3. Samen actief aan de slag met praktisch gereedschap – September 2019

Geplaatst op Categorieën Nieuwsbrief

Nu de zomer weer voorbij is, vatten we in de nieuwsbrief graag nog even samen waar Krachtenspel.nl voor staat en vertellen we het nieuws van de kerngroep Krachtenspel.nl. Dit keer ligt de nadruk op waarin we ons onderscheiden en de activiteiten. Tot slot staan de nieuwe activiteiten vermeld. Onze website is open source, non-profit en biedt praktisch gereedschap om oorzaken achter sociale onrust aan te pakken. Dit doen we door deelnemers de krachten te leren hanteren achter de sociale problemen! Met dit gereedschap kunnen professionals effectief werken aan houdingen van mensen. We richten ons vooral op wat er nog niet is: namelijk het effectief beïnvloeden van niet-cognitieve overtuigingen en capaciteiten zoals het kunnen omgaan met verleidingen en tegenslag. Dat is hard nodig en op dat gebied ontbreekt het nog aan effectief materiaal (aldus het WRR rapport over zelfredzaamheid burgers). De website is de bron waar vanuit we werken. We laten de vormende krachten achter sociale problemen zien, zonder te moraliseren of te veroordelen. Het werkmateriaal is geschikt voor professionals in onderwijs, coaching, opleiding en maatschappelijke organisaties. Er is concreet materiaal voor jong en oud!

Nieuws & Activiteiten najaar 2019

In 2019 richten we ons vooral op de ontwikkeling van de activiteiten. De nadruk ligt in het najaar op het werken met het korte verhaal Het Krachtenspel en het werken met beelden.

  • In het voorjaar hebben we – naast onze eigen activiteiten – twee workshops gegeven op het congres Met alle respect van Stichting School &Veiligheid in de Jaarbeurs. Met vijftig enthousiaste deelnemers uit po, vo en hbo en uit de omgeving van scholen;
  • De volgende inspiratiemiddag (verhalen) is op 4 oktober 2019 en de volgende workshop (beelden) op 22 november 2019 in het Element, Hooglandse weg Noord 55 in Amersfoort.
  • Met regelmaat werken er experts met ons mee. Dit jaar zijn dat Fleur Nollet (Stichting School&Veiligheid) en Christine Brons (Beeldcoaching).
  • De activiteiten op de website (4 keer per jaar) zijn los te volgen en vormen samen een leergang om de werkwijzen (spel, informatie, verhalen, beelden etc) actief te leren kennen;
  • Op 9 november 2019 draagt de kerngroep van Krachtenspel.nl bij aan het programma van de conferentie van de Janus Korczak Stichting.
  • Op Linkedin staan drie nieuwe artikelen van Mieke Vollenhoven: Jezelf laten zien aan een kwaadspreker, hoe reageer je effectief? Welke meetlat kiezen we? Hoe kun je omgaan met verleidingen en tegenslag? En er komt een hoofdstuk in een boek van de Janus Korczak stichting: Waar houdt de leerkracht op? En waar begint hij?

De kerngroep

De makers (Mieke Vollenhoven, Jan Ausum, Dirk van der Spoel (zie het colofon op de website) hebben vanaf 2015 intensief aan het materiaal gewerkt omdat een effectieve aanpak – gezien de
polarisatie en verwarring in de samenleving – hard nodig is. We hebben het materiaal ontwikkeld samen met adviseurs uit diverse organisaties. Al deze personen hebben enthousiast en zonder verdienste meegewerkt aan de ontwikkeling! De adviseurs die zich in de toekomst gaan inzetten voor de activiteiten zullen – vanwege het maatschappelijk belang – participeren op basis van gereduceerde bedragen. Zodat elke organisatie mee kan doen. We werken met veel vrijwilligers, zonder winstoogmerk en richten ons doelbewust op verbinding en samenwerking. Het materiaal op de website is daarom open source. Voor informele situaties blijft het gratis toegankelijk. Van organisaties wordt een bijdrage gevraagd. Je kunt het vergelijken met een boomgaard waar je wel een appel mag plukken, maar je je moet aanmelden en iets betaalt als je meer appels wilt. We zijn in gesprek met personen uit diverse organisaties om samen de activiteiten verder vorm te geven. Kom je ook actief met ons kennismaken op 4 oktober of 22 november in Amersfoort?

Nieuwe aanpak

Het materiaal is gebaseerd op het Model Krachtenspel.nl waarvan een verkorte versie bij het spel staat. Dit model is gebaseerd op conclusies uit wetenschappelijk onderzoek en eerder werk van de auteurs dat volgens onderzoek met succes is toegepast (zie Informatie voor professionals). Beproefde methodieken hebben – vanuit dit concept – een nieuw jasje gekregen: krachtige beelden, oefeningen, verhalen, informatie, symbolen en spelsituaties. Vanwege de maatschappelijke noodzaak brengen we dit gedachtengoed en praktische gereedschap direct onder de aandacht. We hopen dat organisaties zich inschrijven, hun bevindingen met deze nieuwe aanpak met ons delen en dat de aanpak in de praktijk onderzocht wordt door experts op dit gebied!

