Website snel verkennen?

Hoe werkt het?

Werkmateriaal: deze website is open source en zit boordevol werkmateriaal voor onderwijs, coaching, training en opleiding dat direct beschikbaar is (downloads). Met het materiaal kunnen professionals mensen (jong en oud) helpen om effectief om te gaan met sociale problemen zoals bijvoorbeeld: omgaan met agressie, werkstress, manipulatie, nepnieuws, overheersing en verwarring. Het werkmateriaal is geschikt voor sociaal emotionele educatie, persoonsvorming, sociale veiligheid, vitaal burgerschap en werkt ook aan niet-cognitieve mentale vermogens. De eerste keer is het gebruik gratis, daarna krijgen organisaties toestemming om het materiaal te gebruiken na een bijdrage in de onkosten. Er is extra materiaal beschikbaar voor organisaties die zich inschrijven via het inschrijfformulier.

Founder Mieke Vollenhoven: “Het is onze intentie om effectieve methodieken, die zich bewezen hebben op dit gebied, toegankelijk te maken. Een nieuw jasje dat lekker zit en waarin  beweging plezierig is. Dat doen we met heldere beelden, sterke verhalen, specifieke houdingen, oefeningen en uitdagende spelsituaties”

Doel en doelgroep

Voor wie? Professionals sociaal- emotionele educatie en actief burgerschap. In onderwijs, opleiding, (jeugd)zorg en maatschappelijk organisaties.
Doel: Deze website werkt effectief aan de aanpak en preventie van sociaal-emotionele problemen. De gebruikers van het werkmateriaal ontdekken gaandeweg door middel van de houdingen de krachten (mentaliteit, overtuigingen en emoties) achter deze problemen. Ze gaan de houdingen en de krachten in zichzelf en anderen herkennen. Ze herkennen in praktijksituaties wanneer een kracht te fel wordt of uit de hand loopt en wanneer het nodig is om in te grijpen en hoe. Ze ontdekken ook hoe de krachten elkaar kunnen versterken en in balans blijven.

Voorbeelden

De kernvraag in het werkmateriaal is vaak: Wat doe je in een spannende situatie? En wat zou je eigenlijk willen doen?

Voorbeeld 1: Neem een ruzie. Loop je weg? Word je een Vechtjas? Of ben je een Strijder?  Wat doe je en… Wat zou je eigenlijk willen doen? Hoe ga je effectief om met de kracht van boosheid? Hoe stel je grenzen? Uit onderzoek blijkt dat iemand voor antwoorden op die vragen, ook moet kijken naar krachten die spelen onder het gedrag. Bijvoorbeeld (onderbuik) gevoelens, overtuigingen, boodschappen en signalen die onbewust spelen. Die hebben grote invloed op wat je doet en wat je kunt bereiken. Het werkmateriaal op Krachtenspel.nl, Biedt op inspirerende wijze inzicht in die krachten en hoe daar in de praktijk mee om te gaan. Daarom heet de website Krachtenspel.nl!

Voorbeeld 2: Hoe om te gaan met kracht van het woord in een gevoelige situatie? In de workshop over Praatjesmakers en Kwaadsprekers kijken we samen hoe je effectief kunt reageren en een goede, meer bewuste Spreker kunt worden. We gaan oefenen… bijvoorbeeld met feiten, meningen en gevoelens. Met als resultaat: meer ontspannen inspelen op lastige situaties. En je eigen doelgroep met Krachtenspel.nl in beweging brengen!

Zeven sociale problemen

We werken aan de aanpak van zeven sociale problemen, door kenmerkende houdingen bij deze problemen duidelijk te maken. De krachten die invloed hebben op de houding van mensen hebben namen gekregen zoals Strijdgeest, Werkgeest en Praatgeest om er makkelijk over te praten en mee te oefenen. Dat is nodig. Want deze krachten kunnen behoorlijk uit de hand lopen. Als je ze in balans brengt, kom je (nog) meer in je element. En je eigen doelgroep ook.

