Lesbrief 10 stappen Krachtenspel.nl (korte versie)...

©Mieke Vollenhoven september 2023 www.krachtenspel.nl

Dit is een samenvatting van het procesformat Tien stappen Krachtenspel.nl (zie toelichting in Nieuwsbrief 11 in de Nieuwsrubriek op de website). Het hele procesformat (matrix) met de doelen en verwijzing naar de oefeningen, verhalen, spelsituaties en aanpak komt beschikbaar als extra materiaal voor organisaties die zich inschrijven.

Stap 1: Toon Leiderschap: Leiden betekent visie en daadkracht tonen voor (jonge) mensen waar het om gaat. Leg uit in deze stap waarom het nodig is om meer verantwoordelijkheid te nemen in het omgangsklimaat; hoe je je eigen houding en grenzen beter kunt leren hanteren door te oefenen. En laat zien hoe dat op speelse wijze kan. Begin met de Start Krachtenspel op de website.

Stap 2: Focus op houding en grenzen: Begeleiden betekent ook je eigen grenzen beter leren hanteren. Je leert als Strijder boosheid en irritatie beter hanteren. Opbrengst: Meer zorgvuldig aangeven van grenzen. Minder spanning. Betere sfeer.

Stap 3. Benoem grenzen, emoties en energie: Als je situaties verheldert en grenzen en gevoelens aangeeft, dan kun je lekker werken en beter presteren. Je leert als harde Werker in balans te blijven en je energie te bewaken. Opbrengst: Grenzen bewaken. Minder energieverlies.

Stap 4: Breng samen de visie in beeld en geef feedback: Een proces in het omgangsklimaat werkt als je er samen voor gaat en van elkaar leert. Je leert als Wijs mens zorgvuldiger waar te nemen en oefent tactieken om je niet te laten misleiden. Opbrengst: Zinvol van elkaar blijven leren en wijzer worden.

Stap 5: Geef anderen verantwoordelijkheid en vraag feedback: Kom samen in je kracht door te bewegen, stil te staan en te genieten van het leerproces. Je leert als Sfeermaker feedback te vragen en meer te genieten. Ook van het proces. Opbrengst: Meer contact, energie en gemeenschapszin.

Stap 6: Zorg dat deelnemers meer verantwoordelijkheid krijgen: Wees je bewust van wat er bij de deelnemers speelt (eerst begrijpen) voordat je verantwoordelijkheid geeft. Je leert als Goede Spreker beter luisteren, verantwoordelijkheid te geven en stimuleert deelnemers duidelijke taal te spreken. Opbrengst: Alleen het gesprek begeleiden waar dat nodig is.

Stap 7: Bespreek samen met de omgeving verantwoordelijkheid en grenzen Professionals tonen verantwoordelijkheid door te zeggen wat ze vinden en te doen wat ze kunnen.  Je leert als Leider beter overzicht te geven en in te grijpen. Opbrengst: Meer (jonge) mensen gaan meedoen.

Stap 8: Werk met mensen uit de buurt (indien nodig) aan grenzen. Een fijn omgangsklimaat kun je realiseren als je trouw blijft aan jezelf en anderen. Je leert als Dromer beter je verlangens tot uitdrukking te brengen en omgaan met feiten en meningen en gevoelens. Opbrengst: Mensen vinden het leuker om bij te dragen.

Stap 9. Ga na hoever jullie zijn in het stellen van grenzen. Door met elkaar te kijken wat jullie al hebben bereikt en wat dat oplevert blijf je gemotiveerd. Ga in deze stap na met wat jullie (nog niet) hebben bereikt in het omgaan met grenzen. Opbrengst: Je weet hoe jullie nog aan grenzen willen werken. Voor jezelf, de deelnemers en in de buurt.

