FAQ

FAQ

1. Wie of wat is Krachtenspel.nl?

De methode op de website Krachtenspel.nl is ontwikkeld door experts op het gebied van sociaal-emotioneel leren en actief burgerschap. Voor onderwijs, individuele coaching en training en begeleiding van groepen en organisaties. Krachtenspel doet handreikingen en geeft inzicht in persoonlijke en maatschappelijke problemen. Dat gebeurt door het verhelderen en hanteren van krachten achter deze problemen in de samenleving. Het team achter Krachtenspel.nl bestaat uit gedreven deskundigen die zich vanuit verschillende disciplines belangeloos (geen commercieel belang) inzetten voor deze methode. Ze willen de krachten achter gedachten en houdingen van mensen verhelderen en onderling begrip tussen mensen en groepen bevorderen via sociaal-emotionele educatie.

2. Hebben jullie suggesties waarvoor ik het werkmateriaal kan gebruiken?

Het materiaal op Krachtenspel.nl is een integrale aanpak en preventie van sociale problemen zoals agressie, werkstress, intimidatie, verslaving, nepnieuws, vooroordelen, integratie, machtsmisbruik en verwarring. Op de website vind je toegankelijk materiaal dat voor jongeren en ouderen herkenbaar, concreet en praktisch is. Het materiaal is niet partijdig, zweverig, moralistisch of cognitief van opzet, want het gaat ons vooral om concrete voorbeelden, inzichten en oefeningen.

3. Jullie hebben een mooie website in de lucht gezet. Voor mijn gemak: hoe krijg ik, kort gezegd, mijn achterban enthousiast om er mee te gaan werken?

Op onze site staan verschillende aanvliegroutes, effectieve methodieken, verhalen, beelden en een spel om de problemen beter te hanteren. Allemaal bedoeld om actuele groepsdynamische krachten te verhelderen en te hanteren. Het project heet daarom ook wel Krachtenspel van de tijdgeest. Kies een aanvliegroute die past bij jouw achterban! Er zijn stappenplannen beschikbaar voor organisaties die zich hebben ingeschreven.

4. Hoe krijg je snel inzicht in de website en het materiaal?

In de inleiding in Hoe werkt het? op de startpagina staat kort en krachtig beschreven wat voor een website het is, om wat voor krachten het gaat, hoe de website is opgebouwd en hoe je al het werkmateriaal in de downloads (gratis voor personen, kleine bijdrage voor organisaties) kunt gebruiken. Ga naar de pagina

5. Heb je hulpmiddelen bij het spel nodig?

De meeste hulpmiddelen staat op de website zoals een lijstje voor de puntentelling, een kort overzicht van de 7 krachten en alle opdrachten. Ook de kaarten met illustraties van de krachten kun je downloaden. Wat je er zelf bij moet zoeken zijn concrete symbolen zoals: een houten hamertje voor de Praatgeest of werkhandschoenen voor de Genietgeest. En je hebt er een dobbelsteen bij nodig. Zie het Krachtenspel-spel in de downloads van de Genietgeest.

6. Kan ik als coach alleen werken met het thema werkstress?

Ja, dat kan. Dan ga ja naar de Krachtenpagina van de Werkgeest (via het pictogram met het schepje), gebruik je het werkmateriaal Ken je Werkgeest en doe je de Oefeningen bij de Werkgeest (15+) Dan heb je het alleen over die kracht. Om goed in balans te blijven heb je echter ook de andere krachten nodig! Die kun je er bij halen door bijvoorbeeld daarna het korte verhaal Het krachtenspel te lezen. Dan ontdek je hoe de krachten op elkaar inspelen en in balans houden!

7. Hoe werken jullie?

De makers blijven werken aan de ontwikkeling en de verbetering van het materiaal op de website (in eigen beheer). Er is een Kerngroep en een Comité van Aanbeveling (ambassadeurs, externe adviseurs e.a.). We werken samen met professionele organisaties die (op basis van een sub-licentie of accreditatie van personen) ons werk verder vormgeven en uitdragen (zie colofon).

