4. Van Initiatief netwerk naar Educatief netwerk – Januari 2020

Geplaatst op Categorieën Nieuwsbrief

We wensen jullie – in het krachtenspel van de tijdgeest – een inspirerend nieuw jaar toe! Dit is het nieuws van de kerngroep Krachtenspel.nl. Deze keer ligt de nadruk op de nieuwe activiteiten, de vormgeving van de organisatie en ons netwerk. Omdat er veel nieuwe lezers van de nieuwsbrief zijn, vatten we de essentie van Krachtenspel.nl nog even samen. De website is open source en de organisatie non-profit. Ze biedt praktisch gereedschap om oorzaken achter sociale onrust en verwarring van mensen aan te pakken. Het gaat om de preventie en aanpak van sociale problemen zoals: vijanddenken, wij-zij-denken, werkstress, polarisatie, misleiding, manipulatie, verleiding, vooroordelen en verwarring. Problemen die vaak met elkaar samenhangen en waarop het krachtenspel van de tijdgeest volop invloed heeft. We bieden daarom een visie, gereedschap en praktisch werkmateriaal voor leerkrachten, coaches, trainers en opleiders om te werken aan houdingen en overtuigingen achter deze sociale problemen. Het is nodig om – ook met het oog op pedagogische tact en je voorbeeldrol – professionals te trainen om deze dynamische krachten in de samenleving te leren hanteren. Op de website staat concreet materiaal voor jong en oud! Professionals in onderwijs, coaching, opleiding en maatschappelijke organisaties kunnen de praktische bouwstenen combineren zoals ze willen. Krachtenspel.nl is een bron waarvan het water meer kanten op kan stromen. Zodat diverse groepen zich kunnen onderscheiden en samenwerken!

Nieuwe activiteiten 2020

In 2020 richten we ons vooral op het netwerk. De nadruk ligt op de wijze waarop we onze ambitie delen en dromen kunnen realiseren. We werken mee aan activiteiten van andere organisaties en nodigen professionals uit om mee te doen met onze activiteiten. We willen de activiteiten en het materiaal nog meer gaan delen. Daarom werken we toe naar een Educatief netwerk. Daarover later in deze brief. Eerst de nieuwe activiteiten: De volgende inspiratiemiddag is op 6 maart 2020. De volgende workshop op 3 april 2020. Kom je ook actief kennismaken?

6 maart 2020 Inspiratiemiddag: Genieten met sfeermakers, dromers en verleiders

Inspiratiemiddag onder leiding van Jan Ausum, Mieke Vollenhoven en Ruud Coumans (kerngroep Krachtenspel.nl) Thema: Hoe kun je volop genieten zonder over de top te gaan? Welke capaciteiten heb je nodig om je dromen waar te maken? Hoe je in je kracht blijft en (jonge) mensen nog meer in hun kracht kunt zetten, gaan we oefenen met spelsituaties. Samen met sfeermakers, dromers en verleiders. Deze middag is vooral voor mensen die graag met spelsituaties werken. De Inspiratiemiddag op 6 Maart (13-16 uur, het Element, Amersfoort) geeft antwoord op deze vragen. De opzet is informeel: de deelnemers maken actief (verder) kennis met makers van Krachtenspel.nl, het werkmateriaal en wisselen uit hoe je het werkmateriaal kunt gebruiken in de eigen sociale omgeving. Met de speloefeningen verkennen we de kracht van de Genietgeest en de Droomgeest uit Krachtenspel.nl in onszelf en de samenleving. Je gaat zelf met de spelsituaties aan de slag. Op de inspiratiebijeenkomsten werken we elke keer met ander werkmateriaal zodat je vaker kunt deelnemen aan deze bijeenkomsten. Programma: (verder) actief kennismaken met elkaar, de
diverse werkvormen en de krachten; het Krachtenspel-spel aan den lijve ervaren; uitwisselen van ideeën over toepassingsmogelijkheden.

Doelgroep: Professionals en belangstellenden uit onderwijs, coaching, opleiding en andere maatschappelijke organisaties. Kosten: 50 euro. Met vroegboekkorting (als je je opgeeft voor 10 februari) 35 euro. Snel opgeven kan bij kennismaking via Info@Krachtenspel.nl

3 april 2020 Workshop: Effectief omgaan met dromers, fantasten en warhoofden

Workshop voor professionals onder leiding van Mieke Vollenhoven, Dirk van der Spoel en Ruud Coumans (kerngroep Krachtenspel.nl). Hoe kun jij als professional je dromen waarmaken? Wat houdt je tegen? Kun je bij verleidingen en tegenslag in je kracht blijven en illusies op tijd doorprikken? Wat doe je als professional als (jonge) mensen in jouw doelgroep in een droomwereld, fantasie of bubbel leven? Op de workshop op 3 april (13-17 uur het Element, Amersfoort) leren de deelnemers door inzichten en oefeningen de kracht en de valkuil van de droomgeest op ervaringsgerichte wijze in zichzelf en in groepen kennen. We werken met concreet materiaal van Krachtenspel.nl (spel, informatie, beelden en oefeningen). In de workshop gaan de deelnemers hun eigen uitdaging aan en ontdekken ze hoe ze vanuit hun eigen rol effectief kunnen omgaan met de kracht van dromen. Ze geven elkaar tips en suggesties over het werken met dit thema van Krachtenspel.nl in hun eigen doelgroep. De diverse workshops zijn apart van elkaar te volgen en vormen samen een leergang.

