Lesbrief 10 stappen Krachtenspel.nl (korte versie)

Geplaatst op Categorieën Lesbrief

©Mieke Vollenhoven september 2023 www.krachtenspel.nl

Dit is een samenvatting van het procesformat Tien stappen Krachtenspel.nl (zie toelichting in Nieuwsbrief 11 in de Nieuwsrubriek op de website). Het hele procesformat (matrix) met de doelen en verwijzing naar de oefeningen, verhalen, spelsituaties en aanpak komt beschikbaar als extra materiaal voor organisaties die zich inschrijven.

Stap 1: Toon Leiderschap: Leiden betekent visie en daadkracht tonen voor (jonge) mensen waar het om gaat. Leg uit in deze stap waarom het nodig is om meer verantwoordelijkheid te nemen in het omgangsklimaat; hoe je je eigen houding en grenzen beter kunt leren hanteren door te oefenen. En laat zien hoe dat op speelse wijze kan. Begin met de Start Krachtenspel op de website.

Stap 2: Focus op houding en grenzen: Begeleiden betekent ook je eigen grenzen beter leren hanteren. Je leert als Strijder boosheid en irritatie beter hanteren. Opbrengst: Meer zorgvuldig aangeven van grenzen. Minder spanning. Betere sfeer.

Stap 3. Benoem grenzen, emoties en energie: Als je situaties verheldert en grenzen en gevoelens aangeeft, dan kun je lekker werken en beter presteren. Je leert als harde Werker in balans te blijven en je energie te bewaken. Opbrengst: Grenzen bewaken. Minder energieverlies.

Stap 4: Breng samen de visie in beeld en geef feedback: Een proces in het omgangsklimaat werkt als je er samen voor gaat en van elkaar leert. Je leert als Wijs mens zorgvuldiger waar te nemen en oefent tactieken om je niet te laten misleiden. Opbrengst: Zinvol van elkaar blijven leren en wijzer worden.

Stap 5: Geef anderen verantwoordelijkheid en vraag feedback: Kom samen in je kracht door te bewegen, stil te staan en te genieten van het leerproces. Je leert als Sfeermaker feedback te vragen en meer te genieten. Ook van het proces. Opbrengst: Meer contact, energie en gemeenschapszin.

Stap 6: Zorg dat deelnemers meer verantwoordelijkheid krijgen: Wees je bewust van wat er bij de deelnemers speelt (eerst begrijpen) voordat je verantwoordelijkheid geeft. Je leert als Goede Spreker beter luisteren, verantwoordelijkheid te geven en stimuleert deelnemers duidelijke taal te spreken. Opbrengst: Alleen het gesprek begeleiden waar dat nodig is.

Stap 7: Bespreek samen met de omgeving verantwoordelijkheid en grenzen Professionals tonen verantwoordelijkheid door te zeggen wat ze vinden en te doen wat ze kunnen.  Je leert als Leider beter overzicht te geven en in te grijpen. Opbrengst: Meer (jonge) mensen gaan meedoen.

Stap 8: Werk met mensen uit de buurt (indien nodig) aan grenzen. Een fijn omgangsklimaat kun je realiseren als je trouw blijft aan jezelf en anderen. Je leert als Dromer beter je verlangens tot uitdrukking te brengen en omgaan met feiten en meningen en gevoelens. Opbrengst: Mensen vinden het leuker om bij te dragen.

Stap 9. Ga na hoever jullie zijn in het stellen van grenzen. Door met elkaar te kijken wat jullie al hebben bereikt en wat dat oplevert blijf je gemotiveerd. Ga in deze stap na met wat jullie (nog niet) hebben bereikt in het omgaan met grenzen. Opbrengst: Je weet hoe jullie nog aan grenzen willen werken. Voor jezelf, de deelnemers en in de buurt.

Stap 10: Vier successen, maak de balans op en neem zorgvuldig afscheid. Door de balans op te maken en successen te vieren is duidelijk hoe sterk jullie zijn. Ga in deze stap na met wat jullie hebben bereikt aan sociale kracht. Opbrengst: Jullie tonen je sociale kracht en kwetsbaarheid. Voor jezelf, de deelnemers en met elkaar – als actief burger –  in de buurt/buitenwereld.