5. Een krachtig en creatief antwoord op stereotiepe beelden – September 2020

Geplaatst op Categorieën Nieuwsbrief

In deze Nieuwsbrief van de kerngroep Krachtenspel.nl ligt de nadruk op de aanpak van vooroordelen en discriminatie in het gereedschap van Krachtenspel.nl. We bieden een visie en praktische mogelijkheden aan (bege)leiders om stereotype beelden, sociale onrust en verwarring op dit gebied effectief aan te pakken. We gaan niet in op de vraag wie er fout is, halen geen beelden omver en willen geen overtuigingen veranderen. Zo’n benadering kan tegenstellingen (het wij-zij denken) juist vergroten. Voor-oordelen kunnen we (af)leren, als we samen kijken en reflecteren op stereotiepe beelden die we (onbewust) hebben van mensen die heel anders lijken. Welke denkbeelden heb je aangeleerd? Wat is anders dan je dacht als je elkaar echt leert kennen? Onze voorbeelden komen uit de dagelijkse praktijk. Onze oefeningen en verhalen gaan over onze eigen houding. Vanuit die herkenning kunnen beelden veranderen en kun je aan beeldvorming werken.

We richten ons op de aanpak van oorzaken achter sociale problemen zoals: discriminatie, vijanddenken, wij-zij-denken, misleidende boodschappen, manipulatie, vooroordelen en verwarring. Het gaat om (denk)beelden en houdingen van mensen die elkaar (onbewust) beïnvloeden. Sociale problemen hangen met elkaar samen. Discriminatie in de samenleving, in instituten, onderwijs en opvoeding wordt bij (jonge) mensen intern opgeslagen.

Onze manier van werken is bestemd voor professionele begeleiders en vrijwilligers die zich ook willen richten op hun eigen denkbeelden en houding. In onze activiteiten ervaren begeleiders eerst zelf het verschil tussen stereotiepe- en constructieve houdingen en daarna gaan we in op de vraag hoe je dat oefent met anderen. Professionals gaan met Krachtenspel.nl dynamische krachten, zoals uitsluiting bij zichzelf en in de samenleving, beter hanteren en kunnen anderen helpen hun weg te vinden. Met als resultaat: meer eigen regie, gelijkwaardigheid en verbinding in mensen en groepen.

Activiteiten najaar 2020

In het najaar van 2020 richten we ons op de ontwikkeling van nieuw gereedschap in het werken met Krachtenspel.nl. We nodigen professionals uit om mee te doen en zijn op zoek naar creatieve meedenkers en trainers met expertise op dit gebied. Daarover later in deze brief. Eerst de nieuwe activiteiten: De workshop van 3 april is vanwege de Covid-situatie verschoven naar 2 oktober a.s. De volgende inspiratiemiddag staat gepland op 27 november 2020. Kom je ook actief kennismaken?

2 oktober 2020 Workshop: Effectief omgaan met dromers, fantasten en warhoofden

Hoe kun jij als professional je dromen waarmaken en in je kracht blijven?

Wat houdt je tegen? Kun je bij verleidingen en tegenslag in je kracht blijven en illusies op tijd doorprikken? Wat doe je als professional als (jonge) mensen in jouw doelgroep in een droomwereld, fantasie of bubbel leven?

Op de workshop op 2 oktober (13-17 uur – centrum van het land) ontdekken de deelnemers de kracht en de valkuil van de droomgeest in zichzelf en in groepen. We werken met materiaal van Krachtenspel.nl (spel, informatie, beelden en oefeningen). In de workshop gaan de deelnemers hun eigen uitdaging aan en ontdekken ze hoe ze vanuit hun eigen rol effectief kunnen omgaan met de kracht van dromen. Ze geven elkaar tips en suggesties over het werken met dit thema in hun eigen doelgroep en situatie. De diverse workshops zijn apart van elkaar te volgen en vormen samen een leergang.

Doelgroep: Deze middag is bestemd voor professionele begeleiders en doelgericht van opzet. Bijvoorbeeld leerkrachten, coaches, trainers en begeleiders. Kosten 70 Euro. Met korting (als je je opgeeft voor 14 september) 50 euro. Snel opgeven kan bij kennismaking via Info@krachtenspel.nl

Onder leiding van: Mieke Vollenhoven en Dirk van der Spoel (kerngroep Krachtenspel.nl).

