1. De website Krachtenspel.nl is in de lucht! – 2018

Geplaatst op Categorieën Nieuwsbrief

Dit is de eerste nieuwsbrief van het kernteam van Krachtenspel.nl. De website is vlak voor de zomer 2018 de lucht in gegaan, open source, non-profit en zit vol met creatieve en praktische bouwstenen om sociaal-emotionele problemen op inspirerende wijze aan te pakken. Het materiaal is niet alleen gericht op sociale vaardigheden maar ook juist om een verandering van mentaliteit. Zeg maar: van een moralistische benadering (dat mag niet) naar een effectieve aanpak (wat werkt). Dit materiaal is niet alleen voor professionals (coaches, leerkrachten, leiders) maar ook voor mensen die zich persoonlijk willen ontwikkelen, hun leven zin geven en willen bijdragen aan een sociale samenleving. Het maakt niet uit van wat voor partij je bent. Jong en oud kunnen aan het project meewerken.

We hebben jarenlang als deskundige vrijwilligers aan het materiaal gewerkt omdat we deze nieuwe aanpak hard nodig vinden. Op de website worden krachten achter sociale problemen verhelderd zonder te moraliseren of mensen te veroordelen. En dat werkt! Dat merk je als je er actief mee aan het werk gaat. (Kom je ook kennismaken?). Het materiaal is gebaseerd op beproefde methoden die we als ervaren auteurs eerder hebben ontwikkeld en die we een heel nieuw jasje hebben gegeven: met beelden, verhalen, symbolen en spelsituaties. Professionele begeleiders in onderwijs en zorg (en daarbuiten) kunnen met dit materiaal problemen zoals vooroordelen, nepnieuws, vijanddenken en verwarring op effectieve wijze bespreekbaar maken en leren hanteren (persoonsvorming, teamontwikkeling, sociale veiligheid en vitaal burgerschap). Iedereen mag het materiaal gebruiken en uitproberen. Van organisaties die er mee werken wordt een kleine bijdrage gevraagd om de kosten van de website en onze onkosten te dekken. De auteurs hebben de website in eigen beheer en de auteursrechten worden waar nodig beschermd. We werken zo informeel mogelijk. Benieuwd of dit een welkome aanvulling is? Kijk dan op www.Krachtenspel.nl!

NIEUWS

– De website leeft en blijft in ontwikkeling. Elke week wordt aan de website gewerkt. In de Verantwoording is onlangs een literatuurlijst opgenomen, een publicatie (Veilige school) toegevoegd en staat een meer wetenschappelijke verantwoording. Bij de Praatgeest is een mooi filmpje over vooroordelen geplaatst. Bij Wie zijn wij staat nu een foto. En er is ook tijd besteed aan het werk achter de schermen;
– Op sociale media en in bladen wordt aandacht besteed aan de website als onderwerpen die onszelf in dit kader raken. Het artikel: Waar blijft de docent als Inspirator? krijgt veel positieve reacties. Het filmpje Krachtenspel van de tijdgeest is bijna 1000 keer bekeken (via diverse kanalen). Op Linkedin tonen – zoals gehoopt – heel diverse organisaties belangstelling. Er is vooral interesse van coaches, (ortho)pedagogen, psychologen, leraren (net zoveel hoogleraren als leraren); levensbeschouwelijke begeleiders; onderwijs (po t/m hbo) organisaties, bedrijven en uitgevers. De enthousiaste reacties komen vooral van specialisten die zien waarin het materiaal sterk onderscheidend is.
– Wat betreft de organisatie richten we ons vooral op de kwaliteit en het bekend maken van de website. De nadruk valt op het informele karakter (veel vrijwilligers). De kerngroep (auteurs +) neemt de besluiten en wordt in 2019 aangevuld met twee jonge mensen. De
activiteiten blijven laagdrempelig en bescheiden. We gaan zoveel mogelijk samen werken met andere organisaties (kennis delen; bijdragen aan elkaars activiteiten). Er is contact met Stichting NIVOZ (Krachtenspel.nl staat op hun website); Stichting School & Veiligheid en Nieuw Wij en er is belangstelling uit diverse andere organisaties.

ACTIVITEITEN

Uitnodiging: Actief kennismaken/inspiratiebijeenkomst op 16 november 2018

Hoe ga jij om met de strijdgeest? Laat je je soms opjagen? Wat doe jij als mensen je manipuleren? De Introductiemiddag op vrijdag 16 november (13-16 uur, het Element, Amersfoort) geeft antwoord op deze vragen. De opzet is informeel: de deelnemers maken actief kennis met de makers van Krachtenspel.nl, hun motieven en uitgangspunten. We wisselen uit hoe je materialen van de website kunt gebruiken in de eigen sociale omgeving. Met het Krachtenspel-spel verkennen we de krachten in onszelf en de samenleving. Elke keer werken we met andere krachten en werkvormen zodat je vaker kunt deelnemen aan deze bijeenkomst. We hopen dat er op deze wijze een mooi netwerk ontstaat! Doelgroep: Belangstellenden en begeleiders uit onderwijs, zorg en andere maatschappelijke organisaties. 1e uur: (verder) actief kennismaken met elkaar, diverse werkvormen en de krachten; 2e uur: het Krachtenspel-spel aan den lijve ervaren; 3e uur: uitwisselen van ideeën over toepassingsmogelijkheden. 4e uur (voor belangstellenden): Informeel netwerk. Kosten 50 euro (studenten 25 euro).

Uitnodiging: Workshop: Effectief omgaan met de strijder, de vechtjas en de aanvaller op 14 december 2018

Hoe ga jij om met weerstand op je werk? Kun je je boosheid op een effectieve manier uiten? Hoe geef jij je grenzen aan? Op de workshop op 14 december 2018 (13-17 uur het Element, Amersfoort) leren de deelnemers (professionals) de krachten op ervaringsgerichte wijze in zichzelf en in groepen kennen. Ze ontdekken hoe ze vanuit hun eigen rol effectief kunnen omgaan met de kracht van weerstand, angst en agressie – en wat ze beter wel en niet kunnen doen met het materiaal in hun doelgroep. Ze geven elkaar tips en suggesties over het werken met Krachtenspel.nl in een groep. Deze middag is bestemd voor professionele begeleiders en doelgericht van opzet. Bijvoorbeeld leerkrachten, coaches, begeleiders, zorgverleners of leiders. De diverse workshops zijn apart van elkaar te volgen. Kosten 70 euro (zie verder de website).

Ik hoop dat u deze informatie wilt delen en doorsturen naar vrienden en collega’s die hier mogelijk belangstelling voor hebben.

Met vriendelijke groet,

Mede namens de Kerngroep

Mieke Vollenhoven