Doelgroep: Deze middag is bestemd voor professionele begeleiders en doelgericht van opzet. Bijvoorbeeld leerkrachten, coaches, begeleiders. Kosten 70 euro. Met korting (als je je opgeeft voor 9 maart) 50 euro. Snel opgeven kan bij kennismaking via Info@krachtenspel.nl

Overig Nieuws & Activiteiten

 • Op 4 oktober 2019 gaven we een workshop met het verhaal Het Krachtenspel onder leiding van Chris Zitter en Mieke Vollenhoven (Krachtenspel.nl& De Roozenboom). Op 22 november gaven we met medewerking van Christine Brons de workshop Effectief omgaan met invloed, beeldvorming en manipulatie.
 • Op LinkedIn staan twee artikelen van Mieke over deze activiteiten: De uitdaging van de ministers en de koningin? Wat doe je met collega’s die manipuleren of intimideren? Ook verscheen het artikel: Hoe beweeg jij in het Krachtenspel van de tijdgeest?
 • Op 9 november 2019 gaven Mieke Vollenhoven en Ruud Coumans een workshop Leren omgaan met verleidingen en tegenslag aan dertig deelnemers op de conferentie van de Janus Korczak Stichting.
 • In het jaarboek van de stichting Moeten we dan alles goedvinden? staat een hoofdstuk van Mieke over het thema grenzen in relatie tot Krachtenspel: Waar houdt de leerkracht op? En waar begint hij? Het NIVOZ heeft dit artikel mooi vormgegeven met onze Krachtenspel-kaarten en samen met ons filmpje op haar website geplaatst. https://nivoz.nl/nl/grenzen-nodig-voor-contact-waar-houdt-de-leraar-op-en-waar-begint-hij
 • We geven met regelmaat presentaties en workshops. Onlangs nog bij de Rotary in Oosterbeek op 19 december 2019 en bij het Werkwiel (Netwerkorganisatie voor werkzoekenden) in Wageningen op 21 januari 2020.
 • De uitbesteding van formele en financiële afhandeling van activiteiten op de website is begin 2020 overgegaan van De Roozenboom naar Hoekstra Management en Advies, Bennekom. Met dank aan Chris Zitter van De Roozenboom voor haar betrokkenheid bij Krachtenspel.nl in 2019.
 • De website wordt goed bekeken. In december waren er 85 nieuwe gebruikers, 111 sessies, 2,46 minuten gemiddeld per gebruiker; dat is lang in deze tijd .
 • Gebruikers kunnen de kaarten op de krachtenpagina’s nu zelf uitprinten op het goede formaat! Organisaties kunnen de kaarten gebruiken in hun eigen organisatie op voorwaarde dat ze zich inschrijven en bijdragen in de onkosten. Steeds met bronvermelding.

Van Initiatief netwerk naar Educatief netwerk

De organisatie ontwikkelt zich vanuit het netwerk.
De kern van de groep rond Krachtenspel.nl bestaat uit de auteurs, adviseurs en trainers. We gaan in de komende tijd de taken meer verdelen:

 • De auteurs (Mieke Vollenhoven, Jan Ausum, Dirk van der Spoel) hebben de website in eigen beheer en nemen zoveel mogelijk samen de besluiten over de website. Mieke Vollenhoven tekent de opdrachten en overeenkomsten die de auteursrechten raken.
 • Het (toekomstige) bestuur (Mieke Vollenhoven, Dirk van der Spoel en Janneke Hoekstra) draagt de verantwoordelijkheid voor de organisatie en de formele en financiële afhandeling van activiteiten. Ze doen dit werk op basis van een onkostenvergoeding.
 • De kern van de groep rond Krachtenspel.nl bestaat uit de auteurs, trainers en adviseurs. Dit is het initiatief netwerk. Zij staan allen op de website vermeld als Adviseurs. Zij doen naar keuze mee aan de uitvoering van de activiteiten en werken ook extern – binnen hun eigen expertise en de voorwaarden – met het materiaal. De bijdragen van deelnemers aan de activiteiten op de website worden besteed aan de onkosten van Krachtenspel.nl.
 • Van een Initiatief netwerk willen we toewerken naar een stichting met een Educatief netwerk van organisaties (liefst zonder winstoogmerk) die het gereedschap van Krachtenspel.nl verder uitdragen en toepassen op specifieke terreinen. Het gaat ons om een geleidelijke verspreiding en toepassing van het materiaal. Daarbij is afstemming en duidelijkheid nodig wie wat gaat doen en voor welke doelgroep.
 • De experts binnen dit netwerk gaan de toekomstige activiteiten bepalen. De auteurs willen binnen het netwerk en onder voorwaarden (zoals het behoud van de kwaliteit en geest van het materiaal en een bijdrage) het gereedschap gaan delen. Het educatieve netwerk is gericht op verbinding, autonomie, inspiratie en samenwerking.

Met vriendelijke groet, namens de kerngroep,

Mieke Vollenhoven