemd. (zie ook colofon).

10. Ambassadeurs en adviseurs

Ambassadeurs en medestanders werken op hun eigen manier en binnen hun eigen tijd aan het bekendmaken van de website. Adviseurs werken volgens de afspraken en voorwaarden die zijn gesteld.

11. Fasen participatie

De vertegenwoordigers van organisaties die participeren doorlopen (een deel van) de volgende fasen: A: Actief kennismaken, contact. B: Een paar keer samenwerken op basis van overeenkomst, dienst en wederdienst (meedoen met elkaars activiteiten en/of website. C: accreditatie van personen voor activiteiten. D: Mogelijke taakopdracht van de stuurgroep ondertekend door Mieke Vollenhoven. E: andere adviseurs/trainers van een organisatie (meer uitvoerige licentie of accreditatie).