Stap 10: Vier successen, maak de balans op en neem zorgvuldig afscheid. Door de balans op te maken en successen te vieren is duidelijk hoe sterk jullie zijn. Ga in deze stap na met wat jullie hebben bereikt aan sociale kracht. Opbrengst: Jullie tonen je sociale kracht en kwetsbaarheid. Voor jezelf, de deelnemers en met elkaar – als actief burger –  in de buurt/buitenwereld.

Lesbrief Start Krachtenspel Routeplanner

De start, het eerste deel van de reis is geschikt voor alle leeftijden (10+). Elke opdracht in dit gebied duurt ongeveer 15 minuten. Vergeet niet deze route mee te nemen.

Veel plezier !

De route

1. Ga naar Start Krachtenspel.nl En lees de inleiding.
2. Startkaart 1 Voer de eerste opdracht uit: Kleur en kracht. Bekijk in video 1 de zeven krachten en hun keerzijde. Welke krachten kennen jullie al?
3. Startkaart 2 Voer samen de opdracht uit: Weerbericht. Om wat voor Krachten gaat het in de groep waarmee jij dit krachtenspel speelt?
4. Doe de Test In welke rol/houding herken jij je goed? Welke kracht zit daar achter?
5. Startkaart 3 Voer de opdracht uit Je gaat op reis. Wat willen jullie meenemen op reis in het gebied van Krachtenspel?
6. Kies (met de begeleider) een van de zeven Krachtkaarten bij de picto’s en verken deze kracht door middel van de opdracht.
7. Bekijk samen Overzicht werkwijzen op deze pagina. Welke werkwijze spreekt jullie nu vooral aan? Hoe gaan jullie verder? Er zijn vele routes mogelijk! Krachtenspel.nl biedt 7 keer 7 manieren om de sociale krachten, houdingen en rollen te leren hanteren.
8. Neem een lange pauze (een uur, een dag, een week?) en verken de volgende keer de overige Krachtkaarten op level 1.
9. Zorg dat alle krachten en houdingen bekend zijn voordat jullie verder reizen naar level 2.
10. Kies op level 2 uit de krachten en werkwijzen die bij jullie passen. Zie de suggesties onder de Krachtkaarten op de website.

Overzicht:
Level 1: Start Krachtenspel: Je ontdekt de krachten en werkwijzen (AL). Bijv. in 6 weken.
Level 2: Je voert de opdrachten bij een Kracht of Werkwijze uit. Bijvoorbeeld twee krachten in een seizoen. Er zijn opdrachten voor Alle leeftijden en voor 15 jaar en ouder.
Level 3: Totale reis: Je leert samen de zeven krachten, houdingen en werkwijzen beter hanteren. En je zorgt voor een sociaal klimaat. Bijv. in een jaar.

Begeleiders: Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing: Hoe werkt het?

Wat doe je met collega’s die manipuleren of ...

Je staat er bij en je kijkt ernaar en je gevoel zegt dat het niet klopt: Dat er iets moet gebeuren. Dat het zo niet kan. Je moet, als je (mede) verantwoordelijk bent, reageren. Maar hoe doe je dat als je niet goed weet wat er aan de hand is? Als er wordt gemanipuleerd is er ook vaak sprake van verwarring en grensoverschrijding. Je krijgt geen duidelijke antwoorden op je vragen en de onrust neemt toe. Aan welke situatie denk jij als je dit leest? Hoe los je het op?

Over deze thematiek gaat de workshop voor professionals van de kerngroep Krachtenspel.nl op 22 november in Amersfoort (13.00 uur – 17.00 uur) onder leiding van Mieke Vollenhoven en m.m.v Christine Brons (Beeldcoaching). De deelnemers (professionals) ontdekken wat er gebeurt in de waarneming, hoe je kijkt naar concrete situaties met kinderen, jongeren en collega’s, hoe je je invloed als professional kunt gebruiken als het lastig is om te beinvloeden. We werken met het (arche)type Wijs mens en de informatie Ken je wijsgeest (Bron: Krachtenspel.nl) en concreet beeldmateriaal (Beeldcoaching) dat laat zien hoe hoe je een situatie helder kunt beoordelen en begeleiden als je met manipulatie of intimidatie te maken hebt.