Zelf aan de slag

Het gaat op Krachtenspel.nl om de aanpak van sociale problemen: agressie, werkstress, manipulatie, verslaving, verbaal geweld, overheersing en verwarring. Het werkmateriaal is bruikbaar voor persoonsvorming, coaching, sociale veiligheid, vitaal burgerschap en cultuurverandering. Iedereen mag het een keer in een groepje gebruiken en uitproberen. Professionals kunnen met het werkmateriaal in de downloads helder laten zien om wat voor krachten het in groepen gaat en hoe je die kunt hanteren. Het wordt heel duidelijk welke houding effectief is en welke niet. Dat werkt! Je merkt pas hoe effectief het materiaal is, als je er samen actief mee aan de slag gaat. Daarom organiseren we elk jaar een paar activiteiten (zie de bijlage).

Ontwikkeling organisatie

De auteurs hebben de website en het materiaal in eigen beheer. Auteursrechten worden beschermd. De auteurs nemen de besluiten over het materiaal op de website en het beleid. De kerngroep neemt de besluiten over de activiteiten. De kerngroep groeit uit tot een educatief netwerk van personen die de activiteiten gaan dragen. Adviseurs en trainers die participeren worden op de website vermeld. Het is de bedoeling dat de activiteiten steeds meer worden overgedragen aan experts op dit gebied die hun eigen autonomie behouden en met elkaar samenwerken. We hebben het voornemen om in 2020 een stichting op te richten om dit netwerk en de activiteiten te stimuleren. Verder werken we zo informeel mogelijk. Vaak op basis van dienst en wederdienst. Om energie en inspiratie te behouden!

Meedoen met activiteiten?

Organisaties die meedoen en zich inschrijven op het inschrijfformulier kunnen deelnemen aan de activiteiten en extra materiaal krijgen. Chris Zitter leidt in 2019 samen met Mieke Vollenhoven de activiteiten op de website en handelt via haar bedrijf de Roozenboom deze activiteiten
organisatorisch en financieel af. Omdat de auteurs zelf niet (nog meer) werk willen, werken we zoveel mogelijk samen met professionals van andere organisaties. Benieuwd of dit een welkome aanvulling is? Kijk dan op www.Krachtenspel.nl

De nieuwe activiteiten

4 oktober 2019 Inspiratiemiddag: Werken met het korte verhaal

Op de inspiratiebijeenkomsten werken we elke keer met ander werkmateriaal. Kosten Kennismaken: 50 euro (studenten 25 euro). Snel opgeven bij kennismaking kan door je gegevens te sturen naar Info@Krachtenspel.nl
Deze inspiratiemiddag staat onder leiding van Chris Zitter en Mieke Vollenhoven. Thema: Hoe kun je (jonge) mensen inzicht geven in vormende krachten en in hun kracht zetten? We gaan oefenen met het korte verhaal Het krachtenspel (voor alle leeftijden). Doelgroep: Professionals en belangstellenden uit onderwijs, coaching en opleiding en andere maatschappelijke organisaties. En speciaal voor mensen die graag met verhalen werken! De introductiemiddag op vrijdag 4 oktober (13-16 uur, het Element, Amersfoort). De opzet is informeel: de deelnemers maken actief (verder) kennis met de makers van Krachtenspel.nl, hun motieven en uitgangspunten. Ze maken actief kennis met het korte verhaal Het krachtenspel en de opdrachten en wisselen uit hoe je dit verhaal kunt gebruiken in de eigen sociale omgeving. Met de oefeningen in het verhaal verkennen we alle krachten van Krachtenspel in onszelf en de samenleving. En je kunt er zo een keer mee aan de slag!

22 november Workshop: Effectief omgaan met de Manipulator en Intimidator

Workshop voor professionals onder leiding van Mieke Vollenhoven en m.m.v Christine Brons (Beeldcoaching). Kun je je invloed op een effectieve manier aanwenden? En hoe blijf jij in je kracht als mensen manipuleren of intimideren? Op de workshop op 22 november (13-17 uur het Element, Amersfoort) leren de deelnemers door de inzichten en oefeningen de kracht van de Wijsgeest op ervaringsgerichte wijze in zichzelf en in groepen kennen. We werken met concreet beeldmateriaal dat laat zien hoe lastig het is als je met manipulatie of intimidatie te maken hebt. De deelnemers ontdekken hoe ze vanuit hun eigen rol effectief kunnen omgaan met de kracht van beinvloeden. En ook wat ze kunnen doen met het werkmateriaal Ken je wijsgeest in hun doelgroep. Deze middag is bestemd voor professionele begeleiders en doelgericht van opzet. Bijvoorbeeld leerkrachten, (beeld) coaches, begeleiders, zorgverleners of leiders. Kosten 70 euro. Snel opgeven bij kennismaking kan door je gegevens op te sturen naar: Info@Krachtenspel.nl We hopen dat u deze informatie wilt delen, een keer komt kennismaken en de nieuwsbrief doorsturen naar vrienden en collega’s?

Met vriendelijke groet,

Mede namens de Kerngroep

Mieke Vollenhoven