Leergang Krachtenspel.nl

Leergang Krachtenspel.nl

De activiteiten op de website (workshops en inspiratiemiddagen) zijn apart van elkaar te volgen en vormen samen de basis van een leergang. Voor de eerste actieve kennismaking kun je je snel inschrijven via Info@krachtenspel.nl. Professionals die willen deelnemen aan meer activiteiten schrijven zich daarna eerst een keer in, dragen op deze wijze bij aan de (on)kosten en kunnen – na een aantal dagdelen (zie later) – desgewenst een certificaat krijgen (bewijs van deelname). Dat kan als Begeleider, Co-trainer of Zelfstandig trainer (coach of adviseur). Het betreft een stapsgewijze opbouw, samen een leergang. Je hoeft als deelnemer niet de hele leergang te volgen. Je kunt kiezen aan welke activiteiten je deelneemt. In elke activiteit geven we extra aandacht aan een bepaalde kracht of werkwijze. De complete leergang duurt ca twee jaar (vier workshops, vier inspiratiemiddagen en soms een extra bijeenkomst). De leergang is een aanvulling op de competenties en opleiding die professionals al hebben op het gebied van training, coaching of begeleiding. In de diverse activiteiten ervaar je steeds meer het verschil tussen stereotype- en constructieve houdingen. Professionals gaan in de leergang dynamische krachten, zoals manipulatie, overheersing en verwarring duidelijk bij zichzelf en hun doelgroep herkennen en beter hanteren in hun doelgroep/werkomgeving. We nodigen alle professionals uit om in het komende jaar actief kennis te maken met onze activiteiten.

 

1. Op de inspiratiemiddagen gaat het vooral om kennismaken en oefenen met het gereedschap van Krachtenspel.nl. Elke keer komt een andere inhoud aan bod. Professionele begeleiders leren effectief te werken met het gereedschap.
2. Op de workshops werken professionals – onder leiding van een ervaren Krachtenspel.nl trainer – aan specifieke competenties op het gebied van sociaal-emotionele educatie. We ontwikkelen op interactieve wijze capaciteiten om met groepsdynamische krachten te werken. Dit gebeurt in het kader van de dynamiek in de groep, je persoonlijke ontwikkeling, de (doel)groep en de cultuur. We leren van elkaar.

Drie mogelijkheden in de leergang

 

Begeleiders (in eigen werk/omgeving)

a) Wie: Professionele begeleiders op het gebied van sociaal emotionele educatie.
b) Doel/opbrengst: Vaardigheden om effectief om te gaan met de kaarten en de website. Certificaat (bewijs van deelname).
c) Product: Je krijgt Krachtenspel-werkkaarten (als deze klaar zijn) om snel en effectief met de website te kunnen werken in je eigen organisatie (zie de gebruiksvoorwaarden op de website).
d) Investering: Vier dagdelen: Minimaal drie activiteiten en een workshop met de kaarten
Voorwaarde: Na kennismaking inschrijven via de website.

 

Co-trainers (van activiteiten op Krachtenspel.nl)

a) Wie: Professionals die meewerken als co-trainer aan de activiteiten op Krachtenspel.nl.
b) Doel/opbrengst: Competenties om als co-trainer te werken met Krachtenspel.nl. Certificaat met vermelding van jouw expertise (als speltrainer, verhalenverteller, coach of trainer etc.)
c) Product: Je krijgt Krachtenspel-werkkaarten en -organisatiekaarten (als deze klaar zijn).
d) Investering: Minimaal zeven dagdelen (liefst 7 krachten). De complete leergang heeft een doorlooptijd van ca twee jaar. Eerste jaar als Begeleider. Daarna een jaar een paar keer als Co-trainer meewerken met een trainer van Krachtenspel.nl. Voorwaarde: Inschrijven via de website als organisatie.

 

Zelfstandig trainer, coach of adviseur (commercieel, vanuit je eigen organisatie)

a) Wie: Ervaren SEE- trainers die het gereedschap door en door kennen en kunnen hanteren
b) Doel/opbrengst: Competenties en capaciteiten om vanuit je expertise en organisatie zelfstandig met Krachtenspel.nl te werken. Certificaat met vermelding van jouw expertise als coach, trainer of adviseur. Met een participatieovereenkomst (getekend door Mieke Vollenhoven) kun je – binnen de voorwaarden – Krachtenspel.nl zelfstandig inzetten in activiteiten.
c) Product: Je krijgt meerdere setjes kaarten (als deze klaar zijn).
d) Investering: Minimaal 10 dagdelen. Deelname aan de leergang en extra bijeenkomsten.
Voorwaarde: Elk jaar inschrijven via de website als organisatie. Bijdragen aan de (on)kosten.

Voorwaarden om Krachtenspel.nl zelfstandig te mogen inzetten

 

1. Professionals – die zich op de website hebben ingeschreven als organisatie – mogen binnen de gebruikersvoorwaarden (bronvermelding, auteursrechten, etc. zie de website) – binnen hun eigen organisatie aan het werk met Krachtenspel.nl.
2. Professionals die (een deel van) de Leergang gevolgd hebben (na 4 of 8 dagdelen) krijgen desgewenst een certificaat (bewijs van deelname) om effectief met Krachtenspel.nl te werken binnen hun organisatie en de gebruiksvoorwaarden.
3. Professionals met een participatieovereenkomst (getekend door Mieke Vollenhoven), mogen ook zelfstandig extern aan het werk met Krachtenspel.nl. Dit geldt voor ervaren coaches, trainers en adviseurs met ruime ervaring met wie we een participatieovereenkomst hebben.

Kernwaarden

 

De groep rond Krachtenspel.nl werkt vanuit criteria en de kernwaarden: verbinding, autonomie, kwaliteit, inspiratie en samenwerken. Er is sprake van:

 

• Vergaande participatie. Alle professionele begeleiders kunnen meedoen. Ook vrijwilligers of professionals met een beperking;
• Eigen regie, onafhankelijkheid. Besluiten worden genomen door Mieke Vollenhoven, Dirk van der Spoel en Janneke Hoekstra op basis van een onderlinge beheersovereenkomst. Mieke Vollenhoven tekent de contracten en (participatie)overeenkomsten die de auteursrechten raken;
• Kwaliteit en auteursrechten (Alle rechten voorbehouden) worden beschermd (via Dirk Zwager, advocaat IE en een notaris). We doen dat om activiteiten in goede banen te leiden, initiatieven op elkaar af te stemmen (wie doet wat en wanneer?) en onze onkosten vergoed te krijgen. Het is ook nodig om het gereedschap – onder voorwaarden – later te kunnen overdragen aan organisaties die passen bij onze missie;
• Inspiratie, creativiteit, plezier en het leerproces hebben prioriteit boven prestatie, verdienste of tijdsdruk;
• We werken zo informeel mogelijk samen. Vaak op basis van wederkerigheid (gesloten beurs, schriftelijke overeenkomst) en een bijdrage in de (on)kosten.

 

Spreekt dit je aan? We werken graag samen met andere experts en organisaties zodat we elkaar inspireren en aanvullen. Mail: info@krachtenspel.nl

strijdzwaard

Nieuws en blog