Problemen Houdingen en krachten
Agressie Strijder wordt Aanvaller; teveel aan strijdgeest
Werkstress Harde werker wordt Opjager; teveel aan werkgeest
Manipulatie Wijs mens wordt Manipulator; teveel aan wijsgeest
Verslaving Sfeermaker wordt Verdover; teveel aan genietgeest
Nepnieuws Goede spreker wordt Kwaadspreker; teveel aan praatgeest
Overheersing Heerser wordt Overheerser; teveel aan heersgeest
Verwarring Dromer wordt Warhoofd; teveel aan droomgeest

©Mieke Vollenhoven 2018

De website opbouw

Om snel inzicht in het werkmateriaal te krijgen is het volgende handig om te weten. Op de pagina Overzicht werkmateriaal in het menu zie je het logo met de pictogrammen van de krachten in 7 kleuren en de test. Als je op de pictogrammen klikt, zie je welk werkmateriaal er in de downloads beschikbaar is en bij welke kracht dit staat. In de test zie je welk pictogram bij welke kracht hoort. Als je de pictogrammen kent kun je je weg vinden op de website!

Overzicht werkmateriaal

De pictogrammen horen bij de 7 krachten. Als je erop klikt, kom je op de Krachtenpagina en ontdek je welke houdingen daarbij horen. Dat zijn de twee kanten van die kracht. De do’s en de don’ts zeg maar. Via de downloads, kun je direct naar het werkmateriaal onderaan de pagina. Er staan eerst downloads genoemd met werkmateriaal dat speciaal over die kracht gaat. De tweede download, bijvoorbeeld Het Krachtenspel-spel bij de Genietgeest, past wat betreft de vorm bij die kracht maar gaat over alle krachten! Zo gaan de verhalen bij de Wijsgeest ook over andere krachten.

Krachtenspel.nl gaat uit van zeven constructieve houdingen. Bij elke houding staat op de krachtenpagina een bepaalde werkwijze die je ook kunt toepassen op de andere krachten. De indeling op de krachtenpagina’s:

Kracht Houding en werkwijze
Strijdgeest Strijders strijden met Tactieken
Werkgeest Harde werkers werken met Oefeningen
Wijsgeest Wijze mensen hebben invloed met Verhalen
Genietgeest Sfeermakers oefenen met Spelsituaties
Praatgeest Goedesprekers spreken met de juiste Woorden
Heersgeest Leiders geven overzicht met een effectieve Aanpak
Droomgeest Dromers geven perspectief met Beelden

© Krachtenspel.nl Mieke Vollenhoven 2022

(Samen) de website verkennen

1. Bekijk de video  Omgaan met verleidingen en tegenslag om in een paar minuten te ontdekken wat onze visie is en waarvoor je de website kunt gebruiken;

2. Open Menu en bekijk het Overzicht werkmateriaal: Tactieken, Oefeningen, Verhalen, Spel, Woorden, Aanpak en Beelden. Via deze pagina kun je direct naar de betreffende werkwijze.

3. Verken de zeven krachten door zelf de Test te doen bij het Overzicht werkmateriaal: welke houding neem je zelf vaak in op spannende momenten? Welke kracht past daarbij? Hoe herken je die in groepen of de samenleving?

4. Bekijk op de startpagina de video Krachtenspel, oog in oog met verleidingen indien je alle krachten in een paar minuten wilt verkennen;

5. Bekijk de Basisinformatie met: Waarom, Voor wie, Wie zijn wij? Werkwijze. Deze tekst is geschikt voor een brede groep belangstellenden. FAQ/organisatie geeft inzicht in veel gestelde vragen;

6. In de Informatie voor professionals vindt u achtergrondinformatie. Zie bijvoorbeeld meer informatie over de methoden en materialen.

7. Kies en verken een van de krachtenpagina’s via 7 Krachten en werkmateriaal (open Menu). Deze pagina geeft inzicht in die kracht en de downloads over die kracht;

8. Lees het korte verhaal: Het Krachtenspel (alle leeftijden vanaf 10 jaar). Dit verhaal geeft op inspirerende wijze inzicht in de sociale problemen en de oplossingen. Het is geschikt voor jong en oud en je kunt er een keer in een groepje gratis mee aan het werk! Bekijk hier de verhalen

9. Maak actief kennis door je in te schrijven op een inspiratiemiddag of workshop. Dan maak je kennis met onze visie en ervaar je de praktische mogelijkheden. Zie Activiteiten;

10. Lees de informatie en voorwaarden over het toepassen van het materiaal in de eigen organisatie. Zie de Gebruiksvoorwaarden

11. Schrijf je in als je in een organisatie verder wilt werken met het materiaal. Dan draag je wat bij aan de onkosten en kunnen wij verder met ons werk. Inschrijfformulier voor Organisaties

Waar begin je mee?

