8. Leren omgaan met verleidingen en tegenslag – Januari 2022

Geplaatst op Categorieën Nieuwsbrief

We wensen jullie een goed nieuwjaar toe! In deze nieuwsbrief aandacht voor de stimuleringssubsidie van Stichting Steun Amsterdam ten behoeve van het nieuwe deelproject Voor elkaar met Krachtenspel in po, een persoonlijke terugblik op zeven jaar werk aan Krachtenspel, de nieuwe adviesgroep en de komende activiteiten. Eerst een blik op de website die is bijgesteld. De titel op de homepage is nu:

Omgaan met verleidingen en tegenslag
Methode Krachtenspel.nl
Voor sociaal emotionele educatie en actief burgerschap

Wat is er veranderd?

 • De Basisinformatie en indeling zijn meer gericht op professionals die beginnen met de website.
 • Er is nu een aparte Nieuwsrubriek voor artikelen, nieuwsbrieven en blogs.
 • We hebben een Donorbox om giften te ontvangen.
 • De website blijft gericht op een brede doelgroep: Allereerst professionals in onderwijs, opleiding, zorg en begeleiding. Maar ook zeker bruikbaar in maatschappelijke organisaties. We richten ons vooral op professionals die met groepen werken.
 • De stuurgroep en de kerngroep zijn ook veranderd. Dirk van der Spoel heeft in het najaar van 2021 afscheid genomen van de stuurgroep. Hij blijft als medeontwikkelaar op de website staan. We bedanken hem voor zijn inzet in de stuurgroep.
 • In de adviesgroep komen er dit jaar zes nieuwe adviseurs bij. In het totaal zijn er nu 12 adviseurs die actief betrokken zijn.

Subsidie

Stichting Steun Amsterdam heeft aan Mieke Vollenhoven als oprichter en producent van Krachtenspel.nl, een stimuleringssubsidie gegeven om de website en het materiaal meer af te stemmen op de behoefte van kinderen, leerkrachten en andere begeleiders. De visie en flexibele aanpak van Krachtenspel.nl worden als een waardevolle aanvulling gezien voor het primair onderwijs. Het is een prachtige blijk van erkenning waar we heel blij mee zijn. In het deelproject Voor elkaar met Krachtenspel.nl wordt in de komende tijd extra materiaal ontwikkeld en getest. Leerkrachten en kinderen kunnen de groepsdynamische krachten leren kennen via de verhalen, beelden, symbolen, oefeningen, het spel en de spelkaarten.

Meerwaarde voor primair onderwijs (po)

Als kinderen vroeg leren omgaan met verleidingen en tegenslag en een constructieve houding ontwikkelen, kunnen ze ook op oudere leeftijd beter omgaan met sociale problemen zoals agressie, nepnieuws, vooroordelen en manipulatie. Krachtenspel is een methode om polarisatie tegen te gaan omdat je samen aan een constructieve houding werkt.
De meerwaarde van Krachtenspel.nl wordt duidelijk door samen met kinderen naar het werkmateriaal te gaan dat (ook) voor hen is bestemd. Doe bijvoorbeeld de Test (10 jaar en ouder), ga daarna naar de Verhalen (via het gele pictogram). Lees samen het korte verhaal: Het Krachtenspel (vanaf 10 jaar) of het kinderverhaal: De vurige houthakker (vanaf 8 jaar).

Een overzicht van de producten die worden ontwikkeld:
1. De Krachtenspel-werkkaarten voor professionele begeleiders. Ook in het primair onderwijs.
2. Een handleiding voor professionals in het po met praktische tips en suggesties.
3. Voorbeelden van het werken met kinderen komen in de Nieuwsrubriek.
4. Werkmateriaal voor kinderen om inzicht te krijgen in de basis van Krachtenspel.
5. De filmpjes worden meer geschikt voor professionals die met oudere kinderen werken.
6. De website wordt aantrekkelijker voor leerkrachten (indeling, vormgeving, redactie).

