Kracht van de heersgeest

Kracht van de Heersgeest

en Aanpak in organisaties

Voorkom overheersingHanteer je machtTrain je heersgeest

De Heersgeest geeft een goed overzicht. Hij kan helpen om voor mensen te zorgen.
Maar de Overheersgeest kan vrijheid inperken. Dan worden mensen massaal te pakken genomen.

Signaleer machtsmisbruik

Werkmateriaal over de Heersgeest

Ken je heersgeest

Wat zijn de kracht en de valkuil van de heersgeest? Hoe kun je die op tijd waarnemen? Hoe kun je effectief reageren als de heersgeest gaat intimideren? Wat moet je dan wel en niet doen? Het werkmateriaal Ken je heersgeest kun je gebruiken om de heersgeest beter te begrijpen.

Beeld van inspirerend leiderschap

Hier komt het project van Vrienden van de heersgeest dat laat zien hoe je door inspirerend leiderschap mensen sterk kunt maken.

Aanpak in organisaties

Tips en suggesties

Wat kun je bereiken met de diverse verhalen? Voor wie zijn ze bedoeld? Wat doe je als begeleider voordat je met het verhaal begint? Hoe speel je in op de actualiteit? Wat doe je tijdens het verhaal om de deelnemers actief erbij te houden? Wat doe je om het verhaal te verwerken? In de Tips en suggesties staan creatieve opdrachten, geluid- en muziekopdrachten, fysieke oefeningen, vragen en sociale opdrachten. Ook vind je suggesties om gericht feedback te geven, te evalueren en te signaleren wanneer iemand in de “gevarenzone” komt. Hoe geef je aan dat een kracht te fel wordt? In deze download Tips en suggesties staat bovendien een overzicht van al het werkmateriaal (met de doelgroep en leeftijd).

Stappenplan project

Hoe kun je als professional duidelijke resultaten bereiken met een groep in het herkennen en hanteren van de 7 krachten? Dat kan met de werkversie van het verhaal De 7 tijdgeesten en het Stappenplan voor een project. Als je doelgericht met het verhaal werkt, leidt dit niet alleen tot sociale competenties van de deelnemers en teamontwikkeling maar ook tot veranderingen in het omgangsklimaat. Bij de deelnemers, in het team en in de cultuur van de organisatie. De vraag is hoe je dat stap voorstap voor elkaar krijgt. Hoe bereid je het (samen) voor? Voor welke oefeningen kies je? Hoe reageer je? Hoe en wanneer ga je de deelnemers uitnodigen? Hoe speel je in op verschillen, werk(stress), missie en visie? Hoe gebruik je de illustraties? Stappenplan bij een project laat niet alleen de concrete stappen zien maar ook vanuit welke houding je doelgericht kunt werken en op je doelgroep kunt aansluiten. Het stappenplan is te krijgen via het Inschrijvingsformulier voor Organisaties.