Beeldvorming

Voorbeeld 1: Je ziet een meisje van een jaar of negen heftig inpraten op een ander meisje. Zij geeft dat meisje een duw. Je vliegt erop af en pakt het kind stevig aan. Dat mag niet! Zeg je boos. Ben jij soms … en je voegt er nog een woord aan toe waardoor het meisje je ontsteld aankijkt. Later is ze in de groep nog steeds teruggetrokken. En vraag je je af: wat is er eigenlijk gebeurd? Wat heb ik gedaan? En het besef: Dit had ik niet mogen doen.

Voorbeeld 2: Je zit in een bespreking met een nieuwe directeur en er worden afspraken gemaakt. Je krijgt het gevoel dat het niet klopt: Dit is niet goed voor je project maar je kunt er de vinger niet achter krijgen. De argumenten lijken te kloppen maar de verhoudingen zijn veranderd. Met een mengeling van gevoelens die je nog niet kunt duiden, ga je naar huis. Je voelt onrust en wantrouwen. Wat zijn hier de feiten? Wat betekenen je gevoelens?

Of je de collega of de directeur bent. In alle gevallen is het de vraag hoe je invloed uitoefent bij manipulatie en intimidatie. Het gaat om vragen zoals:

Wat pak je aan?

  • wat is je interpretatie en wat zijn de feiten? Ken je de context en weet je wat er nodig is bij de diverse betrokkenen?
  • welke grens wordt overschreden en hoe merk je dat? Hoe kun je het grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken?
  • om wat voor macht gaat het? Speelt er misbruik van voorkennis, positie of zijn er onduidelijke afspraken?

 

De kracht van invloed

De deelnemers ontdekken hoe ze vanuit hun eigen rol effectief kunnen omgaan met de kracht van beïnvloeden. En wat ze kunnen doen met concrete situaties en het werkmateriaal Ken je Wijsgeest in hun eigen doelgroep. Ze geven elkaar tips en suggesties over het oplossen van lastige situaties en het werken met inzichten uit www.Krachtenspel.nl (open source) in hun eigen doelgroep. Deze middag is bestemd voor professionele begeleiders en doelgericht van opzet. Bijvoorbeeld leerkrachten, (beeld)coaches, begeleiders, zorgverleners of leiders. De diverse workshops zijn apart van elkaar te volgen en vormen samen een leergang. Kosten actieve kennismaking: 70 euro. Snel opgeven kan via Info@krachtenspel.nl

 

De uitdaging van de ministers en de koningin

Speelse impressie van de workshop op 4 oktober

Stel je voor. Jij bent minister. En je krijgt de opdracht om een week lang te oefenen met je eigen uitdaging. Non-verbaal, want dan gebeurt er iets. De minister van defensie moet oefenen om het land te verdedigen zonder aan te vallen; de minister van werkgelegenheid om het vuur brandende te houden zonder een stresskip te worden. Lukt hen dat? Voor dit soort uitdagingen staan de ministers op 4 oktober op de inspiratiemiddag van Krachtenspel.nl. En ze gaan de uitdaging volop aan! Welke beelden staan nog op mijn netvlies?

Uitdaging op de werkvloer

Wat nog vers in mijn geheugen ligt, is het moment dat de minister van defensie met zijn lange donkere haren gaat oefenen om het land te verdedigen zonder aan te vallen. Hij begint met voorzichtige aanvallende bewegingen en komt uit bij een sterke vloeiende beweging. De andere ministers waarderen de strijddans en moedigen hem aan: Ja, zo! Roepen ze. De minister van Media blijft tijdens alle oefeningen beeldschoon met haar roze hoedje op en maakt duidelijk dat beelden vaak meer zeggen dan woorden. De ministers dagen elkaar uit om – ieder met hun eigen uitdaging – oplossingen te vinden. Ze proberen ter plekke uit wat wel en niet werkt. En er mogen zelfs foto’s worden genomen terwijl ze oefenen. Dat is dapper!