Coördinator po gezocht

We zoeken een coördinator po die vanuit het eigen po-netwerk de stuurgroep van Krachtenspel.nl het komende jaar kan ondersteunen. De functie kan zich ontwikkelen – als daar interesse voor is – tot de taken van een secretaris indien we een stichting willen oprichten of tot een samenwerking komen met de organisatie waar je werkt.

De taken

 • Bewaken van de behoeften van het primair onderwijs in producten en activiteiten van Krachtenspel;
 • Uitbreiden van het netwerk po, marketingactiviteiten via de website en andere kanalen;
 • Deelname aan de redactie en testen van producten van Krachtenspel.nl in het po;
 • Stimuleren en bewaken van de agenda’s & afspraken in het netwerk;
 • Hand- en spandiensten voor overleggen, bijeenkomsten van de stuurgroep en de adviesgroep van Krachtenspel.nl.

Tijdsinvestering is flexibel

 • Je hebt gemiddeld een halve dag per week beschikbaar in het komende jaar.

Vergoeding

 • De vergoeding is afhankelijk van de expertise en het netwerk dat je hebt. Het gaat om een freelanceovereenkomst, gereduceerd tarief en deels vrijwilligerswerk.

Functie-eisen

 • Je beschikt over goede communicatieve, PR- en marketingvaardigheden;
 • Je kunt goed omgaan met vertrouwelijke zaken en belangentegenstellingen;
 • Je hebt een groot probleemoplossend vermogen & bent stressbestendig;
 • Je bent handig met IT-hulpmiddelen (waaronder bv MS Teams, WordPress);
 • Je hebt ervaring in een vergelijkbare rol en een netwerk in het primair onderwijs.

Voor meer informatie stuur een bericht voor 31 januari 2022 naar de stuurgroep via Info@Krachtenspel.nl

Ken je iemand met een netwerk die mogelijk belangstelling heeft? Wil je ze dan attenderen op deze vacature?

Persoonlijke noot

Bijna zeven jaar ben ik bijna elke dag aan het werk met Krachtenspel. Het wordt tijd om wat meer te zeggen over mijn rol en positie. Het was al lang een hartenwens van mij om (nog een keer) een educatieve methode te ontwikkelen. Op basis van mijn visie op relationele vorming, leerprocessen in groepen en de cultuur. In 2014 heb ik de basis van het model gemaakt en in 2015 nam ik het initiatief om het materiaal te ontwikkelen. Gedurende al die jaren heb ik het voortouw genomen en samen met vrienden aan Krachtenspel.nl gewerkt. Het meeste werk doe ik zelf, de meeste kosten heb ik zelf betaald. Het overige deel verzameld of gekregen via mijn netwerk. De methode op de website is continue in opbouw. Misschien ga ik nog wel zeven jaar door. Samen met vrienden, familie en kennissen uit mijn netwerk; de vrienden van Krachtenspel. De methode Krachtenspel.nl wordt door honderden mensen gebruikt die terug komen op de website. De website en de uitgave van het materiaal is in eigen beheer. Ik ben de eigenaar en als hoofdauteur ook rechtspersoon. Als “founding mother” blijf ik zorgdragen dat de methode haar eigenheid en kwaliteit behoudt en zich verder kan ontwikkelen. Ik doe wat ik ben en werk het liefst zo informeel mogelijk als ontwikkelaar, auteur, beeldmaker, founder. Dat geeft energie. Het beeld dat ik vanaf het begin af aan voor deze missie voor ogen heb, is dat van licht dat doorbreekt en de kleuren van de regenboog krijgt als het gaat leven. Dat zijn de krachten en de kleuren van Krachtenspel.

