Actualiteit en noodzaak

Actualiteit en noodzaak

Aanleiding

Met het oog op de actualiteit, sociale veiligheid, integratie en preventie van intimidatie en discriminatie is het hard nodig dat scholen, maatschappelijke organisaties en media meer aandacht besteden aan sociaal-emotionele educatie en actief burgerschap en het sociale klimaat. Ook in het kader van redzaamheid van burgers zijn competenties nodig zoals weerbaarheid, inlevingsvermogen, problemen aanpakken, creativiteit, kunnen doorzetten waar Krachtenspel.nl voortdurend aan werkt. Dat is de basishouding. Zie WRR-rapport nr 97: Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid). Er is sprake van (toenemende) vormen van:

1. Agressie (extremisme, vijanddenken, defensief gedrag, paniekreacties, seksuele intimidatie en machtsmisbruik)
2. Werkstress (eenzijdige aandacht voor geld, status en prestaties, overbelasting)
3. Verwarring en misleiding (frustraties, wrok, sentiment, complot denken, loverboys)
4. Verslaving (voedsel, drank, drugs, relaties, internetgebruik en sociale media)
5. Vooroordelen (zwart-wit denken, zwarte pieten, zondebok zoeken en populisme en discriminatie)
6. Afstandelijkheid van leiders en bestuur (te weinig inspirerend, effectief en ethisch leiderschap)
7. Vage idealen, zweverige waarden en normen (gebrek aan duidelijke richtlijnen en beleid voor gedrag op dit gebied).

Achter deze ontwikkeling zitten krachten in personen, groepen, organisaties en culturen die anderen lastig kunnen vallen of beschadigen. Het zijn krachten van de geest. Het zijn krachten die in aanleg vaak positief zijn, maar ook uit de hand lopen. Zo is er bijvoorbeeld de opbouwende kracht van de strijdgeest die kan doorschieten en een aanvaller kan worden. Deze krachten worden in het projectmateriaal soms tijdgeesten genoemd. Om deze krachten te beheersen, is het nodig om te verhelderen op welk moment het nodig is om in te grijpen. Dat doet de website Krachtenspel.nl door middel van verhalen, beelden, oefeningen en activiteiten op sociale media die voor iedereen toegankelijk zijn.

strijdzwaard

Proces en planning

De makers willen een verhaal in de wereld brengen dat toegankelijk is voor een brede doelgroep. Ze bedoelen een proces op gang te brengen dat door steeds meer mensen en organisaties gedeeld wordt. Onze missie is: Wij verhelderen krachten achter sociale problemen zodat mensen deze beter kunnen hanteren. Op speelse wijze brengen we mechanismes en patronen in groepen voor het voetlicht. Onze website met verhalen, beelden, oefeningen en een spel is toegankelijk voor jong én oud.

 

De verhalen, beelden en het model op deze website zijn nieuw. Onderdelen uit beproefde methoden zijn opnieuw vormgegeven en ingebed in het materiaal. Er wordt daarnaast op de website verwezen naar eerder ontwikkeld en beproefd materiaal (zie de laatste hoofdstukken). De verhalen, oefeningen en tactieken zijn getest met jongeren en begeleiders uit onderwijs, (jeugd)zorg, gezondheidszorg en maatschappelijke organisaties. In 2016 en 2017 is het materiaal ontwikkeld en begin 2018 is de website Krachtenspel.nl verschenen. De initiatiefnemers willen stimuleren dat de kennis over het materiaal zich verder kan verspreiden via de website, sociale media en een video op YouTube. Via samenwerking en fondswerving worden de kosten zoveel mogelijk gedekt. Het gebruik door personen wordt niet gehinderd door winstoogmerk of zakelijk belang van personen of organisaties. Betrokken organisaties zetten zich in voor een optimaal gebruik van de materialen (zonder commerciële doeleinden) en de producten en activiteiten.