Kwetsbaar en sterk

Wat me raakt is, dat het vuur van de werkgeest zorgvuldig wordt bewaakt door de Minister van Werkgelegenheid; het groene leven lachend wordt gevierd door de Minister van Natuur, sport en spel. En dat de koningin, die kwetsbaar lijkt in haar witte jurk, heel goed weet wat ze wil. Ze zorgt ervoor dat alle ministers hun uitdaging aangaan. Ik zelf heb als koning deze middag een opvallend donkere stem en sta haar bij. En ik krijg het warm van mijn taak. De fluwelen jas gaat al snel uit. Het is lachen en toch nemen alle 15 deelnemers hun rol serieus. Deze ministers beseffen donders goed dat hun houding van grote invloed is op mensen in de samenleving.

Wat nemen we mee? 

In het korte verhaal Het krachtenspel op de website hebben de ministers een week de tijd om hun uitdaging aan te gaan en voorbeeldgedrag te laten zien. De deelnemers op de inspiratiemiddag in Amersfoort hebben op 4 oktober maar een paar uur. Ze willen graag wat langer in groepjes werken. En dieper ingaan op vragen zoals: Wat zou jij als adviseur de koningin adviseren? Hoe kun je elkaar als ministers helpen om de krachten te hanteren? Ik hoop dat ze in hun eigen omgeving meer met het verhaal doen. Op school, als coach, begeleider in de thuiszorg…kun je er alle kanten mee op.

Het korte verhaal Het krachtenspel staat bij de verhalen op www.krachtenspel.nl Sociaal Emotionele Educatie voor jong en oud.

 

Hoe beweeg jij in het krachtenspel van de tijdgees...

Op sociale media kom ik naar aanleiding van de rellen in ons land de volgende vraag tegen:

“Zijn we nu zo decadent of zo uit elkaar gegroeid of zo losgezongen van de realiteit of zo angstig of zo vergeten of zo eenzaam? Zeg het maar… “ (Wielie Elhorst):

Door Mieke Vollenhoven

Een vraag die me raakt. Er staat hier: Wat bezielt ons? Er staat niet: Wat bezielt hen? In de antwoorden komt al snel het oordeel over de relschoppers, deze mensen, om de hoek kijken: Het zijn egotrippers. Ze moeten hard aangepakt worden. Het is te gek voor woorden. Hoe halen ze het in hun hoofd. Zo vecht je niet voor vrijheid. Straks krijg je nog een burgeroorlog. etc. Er komt gelukkig nog een vraag: Hoe komt het dat mensen zich zo grenzeloos verzetten? Waardoor groeien we uit elkaar? Direct daarop weer de reactie: Je mag het niet goedpraten. Met als antwoord: Dit is geen goedpraten. Ik sluit daarop aan:

Natuurlijk moet grensoverschrijdend gedrag worden aangepakt. Daar wordt volop over gepraat en aandacht aan besteed. Maar nog belangrijker is wellicht de vraag: Wat maakt het dat deze (jonge) mensen zo woest worden? Zo verdeeld, ook vanbinnen. Wat doen we daarmee? De woede speelt niet alleen bij de relschoppers. De groep is groter. Er zijn mensen die enorm balen. Maar er is ook een grote groep bij wie het dieper zit. Wat doen we bijvoorbeeld met (jonge) mensen die er niet bij horen? Of voor hun gevoel geen perspectief meer hebben? Ik werk elke dag samen met anderen aan gereedschap om de krachten achter de polarisatie te herkennen en samen beter te leren hanteren. Het wij-zij denken lijkt sterker te worden. Er klinkt voor mij bij veel mensen een roep om de eigen waarde te mogen uitdrukken in de verscheurdheid. Een schreeuw. Ook vanbinnen. Bij meer mensen. Dat kan in ons vrije land. Mensen willen meer dan brood en spelen.