8. Met wie werken jullie samen?

We hebben een compacte organisatie en gaan het komende jaar verder in gesprek met belangstellende personen van organisaties om te kijken hoe de organisatie verder vorm krijgt. Het informele netwerk krijgt de meeste aandacht. Het meer formele netwerk wordt gevormd door Mieke Vollenhoven en Janneke Hoekstra. Zie verder de informatie onder het kopje Organisatie op deze pagina.

9. Wie voeren de activiteiten uit?

We zoeken voor de activiteiten contact met trainers van organisaties die na het volgen van de leergang het materiaal (onder licentie) kunnen uitdragen en passen bij onze doelen en kwaliteit.

10. Ik begrijp niet helemaal wat het kost. Hoe kom ik in contact?

Krachtenspel.nl is zo gemaakt dat je er zelf mee aan de gang kunt. We bieden per jaar inspiratiemiddagen aan waarop je actief kennis kunt maken met ons en het materiaal. Contact is mogelijk door je in te schrijven via het inschrijfformulier waarop ook de bedragen staan. Zo kunnen de makers zelf alle aandacht blijven richten op het materiaal en samenwerking met organisaties. De hoogte van de bijdrage hangt af van waar je je voor inschrijft en hoe groot de organisatie is waar je werkt. Als je gebruik wilt maken van korting die aangegeven staat of vragen hebt namens een organisatie, kun je ons bereiken via info@krachtenspel.nl. Zie Inschrijven/contact.

11. Hoe komen jullie aan geld?

Mieke Vollenhoven, de producent, heeft het meeste geld voor de ontwikkeling van het materiaal en de website uit eigen middelen betaald en verzameld via giften van vrienden en subsidiegevers. Daarnaast is een deel betaald door de andere auteurs en donaties op de website.

12. Wat mag ik doen met het materiaal?

Informele begeleiders mogen het materiaal gebruiken binnen de eigen groep en praktijksituatie. Dat is alleen toegestaan met duidelijke bronvermelding Krachtenspel.nl. De website lijkt op een boomgaard waarvan de eigenaar het goed vindt als mensen een paar vruchten plukken en de informatie met elkaar delen maar er mag niets worden veranderd of verkocht van de boomgaard. De auteursrechten worden beschermd via een advocatenbureau. Zie verder de Gebruiksvoorwaarden (menu) en de Leveringsvoorwaarden bij het inschrijfformulier personen / informele begeleiders.

13. Waar gaat de workshop van Krachtenspel.nl over?

Tijdens de bijeenkomsten ontdek je hoe je het materiaal van Krachtenspel.nl gebruikt en ontmoet je anderen die er ook mee (willen) werken. De inspiratiemiddagen zijn voor iedereen en informeel van opzet. De workshop is voor professionals die doelgericht werken.

14. Wat mag ik als professional doen met het materiaal?

Je mag als professional het materiaal een keer in je organisatie uitproberen als je duidelijk de website www.Krachtenspel.nl als bron vermeldt. Wanneer je het materiaal meer structureel wilt gaan gebruiken in je organisatie (met meerdere begeleiders, meerdere deelnemers, in een workshop of meerdere keren) kan dat na betaling van het juiste bedrag via het Inschrijfformulier van organisaties/professionals. Dan draag je wat bij in de onkosten. Dat geldt voor alle organisaties.

N.B. Exploitatie is alleen toegestaan indien je de leergang van Krachtenspel.nl hebt gevolgd en een participatieovereenkomst hebt met de auteursgroep (zie de Leergang bij de Activiteiten en de Gebruiksvoorwaarden)

15. Waar gaat de workshop van Krachtenspel.nl over?

Tijdens de bijeenkomsten ontdek je hoe je het materiaal van Krachtenspel.nl gebruikt en ontmoet je anderen die er ook mee (willen) werken. De inspiratiemiddagen zijn voor iedereen en informeel van opzet. De workshops zijn voor professionals die doelgericht werken.