Visie

De methode Krachtenspel.nl, voor sociaal emotionele educatie en actief burgerschap is gericht op het oefenen van levenshouding, competenties en overtuigingen. Voor jong en oud. De basis ligt in de ontmoeting tussen mensen, groepen mensen en culturen. Daar zijn kapstokjes voor nodig. Zoals de typische houdingen en krachten van Krachtenspel. We kunnen samen verleidingen en tegenslag leren hanteren. Samen de oorzaken van polarisatie aanpakken. Wij kunnen samen, jong en oud, leren waarnemen wanneer binnen groepen en systemen grote en kleine mensen worden aangevallen, opgejaagd, miskend, in een hoek gedrukt, gemanipuleerd of in verwarring gebracht. Waar merk je dat aan, op welk moment en wat doe je dan? Dat kan met je eigen sociale talent, met je eigen grenzen. Vanuit je eigen levensbeschouwing. Of je nu wel of niet gelovig bent. Hoe worden we de strijders, harde werkers en wijze mensen en leiders die we kunnen zijn?

Als we samenwerken met andere organisaties, gebeurt dit op basis van voorwaarden (zie ook de bijgestelde wet auteursrecht) zoals:

 • De methode Krachtenspel.nl blijft in ontwikkeling. Dit op basis van de beheerovereenkomst tussen de auteurs uit 2018;
 • De hoofdauteur en eigenaar houdt zelf de regie om de eigenheid en kwaliteit te bewaken;
 • Het materiaal blijft voor iedereen beschikbaar tegen kostprijs, we werken low budget;
 • De bron (www.krachtenspel.nl) wordt steeds genoemd bij gebruik en bij samenwerking;
 • Inspiratie staat voorop in het netwerk. We werken vooral op basis van wederkerigheid;
 • Besluitvorming vindt plaats met de auteurs en adviseurs die actief zijn in de kerngroep;
 • Openheid en duidelijkheid over belangen en zoveel mogelijk een bottom up organisatie;
 • Een bijdrage in de (on)kosten, inschrijven op de website en schriftelijke afspraken;
 • Personen van organisaties waar we mee werken staan bij het colofon op de website met vermelding van accreditatie.

Activiteiten voorjaar 2022

Op 20 januari starten we in Renkum met een nieuwe adviesgroep met op dit moment zes oude en zes nieuwe adviseurs die – afhankelijk van de expertise en ambitie – diverse rollen op zich kunnen nemen. Daarom ziet de inspiratiemiddag er deze keer anders uit. We nodigen met name leerkrachten en leiders (met een netwerk) uit het primair onderwijs uit om mee te doen aan de adviesgroep. Dat is van invloed op het beleid, de producten en activiteiten. Opgave om actief met ons kennis te maken graag via Info@krachtenspel.nl

Begin februari komen – na overleg met de adviesgroep – de nieuwe activiteiten op de website te staan.

Donderdag 20 januari 2022 Inspiratiemiddag met de adviesgroep

Op de inspiratiemiddag met de nieuwe adviesgroep komen de volgende punten aan de orde:

 • Waar staat Krachtenspel? Waar gaan we naar toe?
 • Wat speelt er in jouw eigen krachtenveld (veiligheid, invloed, samenwerken)?
 • Wat kan nog beter aan de nieuwe producten zoals de kaarten en het filmpje?
 • Hoe kan de informatie, de communicatie en het netwerk verder verbeteren?
 • Hoe gaan we verder met de activiteiten en organisatie van Krachtenspel.nl?

We geven specifiek aandacht aan het testen van de Krachtenspel-werkkaarten van de Werkgeest. Op deze bijzondere inspiratiemiddag (13 – ca.16 uur, Renkum) werken de adviseurs en andere professionals met het materiaal van Krachtenspel.nl. We wisselen uit hoe je het materiaal kunt gebruiken in de eigen doelgroep/werkomgeving. Met de nieuwe kaarten verkennen we de kracht van de Werkgeest en andere krachten. Je kunt zelf met de oefeningen aan de slag in je eigen doelgroep of organisatie!

Met vriendelijke groet,

Mede namens de kerngroep,

Mieke Vollenhoven
Producent Krachtenspel.nl