2. Samen actief aan de slag met praktisch gereedschap – Februari 2019

Geplaatst op Categorieën Nieuwsbrief

Dit is het nieuws (no 2) van de kerngroep Krachtenspel.nl. Onze website is open source, non-profit en zit vol met creatieve en praktische bouwstenen om oorzaken achter sociale onrust aan te pakken. Het materiaal werkt aan een verandering van mentaliteit en spreekt tot de verbeelding. Op de website worden de krachten achter sociale problemen verhelderd. Dit gebeurt zonder te moraliseren of mensen te veroordelen. De aanpak is allereerst gericht op professionals (coaches, docenten, begeleiders, opleiders, hulpverleners) in onderwijs, coaching, opleiding en maatschappelijke organisaties. Het werkmateriaal (de downloads) is inspirerend voor mensen die graag met mensen werken. En voor hun doelgroep (jong en oud).

Wie zijn wij?

De makers (Mieke Vollenhoven, Jan Ausum, Dirk van der Spoel en m.m.v. Ruud Coumans (zie het colofon op de website) hebben jarenlang – vanaf 2015 – als auteurs op vrijwillige basis intensief aan het materiaal gewerkt omdat we deze nieuwe aanpak hard nodig vinden. Dit in samenwerking met de klankbordgroep en vele adviseurs uit de diverse organisaties. In 2019 werken we vanuit een kerngroep van vijf mensen. De kerngroep is aangevuld met Chris Zitter (de Roozenboom). In 2019 gaan we in gesprek met belangstellende organisaties om te kijken hoe onze organisatie verder vorm krijgt. Komt er een stichting? Of doen we het nog anders?

De organisatie

De auteurs willen het materiaal verder ontwikkelen en verbeteren. Ze hebben de website in eigen beheer en de auteursrechten worden beschermd. Verder werken we zo informeel mogelijk. Van organisaties die het materiaal gebruiken wordt een kleine bijdrage gevraagd om de onkosten te dekken. Daartegenover staat dat organisaties die zich inschrijven mee kunnen doen aan de activiteiten of extra materiaal zoals het stappenplan krijgen. Chris Zitter leidt samen met Mieke Vollenhoven de activiteiten op de website en zal in 2019 via de Roozenboom de activiteiten die op de website staan organisatorisch en financieel afhandelen. Omdat de auteurs zelf niet (meer) werk willen, werken we graag zoveel mogelijk samen met andere organisaties. We zijn op zoek naar organisaties die passen bij onze visie en beeldende aanpak. Benieuwd of dit een welkome aanvulling is? Kijk dan op www.Krachtenspel.nl!

Werkmateriaal

Het materiaal is gebaseerd op het gedachtegoed en werkwijzen van de auteurs. Beproefde methodieken hebben een heel nieuw jasje gekregen: krachtige beelden, oefeningen, verhalen, symbolen en spelsituaties. Professionele begeleiders kunnen met dit werkmateriaal sociale problemen zoals vooroordelen, nepnieuws, vijanddenken en verwarring op effectieve wijze laten zien, bespreekbaar maken en leren hanteren. Het werkmateriaal is bruikbaar voor bijvoorbeeld persoonsvorming, sociale veiligheid en vitaal burgerschap. Iedereen mag het gebruiken en
uitproberen. En voor informele situaties blijft het gratis toegankelijk. We werken met specifieke rollen, beelden en praktijksituaties. Dat werkt! Je merkt pas hoe effectief het is, als je er samen actief mee aan het werk gaat. Daarom organiseren we elk jaar een paar activiteiten.