16. Wat hoort er wel en niet bij het kopje Meedoen?

Onder het kopje Meedoen (zie Menu) kun je concrete materiaalsuggesties aandragen die de website nog beter maken. Als je als organisatie actief wilt bijdragen aan Krachtenspel.nl (bekendmaken, activiteiten organiseren etc.), kun je dit aangeven via het Inschrijfformulier voor organisaties.

strijdzwaard

Organisatie en beleid

1. Beheer website

De auteursgroep van Krachtenspel.nl (later mogelijk stichting) heeft – onder leiding van Mieke Vollenhoven – de website in eigen beheer. Mail, artikelen, nieuws of berichten over Krachtenspel.nl gaan via info@krachtenspel.nl en steeds met vermelding van de link naar de website. Het logo van Krachtenspel.nl (zie het logo in de downloads) wordt alleen gebruikt als aanduiding van (het materiaal op) de website. Er wordt door de auteurs gewerkt op basis van een onkostenvergoeding.

2. Besluitvorming

De auteursgroep neemt zoveel mogelijk samen de besluiten waar het de auteursrechten van de website betreft. Dit volgens een onderlinge beheerregeling uit 2018. Mieke Vollenhoven is de leider en tekent de opdrachten en overeenkomsten. Dit betreft zaken zoals websitebeheer, materiaal bijstellen, eventuele uitgave, soort organisatie en activiteiten, formele overeenkomst met andere organisaties.

3. Activiteiten

De leergang werkt volgens het Train-de trainer principe. Professionele (bege)leiders (trainers, coaches) ontwikkelen competenties en capaciteiten in het werken met groepsdynamische krachten in personen, groepen en organisaties. We zoeken contact met ervaren trainers van organisaties die het materiaal (onder licentie) willen uitdragen en die passen bij onze doelen en kwaliteit. Betrokken organisaties voeren activiteiten uit via de website Krachtenspel.nl en/of de Krachtenspel-kaarten. In het komende jaar gaan we in gesprek met personen van belangstellende organisaties om te kijken hoe de organisatie verder vorm krijgt.

4. Kerngroep

De kern van de groep werkt onder de auteursgroep (later mogelijk stichting). De kerngroep neemt waar mogelijk samen – binnen het beleidskader – de besluiten over de praktische gang van zaken.

5. Leden kerngroep

In de kerngroep hebben zitting: de leider (materiaalontwikkelaar en producent website); auteurs, adviseurs (organisatie en uitvoering activiteiten op de website); adviseur formele en financiële zaken, freelancemedewerker website en social media. Naast de kerngroep zijn er externe (veld)adviseurs en (co)trainers.

6. Financiële afhandeling activiteiten

De financiële afhandeling op de website gebeurt in samenwerking met Hoekstra Management & Advies. De opbrengst wordt verdeeld onder de actieve leden van de kerngroep (onkostenvergoeding) en de freelance medewerkers.

7. Gebruik in organisaties

Organisaties die actief met het materiaal werken in hun eigen organisatie betalen altijd (per locatie) een bijdrage via het inschrijfformulier (zie daar) en kunnen na gemaakte afspraken per mail stukjes informatie van de website (niet de downloads; geen hele krachtenpagina’s, wel link naar de website) op hun website plaatsen; steeds met duidelijke bronvermelding.

8. Externe activiteiten

Externe activiteiten (bijvoorbeeld exploitatie op scholen of bedrijven) vallen niet onder het gebruik van Krachtenspel.nl. Er moet een participatieovereenkomst met een licentie zijn verstrekt door Mieke Vollenhoven.

9. Participatie organisaties

Organisaties die participeren (startfase) kunnen – op basis van schriftelijke afspraken met de auteursgroep en vaak met gesloten beurs – meewerken aan de activiteiten op de website Krachtenspel.nl. En vice versa. Deze personen of organisaties worden op de website bij nieuws/activiteiten genoemd. (zie ook colofon).

10. Ambassadeurs en adviseurs

Leden van het comité van aanbeveling werken op hun eigen manier en binnen hun eigen tijd aan het bekendmaken van de website. Adviseurs werken volgens de afspraken en voorwaarden die zijn gesteld.

11. Fasen participatie

De vertegenwoordigers van organisaties die participeren doorlopen (een deel van) de volgende fasen: A: Actief kennismaken, contact. B: Een paar keer samenwerken op basis van overeenkomst, dienst en wederdienst (meedoen met elkaars activiteiten en/of website. C: accreditatie van personen voor activiteiten. D: Mogelijke taakopdracht van de auteursgroep (later mogelijk stichting). E: andere adviseurs/trainers van een organisatie (meer uitvoerige licentie of accreditatie).