Meer dan brood en spelen

Dan komt er een vraag aan mij: Hoe doe jij dat dan elke dag? Mijn reactie: Samen met anderen maak ik op www.krachtenspel.nl duidelijk hoe (geest)krachten zoals de strijdgeest en de heersgeest in onszelf en groepen over de top kunnen gaan. Wanneer ze constructief zijn en destructief kunnen worden. En wat je dan kunt doen. Naast de aanpak van destructief gedrag door specialisten en het geven van heldere informatie, is het nodig te werken aan preventie en te reflecteren op onze houding in de communicatie. En als (bege)leiders (jonge) mensen te helpen hun weg te vinden in dit krachtenspel. Zeg maar: Sociaal-emotionele educatie voor jong en oud.

Hoe voorkomen we dat mensen over de top gaan? Hoe helpen we (jonge) mensen om de balans te vinden? Welke houding werkt wel en niet? Welke woorden dragen bij en welke woorden zetten mensen in een hoek? Dat is essentieel voor (bege)leiders in de samenleving. Een goedspreker kan zomaar een kwaadspreker (Bron: Krachtenspel.nl) worden en mensen opjutten. Wat doe jij dan? We gebruiken al onze kennis en creativiteit om toegankelijk en veelzijdig gereedschap direct aan te bieden op dit terrein. Iedereen kan erbij. Open source. Non profit.

“Kunnen we iets creatievers doen dan deelnemen aan een zoveelste plan, commissie, pamflet, project of onderzoek?”

Ik vraag: Kunnen wij eens afspreken? En kijken of we in dit opzicht met anderen iets creatievers kunnen doen dan deelnemen aan een zoveelste plan, commissie, pamflet, project of onderzoek? We spreken af om (later) verder te appen. Het moet zonder hoge verwachtingen. Want we zitten al in diverse samenwerkingsverbanden…

Te weinig houvast  

Als ik naar jonge mensen kijk die keihard losgaan, vraag ik me af: Hoe kun jij op een andere manier je kracht laten zien? Je eigenwaarde? Ze staan apart. Het is ieder voor zich als het los gaat. Er is – hoe vreemd ook – een overeenkomst tussen mensen die tekeergaan en mensen die zichzelf opsluiten. De overeenkomst is vervreemding van jezelf en anderen. Verwarring diep vanbinnen. Je houdt je dan vast aan je eigen waarheid of die van je vrienden. De media doen er niet meer toe. Die lijken vooral te manipuleren. De vervreemding is groeiende. Soms tot op het bot. Grote groepen mensen vervreemden door stress, isolement, een gebrek aan invloed en samenwerken. Ze hebben te weinig houvast. Sociaal, emotioneel, moreel en levensbeschouwelijk. Het gaat niet alleen om het hebben van geld. Er is te weinig contact, begeleiding en inspirerend leiderschap. Een tekort aan een leeromgeving waarin je verder kunt groeien. Voor veel (jonge) mensen. Maar wat kunnen we er als professionals aan doen?

Wij bieden gereedschap voor begeleiders dat voldoet aan de nodige criteria om sociaal-emotionele problemen beter te hanteren: positief, concreet, haalbaar, onpartijdig, niet te persoonlijk, niet moralistisch of zweverig. De verhalen, beelden, het spel en de oefeningen zijn getest in de praktijk en gebaseerd op praktijkonderzoek. We willen dit gereedschap graag onder voorwaarden delen met organisaties die passen bij onze missie. Organisaties die samenwerken. Een uitgever die niet alle rechten wil. Hoe komen we tot een gemeenschappelijke aanpak op dit gebied?

Reacties: info@krachtenspel.nl