Waar begin je op een website met een nieuwe methode en zoveel materiaal? We raden aan om eerst de Test te doen. Dan is direct duidelijk welke krachten en houdingen een hoofdrol spelen in de methode Krachtenspel.nl.

Voor Beginners: Gebruik in het begin (als docent, coach, trainer of begeleider) eerst alleen een onderdeel zoals de Test, een Oefening, Spelsituatie of het korte Verhaal. Pas deze toe in uw eigen situatie en werkwijze. Werk via de website zodat u kunt schakelen. Er zijn aparte Krachtenspel-werkkaarten in de maak waarmee u in uw eigen team actief de basis kunt leren kennen. Indien u zich inschrijft als abonnee op de nieuwsbrief kunt u ook bij de downloads voor groepen en organisaties. Leuk als u komt kennismaken bij de activiteiten van Krachtenspel.nl.

Voor Gevorderden: Als de opzet een beetje eigen is, schrijft u zich in via het inschrijfformulier en ontvangt u stappenplannen en extra materiaal om meer structureel met de website en het materiaal te werken. Bijvoorbeeld in een serie lessen of een kort project. Indien u de activiteiten volgt, krijgt u ook meer grip op de methode in de praktijk (zie de Activiteiten).

Voor Experts: Als u de diverse werkwijzen kunt toepassen en weet hoe u met de constructieve en stereotiepe houdingen en krachten kunt werken, kunt u uw eigen lessen of project ontwikkelen. Dit mag pas na inschrijven en alleen binnen uw eigen organisatie.
N.B Zie verderop concrete suggesties voor gebruik en stappen om (samen) de website te verkennen.

Welk materiaal kies je?

Introductiemateriaal
Maak in het begin gebruik van een enkel onderdeel in uw eigen werksituatie om zelf grip te krijgen op het materiaal. Een paar beelden, een oefening of spelsituatie. Indien u in het begin de 7 krachten in een keer wilt verkennen kan dat met de video Krachtenspel of het korte verhaal Het krachtenspel (10+; jong en oud).

Voor sommige doelgroepen is het beter om maar een kracht tegelijk te verkennen. Kies dan informatie uit het materiaal dat over die kracht gaat. Er is een kinderverhaal (8+) De vurige houthakker dat alleen over de kracht van boosheid gaat. Er is allerlei materiaal voor oudere deelnemers die alleen over een van de krachten gaat. Bijvoorbeeld: de kracht van de Praatgeest (is het nepnieuws?) of de Heersgeest (wanneer overheersing?) op de krachtenpagina’s. Of maak gebruik van spelsituaties bij één kracht.

Vervolgmateriaal voor gevorderden
In een project of lessenserie (er zijn stappenplannen voor mensen na inschrijven en een bijdrage; en er komen kaarten) ontdekken deelnemers en de begeleider hoe de krachten/houdingen elkaar aanvullen om in balans te blijven en de groep sterker te maken. De deelnemers leren met elkaar stap voor stap een meer constructieve houding in lastige situaties en kunnen de (groeps)krachten samen steeds beter hanteren.

a) Het korte verhaal Het krachtenspel (10+) te combineren met allerlei opdrachten (10+);
b) De 7 Krachtenpagina’s en het werkmateriaal Ken uw … geest (15+);
c) Het Krachtenspel-spel (15+);
d) De werkversie van Het verhaal De 7 tijdgeesten.

Wat kost het?

De website is zoveel mogelijk vrij toegankelijk. Maar er zijn wel kosten verbonden aan het ontwikkelen van het materiaal en het in de lucht houden van de website. Help ons om Krachtenspel.nl voor iedereen toegankelijk te houden! Zie ook FAQ en de inschrijfformulieren in het menu.

Veel plezier met Krachtenspel.nl!

strijdzwaard

Nu doneren

En werk mee aan het verbeteren van het sociaal klimaat

De website is zoveel mogelijk vrij toegankelijk. Maar er zijn wel kosten verbonden aan het ontwikkelen van het materiaal en het in de lucht houden van de website. Daarom hebben we vanaf 2022 Donorbox. Help ons om Krachtenspel.nl voor iedereen toegankelijk te houden.