Nieuws & Activiteiten 2019

 • De volgende inspiratiemiddag is op 8 maart en de volgende workshop op 29 maart 2019 in het Element in Amersfoort.
 • Op 3 april geven we een workshop op het congres Met alle respect van de Stichting School &Veiligheid in de Jaarbeurs. Thema: De vechtjas, de praatjesmaker en de Kwaadspreker.
 • Elke week wordt aan de website gewerkt. In het stuk Website snel verkennen is meer aandacht voor de praktische aanpak. Bij FAQ/Organisatie verhelderen we de organisatie. In het Colofon wordt aandacht besteed aan de kerngroep en de wijze van besluitvorming.
 • De inschrijfformulieren zijn meer toegankelijk. Chris Zitter staat in 2019 vermeld (via de Roozenboom) als degene die de financiële en organisatorische afhandeling van de activiteiten verzorgt;
 • Achter de schermen wordt voortdurend gewerkt aan verdere ontwikkeling van de website (netwerk, logistiek, regelgeving, beleid, materiaal e.d.);
 • Op sociale media en in bladen komt de website in beeld. Voorbeelden: Stichting NIVOZ heeft (met dank aan Luc Stevens) op haar Podium de activiteiten van Krachtenspel.nl geplaatst. Van 12-18 heeft een artikel geplaatst. Op de website van Stichting School&Veiligheid zijn we vermeld.
 • We blijven zelf schrijven o.a voor sociale media. Vooral Mieke. Nieuwe artikelen op Linkedin: Wat zit er in jongeren die met hun ziel onder de arm lopen? Waar blijft de docent als Inspirator? Welke meetlat kiezen wij? Inspiratie en oefening 8 maart in de Proeftuin.
 • We hebben een filmpje gemaakt Pitch Krachtenspel.nl waarin direct duidelijk is waarin we ons onderscheiden en wat je als professional met het materiaal kunt doen. Het filmpje is verhelderend, in enkele dagen honderden keren bekeken en dat zal ondertussen wel zijn toegenomen . Het filmpje Krachtenspel van de tijdgeest is bijna 1200 keer bekeken op You Tube en Facebook.
 • Professionals uit allerlei organisaties tonen langs diverse wegen belangstelling. Vooral (beeld) coaches, (ortho)pedagogen, (hoog)leraren, leiders en begeleiders. Niet alleen uit het onderwijs en opleiding. Ook uit zorg en andere organisaties. De meest enthousiaste reacties komen van specialisten die zien waarin het materiaal zich onderscheidt; namelijk de verheldering van krachten die spelen achter de houding van mensen. En de krachtige wijze waarop er met beelden, oefeningen en verhalen wordt gewerkt;
 • Wat betreft de organisatie richten we ons in 2019 vooral op de kwaliteit en het bekend maken van de website en de mogelijke activiteiten. De auteursgroep neemt de besluiten over het materiaal op de website. De kerngroep neemt de besluiten over de activiteiten. De activiteiten op de website blijven laagdrempelig en bescheiden (vier per jaar).
 • We werken zoveel mogelijk samen met andere organisaties. We delen graag onze kennis en informatie met andere organisaties waar we ons in herkennen. We willen zelf niet (meer) werk en zijn op zoek naar organisaties die oog hebben voor deze aanpak.

De Activiteiten

8 maart 2019 Effectief omgaan met de Stresskip en de Opjager

Inspiratiemiddag onder leiding van Chris Zitter en Mieke Vollenhoven (Krachtenspel.nl) Thema: Hoe ga jij om met de werkgeest? Laat je je soms opjagen? Wat doe jij als je onder druk staat? Of beter
gezegd: Stoeien met de stresskip en de opjager in de ogen kijken. Doelgroep: Professionals en belangstellenden uit onderwijs, coaching en opleiding en andere maatschappelijke organisaties. De Introductiemiddag op vrijdag 8 maart (13-16 uur, het Element, Amersfoort) geeft antwoord op deze vragen. De opzet is informeel: de deelnemers maken actief (verder) kennis met de makers van Krachtenspel.nl, hun motieven en uitgangspunten. We wisselen uit hoe je materialen van de website kunt gebruiken in de eigen sociale omgeving. Met het Krachtenspel-spel verkennen we de krachten in onszelf en de samenleving. Elke keer werken we met andere krachten en werkvormen zodat je vaker kunt deelnemen aan deze bijeenkomst. We hopen dat er op deze wijze een mooi netwerk ontstaat!: (verder) actief kennismaken met elkaar, diverse werkvormen en de krachten; het Krachtenspel-spel aan den lijve ervaren; uitwisselen van ideeën over toepassingsmogelijkheden. Kosten 50 euro (studenten 25 euro).

29 maart Effectief omgaan met de fantast, de praatjesmaker en de kwaadspreker

Workshop voor professionals onder leiding van Chris Zitter en Mieke Vollenhoven (Krachtenspel.nl) en Fleur Nollet (Stichting School &Veiligheid). Hoe ga jij om met de kracht van het woord? Kun je je boosheid op een effectieve manier uiten? Hoe geef jij je grenzen aan? Wat doe je met mediawijsheid? Op de workshop op 29 maart (13-17 uur het Element, Amersfoort) leren de deelnemers (professionals) door de oefeningen de krachten op ervaringsgerichte wijze in zichzelf en in groepen kennen. Ze ontdekken hoe ze vanuit hun eigen rol effectief kunnen omgaan met de kracht van het woord: met feiten, meningen en gevoelens – en wat ze beter wel en niet kunnen doen met het werkmateriaal (vooral de Praatgeest) in hun doelgroep. Ze geven elkaar tips en suggesties over het werken met Krachtenspel.nl in een groep. Deze middag is bestemd voor professionele begeleiders en doelgericht van opzet. Bijvoorbeeld leerkrachten, coaches, begeleiders, zorgverleners of leiders. De diverse workshops zijn apart van elkaar te volgen en vormen een leergang. Kosten 70 euro (50 euro korting bij kennismaking). Voor deelname met korting: Info@krachtenspel.nl.
We hopen dat u deze informatie wilt delen en doorsturen naar vrienden en collega’s die hier mogelijk belangstelling voor hebben.

Met vriendelijke groet,

Mede namens de Kerngroep

Mieke Vollenhoven