Leergang Krachtenspel.nl

Leergang Professionals

De activiteiten zijn apart van elkaar te volgen en vormen samen de basis van een leergang Inspirerend begeleiden voor professionals.

Doel

 • Actief kennismaken en oefenen met de leergang Krachtenspel.nl.
 • Inspirerend begeleiden en leiden met de leergang Krachtenspel.nl.
 • Competenties coaching sociaal -emotionele educatie en actief burgerschap.
 • Verbindend pedagogisch en psychologisch handelen en begeleiden.
 • Krachtenspel.nl effectief toepassen in je eigen doelgroep en organisatie.
 • Kennismaken en samen testen van nieuw materiaal.

Inhoud

Op de activiteiten werken we – onder leiding van een ervaren Krachtenspel.nl trainer – aan specifieke vaardigheden en competenties om met de dynamische krachten en houdingen te werken in jezelf en de doelgroep. Dit betreft je eigen professionalisering en competenties van de deelnemers waaronder de competenties burgerschapsonderwijs. In de activiteiten ervaar je en zie je steeds meer het verschil tussen stereotiepe- en constructieve houdingen. Je gaat sociaal- emotionele problemen zoals werkstress, manipulatie, overheersing en verwarring beter hanteren bij jezelf en in je doelgroep. Je kunt meedoen aan een of meer workshops. Of doorgaan met de leergang voor professionals.

Inschrijven

Voor een actieve kennismaking of een workshop kun je je snel inschrijven via Info@krachtenspel.nl. In de activiteiten op de website geven we extra aandacht aan een bepaalde kracht, competentie of werkwijze. Als je verder gaat en meer workshops volgt, kun je meedoen aan de leergang voor professionals. Dit kan via de activiteiten of een aparte training op maat. De leergang voor professionals is een aanvulling op de competenties en opleiding die je als professional al hebt op het gebied van training, coaching of begeleiding. Je kunt een licentie krijgen als begeleider, co-trainer, zelfstandig trainer (coach of adviseur) met de methode Krachtenspel.nl als je je inschrijft via het inschrijfformulier Dan krijg je extra materiaal (kaarten, stappenplannen, matrix, publicaties).

Overzicht:

Begeleiders (in eigen omgeving of organisatie)

a) Wie: Begeleiders sociaal emotionele educatie en/of actief burgerschap.
b) Doel/opbrengst: Vaardigheden om effectief om te gaan Krachtenspel. Certificaat (Bewijs van deelname met licentie begeleiden in eigen organisatie).
c) Product: Je krijgt Krachtenspel-kaarten (als deze klaar zijn) om in je eigen organisatie te werken.
d) Investering: Drie dagdelen
Voorwaarde: Inschrijven via de website.

Co-trainers (activiteiten Krachtenspel.nl, non-profit)

a) Wie: Professionals die meewerken als co-trainer aan de activiteiten Krachtenspel.nl.
b) Doel/opbrengst: Competenties om als co-trainer te werken met Krachtenspel.nl. Certificaat met jouw expertise (als speltrainer, verhalenverteller, coach of trainer etc.)
c) Product: Je krijgt stappenplannen, krachtenspel-kaarten en -organisatiekaarten (als deze klaar zijn) publicaties en trainingsmaterialen.
d) Investering: Zeven dagdelen (liefst 7 krachten). Een paar keer als Co-trainer. Voorwaarde: Inschrijven via de website als organisatie.

Zelfstandig trainer, coach of adviseur (commercieel, vanuit je eigen organisatie)

a) Wie: Ervaren KS trainers die het gereedschap goed kennen en kunnen hanteren
b) Doel/opbrengst: Competenties om vanuit je expertise en organisatie zelfstandig met Krachtenspel.nl te werken. Certificaat met vermelding van jouw expertise als coach, trainer of adviseur (zie voorwaarden hieronder)
c) Product: Je krijgt meerdere setjes kaarten (als deze klaar zijn), publicaties en trainingsmaterialen.
d) Investering: Minimaal 7 dagdelen of een Train de trainer leergang professionals op maat.
Voorwaarde: Elk jaar inschrijven via de website als organisatie. Bijdragen aan de (on)kosten.

Voorwaarden voor trainers

Professionals – die zich op de website hebben ingeschreven als organisatie – mogen binnen de gebruikersvoorwaarden (bronvermelding, auteursrechten, etc. zie de website) – binnen hun eigen organisatie aan het werk met Krachtenspel.nl. Professionals met een participatieovereenkomst (getekend door Mieke Vollenhoven) mogen zelfstandig extern aan het werk (training, advies) met Krachtenspel.nl. Dit geldt alleen voor ervaren coaches, trainers en adviseurs met ruime ervaring.

Kernwaarden

De groep rond Krachtenspel.nl werkt vanuit de kernwaarden: verbinding, autonomie, kwaliteit, inspiratie en samenwerken. Er is sprake van:

 

 • Vergaande participatie. Alle professionele begeleiders kunnen meedoen. Ook vrijwilligers of professionals met een beperking;
 • Eigen regie, onafhankelijkheid. Besluiten worden genomen door Mieke Vollenhoven en Janneke Hoekstra op basis van een onderlinge beheersovereenkomst. Mieke Vollenhoven tekent als auteursrechthebbende de licenties, opdrachten, contracten en overeenkomsten die de auteursrechten raken.
 • Kwaliteit en auteursrechten (Alle rechten voorbehouden) worden beschermd (via Dirk Zwager, advocaat IE en een notaris). We doen dat om de kwaliteit en het proces te bewaken en de kosten van de website vergoed te krijgen. Het doel is om het gereedschap – onder voorwaarden – later te kunnen overdragen aan organisaties die passen bij onze missie;
 • Inspiratie, creativiteit, plezier en het leerproces hebben prioriteit boven prestatie, verdienste of tijdsdruk;
 • We werken zo informeel mogelijk samen. Vaak op basis van wederkerigheid (gesloten beurs, schriftelijke overeenkomst) en een bijdrage in de (on)kosten.

 

Spreekt dit je aan? We werken graag samen met andere experts en organisaties zodat we elkaar inspireren en aanvullen. Mail: info@krachtenspel.nl

strijdzwaard

Nieuws en blog