Waar haal je de kracht vandaan als je aan de kant staat?

Geplaatst op Categorieën Artikelen

We bereiden een workshop voor voor de deelnemers van het Werkwiel in Wageningen, een netwerkgroep van werkzoekenden. Hoe kunnen wij de deelnemers stimuleren en ondersteunen? Marijke is erbij als een van de coördinatoren en ook ervaringsdeskundige. Lieke is bij het overleg als deelnemer. Ze is sinds een jaar werkzoekend en afgestudeerd op het vlak van gezondheid en maatschappij in Wageningen. Hoe sluiten we bij hen aan? Kan het gereedschap van Krachtenspel.nl iets betekenen? Dat zoeken we samen uit.

Een goede plek zoeken

De achtergrond van de deelnemers aan de workshop is heel verschillend. De meeste mensen zouden eigenlijk prima aan het werk kunnen. Maar een goede plek vinden, is een hele opgave. Sommige deelnemers zijn boventallig geworden en hebben een dijk aan ervaring; anderen zijn met succes afgestudeerd maar lukt het niet – ondanks studie, capaciteiten, vele brieven en vrijwilligerswerk aan de bak te komen. Je hebt bijvoorbeeld te weinig ervaring, zeggen ze. Maar hoe krijg je die zonder een geschikte werkomgeving? Zonde van de talenten die blijven liggen! Wie is hier eigenlijk verantwoordelijk? Wat doet de overheid voor mensen die te lang moeten zoeken om de goede klik te vinden? Het komt erop neer dat je het zelf maar moet uitzoeken en blijven netwerken totdat het lukt. Tot frustratie van een grote groep mensen die prima aan het werk kunnen maar het niet vinden. Lieke geeft aan dat ze het fijn vindt om na vele brieven andere mensen in dezelfde situatie te ontmoeten, ervaringen te delen, om te gaan met de onzekerheid die door de situatie ontstaat, extra vaardigheden te ontwikkelen en tips en suggesties te krijgen. Het is voor haar en andere jonge mensen frustrerend om te blijven hangen in baantjes die ver onder het niveau liggen. Zo kun je je zelf niet verder ontwikkelen. Als ze kijkt naar studiegenoten in dezelfde situatie gaan ze soms promoveren of nog meer vrijwilligerswerk doen. Meer netwerken is belangrijk, constateren we samen. En kunnen doorzetten.

Je eigen verbeelding hanteren

Wat kan het gereedschap van Krachtenspel.nl doen voor deze doelgroep? In eerste instantie lijkt het of de problemen op de website zoals omgaan met agressie, manipulatie en verwarring meer een sociaal probleem vormen dan ingaan op de vragen van deze doelgroep. Maar als we de link maken met hoe de krachten achter deze sociale problemen in concrete situaties op de deelnemers persoonlijk inwerken wordt duidelijk hoe de krachten inwerken op deze doelgroep. Maatwerk leveren en het in de context plaatsen, daar gaan we voor zorgen in de workshop. Het gaat om het verder ontwikkelen van specifieke capaciteiten in probleemsituaties. Daar ligt de uitdaging. Juist als je een tijd aan de kant staat, kunnen deze krachten je parten spelen! En kun je bijvoorbeeld van een Dromer in een Warhoofd veranderen. De (arche)typen op de website geven een helder beeld van welke houding wel – en niet constructief is en laten je gericht oefenen.

Voorbeelden

Belangrijk is het om te ontdekken en te ervaren hoe je je beweegt in het krachtenspel van de tijdgeest. Om te oefenen in balans en een stereotype houding te vermijden. Dat betekent bijvoorbeeld:

·       Niet jezelf aan te vallen en verwijten te maken als een sollicitatie niet lukt (dan wordt je een Aanvaller in plaats van een Strijder);

·       Niet jezelf op te gaan jagen en in termen van “moeten” te denken als je in een dip zit (dan wordt je een Opjager in plaats van een Harde werker).

·       Niet allerlei dromen en mogelijkheden te blijven verzinnen maar te focussen (dan word je een Warhoofd in plaats van een Dromer).

We kiezen de droomgeest om mee te werken. Het gaat er bij de Dromer om om je verbeelding te hanteren. Ook diep van binnen. Een sociaal probleem zoals verwarring is heel relevant voor mensen die werk zoeken! Het gaat ook om de ontdekking wat de samenleving, de cultuur met jou doet. Hoe mensen je onbewust naar de kant kunnen duwen. Of afschrijven. Mensen die (ander) werk zoeken, hebben extra last van krachten in de samenleving die uit balans zijn! Voordat je het weet, denk je dat het aan jezelf ligt. Of je nu ouder bent en boventallig, een beperking hebt of nog niet op de goede plek. Lieke herkent de Dromer in zichzelf die soms te veel kanten op gaat en een Warhoofd wordt. We gaan in de groep kijken hoe de deelnemers in de praktijk met hun dromen omgaan. We willen voorbij de bubbels en luchtbellen gaan en oefenen in hoe je vanuit je verlangen nog meer je plek kunt innemen en focus kunt houden. Lieke schrijft een stukje voor de krant in Wageningen over de workshop.

Samen dromen doen

Op de workshop in het Werkwiel komen op 21 januari heel wat mensen opdagen. Ik ben blij dat we samen de workshop hebben voorbereid. Marijke helpt me om af te stemmen op de doelgroep, de vragen aan te scherpen en vraagt extra ruimte als het nodig is. We doen oefeningen om de eigen verbeeldingskracht te versterken. De oefening die het meest indruk op de deelnemers maakt, is een geleide meditatie waarbij de deelnemers dicht bij hun verlangen komen en er een duidelijk beeld van krijgen. En het beeld in hun lichaam verankeren zodat ze het bij hen blijft. Als de deelnemers hun ogen open doen zijn ze veranderd. Ik zie ogen glinsteren, mensen zien elkaar, de energie straalt. Het is ontroerend om met elkaar te delen waar je eigenlijk naar verlangt. Dan word je ook door je verlangen geleid!

Ik krijg de suggestie mee om bij de vrijwilligerscentrale in Wageningen een workshop te houden zodat meer vrijwilligers met dit gereedschap kunnen gaan werken. In het komende jaar gaan we het educatieve netwerk verder uitbreiden. Voor vrijwilligers en professionals. Voor personen en organisaties die ermee willen werken. Met weinig voorwaarden en een kleine bijdrage. Op 3 april is de volgende workshop over Dromen doen.

De naam van Lieke is om privacyredenen gefingeerd.