27 november 2020 Inspiratiemiddag: Persoonlijk leiderschap in lastige situaties

Kun jij in een moeilijke tijd je krachten bundelen en de regie houden?

Wat doe je als je het overzicht verliest en de communicatie moeilijk wordt? Kun je dan nog koers houden en op tijd ingrijpen? Of houd je je vast aan regels of een leider? In een crisis heb je te maken met mensen die volgen, de situatie ontkennen of in opstand komen. Maar ook mensen die zelf de regie houden, in contact blijven en actief meewerken. Hoe kun je jezelf en andere mensen stimuleren? Dat gaan we oefenen aan de hand van lastige situaties. Samen met mensen (vechters)bazen en angsthazen.

Op de Inspiratiemiddag op 27 november 2020 (13-16 uur, centrum van het land) werken de deelnemers met het materiaal van Krachtenspel.nl en wisselen we uit hoe je het materiaal kunt gebruiken in de eigen (sociale en/of werk) omgeving. Met (nieuwe) kaarten en oefeningen verkennen we de kracht van de Heersgeest en andere krachten. Je kunt zelf met de oefeningen aan de slag in je eigen doelgroep of situatie!

Doelgroep: Professionals en belangstellenden uit onderwijs, coaching, opleiding en andere maatschappelijke organisaties. Kosten: 50 Euro. Met korting (als je je opgeeft voor 1 november) 35 euro. Indien je alleen komt kennismaken kun je je snel opgeven via Info@Krachtenspel.nl

Onder leiding van: Mieke Vollenhoven en Rob Braamburg (kerngroep Krachtenspel.nl)

Disclaimer: mochten wij door onvoorziene overheidsmaatregelen (Covid situatie) genoodzaakt worden om de vorm of de datum van de bijeenkomsten te veranderen, dan houden we u hiervan op de hoogte.

Overig nieuws en activiteiten

  • Op de inspiratiemiddag van 6 maart 2020 Genieten met sfeermakers, dromers en verleiders (onder leiding van Jan Ausum, Mieke Vollenhoven en Ruud Coumans) was het thema: Hoe kun je volop genieten zonder over de top te gaan? Een krachtige nieuwe oefening was die met de tijdlijn (van Jan Ausum) waarin de deelnemers ervaarden op welk moment ze van een constructieve- in een stereotype houding terecht kwamen.
  • Op LinkedIn-pagina van Mieke staan nieuwe artikelen: Hoe kun je werken aan een houding waardoor je het beter redt als je kwetsbaar bent? Verdriet om zwarte Piet. Wil je als thuiswerker iets doen aan verwarring, onrust, stress, angst of verdeeldheid? Het laatste artikel is meer dan 800 keer gelezen en er was een hoge piek in het aantal gebruikers van de website. We denken dat dit was vanwege het aanbod voor thuiswerkers om met het korte verhaal te werken. We horen graag hoe het ging .
  • De website wordt goed bekeken. In juli 2020 waren er 111 nieuwe gebruikers.
  • Rob Braamburg is bij de kerngroep gekomen als adviseur en deels als trainer. Rob is expert op het gebied van veranderprocessen en heeft ruime ervaring in het begeleiden van teams en in het veranderen van gedrag en houding.

De ontwikkeling van het educatieve netwerk en gereedschap

We ontwikkelen ons als een netwerkorganisatie

In de komende tijd richten we ons extra op:

  • Het netwerk. We gaan meer samenwerken met talentvolle professionals met minder verdiencapaciteit zodat hun expertise wordt ingezet;
  • De ontwikkeling van praktisch gereedschap voor professionals en organisaties om gericht met Krachtenspel.nl te werken en dit toe te passen op specifieke terreinen.

De kerngroep van Krachtenspel.nl wil binnen het netwerk en op basis van afspraken (zoals het behoud van de kwaliteit en de geest van het materiaal en een kleine bijdrage) graag samenwerken met andere experts en organisaties zodat we elkaar inspireren en aanvullen.

Met vriendelijke groet, mede namens de kerngroep,

Mieke Vollenhoven